Paveiktais

ATBALSTĪTĀS INICIATĪVAS

PAR GĀJĒJIEM UN VELOBRAUCĒJIEM ĒRTU UN DROŠU KALNCIEMA CEĻU JELGAVĀ VISĀ TĀ GARUMĀ!
Iniciatīva sākta 2023. gada 15. janvārī, savākusi 787 parakstus.
2023. gada 25. maijā Jelgavas valstspilsētas pašvaldības dome nolēma sekojošo: 1. Atbalstīt būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi gājēju un velobraucēju ceļa ierīkošanai Kalnciema ceļa posmā no Loka maģistrāles līdz pilsētas robežai. 2. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Centrālā pārvalde" Finanšu departamentam, saskaņā ar iepirkuma rezultātiem, iekļaut Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada budžetā nepieciešamo finansējumu minētā būvprojekta izstrādei. 3. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādei "Pilsētsaimniecība" veikt nepieciešamās darbības būvprojekta izstrādei un ne retāk kā reizi trijos mēnešos iesniegt Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai publicēšanai aktuālo informāciju par kolektīvā iesnieguma virzību, kā arī informēt par tā virzību personu, kura pilnvarota pārstāvēt kolektīvā iesnieguma iesniedzējus.

PUŠKINA PIEMINEKĻA DEMONTĀŽA
Iniciatīva sākta 2022. gada 19. novembrī, savākusi 1'637 parakstus.
Iniciatīvas prasība 2023. gada pavasarī ir izpildes procesā neatkarīgi no pašas iniciatīvas. "Šai iniciatīvai nav bijusi izšķirīga loma domes koalīcijas sarunās par pieminekļa pārvietošanu, bet gan vairāk kopējam noskaņojumam sabiedrībā. Savukārt sabiedrības viedokli par pārvietošanu gan šī iniciatīva noteikti ir iespaidojusi," ManaBalss.lv komentē Rīgas domes priekšsēdētāja vietniece Linda Ozola.

PAR PIERĪGU BEZ ATKRITUMU DEDZINĀŠANAS!
Iniciatīva sākta 2023. gada 17. aprīlī, savākusi 11'217 parakstus.
Iniciatīvas prasība ir izplidīta ar Ropažu novada domes lēmumu 17.05.2023.

APTURĒT NEGODĪGU LATVIJAS VALSTS MEŽU PĀRVALDĪBU!
Iniciatīva sākta 2022. gada 19. oktobrī, savākusi 1'671 parakstus.
Iniciatīvas prasība ir izpildīta 2023. gada maijā. 2023. gada martā LVM padome atkāpās, un uz gadu tika iecelta pagaidu padome, kurā pārstāvēti arī mežu nozares profesionāļi. 2023. gada maijā pagaidu padome atsauca trīs valdes locekļus, uzskatot, ka "tie nespēj demonstrēt vienotu un saliedētu savstarpējo sadarbību, tādējādi radot riskus uzņēmuma labai korporatīvajai pārvaldībai, drošībai un attīstībai". Iepriekš Ministru prezidents Krišjānis Kariņš uzdeva Zemkopības ministrijai izvērtēt Pārresoru koordinācijas centra uzdevumā tapušo auditorkompānijas "KPMG Baltics" ziņojumu par VAS "Latvijas valsts meži" valdes un padomes locekļu atlases atbilstību labas korporatīvās pārvaldības principiem un lemt par atbilstīgu rīcību, jo ziņojumā bija konstatēta pretendentu loka sašaurināšana iepriekš izvēlētu kandidātu interesēs. Šis rīkojums tika sagatavots, tieši atsaucoties uz "Delnas" rosināto un sabiedrības atbalstīto iniciatīvu.

PAR CEĻA P14 STALBE-CĒSIS NEKAVĒJOŠU ATJAUNOŠANU
Iniciatīva sākta 2022. gada 28. februārī, savākusi 1'247 parakstus.
Iniciatīvas prasība ir praktiski izpildīta - būvdarbi ir sākti 09.05.2023. un beigsies 2024. gadā. Iepriekš uz Satiksmes ministrijai adresēto kolektīvo iesniegumu VSIA "Latvijas valsts ceļi" 26.04.2022. atbildes vēstulē atbild, ka pašlaik šīs prasības izpildei nav finansējuma. Pārbūves plānošana ir sākta 2021. gadā, bet šā ceļa posma pārbūve ir iekļauta VARAM sagatavotajā "Investīciju programmā autoceļu attīstībai administratīvi teritoriālās reformas kontekstā" 2023.–2024. gadā. Pēc LVC atbildes autors balsu vākšanu par iniciatīvu paturēja spēkā, un iznākumā iniciatīva ir uzskatāma par sekmīgu.

36'000 KVADRĀTMETRI MEŽA JAUNDUBULTU KĀPĀS JĀPATUR IEDZĪVOTĀJU PASTAIGĀM
Iniciatīva sākta 2022. gada 3. janvārī, savākusi 4'249 parakstus.
Jūrmalas dome 2023. gada 26. janvāra sēdē izmantoja atkārtotu SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" piedāvājumu un nolēma pārņemt zemesgabalu savā īpašumā.

