Iniciatīva ir iesniegta pašvaldībā

Pārstāvis: Laura Eglīte-JefanovaPublicēta: 07. Jul (2021)

PAR VELOCELIŅA ĶEKAVA-DAUGMALE IZBŪVI
Iniciatīva tiks iesniegta Ķekavas novada pašvaldībā

200
576
Jau parakstījuši 576

Ar šo iniciatīvu vēlos mainīt infrastruktūru virzienā Ķekava-Daugmale, sniedzot iedzīvotājiem drošas pārvietošanās iespējas ejot ar kājām vai braucot ar velosipēdu. Šobrīd pārvietošanās gar autoceļu P85 apdraud iedzīvotāju drošumu, it sevišķi diennakts tumšajā laikā.

Pārmaiņas iespējamas, ja tiek izbūvēts gājēju un veloceliņš, piemēram, gar P85 autoceļu.

Ieguvēji būs novada iedzīvotāji, kas ikdienā pārvietojas vai vēlētos pārvietoties gar valsts nozīmes autoceļu P85 virzienā Ķekava-Daugmale. Aicinu iedzīvotājus būt aktīviem un sniegt atbalstu ar savu balsi.