Iniciatīva noraidīta!

Pārstāvis: Aija SpuraPublicēta: 22. Mar (2017)

JĀPILNVEIDO RĪGAS GIDU KVALIFIKĀCIJAS KĀRTĪBA
Iniciatīva tiks iesniegta Rīgas domes Tūrisma attīstības birojs

10'000
253
Jau parakstījuši 253
9'747

Trīs gadi, kopš Rīgā ieviesta gidu sertifikācija, parādījuši, ka Saistošie noteikumi Nr.91 no 2013.gada 17.decembra nesasniedz paredzēto mērķi - sakārtot tūrisma pakalpojumu sniegšanu galvaspilsētā un aizsargāt gidu darba tirgu, bet gan daudzos gadījumos traucē.

RD Saistošajos noteikumos jāveic grozījumi, lai gidi, kuri profesionāli strādāja pirms šo saistošo noteikumu pieņemšanas varētu turpināt strādāt, ja var pierādīt savu izglītību un/vai pieredzi. Pašreizējos noteikumos izvirzītās prasības nav samērojamas ar ieguldāmajiem līdzekļiem un sagaidāmo rezultātu. Nesamērīgas ir prasības gidu pārsertifikācijai, kur gidiem izvirzīti dažādi noteikumi atkarībā no izglītības, kas nebūtu pieļaujams, jo kvalifikācija jau vienreiz ir piešķirta. Noteikumos ir arī vairākas citas nepilnības, kas būtu labojamas, saistībā ar gidu darba kontroli.

Uzlabosim tūristu gidu pakalpojumu sniegšanas kvalitāti galvaspilsētā un aizsargāsim gidu darba tirgu.

Pievienots dokuments

Vēstule_RD_Tūrisma_attīstības_birojam.pdf (atvērt)

Iniciatīvas jaunumi

Iniciatīvas attīstība13. Apr (2018)

Pēc adresētās vēstules pagājušā gadā uz “Rīgas Tūrisma Attīstības Biroju” tika saņemta atbilde, kurā tika atrunāti priekšlikumu punkti, taču tika secināts, ka izmaiņas netiks veiktas un atrunas tika atrastas visiem desmit punktiem.
Piemēram, iniciatīvas pārstāvji ierosināja apsvērt resertifikācijas termiņa pagarināšanu, lai izietu profesionālās pilnveides programmas, kvalifikācijas eksāmenus, taču atbildē tika teikts, ka “nav pamata atteikties no vienreizējās prasības līdz Rīgas tūristu gida sertifikāta darbības pagarināšanai”. Savukārt atbildes beigās bija teikts “esošais termiņš ir optimāls un atbilst gan gidu, gan pakalpojumu saņēmēju interesēm,” taču, ja tas atbilstu gidu interesēm, tad nebūtu izteiktas sūdzības vai izveidota iniciatīva platformā ManaBalss.lv

Turklāt pirms tam vēl tika aicināta uz tikšanos darba grupa, kuras tikšanās tika plānota jau pavasarī, notika septembrī, taču reālas apspriedes nenotika un tika tikai atstāstīti visu pušu viedokļi un tikšanās netika ierakstīta. Beigu lēmums bija neko nemainīt esošajos likumos.

Galvenais secinājums – tika ignorētas 1/6 daļas, kas ir apmēram 100 gidu, intereses grozīt noteikumus, taču RTAB un Rīgas domei tas bija pārāk mazs skaitlis. Taču, kā bija norādījusi iniciatīvas pārstāve: “izmaiņas gidu sagatavojošo mācību iestāžu programmu licenzēšanā sākās tieši pēc mūsu protestiem. Tā ka RTAB nav par ko lepoties – ja nebūtu mūsu protestu, visticamāk, nekāda termiņa pagarinājuma vai aktīvas programmu licenzēšanas nemaz nebūtu”.

Dalies ar ziņu sociālajos tīklos!