PAR DROŠĀKU VIDI VECUMNIEKU VIDUSSKOLĀ
Iniciatīva sākta 2022. gada 9. decembrī, savākusi 273 parakstus.
Līdz ar Bauskas novada domes lēmumu iniciatīvas prasība ir iekļauta pašvaldības 2023. gada budžeta prioritātēs.

PAR KAŽOKZVĒRU AIZSARDZĪBU
Iniciatīva sākta 2013. gada 28. janvārī, savākusi 11'823 parakstus.
22.09.2022. Saeima pieņem grozījumus Dzīvnieku aizsardzības likumā, kas no 2028.gada 1. janvāra aizliedz audzēt un turēt lauksaimniecības dzīvniekus, ja to audzēšanas vai turēšanas vienīgais vai galvenais nolūks ir kažokādu ieguve.

PAR IESPĒJU PRET ATLĪDZĪBU PĀRSTRĀDEI NODOT DAŽĀDUS IEPAKOJUMA VEIDUS
Iniciatīva sākta 2019. gada 7. jūnījā, savākusi 15'470 parakstus.
20.09.2022. ir izdarītas izmaiņas Ministru kabineta noteikumos Nr.519 "Depozīta sistēmas darbības noteikumi", kas paplašina depozīta sistēmas tvērumu gan attiecībā uz iekļauto dzērienu klāstu, gan depozīta iepakojuma tilpumu no 2023.gada 30.jūnija. Dzērienu saraksts ir papildināts ar visu veidu alkoholiskajiem dzērieniem plastmasas (PET) pudelēs vai skārdenēs, kā arī bezalkoholisko alu. Piemēram, no 2023. gada jūnija depozīta sistēmā varēs nodot arī sīrupa un alkoholisko kokteiļu, kas veidoti uz spirta bāzes (ar alkohola saturu līdz 15%), stikla, plastmasas (PET) un skārdeņu iepakojumus, kā arī visu veidu alkoholiskos dzērienus plastmasas (PET) pudelēs vai skārdenēs.

ATJAUNOSIM OPERETES TEĀTRI LATVIJĀ!
Iniciatīva sākta 2018. gada 20. martā, savākusi 1'109 parakstus.
Lai gan iniciatīvas juridiskais statuss bija tāds, ka oficiāli to parlaments nevarēja izskatīt, Latvijas Operetes fonda valdes priekšsēdētāja Agija Ozoliņa-Kozlovska saziņā ar ManaBalss.lv komentē, ka tomēr arī Saeimas politiķi šai Operetes fonda veiktajā pilsoniskā lobija procesā ir bijuši saprotoši un pretimnākoši. Iznākumā operetes atjaunošanas un uzturēšanas vajadzībām Kultūras ministrijas budžetā ir piešķirti 200'000 eiro. Kultūras ministrija šos naudas līdzekļus ir novirzījusi jaunai mērķprogrammai – "Atbalsts muzikālā teātra žanra attīstībai".

UZVARAS PIEMINEKĻA DEMONTĀŽA
Iniciatīva sākta 2017. gada 21. septembrī, savākusi 20'048 parakstus.
12.05.2022. Saeima divos lasījumos atbalstīja steidzami virzītos likuma grozījumus, ar kuriem ir atcelti juridiskie šķēršļi iespējamai Uzvaras parkā esošā padomju pieminekļa nojaukšanai. 25.08.2022. piemineklis ir demontēts.

AKADĒMIJU IEKŠLIETU NOZAREI
Iniciatīva sākta 2022. gada 22. aprīlī, savākusi 223 parakstus.
25.10.2022. Iekšlietu ministrija, Valsts policijas koledža, Rīgas Stradiņa universitāte un Latvijas Universitāte neatkarīgi no konkrētās iniciatīvas ir noslēgusi līgumu par ilgtermiņa konsorcija "Iekšējās drošības akadēmija" izveidi.

SAGLABĀT MŪZIKAS NOVIRZIENU LATVIJAS SKOLĀS
Iniciatīva sākta 2019. gada 13. maijā, savākusi 3'853 parakstus.
Iniciatīvas autore komentē, ka inicatīva ir veicinājusi uzstādītās prasības īstenošanu – mūzikas novirziena finansēšana Latvijas skolās turpinās.

STIPRAI LATVIJAI STIPRU ARMIJU! (OBLIGĀTĀ MILITĀRĀ DIENESTA ATJAUNOŠANA)
Iniciatīva sākta 2016. gada 17. decembrī, savākusi 454 parakstus.
Neatkarīgi no pašas iniciatīvas tās prasība kopš 2022. gada jūlija ir ieviešanas procesā. Aizsardzības ministrija ir iecerējusi, ka Valsts aizsardzības dienests pakāpeniski tiks ieviests no 2023. gada ar piecu gadu pārejas periodu.

PAR ATBRĪVOŠANOS NO PADOMJU LAIKA IDEOLOĢISKĀ MANTOJUMA – PIEMINEKĻIEM UN PIEMIŅAS ZĪMĒM
Iniciatīva sākta 2022. gada 18. maijā, savākusi 2'376 parakstus.
Prasība ir izpildīta neatkarīgi no iniciatīvas.

