Pārstāvis: Marita BumbulePublicēta: 06. Jun (2023)

VIENTUĻĀ VECĀKA STATUSS
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
916
Jau parakstījuši 916
9'084

Mana iniciatīva ir par ģimenēm, kurās par bērniem vai vienu bērnu rūpējas tikai viens no vecākiem. Vecākam, kurš viens audzina vienu vai vairākus bērnus, bieži ir ierobežotas iespējas strādāt, kas ļoti ietekmē ģimenes labklājību. Lai tas vecāks, kurš par bērniem rūpējas viens, neciestu no naudas trūkuma, ir nepieciešams vientuļā vecāka statuss, kurā ir paredzēta atbalsta programma labklājības stabilitātei un regulāram un garantētam iztikas minimumami. Bērniem no trūcīgām ģimenē pastāv liels risks nonāk nabadzībā, pārmantot nabadzību no savas ģimenes. Nabadzībā audzis bērns izvairās no ģimenes veidošanas, baidoties no nabadzības riska. Kā arī, lai izvairītos no vecāka emocionālās un fiziskās pārslodzes, būtu nepieciešamas šāds atbalsts: • priekšroka uz bērnudārzu; • tiesības strādāt pusslodzes darbu, piemērojot darba devējam nodokļa atvieglojumus, jo darba devējs noteikti izvēlēsies darbinieku, kurš spēs strādāt pilna laika darba dienu; • saņemt vecāka algu; • bērna kopšanas laiks tiktu ieskaitīts darba stāžā; • atvieglojumi par komunāliem maksājumiem, degvielu, bērnudārzu, medicīnas pakalpojumiem un bērna papildizglītību, interešu izglītību u.c.

Vecākam, kurš kaut kādu dzīves apstākļu dēļ ir palicis viens ar bērniem, nevajadzētu lūgties pamatvajadzību nodrošinājumu labdarības organizācijām, jo šis risinājums ir nepastāvīgs un īslaicīgs. Ir nepieciešami stabili ienākumi, garantēts iztikas minimums. Kā arī bērnam ir tiesības uz pilnvērtīgu uzturu, kā arī tiesības apmeklēt kultūras pasākumus, interešu izglītību, tāpat arī iegādāties rotaļlietas un grāmatas. Vecākam bērna pieskatīšanas laikā ir jādod iespēja izglītoties, lai uzlabotu savu finasiālo labklājību. Ilgstoši nabadzībā nonākušam cilvēkam, kurš nav varējis sev nopirkt apģērbu un parūpēties par savu vizuālo izskatu, samazinās iespēja atkal uzsākt darba gaitas, jo nerada pareizu iespaidu par sevi. Nabadzība nekad nav bijusi ekonomiski izdevīga nevienai valstij. Valsts ekonomiku var pacelt tikai izglītota un iztikusi sabiedrība.

Sabiedrība šādi iegūs mentāli stabilākus, izglītotus un uz izaugsmi orientētus cilvēkus, kā arī veicinās pozitīvu demogrāfiju.