Iniciatīva ir iesniegta pašvaldībā

Pārstāvis: Elīna EidmanePublicēta: 06. Mar (2021)

ATBALSTS OGRES NOVADA ĢIMENĒM, KURĀS AUG "MŪŽĪGIE BĒRNI"
Iniciatīva tiks iesniegta Ogres novada pašvaldībā

3'000
2'384
Jau parakstījuši 2'384
616

Vēlamies atbalstīt ieceri attīstīt un būvēt projektu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, ko daļa ogrēniešu neatbalsta, vēršoties pašvaldībā ar protesta vēstuli. Vēlamies paust atbalstu šīm ģimenēm un paradīt, ka lielāka daļa sabiedrības šo ideju un mērķi atbalsta.

Tāpēc iesniegsim Ogres novada pašvaldībā šo parakstīto iniciatīvu, lai parādītu, ka sabiedrība nav pret iecerēto projektu.

Šādi ne vien tiks atbalstītas ģimenes ar "mūžīgajiem bērniem", bet arī sabiedrība tiks izglītota un informēta, ka pieņemt citādo ir pašsaprotami.

Iniciatīvas jaunumi

Autore lūdz turpināt atbalstu iniciatīvai16. Mar (2021)

Iniciatīvas "Atbalsts Ogres novada ģimenēm, kurās aug "mūžīgie bērni"" autore lūdz turpināt parakstīties par šo iniciatīvu un dalīties ar to sociālajos tīklos.

Saziņā ar ManaBalss autore norādīja, ka iniciatīvu iesniegt pašvaldībā plāno aprīlī, jo vēlas, lai iegūtais sabiedrības atbalsts iniciatīvas prasībai būtu vēl pārliecinošāks. Tāpēc vācamo parakstu slieksnis ir pacelts līdz 3000.

Jānorāda, ka pagaidām likumdošana kolektīvo iesniegumu statusu pašvaldībās neregulē. Līdz ar grozījumiem Pašvaldību likumā tas paredzami notiks, un organizācija ManaBalss kopā ar citiem NVO kolēģiem aicina sabiedrību atbalstīt iniciatīvu "Atveram pašvaldības!" par vēl iekļaujošāku likumdošanas normu, kas tiesības uz kolektīvajiem iesniegumiem pašvaldībās paredzētu plašākai sabiedrībai.

Seko mums Facebook un arī Intagram!

AUTORS: MANA BALSS

Atbalsta vēstule Deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Ogres novadā08. Mar (2021)

Iniciatīvas "Atbalsts Ogres novada ģimenēm, kurās aug "mūžīgie bērni"" autore atbalstītājiem dara zināmu, ka paralēli šai iniciatīvai ir iespēja parakstīt atbalsta vēstuli Ogres novada pašvaldībai arī "uz papīra".

Par to lūdzam interesēties atsevišķi pie autores: [email protected], mob. 28319349.

Atbalsta vēstules saturs, kas iezīmē arī plašāku kontekstu, ir sekojošs.

Atbalsta vēstule iecerei par "Pakalpojumu infrastruktūras attīstību Deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Ogres novadā" un objekta izbūvi Suntažu ielā 2, Ogrē

Ogres novada pašvaldība ir saņēmusi vēstuli no iedzīvotāju grupas, kas uzsākusi parakstu vākšanu pret būvniecības darbu uzsākšanu Suntažu ielā 2, Ogrē. Pašvaldība tur ir paredzējusi izbūvēt grupu dzīvokļus, nodrošinot grupu dzīvokļa pakalpojumu 10 personām ar garīga rakstura traucējumiem, un“atelpas brīža” pakalpojumu 3 pieaugušām personām ar garīga rakstura traucējumiem, rehabilitācijas un dienas aprūpes centra pakalpojumus 20 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī sociālās rehabilitācijas pakalpojumus Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.2.1/15/I/002 “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” ietvaros.

Ar vēstules saturu iespējams iepazīties Ogres novada mājaslapā. Vēstules saturs un paustā doma ir pretstatā ar sabiedrības noskaņojumu kopumā, tāpēc Ogres novada un citu tuvējo novadu iedzīvotāji pauž savu nostāju.

Atkāpei – lai izprastu, kāpēc Suntažu ielā 2, Ogrē, tika apstiprināts šāds projekts.

2015. gadā Latvijas valsts uzsāka dalību Eiropas sociālā fonda projektā "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" un pasākumu "Deinstitucionalizācija". Šajā projektā tika iesaistītas visas Latvijas pašvaldības.

Kas ir deinstitucionalizācija?