PAR LATVIJU, BRĪVU NO ĢMO !!
Iniciatīva sākta 2014. gada 20. jūnījā, savākusi 11'532 parakstus.
08.09.2016. Saeima nolēma uzdot Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai izvērtēt iespēju aizliegt Latvijā audzēt ģenētiski modificētos organismus un, ja to atzīst par iespējamu, lemt par grozījumiem likumdošanas aktos. Komisija savukārt ir secinājusi, ka, ievērojot Latvijas normatīvo regulējumu, Latvijas teritorijā praktiski nepastāv iespēja audzēt ģenētiski modificētus kultūraugus. Komisija devusi uzdevumus Zemkopības ministrijai (sagatavot priekšlikumus grozījumiem normatīvajos aktos, nosakot pieļaujamo ĢM piejaukumu sēklām ne lielāku par 0.1%, kā arī sagatavot priekšlikumu grozījumiem Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā) un Pārresoru koordinācijas centram (izvērtēt politikas plānošanas dokumentus ĢMO jomā). Zemkopības ministrija sev doto uzdevumu izpildījusi – veikti attiecīgie grozījumi normatīvajos aktos. Pārresoru koordinācijas centrs sniedza ziņas, ka nacionālā līmeņa plānos nav jāveic izmaiņas, jo tajos jau ir iestrādāts tas, ko ES likumdošana atļauj.

ĶEKAVAS DOME "PA KLUSO" LIEDZ JAUNO SKOLU
Iniciatīva sākta 2022. gada 26. maijā, savākusi 537 parakstus.
Autore: iniciatīva ir palīdzējusi panākt vēlamo. "Iniciatīva palīdzēja mums noorganizēt veselas divas tikšanās reizes – vienu ar vecākiem par skolas nākotni un otru – par mūsu ciemata attīstības infrastruktūru", kā arī Pļavniekkalna skolas problēmai ir pievērsta mediju uzmanība.

PAR DATOS BALSTĪTU VAKCINĀCIJAS SERTIFIKĀTU POLITIKU
Iniciatīva sākta 2022. gada 17. janvārī, savākusi 14'478 parakstus.
Iniciatīvas prasība ir izpildīta daļēji. Iniciatōva ir iesniegta Saeimā 03.02.2022., un no 01.04. vakcinācijas sertifikātu nepieciešamība ir saglabāta ļoti nelielam iedzīvotāju lokam. Tomēr - tā ir spēkā, un laika gaitā visnotaļ iespējama ir arī to noteikšana par nepieciešamiem visplašākajai sabiedrībai.

PSRS ARMIJU SLAVINOŠA OBELISKA DEMONTĀŽA
Iniciatīva sākta 2022. gada 23. aprīlī, savākusi 3'342 parakstus.
Iniciatīvas prasība ir izpildīta neatkarīgi no pašas iniciatīvas Iniciatīva tika iesniegta Rīgas domē 20.05.2022. Neatsaucoties uz to, 20.07.2022. ārkārtas sēdē RD deputāti atbalstīja ieceri demontēt vēl divus galvaspilsētā esošus padomju režīmu slavinošus objektus, no kuriem viens atrodas Mežaparkā, bet otrs – Jaunciemā.

PAR GRŪTNIEČU TIESĪBĀM UZ BEZMAKSAS EPIDURĀLO ANESTĒZIJU
Iniciatīva sākta 2021. gada 15. martā, savākusi 13'403 parakstus.
2020. gada septembra beigās pieņemtajā likumā par 2020. gada budžeta pārdali ir lasāms, ka valsts apmaksātas epidurālās anestēzijas pieejamības nodrošināšanai dzemdību procesā no 2021. gada 22. septembra līdz 31. decembrim šogad ir atvēlēti 402’558 eiro. Savukārt par 2021. gada budžeta debatēm plašsaziņā ir lasāms, ka paplašinātas epidurālās anestēzijas pieejamībai dzemdībās nodrošināšanai un autiskā spektra traucējumu bērniem diagnostikai kopā ir atvēlēti 2,2 miljoni eiro. Kopš 2022. gada 1. augusta bezmaksas epidurālā anestēzija ir pieejama jebkurai dzemdētājai. Lai izslēgtu jebkādas interpretācijas iespējas par valsts apmaksātas epidurālās anestēzijas pielietošanu atbilstīgi noteiktām medicīniskajām indikācijām (tostarp interpretācijas par šogad iekļauto indikāciju ‒ sāpju radītu paniku (uztraukumu un bailēm)), no 01.08.2022. valsts apmaksātas dzemdību epidurālās anestēzijas saņemšanai tiek atcelts arī medicīnisko indikāciju saraksts.

IZVEIDOT FOTOIZSTĀDI UZVARAS PARKĀ PAR KRIEVIJAS VEIKTĀ KARA POSTĪJUMIEM UKRAINĀ
Iniciatīva sākta 2022. gada 3. martā, savākusi 6'053 parakstus.
Rīgas dome ir atsaukusies iniciatīvas prasībai, un 2022. gada maijā ir noorganizēta attiecīga izstāde Uzvaras parkā pie pieminekļa.

PAR LŪŠU MEDĪBU AIZLIEGUMU
Iniciatīva sākta 2020. gada 18. oktobrī, savākusi 12'248 parakstus.
Iesniegta Saeimā. 07.04.2021. Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā ar vienprātīgu balsojumu lūšu medību aizlieguma jautājumu virza tālākai izskatīšanai Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijā. Iniciatīvas prasība stājas spēkā ar MK lēmumu 2022. gada aprīļa vidū.

