Pārstāvis: Krišs LipšānsPublicēta: 30. Nov (2023)

VIENLĪDZĪGAS PIEMAKSAS VUGD GLĀBĒJIEM
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
5'737
Jau parakstījuši 5'737
4'263

Satversmes tiesa lietā Nr. 2021-07-01 noteica, ka Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm ir tiesības uz piemaksu par darbu svētku dienās. Sprieduma izpildes rezultātā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) glābēji šo piemaksu saņem no 2022. gada 1. jūlija, bet neliels skaits VUGD glābēji saņēma piemaksas par darbu svētku dienās arī pirms 2022. gada 1. jūlija. Satversmes tiesas spriedums un tā izpilde ir radījusi situāciju, ka vienā maiņā strādājoši glābēji nesaņem vienlīdzīgas piemaksas par darbu svētku dienās. Piemēram, 2022. gadā par darbu Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā daži VUGD glābēji saņēma piemaksu, bet pārējie nesaņēma vispār, kaut gan pārējie tāpat pildīja savus dienesta pienākumus. No Satversmes 91. panta izrietošais vienlīdzības princips nozīmē, ka vienādos faktiskajos un tiesiskajos apstākļos pret cilvēku ir jābūt vienādai attieksmei, tāpēc ir nepieciešams nodrošināt pārējiem Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu darbiniekiem piemaksu par tādu pašu periodu un tādā pat apmērā kā tiem, kas saņēma piemaksu līdz 2022. gada 1. jūlijam.

Viena no Saeimas funkcijām ir izpildvaras darba uzraudzība jeb parlamentārā kontrole. Augstākā izpildvara pieder valdībai jeb Ministru kabinetam. Valdība kopumā un katrs ministrs atsevišķi ir politiski atbildīgi Saeimas priekšā, tāpēc lūdzu Saeimu uzdot Ministru kabinetam rast risinājumu nevienlīdzības novēršanai.

Glābšanas darbu skaitam ir tendence pieaugt – pēdējos trīs gados glābšanas darbu skaits vidēji ik gadu ir palielinājies par 12%. Tajā pašā laikā VUGD brīvo vakanču skaits ir vairāk par 12%, un personāla mainībai arī ir tendence pieaugt. Vienlīdzīgu piemaksu nenodrošināšana tikai pastiprinās personāla trūkumu VUGD. Lai veicinātu VUGD personāla pieaugumu un stabilitāti un līdz ar to arī sabiedrības drošību, viens uzdevums ir nodrošināt konkurētspējīgu atalgojumu, lai piesaistītu jaunus glābējus, bet otrs uzdevums ir nodrošināt esošo personālu ar vienlīdzīgām piemaksām, lai samazinātu personāla mainību.