AUTORS: ZIŅAS MB

Iesniegums par Rīgas gidu kvalifikācijas kārtības pilnveidi15. Nov (2017)

Ļoti cienījamais J. Radzeviča kungs,

Cienījamie Rīgas Domes deputāti,


Es, Rīgas gide un rīdziniece Aija Spura, vēršos pie Jums ar lūgumu palīdzēt risināt Rīgas gidu problēmas. Es pārstāvu ne tikai savu viedokli, bet vismaz 100 Rīgas gidu un vēl 111 idejas atbalstītāju viedokli, kas parakstīja vēstuli RTAB ar ierosinājumiem un labojumiem Rīgas gidu darbību reglamentējošajos noteikumos (RD saistošie noteikumi nr. 91 no 2013.gada 17.decembra). Ar vēstuli var iepazīties šeit: https://manabalss.lv/vestule-rigas-domes-turisma-attistibas-birojam/show.

Par to, ka Noteikumos nepieciešami labojami, gidu aprindās sāka runāt jau tūlīt pēc to pieņemšanas, bet, tā kā šie trūkumi mani personīgi neskāra, nebiju iedziļinājusies to būtībā līdz š.g.janvārim, kad vairāki mani tuvākie kolēģi, zinoši profesionāļi, nevarēja turpināt darbu kā gidi, jo, izrādās, ka pēc Saistošajos noteikumos iestrādātajiem resertifikācijas noteikumiem, viņiem nav „pareizās izglītības”, lai varētu turpināt strādāt par gidiem. Piebildīšu, ka vairākumam no viņiem stāžs gida darbā ir vismaz 10 gadu. Man tas šķita absurdi, tādēļ uzmanīgi izlasīju Saistošos noteikumus punktu pa punktam.

Sapratu, ka galvenais absurdais moments Saistošajos noteikumos ir tas, ka resertifikācijas prasības ir nepamatoti augstas, salīdzinot ar sertifikācijas noteikumiem. Resp., ja gidam nav augstākās izglītības vai arī ir apmeklēti tādi gidu kursi, kas nav licenzēti, viņš var saņemt gida sertifikātu(sertificēties), ja var apliecināt, ka viņš vairāk nekā 3 gadus ir strādājis par Rīgas gidu (to apliecina viņa darba devējs). Savukārt resertifikāciju viņš pēc 3 gadiem dabūs tikai tad, ja būs novērsis šīs nepilnības savā izglītībā. Pat, ja neņem vērā, ka izglītība pie mums nav bezmaksas (augstskolā 1 gads ap 1000 eiro, licenzēti kursi gidiem prasītajā apjomā ap 300 eiro), vai tomēr nevajadzētu ņemt vērā, ka Saistošie noteikumi pieņemti kā pirmie šāda veida gidu darbu reglamentējoši noteikumi, un liela daļa gidu apguvuši šo profesiju kursos, kas nav bijuši licenzēti, jo nebija tādas prasības ne attiecībā pret kursu organizētājiem, ne profesijas apguvējiem. Piemēram, gan es, gan vairāki mani kolēģi bija mācījušies pie vienas un tās pašas pasniedzējas dažādos kursos pēc identiskas metodikas un vienādā apjomā, bet vieni pēc oficiāli licenzētas programmas, citi pēc nelicenzētas. Vai šis licences trūkums izmaina mūsu zināšanu kvalitāti?! Vai mēs varējām paredzēt, ka nākotnē tieši šādas prasības mūsu darbam tiks izvirzītas?!

Saistošo noteikumu pieņemšanas brīdim būtu jābūt tai laika robežai, kas ierakstīta jau Saistošajos noteikumos, lai cilvēkus, kas apguvuši profesiju un sākuši tajā strādāt pirms Noteikumu pieņemšanas, nenostādītu bezizejas situācijā.