PAR ES OFICIĀLĀS VAI POTENCIĀLĀS KANDIDĀTVALSTS STATUSA PIEŠĶIRŠANU UKRAINAI
Iniciatīva sākta 2022. gada 27. februārī, savākusi 3'326 parakstus.
Kā Latvijas nacionālā pozīcija ir spēkā ar MK 01.03.2022. lēmumu. Saziņa ar ĀM liecina, ka lēmums ir pieņemts neatkarīgi no iniciatīvas.

RĪGAS IETVES JĀTĪRA PAŠVALDĪBAI!
Iniciatīva sākta 2021. gada 6. februārī, savākusi 4'251 parakstus.
Saskaņā ar RD atbildes vēstuli 31.01.2022. iniciatīvas iesniedzējiem, centralizēta un mehanizēta ietvju tīrīšana ir iekļauta Rīgas domes dienaskārtībā.

PAR SABIEDRĪBAS ATBALSTĪTU XXI GADSIMTA KONCERTZĀLI
Iniciatīva sākta 2020. gada 17. jūnījā, savākusi 2'963 parakstus.
Līdz ar valdošās koalīcijas lēmumu 07.02.2022. par nacionālās akustiskās koncertzāles izveidi Kongresu namā iniciatīvas prasība ir izpildīta.

SAGLABĀSIM JŪRMALAS DABAS UN KULTŪRVIDES VĒRTĪBAS ARĪ NĀKAMAJĀM PAAUDZĒM
Iniciatīva sākta 2020. gada 18. jūnījā, savākusi 554 parakstus.
Precizējot 2020. gadā Jūrmalas domē iesniegtās iniciatīvas statusu, tās autors saziņā ar ManaBalss.lv komentē, ka dažas no tālaika prasībām, kas guva parakstītāju atbalstu un tika iesniegtas domē, ir tomēr tikušas ņemtas vērā teritorijas plānošanas dokumentu nākamajā redakcijā. Proti, ir saglabāta zona "Pilsētbūvniecības piemineklis "Vaivaru-Asaru-Mellužu vasarnīcu kvartāli"", saglabāja zonu "Pilsētbūvniecības piemineklis "Stirnu rags"", un dome arī atteicās no 17’000 kvadrātmetru apbūves mežā pie Lielupes Priedainē, atļaujot būvniecību tikai 2000 kvadrātmetru, "un ne tajā kritiskākajā vietā," piebilst autors. Tāpat dome atteicās arī no apbūves iecerēm dažās teritorijās kāpu zonā Bulduros.

PAR VALSTS APMAKSĀTU PAKALPOJUMU IEVIEŠANU BĒRNIEM AR AUTISKĀ SPEKTRA TRAUCĒJUMIEM
Iniciatīva sākta 2021. gada 25. martā, savākusi 14'255 parakstus.
Likumā par 2020. gada budžeta pārdali neparedzētiem gadījumiem ir lasāms, ka 20'494 eiro ir piešķirti, lai laikposmā no 22. septembra līdz 31. decembrim nodrošinātu valsts apmaksātu pakalpojumu ieviešanu bērniem ar autiskā spektra traucējumiem. Savukārt par 2021. gada budžeta debatēm plašsaziņā ir lasāms, ka autiskā spektra traucējumu bērniem diagnostikai un paplašinātas epidurālās anestēzijas pieejamībai dzemdībās nodrošināšanai kopā ir atvēlēti 2,2 miljoni eiro.

OBLIGĀTU COVID-19 SERTIFIKĀTU SAEIMAS DEPUTĀTIEM
Iniciatīva sākta 2021. gada 9. augustā, savākusi 4'972 parakstus.
Prasība ir izpildīta līdz ar 12.11.2021. pieņemto likumu "Par pagaidu papildus prasībām Saeimas deputātu un pašvaldību domju deputātu darbam". Atbildīgās komisijas priekšsēdētājs Juris Rancāns komentē, ka "neapšaubāmi, sabiedrības viedoklis bija svarīgs".

DROŠU VECMOKU-TĒRIŅU-OJĀRA VĀCIEŠA IELAS KRUSTOJUMU
Iniciatīva sākta 2021. gada 18. oktobrī, savākusi 156 parakstus.
Iniciatīvas autors ziņo, ka RD Vides departaments ir sniedzis pozitīvu atbildi: lai uzlabotu satiksmes pārredzamību, divi krūmi tiks likvidēti. "No manas puses iniciatīva tika veidota gadījumam, ja iesaistītie departamenti pienācīgā laika periodā neatsauktos. Tas spiestu mani meklēt citus sazināšanās veidus, un tad iniciatīvā savāktās balsis būtu jo īpaši noderīgas," raksta autors.

