Iniciatīva ir iesniegta VARAM un Rīgas domē!

Pārstāvis: Ingrīda ĒrenpreissPublicēta: 22. Oct (2019)

PAR APDRAUDĒTAS EKOSISTĒMAS SAGLABĀŠANU PILSĒTVIDĒ
Iniciatīva tiks iesniegta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā un Rīgas domē

500
993
Jau parakstījuši 993

Prasām ieviest ekoloģisko tīklu Latvijas pilsētvidē, sākot ar apdraudēto ekosistēmu Latvijas universitātes Botāniskajā dārzā. Tas nozīmē pasargāt pilsētvidē ekosistēmas un izcelt dabisko infrastruktūru mantojuma vērtību. Piemēram, pilsēta kā tīra ūdens un gaisa avots, aizsargātība no vēja, augsnes auglība, apputeksnēšana.

Lai saglabātu apdraudēto ekosistēmu LU Botāniskajā dārzā, līdz publiskās apspriešanas beigām 2019. gada 4. novembrī savāksim parakstus par 52 koku saglabāšanu zaļajā teritorijā Pārdaugavā pie LU Botāniskā dārza. Ideālais risinājums būtu šo zaļo ekoloģisko teritoriju ar lakstīgalām pievienot LU Botāniskajam dārzam, kā tas bija 1970.-80. gados.

Sabiedrība iegūs pilsētu ar svaigu gaisu, tīrāku ūdeni, aizsargātāku no vēja un putekļiem, bagātāku augsnes auglību, vairāk bišu, kameņu un tauriņu pilsētā. Tāpat mēs iegūsim dabas un kultūras mantojuma saglabāšanu atbilstīgi Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumam "Nepieciešamība piemērot integrētu pieeju pilsētvides atjaunošanā" (26.05.2010.), punkts 8.1. "Ekoloģiskā tīkla nostiprināšana".

Iniciatīvas parakstītāji 993

Iniciatīvas jaunumi

Rīgas domei prasīs skaidrojumu par tūkstošiem koku izciršanu pilsētā14. Nov (2019)

Rīgas domei prasīs skaidrojumu par tūkstošiem koku izciršanu pilsētā

Ar Rīgas domes ziņu pilsētā ik gadu nozāģē tūkstošiem koku, bet nav skaidra plāna un rīcībpolitikas, kā to zaudējumu kompensēt.

Uzklausot arī Īngrīdas Ērenpreiss virzīto priekšlikumu, Saeimas Vides un klimata apakškomisija šonedēļ nolēma prasīt Rīgas domei skaidrojumu par lielo koku saglabāšanas un jaunu koku stādīšanas politiku pilsētā.

Rīgā vidēji gadā nozāģē 3000 koku, no kuriem divas trešdaļas ir spēcīgi, veseli koki. Veselo koku izzāģēšanas apjoms turklāt ik gadu pieaug. Dažādu pieaicināto amatpersonu, ekspertu un pilsonisko aktīvistu klātbūtnē tā tika secināts otrdien, 12. novembrī, Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Vides un klimata apakškomisijas sēdē.

Tika arī secināts, ka Rīgas domei nav skaidra plāna un rīcībpolitikas jaunu koku stādīšanā un pilsētas ekosistēmas veidošanā. Pēc vairāku amatpersonu un pilsonisko aktīvistu uzklausīšanas, ieskaitot ManaBalss iniciatīvas autori I. Ērenpreiss, apakškomisija nolēma rakstiski prasīt Rīgas domei skaidrot šo problēmu.

"Saeimā mēs esam ar lūgumu rīkoties, tomēr mēs noteikti virzīsimies tālāk - arī Eiropas līmenī, lai panāktu ekoloģisko tīklu Rīgā," par biedrības "Aleju aizsardzība" plāniem klātesošajiem teica I. Ērenpreiss. "Turklāt tam ir jāsāk tikt ieviestam tūlīt, nevis kaut kad nākamajā Saeimā."

Šeit publicējam vairākas atziņas un secinājumus, ko sēdes laikā pauda klātesošie politiķi, amatpersonas un pilsoniskie aktīvisti.