Ar mērķi aktualizēt šo problēmu un noskaidrot, cik tad īsti starp mums, gidiem, ir tādu, kas nevarēs turpināt darbu, jo šo 3 gadu laikā bija jāatrod licenzēti kursi, kur vēlreiz jāmācās tas, kas jau sen zināms, es uzrakstīju vēstuli sociālā tīkla Facebook lapā „Tūrisma menedžeri un gidi”. Man atrakstīja savus bēdu stāstus gandrīz 100 gidu! Inguna Priedīte RTAB sanāksmē nekorekti izteicās, ka ir tikai 54 gidi, kuri nevarēs saņemt resertifikāciju, jo nav apguvuši “pareizo izglītību”. Vai šis izteikums nozīmē, ka ka nav iemesla satraukumam par to, ka šiem 54 gidiem ir vēlreiz jāapmeklē licenzēti gidu kursi, kuri varētu maksāt ap 300 eiro, vai jādodas uz Vidzemes augstskolu, kur ir iespējams pielīdzināt savas zināšanas un prasmes noteiktam profesionālam līmenim, kas izmaksās ap 250 eiro? Uz jautājumu, vai tas ir tā vērts, neviens pat necenšas atbildēt, jo, lūk, noteikumi visiem ir vienādi, nevar tak taisīt izņēmumus: „Šīs prasības ir attiecināmas uz visiem vienādi un konsekventi, jo pretējā gadījumā mēs nonākam pie situācijas, ka [daļa no gidiem-A.S.] būs šie augstāk stāvošie, kurus mēs atbrīvosim no šīm prasībām” RTAB juristes izteikums citēts no manis veikta audioieraksta 13.09.2017. tikšanās laikā.

Uz manu aicinājumu facebook pastāstīt par savām problēmām resertifikācijas sakarā atsaucās gandrīz 200 gidi. Te jāpiebilst, ka Rīgas gidu sarakstā Live Riga mājas lapā ir vairāk nekā 600 gidu. No šiem 200 gidiem gandrīz pusei bija problēma, ka „nepareizo” kursu dēļ vai augstākās izglītības trūkuma dēļ viņiem nav iespējams resertificēties. Tas nozīmē, ka viņiem tika liegta iespēja turpināt nodarboties iemīļotajā profesijā, kas daudziem uz to brīdi bija arī vienīgais ienākumu avots. Man tas šķiet pietiekami nozīmīgs cipars, lai pārstrādātu noteikumus, kas pašreizējā versijā padara daudzus gidus par bez vainas vainīgajiem. Lūk, daži piemēri no man atsūtītajām gidu vēstulēm (līdzīga satura vēstules ap 70-80):

„Norvēģu un angļu valodas gide. Izglītība - 1) vēsturnieks (Latvijas Universitāte); 2) angļu filologs (universitāte, bakalaurs); 3) maģistrs (angļu valodas mācīšanas metodika; Latvijas universitāte); 4) norvēģu valoda - divu gadu kurss Oslo universitātē utt. Atteikta resertifikācija, jo par gidu mācījos ALTA organizētajos kursos, kas nebija licenzēti. 12 gadu darba stāžs kā gidam. Kā dabūt gida sertifikātu – jāapmeklē gidu kursi, kas licenzēti (~300 eiro), jāgriežas Valmieras augstskolā ar iesniegumu pielīdzināt manu izglītību šīs augstskolas gida programmai (~250 eiro).”

„Man ir Kultūras darbinieku tehnikuma diploms, pēc vidusskolas, 2,5 gadi. Gida darba stāžs ir vairāk nekā 10 gadi, esmu jau 56 gadus veca, esmu vientuļā māte, puikam 13 gadi, B&M gida izglītība (licenzēti gidu kursi-A.S.), pirms tam bija Alta, Impro.

„Kopā par gidu nostrādāti 10 gadi. Iesāku Amerikā, kur strādāju tūrfirmā gan kā operators, gan kā gids. Atgriezos Latvijā, pabeidzu gidu kursus, kas izrādās nebija licenzēti, un sāku strādāt kā pašnodarbināta persona Latvia turs, Manro, Hansa u.c. Atteica resertifikāciju, jo nav licenzētas gida izglītības.”