IEVIEST NEAPLIEKAMO MINIMUMU STRĀDĀJOŠIEM PENSIONĀRIEM
Iniciatīva sākta 2017. gada 17. aprīlī, savākusi 2'835 parakstus.
Saziņā ar iniciatīvas autoru ManaBalss.lv komanda ir secinājusi, ka šīs iniciatīvas prasība laika gaitā ir īstenota neatkarīgi no pašas iniciatīvas, tāpēc parakstu vākšana par to tiek pārtraukta. Prasība par 1. līmeņa pensiju neaplikšanu ar IIN Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija savā statistikā par kolektīvajiem iesniegumiem ir iezīmējusi "ar zaļo" – kā dzīvē īstenotu prasību (skat. šeit 22. punkts: http://mandati.saeima.lv/kolekt%C4%ABvie-iesniegumi). Un pašlaik neapliekamā minimuma slieksnis arī pensionāriem tiek celts (skat. Saeimas ziņu: https://bit.ly/3mCxxSy). Līdz ar to prasība "Ieviest neapliekamo minimumu strādājošiem pensionāriem" ir zaudējusi aktualitāti.

PENSIJA BEZ NODOKĻA
Iniciatīva sākta 2016. gada 29. martā, savākusi 13'754 parakstus.
Sociālo un darba lietu komisija izstrādāja un iesniedza Saeimā likumprojektu “Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”” (pieņemts Saeimā 27.09.2018.) Saskaņā ar grozījumiem tiek palielināts neapliekamais minimums pensiju saņēmējiem. 2019. gadā neapliekamais minimums ir 3240 eiro (270 eiro mēnesī) un sākot no 2020. gada – līdz 3600 eiro (300 eiro mēnesī).

ATĻAUT BRAUKŠANAS APMĀCĪBAS UN EKSĀMENUS AUTOSKOLĀS
Iniciatīva sākta 2021. gada 28. janvārī, savākusi 10'770 parakstus.
08.04.2021. Saeima ar 87 par un 1 atturoties nobalsoja par iesnieguma nodošanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai. Paredzami šīs iniciatīvas izskatīšanā tiks iesaistīta arī Sociālo lietu komisija.

PAR VAKCINĀCIJAS BIROJA LIKVIDĒŠANU
Iniciatīva sākta 2021. gada 3. martā, savākusi 22'053 parakstus.
Gan Saeimas atbildīgā komisija, gan autore piekrīt, ka iniciatīva ir sekmīga. Vakcinācijas birojs no 01.06.2021. ir izformēts.

ATBALSTS CEĻA STABIŅIEM BALTEZERĀ
Iniciatīva sākta 2021. gada 13. augustā, savākusi 173 parakstus.
Iniciatīvas prasība ir izpildīta neatkarīgi no pašas iniciatīvas līdz ar ministrijas 16.09.2021. argumentāciju un atbildi uz kolektīvo iesniegumu ar pretēju prasību - par stabiņu demontāžu.

UZKLAUSĪT IEDZĪVOTĀJUS, VEIDOJOT BĒRNU LAUKUMU TALSOS
Iniciatīva sākta 2021. gada 23. maijā, savākusi 666 parakstus.
Iniciatīvas prasība par klasisku bērnu laukumu Talsos ir daļēji uzklausīta, ziņo iniciatīvas autors. Proti, attiecīgā bērnu laukuma projekts, pret kuru iniciatīva iebilst, tomēr tiek turpināts saskaņā ar tā plānu. Tomēr pašvaldība ir apsolījusi jau 2021. gada oktobrī novada lēmējvaras līmenī spriest arī par klasiska bērnu laukuma plānu un projektu pašvaldībā, kā to prasa iniciatīva.

PAR IEROBEŽOJUMU ATCELŠANU PIRTS UN CITIEM SKAISTUMKOPŠANAS PAKALPOJUMIEM
Iniciatīva sākta 2020. gada 9. novembrī, savākusi 12'281 parakstus.
01.06.2021. atļauts individuāli sniegt visa veida skaistumkopšanas pakalpojumus, ja pakalpojuma sniedzējs ir vakcinējies pret Covid-19 vai pēdējā pusgada laikā to pārslimojis. Klientiem nav jābūt vakcinētiem.

PAR IEROBEŽOJUMU ATCELŠANU PIRTS UN CITIEM SKAISTUMKOPŠANAS PAKALPOJUMIEM
Iniciatīva sākta 2020. gada 9. novembrī, savākusi 12'281 parakstus.
01.06.2021. atļauts individuāli sniegt visa veida skaistumkopšanas pakalpojumus, ja pakalpojuma sniedzējs ir vakcinējies pret Covid-19 vai pēdējā pusgada laikā to pārslimojis. Klientiem nav jābūt vakcinētiem.

NELIKVIDĒT DZEMDĪBU NODAĻAS KULDĪGAS UN DOBELES SLIMNĪCĀS
Iniciatīva sākta 2020. gada 16. augustā, savākusi 12'989 parakstus.
19.11.2020. Saeima apstiprina komisijas sagatavoto lēmumprojektu par iesnieguma nodošanu Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai turpmākai izvērtēšanai. Abās slimnīcās dzemdību nodaļas tiek saglabātas.

MAKSĀT TIKAI PAR PATĒRĒTO ELEKTROENERĢIJU
Iniciatīva sākta 2016. gada 10. augustā, savākusi 12'262 parakstus.
17.10.2020. Saeima konceptuāli atbalsta grozījumus Elektroenerģijas likumā, kas paredz OIK atcelšanu elektrības patērētājiem – mājsaimniecībām un uzņēmumiem. 24.05.2018. iesniegta ar 11'164 parakstiem. (Sākotnēji - 10.05.2017. Mandātu komisija konstatēja, ka pēc Iedzīvotāju reģistra datiem kolektīvais iniciatīvas iesniegums neatbilst Kārtības ruļļa 131.3 panta prasībām. Komisija nolemj atstāt to bez tālākās izskatīšanas.)