Iespēja bērniem izaugt ģimenē, bet pieaugušajiem dzīvot, kur un ar ko kopā vēlas, piedalīties sabiedrības dzīvē un pieņemt lēmumus par savu dzīvi, ir lietas, kuras lielākā daļa cilvēku uzskata ar pašsaprotamām. Tomēr cilvēkiem ar invaliditāti šādas iespējas nereti ir ierobežotas.

Deinstitucionalizācija (turpmāk – DI) ir vērsta uz neatkarīgas dzīves veicināšanu un sabiedrības radīto šķēršļu mazināšanu cilvēku ar invaliditāti pašnoteikšanās, līdzdalības un iekļaušanas iespējām. Līdz ar to personām ar invaliditāti ir jānodrošina iespēja vadīt un izvēlēties savu dzīvesveidu un dzīvesvietu, piekļuve pakalpojumiem, ko izmanto pārējā sabiedrība, un individuāls atbalsts, ja tāds ir nepieciešams, bet bērniem – iespēja izaugt ģimenē.

DI ir pakalpojumu sistēmas izveide, kas sniedz personai, kurai ir ierobežotas spējas sevi aprūpēt, nepieciešamo atbalstu, lai tā spētu dzīvot mājās vai ģimeniskā vidē. DI ir jānovērš situācija, kad personai ir jāpārceļas uz dzīvi ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā (turpmāk - institūcija), tikai tāpēc, ka nav pieejams nepieciešamais atbalsts dzīvesvietā jeb tā sauktie sabiedrībā balstīti pakalpojumi.

DI process ietver:

1) kvalitatīvu, individuālajām vajadzībām pielāgotu sabiedrībā balstītu pakalpojumu attīstīšanu, kas novērš vajadzību dzīvot institūcijā, un resursu pārvirzīšanu no institūcijām uz jauniem pakalpojumiem, lai nodrošinātu ilgtspēju;

2) vispārējo pakalpojumu, tādu kā izglītība un apmācība, nodarbinātība, mājoklis, veselības aprūpe un transports pieejamības nodrošināšanu visiem bērniem un pilngadīgām personām ar atbalsta vajadzībām.

Gribam vērst uzmanību, ka šā projekta aizsākumi Ogrē ir meklējami vairākus gadus atpakaļ. Un galvenie ši projekta iniciatīvas virzītāji bija Biedrība ģimenēm ar īpašo vajadzību bērniem un jauniešiem "Vecāki kopā". Tā ir nevalstiska organizācija, kas apvieno Ogres, Lielvārdes, Ikšķiles un Ķeguma novada un tuvākās apkārtnes ģimenes, kurās ir bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām. Biedrība dibināta 2011.gada 14. janvārī Lielvārdē.

Biedrība šo gadu laikā ir tikusies un diskutējusi ar Lielvārdes, Ogres, Ikšķiles un Ķeguma pašvaldībām, lai kopīgiem spēkiem izveidotu atbalstošu sabiedrību un vidi. Meklējusi risinājumus un iespējas, lai bērni ar īpašām vajadzībām varētu saņemt to, kas ikdienā pienākas ikkatram bērnam valstī.

Biedrība ir aktīvi darbojusies visu šo laiku, lai apvienotu ģimenes un spētu sniegt atbalstu tiem, kam tas nepieciešams. Aizstāvējusi savu mērķu grupu, rakstījusi dažādus projektus, lai rastu atbalstu ģimenēm, kas audzina bērnus ar īpašām vajadzībām, lai rastu vajadzīgos pakalojumus šīm ģimenēm un atvieglotu ikdienu, kā arī lai informētu apkārtējo sabiedrību par šiem bērniem un viņu ģimenēm. Ir bijuši vairāki sižeti Ogres televīzijā un arī Latvijas TV un radio. Ir bijuši raksti avīzēs un žurnālos.

Biedrība "Vecāki kopā" kopīgi ar dažādu jomu speciālistiem un brīvprātīgajiem, kas vēlējās viņus atbalstīt,sagatavoja prezentāciju pašvaldībām “Iespēju māja”, kur plānotā atrašanas vieta bija Suntažu iela 2, jo Ogres pašvaldība atbalstīja šīs ēkas un teritorijas nodošanu Deinsticionalizācijas projekta mērķa realizēšanai.

Biedrība "Vecāki kopā" 2014.gada novembrī prezentēja Ogres domes sēdē šo prezentāciju ar savu redzējumu. 2015. gadā prezentēja arī pārējās trijās pašvaldībās. Prezentācija apskatāma pievienotajā saitē.