"Arī koki pilsētas telpā ir infrastruktūra - tāpat kā caurules un kabeļi. Tā ir zaļā infrastruktūra, un arī tā maksā naudu - gan tās ieviešana, gan uzturēšana. Tāpat kā ir aizsargzonas "normālajai" infrastruktūrai, tā arī tādām ir jābūt pilsētas kokiem. Tomēr koki ir mazāk pasargāti.

Nozāģējot koku Rīgas vēsturiskajā centrā, iestādīt tur koku atpakaļ ir praktiski neiespējami ne vien finanšu, bet arī administratīvā sloga dēļ, un maksa par vienu nozāģēto koku - apmēram 600 eiro - to nekompensē."

"Pilsētas attīstības plāns un teritorijas plānojums ir tas dokuments, kurā visprecīzāk var noteikt, kur pilsētā ko grib redzēt. Tur tad arī zaļā infrastruktūra kā likums ir ierakstāma, un tā nav grozāma. Tur pilsētai ir jāiekļauj savu ielu, skvēru un parku stādījumus, kā arī jānosaka plānoto teritoriju izmantojums.

Attīstības plāns un teritorijas plānojums ir vienīgais veids, kā ietekmēt arī zemes īpašniekus. Jo tad, kad ir jau izplānota apbūve, iet un ķēdēties pie kokiem ir bezjēdzīgi. Tad tas ir jau nokavēts. Tāpēc publiskā apspriešana ir jārīko attīstības plāna izveides laikā. Tai brīdī, kad kokus taisās zāģēt nost, tā patiesībā ir jau cīņa ar vējdzirnavām."

"Visas publiskās apspriešanas ir sabiedrības informēšanai, tomēr ne visas tās uzliek par pienākumu ņemt sabiedrības viedokli arī vērā. Intereses ir jāizsaka ātrāk. Tāpēc ir jādomā par likumdošanas izmaiņām, lai cilvēki apzinātos tos riskus, ko viņi kā sabiedrība uzņemas, neiesaistoties plānošanas procesos. Zāģēšanas brīdī tas ir jau par vēlu."

"Nespēja komentēt jautājumus par jaunu koku stādīšanas plānojumu norāda uz to, ka Rīgas dome savus stādījumus neplāno. Viņi nespēj pateikt, cik koki šogad tiks iestādīti vai atjaunoti."

"Ir jāmaina paradigma, kā mēs raugāmies uz kokiem pilsētvidē. Nav iespējams šos kokus vērtēt tāpat kā kokus mežā. Ir dīvaini, ka Meža likuma ietvarā ir jāskatās uz Rīgas pilsētu un Rīgas regulējumiem. Šobrīd Aizsargjoslu likums tik ļoti atraisa rokas komunikāciju infrastruktūras turētājiem un ļauj cirst kokus viņu aizsargjoslās. Vienīgais, kas viņus daļēji attur, ir nepieciešamās būvvaldes maksas atļaujas. To cena gan ir daudz par mazu, jo nekompensē jauna koka iestādīšanas un izaudzēšanas izmaksas."

"ES līmeņa rekomendācijas un mērķi paredz ekoloģisku sistēmu veidošanu pilsētvidē. Tas nav gribēšanas vai negribēšanas jautājums, bet pienākums. Iniciatīva par 52 koku saglābšanu pie Botāniskā dārza ir mēģinājums reāli dzīvē ķerties pie šādas ekoloģiskās salas nodrošināšanas, pat vēl pirms tas ir noteikts likumdošanā.

Kā pirmā ekoloģiskā sala Rīgā varētu būt Botāniskais dārzs. Lai tā ekosistēma ar kokiem, augiem, putniem un dzīvniekiem netiktu sabojāta, ir jānovērš situāciju, ka teritorijā pie Botāniskā dārza tiek izcirsti desmitiem koku tikai peļņas dēļ. Šī teritorija daudzkārt ir pirkta un pārpirkta, un plāns ir izzāģēt kokus divu lielu dzīvojamo māju būvniecībai. tas ir nepieļaujami. Šī teritorija ir vai nu jāatpērk, vai jāatsavina vai jāiemaina īpašniekiem pret citu. Botāniskais dārzs ir izteicis gatavību šo teritoriju ņemt savā paspārnē, apkopt un dot pieeju apmeklētājiem."

"Platformā ManaBalss atbalstu guvusī un institūcijām iesniegtā iniciatīva ir, lai kaut ko varētu sākt darīt tūlīt, nevis pēc pieciem vai sešiem gadiem, kad konkrētā teritorija būs jau apbūvēta un ekoloģiskās salas iespēja - izpostīta.