Kamēr notika informācijas vākšanas darbs, tuvojās Starptautiskā gidu diena, kas katru gadu notiek 21.februārī. Organizējām zibakciju rātslaukumā, lai parādītu RD vadībai, ka mums ir problēmas un mēs aicinām RD tās risināt. Sekoja RTAB uzaicinājums piedalīties diskusijā RD 02.03.2017., tomēr tāds ķeksīša pasākums vien sanāca, jo uz diskusiju bija uzaicināti apmēram 15 cilvēki, bet laiks bija tieši 1 stunda - katram dalībniekam dažas minūtes. Vēlāk pa e-pastu atsūtītajā tikšanās protokolā arī nepilnīgi tika atspoguļots tās saturs. Rezultātā visi dalībnieki tika aicināti iesniegt savus ierosinājumus rakstveidā.

Tā kā sarakstē ar abām gidu asociācijām neizdevās vienoties par vienotām prasībām, 2017.gada 22.martā portālā www.manabalss.lv es uzsāku Rīgas gidu parakstu vākšanu iniciatīvas “Jāpilnveido Rīgas gidu kvalifikācijas kārtība” atbalstam (https://manabalss.lv/i/1188). Līdz 2017.gada 31.martam iniciatīvu bija parakstījuši 177 Latvijas pilsoņi, tostarp 99 sertificētie Rīgas gidi, kas minēti “Live Riga” mājas lapas sertificēto gidu sarakstā, kas ir 1/6 daļa visu sertificēto Rīgas gidu.

24.04.2017.pa pastu saņēmu vēstuli no RTAB, kuru parakstījusi Inguna Priedīte, kurā tiku informēta, ka „Pēc priekšlikumu un viedokļu apkopošanas Nodibinājums (Live Riga-A.S.) aicinās iepriekš minētos nozares pārstāvjus, kā arī Rīgas domes Juridiskās pārvaldes un Izglītības Kvalitātes Valsts Dienesta pārstāvjus piedalīties darba grupā, lai risinātu jautājumus par nepieciešamajiem grozījumiem (Saistošajos) Noteikumos.”

Diemžēl aicinājumu piedalīties darba grupā nesaņēmu, tā vietā mani un citus Saistošo noteikumu labojumu ierosinātājus uzaicināja uz tikšanos, lai noklausītos ziņojumu, ko RTAB ir darījis, lai pierādītu mums, ka juridiski Saistošie noteikumi ir pilnīgā kārtībā. Tikšanās RTAB telpās notika 2017.gada 13.septembrī, tā netika protokolēta, tādēļ visi jautājumi, iebildumi utt. no tikšanās dalībnieku puses bija vien tāda pačalošana bez iespējām kaut kā ietekmēt RTAB viedokli.

Kā jau bija gaidāms, vēstule no RTAB 25.09.2017. apstiprināja jau tikšanās laikā dzirdēto – nekas nav jāmaina, jo pēc RTAB domām, no juridiskā viedokļa viss vislabākajā kārtībā. Mēs, gidi, naivi cerējām, ka bez juridiskas pieejas ir vēl arī cilvēciskā un politiskā pieeja, kur būtu jāņem vērā tādi aspekti kā – situācija gidu apmācībā pirms Saistošo noteikumu pieņemšanas, gidu pieprasījums un darba sezonalitāte, līdz ar to ieguldāmie līdzekļi, lai pierādītu, ka esi pietiekami kvalificēts, lai strādātu par Rīgas gidu.

Es un mani kolēģi, kuri parakstījuši Manas balss iniciatīvas vēstuli, uzskatām, ka pašreizējā Rīgas gidu sertifikācijas un resertifikācijas kārtība negarantē kvalitāti, bet tikai dokumentu, kas apliecina atļauju profesionāli vadīt ekskursijas pa Rīgu, tādējādi atstājot aiz borta labus, profesionālus Rīgas gidus un ierobežojot vai pat nedodot viņiem iespēju nodarboties ar šāda veida legālu uzņēmējdarbību Rīgā.

Izvirzot tik stingrus noteikumus gida izglītībai, tomēr nav radīts efektīvs mehānisms, kā panākt šīs izglītības kvalitātes kontroli un paša sertifikāta esamības kontroli. RTAB struktūra – sertifikācijas komisija – nenodarbojas ar šiem jautājumiem, arī Tūrisma policijas kapacitāte nepieļauj ātri reaģēt uz nesertificētas darbības gadījumiem un tādēļ ir neefektīva.

