Pārstāvis: Viktors ČaburkoPublicēta: 05. Nov (2020)

PAR LĪDZENIEM CEĻIEM
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
292
Jau parakstījuši 292
9'708

Citām valstīm būtu grūti konkurēt ar Latviju par ceļa zīmju "Nelīdzens ceļš" (nr. 112) daudzumu. Diemžēl ceļinieki šo situāciju vēl saasina ar "gulošo policistu" daudzumu, pie katra no tiem pieliekot vēl zīmes "Ātrumvalnis" (nr. 113). Iznākumā autovadītāji saskrāpē savu braucamrīku virsbūves un bojā automašīnu piekares, sevišķi ja automašīnai ir pilna kravas noslodze. Pa šādiem ceļiem un ielām braukt ir ļoti neērti.

Es piedāvāju likumdošanā nostiprināt aizliegumu jaunu ātrumvaļņu izbūvei, ja to nepieciešamība projektā nav pamatota ar citu risinājumu, piemēram, zigzaga brauktuves (skatīt pielikumā), salīdzinājumu un argumentāciju, kāpēc citi risinājumi nav iespējami. Zigzaga brauktuves kā risinājums piespiedu ātruma samazināšanai tiek izmantots daudzviet pasaulē, ieskaitot Lietuvu. Šiem izvērtējumiem ir jābūt publiski pieejamiem par attiecīgajiem ceļiem un ielām atbildīgo institūciju mājaslapās. Tāpat ir jānosaka jau esošo ātrumvaļņu demontāža, ja vien to nepieciešamība nav līdzīgi un dokumentēti argumentēta. Ir arī jāizvērtē esošo ātrumvaļņu atbilstība drošai braukšanai, jo daudzviet tie acīmredzami ir pārāk augsti.

Līdz ar šīs iniciatīvas ieviešanu Latvijas pilsētas atbrīvosies no šā primitīvā, neērtā un dažkārt arī bīstamā risinājuma – ātrumvaļņiem. Ceļu būvētājiem un uzturētājiem būs pienākums apzināt un izvērtēt citus – ceļu lietotājiem draudzīgākus – risinājumus, sākot ar zigzaga brauktuvēm. Tā uzlabosies dzīves kvalitāte – velosipēdisti un ratiņkrēslu lietotāji varēs brīvi pārvietoties, un automašīnu vadītāji nebaidīsies sabojāt savas automašīnas. Pašlaik Latvijā ļoti daudzās ielās nav piemērotu gājēju ietvju, bet ātrumvaļni ir visur.

Pievienots dokuments

Par_līdzeniem_ceļiem__pielikums.pdf (atvērt)