Ja vienu šādu ekoloģisko salu izdotos noturēt, nākamās sekotu. Iemeslu tam ir daudz. ES 455 tūkstoši cilvēku gadā mirst no putekļu piesārņojuma; Londonā vien tie ir 4000 gadā. Par Rīgu šādu datu nav. Pilsētu koki gadā atindē no piesārņojuma un attīra no putekļiem simtiem un tūkstošiem tonnu gaisa. Lielie koki un ekoloģiskās sistēmas ir vienīgie risinājumi, kā uzturēt gaisa kvalitāti pilsētā."

Avots: ManaBalss

AUTORS: MANA BALSS

52 koku saglabāšanai Pārdaugavā un ekosistēmas pilsētā iniciatīvai uzmanību pievērš arī Saeima11. Nov (2019)

Pagājušajā nedēļā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā un Rīgas domē tika iesniegta Ingrīdas Ērenpreiss un iniciatīvas atbalstītāju kolektīvais iesniegums ar prasību saglabāt apdraudēto ekosistēmu LU Botāniskajā dārzā.

Šādus draudus iniciatīvas autore un virkne ekspertu saskata kritiski apjomīgā lielo koku iznīcināšanā Botāniskajam dārzam blakus esošā teritorijā, kuras apbūves plāns līdz pagājušajai nedēļai Rīgas domē bija sabiedriskajā apspriešanā. Šis jautājums otrdien, 12. novembrī, tiks aplūkots arī Saeimā.

Proti, Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija ziņo, ka Vides un klimata apakškomisijas sēdē izskatīts jautājums par situāciju ar koku ciršanu Rīgā. I. Ērenpreiss ir aicināta piedalīties šajā sēdē un sniegt viedokli par minēto jautājumu.

Iniciatīvas autore saziņā ar virkni NVO, ieskaitot ManaBalss, saka paldies daudzajiem atbalstītājiem un aicina vides aktīvistus uzturēt aktuālu jautājumu gan par konkrēto 52 koku likteni, gan par ekosistēmu pilsētvidē saglabāšanu vispār.

I. Ērenpress raksta, ka VARAM un Rīgas domē tika iesniegti 533 paraksti, kas savākti ar ManaBalss palīdzību, un vēl 591 paraksts ir savākts ar parakstu lapām. Šīs ekoloģiskās un pilsētvides problēmas un piedāvātā risinājuma turpinošai uzturēšanai spēkā autore parakstīšanos par savu iniciatīvu patur atvērtu, un nedēļas laikā tai atbalstītāju skaits platformā ManaBalss ir pieaudzis vēl par 100 parakstiem.

AUTORS: MANA BALSS

Saglābt 52 kokus pie LU Botāniskā dārza ‒ par apdraudētas ekosistēmas saglabāšanu pilsētvidē. Piedalies raidījuma tapšanā!29. Oct (2019)

Vai Rīgā ir apdraudēta vide? Vai tiek izcirsts par daudz koku? Ko darīt, lai saglabātu ekosistēmu pilsētvidē? Par to diskutēsim RīgaTV 24 kārtējā raidījumā "Mana Balss".

Nāc uz ierakstu studijā otrdien, 29. oktobrī, plkst. 18:45 (ierašanās no 18:30) Rīgā, Blaumaņa ielā 32! Ēterā skaties svētdien, 3. novembrī, plkst. 20.00!

Diskutēs:
Edgars Tavars, ZZS valdes priekšsēdētājs
Uldis Zommers, "Rīgas meži" valdes loceklis
Ingrīda Ērenpreiss, iniciatīvas autore
Kristaps Kunrads, LU Botāniskā dārza saimniecības pārzinis
Diskusiju moderē: Ansis Klintsons

Lai saglabātu apdraudēto ekosistēmu LU Botāniskajā dārzā, līdz publiskās apspriešanas beigām 2019. gada 4. novembrī tiek vākti paraksti par 52 koku saglabāšanu zaļajā teritorijā Pārdaugavā pie LU Botāniskā dārza.

Raidījuma "Mana Balss" projektu finansē "Mediju atbalsta fonds" no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbild RīgaTV 24.

AUTORS: MANA BALSS