Ar šo vēstuli aicinu Rīgas Domi uz sekojošu rīcību:
Rosināt Saistošo noteikumu pārskatīšanu un labošanu, lai novērstu profesionālo asociāciju vēstulēs un Manas balss iniciatīvas grupas vēstulē minētās nepilnības, viedokļus saskaņojot darba grupā, šoreiz iesaistot tajā nozares pārstāvjus.
Ar cieņu,

Aija Spura
Iniciatīvas “Jāpilnveido Rīgas gidu kvalifikācijas kārtība” autore

Annija Emersone
Sabiedrības Līdzdalības Fonda (ManaBalss.lv) valdes locekle

AUTORS: ZIŅAS MB

Pārstāve Aija Spura informē par pēdējiem notikumiem iniciatīvas apspriedē darba grupas tikšanās reizē18. Oct (2017)

13. septembrī notika Rīgas Tūrisma Attīstības Biroja vadītājas Ingunas Priedītes vēl pavasarī solītā tikšanās DARBA GRUPAI. Toreiz tika solīts: „Pēc priekšlikumu un viedokļu apkopošanas RTAB aicinās iepriekš minētos nozares pārstāvjus, kā arī RD Juridiskās pārvaldes un Izglītības Kvalitātes valsts dienesta pārstāvjus PIEDALĪTIES DARBA GRUPĀ, lai risinātu jautājumu par nepieciešamajiem grozījumiem Noteikumos.”

„Darba grupa” bija sapulcējusies šādā sastāvā (9 cilvēki) - piedalījās Inguna Priedīte, RTAB juriste, kuras vārdu nesadzirdēju, 2 pārstāvji no LPGA – Aija Lubēja-Sube un Andrejs Rozanovs, pārstāvis no LTGA – Vijtauts Brūvelis, ALTA pārstāve (vārdu nesadzirdēju), RD jurists Andris Ločmelis (ceru, ka sadzirdēju pareizi) un 2 mūsu pārstāvji – es un Anna Rungule, kura varēja turpināt piedalīšanos pēc manas aiziešanas. Pavasarī tika solīta arī Izglītības Kvalitātes valsts dienesta pārstāvju piedalīšanās.

Diemžēl RTAB ar DARBA GRUPU acīmredzot saprot kaut ko pavisam citu nekā es – sanāksmes dalībnieki vienkārši tika informēti, ko izdarījusi RTAB pēc ieinteresēto pušu vēstuļu saņemšanas. Ar RTAB viedokli mūs iepazīstināja Inguna Priedīte un, galvenokārt, RTAB juriste. Arī pārējie, tai skaitā arī es, varēja precizēt, uzdot jautājumus, bet kāda tam jēga, ja neviens šos viedokļus nepiefiksēja (resp., netika rakstīts šīs sapulces protokols). Tā kā es šo tikšanos tomēr ierakstīju savā diktafonā, tad varu dažus fragmentus nocitēt:

Vispirms Inguna Priedīte ar nelielu ievadu:
„Šis ir sarunas turpinājums pavasara sarunai. Toreiz mēs aicinājām visus ieinteresētos iesniegt savus priekšlikumus, kas arī tika izdarīts. Pa šo laiku esam veikuši savu mājasdarbu, esam konsultējušies ar dažādām valsts iestādēm, tai skaitā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu, ar Ekonomikas ministriju, bijusi komunikācija ar Tiesībsargu biroju, esam izpētījuši diezgan pamatīgi Latvijas likumdošanu, kas attiecas uz šiem jautājumiem, tāpat mums ir bijusi ļoti liela pieredze tīri mūsu sertifikācijas komisijas darbā. Daži skaitļi: uz resertifikāciju līdz šim ir atnākuši 384 gidi. Resertifikācijas process pēc mūsu ieskata ir bijis ļoti sekmīgs. Gidi kopumā ir ļoti labi tikuši galā ar visām prasībām, ko izvirzīja šie noteikumi. Jāsaka, ka šīs stundas [Saistošo noteikumu p.26.7. - pastāvīgi atjaunot un papildināt savas zināšanas par Rīgas tūrisma objektiem, kā arī pilnveidot tūristu gida profesionālās zināšanas un prasmes, bet ne mazāk kā 20 akadēmisko stundu apjomā gadā – A.S.] ir bijušas vairāk nekā 60. Viss process kopumā vērtējams kā pozitīvs, un mēs vērtējam tā, ka sertifikācija ir jāturpina. Pavasarī RD pieņēma grozījumus [tikai un vienīgi gidu aktīvo protestu ietekmē!-A.S.] saistībā ar to, ka daļa gidu nebija apmeklējuši licenzētas gidu programmas - pagarinājām šiem gidiem sertifikāta darbības termiņu līdz gada beigām, un pa šo laiku šo iespēju izmantojuši apmēram 100 gidi. Klāt nācis Turības piedāvājums. TĀTAD PROCESS IR BIJIS VISNOTAĻ SEKMĪGS [šeit un turpmāk mans izcēlums-A.S.]”

Mēs netikām iepazīstināti ar tikšanās norises kārtību, tādēļ sākumā es gaidīju, ka tiks dota iespēja kaut kādā veidā oponēt RTAB viedoklim vai izteikt savu vērtējumu, bet vārds tika dots RTAB juristei. Tādēļ arī izpalika mans komentārs, ko publicēju pašlaik - faktiski TIEŠI PAR ŠIEM 100 GIDIEM MĒS CĪNĪJĀMIES, tā ir sestā daļa no visiem Rīgas gidiem!, bet acīmredzot RTAB tas šķiet pārāk mazs skaitlis, lai viņu dēļ papūlētos veikt izmaiņas Saistošajos noteikumos. Pozitīvais - IZMAIŅAS GIDUS SAGATAVOJOŠO MĀCĪBU IESTĀŽU PROGRAMMU LICENZĒŠANĀ SĀKĀS TIEŠI PĒC MŪSU PROTESTIEM. Tā ka RTAB nav par ko lepoties - JA NEBŪTU MŪSU PROTESTU, VISTICAMĀK, NEKĀDA TERMIŅA PAGARINĀJUMA VAI AKTĪVAS PROGRAMMU LICENZĒŠANAS NEMAZ NEBŪTU!

Mēs naivi cerējām, ka bez juridiskas pieejas ir vēl arī cilvēciskā vai politiskā pieeja, kur būtu jāņem vērā tādi aspekti kā – situācija gidu apmācībā pirms Saistošo noteikumu pieņemšanas, gidu pieprasījums un darba sezonalitāte, līdz ar to ieguldāmie līdzekļi, lai pierādītu, ka esi pietiekami kvalificēts, lai strādātu par Rīgas gidu. Par šo jautājumu RTAB juriste izteicās šādi:

„ŠĪS PRASĪBAS IR ATTIECINĀMAS UZ VISIEM VIENĀDI UN KONSEKVENTI, JO PRETĒJĀ GADĪJUMĀ MĒS NONĀKAM PIE SITUĀCIJAS, KA [DAĻA NO GIDIEM – A.S.] BŪS ŠIE AUGSTĀK STĀVOŠIE, KURUS MĒS ATBRĪVOSIM NO ŠĪM PRASĪBĀM. Tā ka es domāju, ka šis jautājums ir pozitīvi pavirzījies, MĒS AR SAVĀM DARBĪBĀM ESAM ZINĀMĀ VEIDĀ IEKUSTINĀJUŠI IZGLĪTĪBAS KVALITĀTES VALSTS DIENESTU [VARBŪT TOMĒR MĒS AR SAVIEM PROTESTIEM?-A.S], līdz ar to sabiedrībai ir zināms labums. Mēs sertifikācijas komisijā, balstoties uz savu sertifikācijas darba pieredzi, varam teikt, ka REĀLI MĒS RUNĀJAM PAR 54 GIDIEM, kuriem līdz gada beigām kaut kādā veidā ir šis jautājums jāatrisina.”

