Pārstāvis: Kaspars JansonsPublicēta: 29. May (2023)

VIENĀDU PVN VISIEM SILTUMENERĢIJAS AVOTIEM
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
270
Jau parakstījuši 270
9'730

"Jostu savilkšanas" gados, proti 2011. gadā, dabasgāzei kā siltumenerģijas resursam tika noteikta pievienotās vērtības nodokļa (PVN) standartlikme. Motivācija tam bija fiskālā konsolidācija (skat. pielikumā). Tas laiks ir sen pagājis, un ir nepieciešams atgriezties pie samazinātās PVN likmes apkurē lietotajai dabasgāzei. Iedzīvotājiem ir jāmaksā vienāds PVN par mājsaimniecībai nepieciešamās siltumenerģijas resursiem neatkarīgi no siltuma ieguves avota – lai tā būtu malka, granulas, dabasgāze, sašķidrinātā naftas gāze, elektrība, dīzeļdegviela vai kas.

Tāpēc aicinu Pievienotās vērtības nodokļa likumā atgriezties pie regulējuma, kāds pastāvēja pirms 2011. gada 1. jūlija, nosakot, ka "dabasgāzes piegādēm iedzīvotājiem, izņemot dabasgāzi autotransportam", tiek piemērota samazināta likme, kas, atbilstīgi šobrīd spēkā esošajām PVN likmēm, būtu 12%. Papildus samazināta pievienotās vērtības likme būtu nosakāma sašķidrinātajai naftas gāzei, elektrībai, dīzeļdegvielai un citu enerģijas avotu patēriņam, ko iedzīvotājs savā mājsaimniecībā izmanto siltumenerģijas ražošanai.

Šādi tiks ievērots princips "Viens likums – viena taisnība visiem", jo iedzīvotāju mājsaimniecību vajadzībām saražotā siltumenerģija tiks aplikta ar vienādu, proti, samazinātu, PVN likmi 12% apmērā neatkarīgi no siltumenerģijas ražošanas avotiem.

Pievienots dokuments

2011_gada_grozījumu_Likumprojekts_un_anotācija.pdf (atvērt)