PĀRSKATĪT A1, A2 UN A KATEGORIJU BRAUKŠANAS APMĀCĪBU IEROBEŽOJUMUS AUTOSKOLĀS!
Iniciatīva sākta 2021. gada 3. aprīlī, savākusi 1'516 parakstus.
Neatkarīgi no virzītās iniciatīvas, no 07.04.2021. braukšanas apmācības AM, A, A1 un A2 kategorijas vadītāja tiesību iegūšanai ir atkal atļautas, nodrošinot papildu epidemioloģiskos drošības pasākumus.

ATĻAUT BRAUKŠANAS APMĀCĪBAS UN EKSĀMENUS AUTOSKOLĀS
Iniciatīva sākta 2021. gada 28. janvārī, savākusi 10'770 parakstus.
13.04.2021., 28.04.2021. un 19.05.2021. Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai izskata kolektīvo iesniegumu. Komisija jau pirmajā no sēdēm atbalstīja braukšanas un eksāmenu atsākšanu autoskolās, izstrādājot īpašu epidemioloģisko režīmu autoskolu darbībai COVID 19 infekcijas izplatības periodā. Tā kā jautājuma risināšanai bija nepieciešama izpildvaras rīcība, komisija veica parlamentāro kontroli pār Satiksmes ministrijas, Operatīvās vadības grupas un valdības rīcību minētajā jautājumā, komisijas sēdēs apspriežot aktuālo informāciju un progresu. No 15.05.2021 valdība atļauj atsākt autoskolu darbību.

GRIBAM SPORTOT TAGAD
Iniciatīva sākta 2021. gada 22. martā, savākusi 11'901 parakstus.
15.06.2021.Tiek atļauts sportot iekštelpās, ievērojot ierobežojumus.

SAGLABĀT UNIVERSITĀTES LATVIJAS REĢIONOS
Iniciatīva sākta 2021. gada 28. februārī, savākusi 12'093 parakstus.
08.06.2021. Saeima pieņem grozījumus Augstskolu likumā, kas neparedz kritērija – 4000 studējošie – ieviešanu.

PAR ATKRITUMU STĀVVADU RĪGĀ TURPMĀKO IZMANTOŠANU
Iniciatīva sākta 2020. gada 21. decembrī, savākusi 650 parakstus.
Iniciatīva pašvaldībā nav iesniegta, jo tās autors problēmas risinājumu ir radis ar Tiesībsarga biroja starpniecību.

PAR VALSTS FINANSĒTĀM REKONSTRUKCIJAS OPERĀCIJĀM KRŪTS VĒŽA PACIENTĒM
Iniciatīva sākta 2020. gada 8. oktobrī, savākusi 13'568 parakstus.
30.06.2021. valdības līmenī ir apstiprināti 662'580 eiro ik gadu – 2022., 2023. un 2024. gada budžetiem – krūts rekonstrukcijas programmai. Iepriekš Saeimā 2021. gada 17. februāra Sociālo un darba lietu komisijas sēdē tika nolemts mērķtiecīgi virzīt sekojošos jautājumus: lai krūts rekonstrukcijas operācijām tiktu piešķirts papildus finansējums; lai tajā tiktu iekļauts arī implantu finansējumus, ko patlaban sedz pašas pacientes; lai atbilstīgi reālajām izmaksām tiktu pārskatīti un koriģēti ārstniecības iestāžu tarifi; lai Nacionālais Veselības dienests dotu skaidru uzstādījumu attiecīgās operācijas veicošajām slimnīcām par to plānojamo skaitu gadā.

PAR VAKCINĀCIJAS BIROJA LIKVIDĒŠANU
Iniciatīva sākta 2021. gada 3. martā, savākusi 22'053 parakstus.
Gan Saeimas atbildīgā komisija, gan autore piekrīt, ka iniciatīva ir sekmīga. Vakcinācijas birojs no 01.06.2021. ir izformēts.

VAKCINĀCIJAI AIZVIEN JĀBŪT BRĪVPRĀTĪGAI
Iniciatīva sākta 2020. gada 3. decembrī, savākusi 56'612 parakstus.
Lai gan saskaņā ar Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas sniegto komentāru, 25.05.2021. komisijas sēdē pieņemtais lēmums par to, ka iniciatīva nav aktuāla, nozīmē, ka tā ir izskatīta, un tās prasība ir spēkā neatkarīgi no pašas iniciatīvas, autors to 28.06.2021. Saeimā iesniedza izskatīšanai atkārtoti - ar jauniem vairāk nekā 17'000 parakstu.