- ziņa no Aijas Spuras

Dalies ar iniciatīvas jaunumiem savos sociālajos tīklos!

AUTORS: ZIŅAS MB

Labas ziņas! Iniciatīvas iesniedzējus Rīgas dome aicinās uz darba grupu!03. May (2017)

Labrīt, kolēģi!

Ir pagājis mēnesis, kopš iesniedzām vēstuli RTAB. Tikko saņēmu atbildi. RTAB vēstulē nosauktas institūcijas, kas vēl iesniegušas priekšlikumus un viedokļus, proti, LPGA, LTGA, Latvijas Tūrisma aģentu asociācija. Vēl vēstulē solīts: „Pēc priekšlikumu un viedokļu apkopošanas RTAB aicinās iepriekš minētos nozares pārstāvjus, kā arī RD Juridiskās pārvaldes un Izglītības Kvalitātes valsts dienesta pārstāvjus piedalīties darba grupā, lai risinātu jautājumu par nepieciešamajiem grozījumiem Noteikumos.” Mans komentārs - Nav gan norādīts, cik ilgi šie rezultāti tiks apkopoti un kad potenciāli var tikt sasaukta darba grupa.

Tā kā bijām savā vēstulē aicinājuši RTAB precizēt arī dažus citus mūs interesējošus jautājumus, tad, lūk, atbilde: „Ar Rīgas Tūristu gidu sertifikācijas komisijas sastāvu un nolikumu Jūs varat iepazīties portāla www.LiveRiga.com sadaļas „Informācija gidiem” apakšsadaļā „Biežāk uzdotie jautājumi””. Mans komentārs – iepazinos ar nolikumu – nekur nav minēts, vai, cik un kā tiek apmaksāts komisijas darbs.

Tālāk vēstulē: „Saskaņā ar RD 2014.gada 11.februāra lēmuma Nr.745 „Par nodibinājuma RTAB sniegtajiem maksas pakalpojumiem” 4.punktu par maksas pakalpojumiem, nodrošinot Rīgas Tūristu gidu sertifikāciju, iegūtos līdzekļus Nodibinājums var izlietot Rīgas Tūristu gidu sertifikācijas komisijas darbības nodrošināšanai, ar pakalpojumu sniegšanu saistīto izdevumu samaksai, materiālu par Rīgas tūrisma objektiem izstrādei, kā arī citu ar Nodibinājuma darbības nodrošināšanu saistīto izdevumu samaksai”. Mans komentārs – varbūt tomēr vajadzētu naudas izmantojuma sarakstu papildināt ar ierakstu „sertificēto gidu profesionālās pilnveides modrošināšanai”, jo pašlaik mūsu izglītošana slēpjas zem frāzes „kā arī citu”.

Iniciatīvas autore,
Aija Spura

Papildus iniciatīvas autore norādījusi, ka vēstulē RD solījuši aicināt uz darba grupu, kurā izstrādās grozījumus RD saistošajos noteikumos, arī iniciatīvas iesniedzējorganizāciju!

AUTORS: ANNIJA EMERSONE

Iniciatīva ar 177 parakstiem šodien iesniegta Rīgas domē!31. Mar (2017)

Šodien, 31.martā, iniciatīva JĀPILNVEIDO RĪGAS GIDU KVALIFIKĀCIJAS KĀRTĪBA, ko atbalstījuši 177 Latvijas pilsoņi, ir iesniegta Rīgas domē! Iniciatīvas vēstules parakstītāju starpā ir 99 sertificētie Rīgas gidi, kas minēti Live Riga mājas lapas sertificēto gidu sarakstā, kas ir 1/6 daļa visu sertificēto Rīgas gidu.

Vēstule adresēta RD Tūrisma attīstības biroja valdes priekšsēdētājai Vitai Jermolovičai, jo tieši šim birojam Rīgas dome ir uzticējusi Rīgas gidu sertifikāciju.

Sekosim līdzi jaunākajiem notikumiem!

AUTORS: ANNIJA EMERSONE