Biedrības ģimenes cīnās par to, kas ikvienam sabiedrības loceklim ir ikdiena. Indivīda neatkarīga dzīve.

Kas ir neatkarīga dzīve cilvēkiem ar invaliditāti?

Neatkarīga dzīve cilvēkam ar invaliditāti nozīmē dzīvot tādu pašu dzīvi kā ikviens cits – cilvēkam ir iespēja pieņemt lēmumus, kas tieši ietekmē personīgo dzīvi, darīt visu, ko cilvēks pats ir izvēlējies, un būt ierobežotam tikai tik pat daudz cik ierobežots ir kaimiņš, kuram nav invaliditāte. Tas vienkārši nozīmē, ka cilvēkiem ar invaliditāti ir iespēja dzīvot tādu pašu dzīvi, kādu pārējā sabiedrība uzskata par pašsaprotamu.

Neatkarīgā dzīve pēc būtības ir pašnoteikšanās. Tās ir tiesības un iespējas darīt visu, ko dara citi cilvēki. Un tās ir arī tiesības kļūdīties – un mācīties no savām kļūdām, tieši tāpat, kā to dara cilvēki, kuriem nav invaliditāte.

Protams, cilvēkiem mēdz būt arī tāda veida invaliditāte, kura ierobežo viņu spējas pieņemt sarežģītus lēmumus, vai veikt kompleksas darbības. Un šiem cilvēkiem neatkarīga dzīve nozīmē būt tik neatkarīgiem, cik vien tas ir iespējams, saņemot savām vajadzībām atbilstošu atbalstu.

Jāatceras, ka neatkarīga dzīve nenozīmē, ka cilvēki ar invaliditāti vēlas visu darīt pilnīgi patstāvīgi un, ka nav nepieciešams neviens līdzcilvēks, vai, ka cilvēks ar invaliditāti vēlētos dzīvot izolācijā no pārējās sabiedrības. Tas nav stāsts par vientulību vai nošķirtību no pārējās sabiedrības, tas ir stāsts par iespējām saņemt tādu atbalstu un tādu pakalpojumu, lai neskatoties uz funkcionāliem traucējumiem, var dzīvot pilnvērtīgu dzīvi.

Lai pārietu uz cilvēku vajadzībām atbilstošiem pakalpojumiem, kas būtu balstīti vietējā sabiedrībā, pirmkārt ir nepieciešams mainīt skatījumu uz cilvēku ar invaliditāti – cilvēks ar invaliditāti nav aprūpes objekts, bet gan līdztiesīgs sabiedrības loceklis.

Iekļaujoša sabiedrība ir sabiedrība, kurā cilvēka funkciju traucējumi nav iemesls viņa atstumšanai. Iekļaujoša sabiedrība ir sabiedrība, kurā iespējams vajadzībām atbilstošš atbalsts, kas nodrošina neatkarīgas dzīves iespējas ikvienam cilvēkam, neskatoties uz invaliditātes veidu un smaguma pakāpi.

Atbildot uz iedzīvotāju jautājumiem, kas pausti 15.02.2021 vēstulē, vēlamies skaidrot un atbildēt.

Pirmkārt un galvenokārt, projekts Suntažu ielā 2 Ogrē, ir gadiem plānots un izstrādāts projekts no ģimeņu puses, kurās aug bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām. Un tas ir vairākkārt apspriests pašvaldībā.

Otrkārt. Tas ir valsts mēroga projekts Eiropas sociālā fonda ietvaros, kurā Ogres pašvaldība piedalās un tas ir apstiprināts 2018. gada 24. maijā Ogres domes sēdē un iesniegts Rīgas plānošanas reģionā. Lai projektam tiktu piešķirti līdzekļi, tika izvērtēti Ogres novadā bērni ar invaliditāti un cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem. No izvērtēto skaita bija atkarīga kopējā finansējuma summa, kas tiek piešķirta projekta realizēšanai.

Galīgais Ogres novada deinsticionalizācijas projekts, kas tika apstiprināts Labklājības ministrijā, paredz renovētajā Suntažu ielas 2 Ogrē ēkā izveidot dienas centru 20 bērniem ar īpašām vajadzībām, kur pirmskolas bērniem, kuriem atbilstošu vidi un atbalstu nevar nodrošināt Ogres novada bērnudārzos, būtu iespēja atrasties dienas garumā, un vecāki varētu doties uz darbu, nevis ikdienā būt par savu bērnu aprūpētājiem un asistentiem un pabalstu lūdzējiem, bet gan pilnvērtīgiem sabiedrības locekļiem, kuri arī var sevi realizēt savā profesijā un ikdienā nokārtot ikdienišķas lietas. Un skolas vecuma bērniem, kuri mācās, bet kuriem pēc skolas būtu vieta, kur viņi varētu pilnvērtīgi pavadīt laiku un būtu aprūpēti, lai arī viņu vecāki varētu doties uz darbu. Papildus dienas centram, ir paredzēti trīs speciālistu – ergoterapeita, fizioterapeita un logopēda nodrabības, kas ir primāri nepieciešamas šiem bērniem.