PAR PIEEJAMU RĪGU PERSONĀM AR KUSTĪBU TRAUCĒJUMIEM
Iniciatīva sākta 2020. gada 16. jūlījā, savākusi 1'476 parakstus.
Iniciatīvas prasība ir daļēji izpildīta Saeimā neatkarīgi no pašas iniciatīvas. Adresātam - Rīgas domei - iniciatīva tika iesniegta 2020. gada 10. novembrī, un vēlāk arī Tiesībsarga birojam. Izvērstu atbildi no tiesībsarga autore saņēma 12.02.2021. Tai sekoja darbs Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā, kur ir apstiprināti Dzīvokļa īpašuma likuma grozījumi. Tie paredz pieejamāku pacēlāja vai pandusa ierīkošanas kārtību.

PAR VALSTS ATBALSTU ELEKTROTRANSPORTA IEGĀDES VEICINĀŠANAI
Iniciatīva sākta 2019. gada 12. martā, savākusi 3'255 parakstus.
02.06.2021. VARAM apstiprina, ka iniciatīva ir ievērota, tomēr atbalsta programma ir radīta neatkarīgi no tās. Jaunu elektromobiļu iegādei paredzēts piešķirt atbalstu 4500 eiro apmērā; lietotiem elektromobiļiem un tā saucamajiem "plug-in" hibrīdiem – 2250 eiro. Atbalsts būs pieejams laika periodā no 2022. gada līdz 2023. gada 31.decembrim, vai līdz brīdim, kamēr būs vēl pieejams finansējums.

SAGLABĀT SKOLAS AUTOBUSUS RĪGAS PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM
Iniciatīva sākta 2021. gada 15. aprīlī, savākusi 690 parakstus.
Pēc autores saziņas ar Rīgas domi Izglītības, kultūras un sporta departaments.ziņo, ka iniciatīva ir apstiprināta un ir ieviešanas procesā. Pēc autores lūguma parakstīšanās par iniciatīvu aizvien paliek spēkā, lai norādītu uz sabiedrības turpinošo pieprasījumu šim pakalpojumam – autobusiem pašvaldību mācību iestādēm.

PASAULES ČEMPIONĀTS HOKEJĀ — AR SKATĪTĀJIEM TRIBĪNĒS
Iniciatīva sākta 2021. gada 17. maijā, savākusi 1'624 parakstus.
20.05.2021. Saeima steidzamības kārtībā pieņēma lēmumu, ar kuru uzdod Ministru kabinetam nekavējoties izstrādāt kārtību, kādā 2021. gada pasaules čempionāta hokejā vīriešiem spēles klātienē drīkst apmeklēt pret Covid-19 vakcinētas personas.

PAR CAURSPĪDĪGU AIZSARDZĪBAS MINISTRIJAS IEPIRKUMU PROCEDŪRU COVID-19 IZPLATĪBAS LAIKĀ
Iniciatīva sākta 2021. gada 15. martā, savākusi 1'152 parakstus.
Iniciatīvas prasība ir izpildīta neatkarīgi no pašas iniciatīvas. Parakstu vākšanas gaitā ir veikti grozījumi "Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma" 3. nodaļas 25. pantā – ir svītroti vārdi "..nepiemērojot Publisko iepirkumu likumu..", kas būtībā ir iniciatīvas prasība.

PAR UZŅĒMUMA REINVESTĒTĀS PEĻŅAS NEAPLIKŠANU AR NODOKLI
Iniciatīva sākta 2016. gada 27. septembrī, savākusi 1'481 parakstus.
Noteikums ir spēkā no 2018. gada neatkarīgi no iniciatīvas.

NOST AR ĀTRO KREDĪTU REKLĀMĀM SABIEDRISKAJOS MEDIJOS!
Iniciatīva sākta 2016. gada 27. janvārī, savākusi 8'580 parakstus.
Neatkarīgi no iniciatīvas, kas kopš 2016. gada ir savākusi vairāk nekā 8000 parakstu, Latvijas sabiedriskie mediji no 2021. gada pamet reklāmas tirgu. Līdz ar to ir īstenota arī iniciatīvas šaurāk definētā prasība.

PAR AUTOCEĻA A8 DROŠA ŠĶĒRSOJUMA NODROŠINĀJUMU KRUSTOJUMĀ RĪGA–BRANKAS–JELGAVA
Iniciatīva sākta 2020. gada 20. novembrī, savākusi 1'211 parakstus.
Iniciatīvas prasība ir īstenošanas procesā neatkarīgi no pašas iniciatīvas. "Latvijas Valsts ceļi" saziņā ar ManaBalss ziņo, ka 2020. gada 2. novembrī ir noslēgts līgums ar SIA EAE par izpētes projekta izstrādi satiksmes drošības uzlabošanas pasākumiem uz autoceļa A8 Rīga–Jelgava–Lietuvas robeža (Meitene) un V1068 Ozolnieki–Brankas–Brankstūri un par tur iespējamiem risinājumiem. Gala ziņojumam saskaņā ar līgumu ir jābūt 2021. gada aprīlī. Izpētes rezultātā tiks izstrādāti vismaz trīs iespējamie satiksmes drošības paaugstināšanas pasākumi, izpētot divlīmeņa mezgla, tuneļa vai citu risinājumu un nodrošinot drošu pārvietošanos autotransportam un maz aizsargātajiem satiksmes dalībniekiem – gājējiem un riteņbraucējiem. Tāpat tiek paredzēts nodrošināt ceļu mezglā autotransportam ātrumu 100 km stundā.