Protams, lieki piebilst, ka no 2014. gada mūsu bērni jau lielākā daļa ir kļuvuši pilngadīgi, un viņiem nepieciešami pilnīgi citi pakalpojumi. Un viens no šiem pakalpojumiem, kas līdz šim vēl Ogres novadā nav, ir grupu mājas pakalpojums un attelpas brīdis. Grupu mājas pakalpojums paredzēts 10 personām un atelpas brīdis 3(trīs) personām. Ņemot vērā, ka Suntažu ielā 2 jau ilgus gadus ir bijusi skola bērniem ar īpašām vajadzībām, un šī vide gan viņiem, gan dažus gadus atpakaļ tur esošā dienas centra "Saime" cilvēkiem ar garīgu atpalicību, ir jau zināma, vairākkārt runājot ar projekta speciālistiem un Labklājības ministriju, tika panākts, ka grupu mājas pakalpojums varētu tikt izveidots turpat blakus, nodalot teritoriju un arī ieekonomējot līdzekļus infrastruktūras izveidē, jo ja, grupu māja tiktu veidota pilnīgi citur, būtu pilnīgi citi atkal papildus nosacījumu, kas prasītu lielākus līdzekļus, kas jau tā ir ierobežoti. Šādi arī šiem bērniem būtu iespēja redzēt, ka viņu dzīve var turpināties, dzīvojot savu neatkarīgo dzīvi turpat blakus visiem, nevis nosūtītiem kaut kur tālu prom nezināmā vidē.

Atcerēsimies, ka cilvēki ar īpašām vajadzībām ir sabiedrības daļa, kas ir vismazāk aizsargāta, tāpēc sabiedrībai pret to ir jaizturas īpaši pretimnākoši un iejūtīgi.

Augstāk minētās vēstules autori norāda, ka pretenzijas un iebildumi ir tieši pret pieaugušu cilvēku izmitināšanu plānotajā projektā Suntažu ielā 2, Ogrē. Vēlamies vērst uzmanību, ka šī ir atklāta diskriminācija, un mūsdienu sabiedrībā tā nav pieļaujama.

Mēs vēlamies atgādināt, ka aizliegta ir tiešā un netiešā diskriminācija, personas aizskaršana un norādījums diskriminēt, pamatojoties uz personas vecumu, visās publisko tiesību jomās, aizliegta tiešā un netiešā diskriminācija, personas aizskaršana un norādījums diskriminēt, pamatojoties uz personas invaliditāti, visās publisko tiesību jomās.

Mūsuprāt, nepieļaujams ir atsevišķas sabiedrības grupas dzīvošanas, uzturēšanas, pakalpojumu saņemšanas aizliegums noteiktā teritorijā. Tas ir pretrunā ar jebkadiem demokrātiskas sabiedrības principiem.

Vēlamies atzīmēt, ka nav nevienas oficiāli pieejamas statistikas, pētījuma, kas parādītu, ka cilvēki ar īpašām vajadzībām kaut kā apdraudētu sabiedrības psihoemocionālo veselību, kā tas klāstīts augstāk minētajā vēstulē. Arī par fiziskās veselības apdraudējumu (kas būtu lielāks kā no citām sabiedrības grupām) informācijas nav. Tāpēc uzskatām šā aspekta minēšanu par diskriminējošu, kam nav nekāda racionāla izskaidrojuma un pamatojuma.

Vēlamies aicināt Ogres novada pašvaldības atbildīgās amatpersonas novilkt striktas līnijas, paust stingru nostāju un neļaut atsevišķai sabiedrības grupai lemt par citas sabiedrības grupas tiesībām uz dzīvi sabiedrībā.

Ogrē, 2021. gada 1. martā

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Ar 36 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem kopš 2011. gada ap ManaBalss platformu radītā pilsoniskās līdzdalības ekosistēma ir unikāli sekmīga pasaules mērogā.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un ar to saistītās uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam ir salīdzinoši pat ļoti atsaucīgi un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu.

Tavai balsij ir nozīme!

Seko mums Facebook un arī Intagram!

AUTORS: MANA BALSS