OCTA MOTOTRANSPORTAM, SĀKOT AR 1 MĒNESI
Iniciatīva sākta 2020. gada 1. oktobrī, savākusi 586 parakstus.
Līdz ar Saeimas lēmumu 17.12.2020., ka OCTA polisi varēs pirkt uz 30 dienām, un ģimenēm, kas aprūpē bērnu ar invaliditāti, polise būs lētāka, iniciatīvas prasība ir izpildīta neatkarīgi no pašas iniciatīvas. Attiecīgā likumprojekta ierosinātājs un virzītājs Saeimā Kaspars Ģirģens (KPV LV) saziņā ar ManaBalss pauda, ka diemžēl nav zinājis par šo ManaBalss autora iniciatīvu.

PAR TIRDZNIECĪBU UN IEPIRKŠANOS ARĪ BRĪVDIENĀS UN SVĒTKU DIENĀS
Iniciatīva sākta 2020. gada 10. decembrī, savākusi 547 parakstus.
Ar valdības lēmumu prasība ir izpildīta neatkarīgi no iniciatīvas. Saziņā ar ManaBalss Ekonomikas ministrija komentē, ka tirdzniecības ierobežošanas regulējums un preču pieejamības klāsts ir eksperu sagatavots un izvērtēts. Ministrijas rīcībā nav precīzākas informācijas par konkrētu preču grupu saistību ar kādām iniciatīvām, tāpēc ManaBalss secina, ka attiecīgā prasība ir izpildīta neatkarīgi no iniciatīvas.

NOSARGĀSIM JELGAVAS PILS VĒSTURISKO AINAVU!
Iniciatīva sākta 2016. gada 16. oktobrī, savākusi 4'084 parakstus.
Par labu Jelgavas pils vēsturiskās ainavas aizstāvjiem 2020. gada 27. novembrī ar Augstākās tiesas lēmumu ir noslēgusies gadiem ilgusī "Depo tiesvedība". "Paldies visiem 4043 balsotājiem, kas veltīja minūti. Pateicība arī ManaBalss.lv - viss atbalsts deva mums sajūtu, ka tomēr darām pareizi un varam cīnīties!" priecājas iniciatīvas autors Gaitis Grūtups.

NO VIP STĀVVIETĀM - UZ SABIEDRISKO TRANSPORTU!
Iniciatīva sākta 2020. gada 14. oktobrī, savākusi 8'446 parakstus.
"Tas, ka relatīvi ātrā laikā 3500 iedzīvotāju parakstījās par bezmaksas stāvvietu sistēmas atcelšanu, bija viens no iemesliem, kas veicināja vienošanos par to, ka nepieciešams rast alternatīvus veidus, kā nodrošināt likumā paredzētās deputātu mobilitātes iespējas," komentārā ManaBalss saka Rīgas mērs Mārtiņš Staķis (A/P).

PAR FINANSĒJUMA TURPINĀŠANU MODES UN DIZAINA INDUSTRIJU EKSPORTAM
Iniciatīva sākta 2020. gada 30. janvārī, savākusi 262 parakstus.
Iniciatīvas prasība ir atbalstīta neatkarīgi no pašas iesniegtās iniciatīvas. Proti, sevišķi pēc Covid-19 atbalsta piešķiršanas uzņēmējdarbībai, iniciatīvas autores vērtējumā atbalsts ir pietiekams arī modes un dizaina industrijas eksporta nepieciešamībām.

APGAISMOJUMS VISĀ KRĀSLAVĀ DIENNAKTS TUMŠAJĀ LAIKĀ
Iniciatīva sākta 2019. gada 14. augustā, savākusi 706 parakstus.
Iniciatīvas autore apstiprina, ka prasība ir uzklausīta un atbalstīta. Dažu mēnešu laikā iniciatīva ir guvusi nepieciešamo balsotāju atsaucību un ir panāktas pozitīvas izmaiņas. Par ko iniciatīvas autore pauž gandarījumu: "Sadarbībā ar ManaBalss ir izdevies panākt, to, ka Krāslavas pilsēta tiek vairāk apgaismota, par ko ir liels prieks tās iedzīvotājiem. Iedzīvotāji uz ielām var justies drošāk."

PAR LABU DZĪVES VIDI ĶEKAVAS NOVADĀ
Iniciatīva sākta 2019. gada 12. aprīlī, savākusi 614 parakstus.
Pašvaldība noraidīja, bet ir spēkā līdz ar VARAM apturēto teritoriālo plānojumu.

SAGLABĀSIM BALOŽU MEŽU NĀKAMAJĀM PAAUDZĒM!
Iniciatīva sākta 2019. gada 23. aprīlī, savākusi 1'357 parakstus.
Pašvaldība noraidīja, bet ir spēkā līdz ar VARAM apturēto teritoriālo plānojumu.

PALĪDZĒT SAVVAĻAS PUTNIEM
Iniciatīva sākta 2017. gada 3. maijā, savākusi 2'137 parakstus.
Pateicoties sabiedrības aktivitātei, Jūrmalas dome esošās putnu turēšanas vietas nojaukt neliks. 2017. g. 23. maijā tikšanās laikā ar Jūrmalas domes priekšsēdētāju un atbildīgājiem ierēdņiem iniciatīvas autori nodeva ManaBalss.lv savāktos parakstus.

PAREDZĒT ATBALSTU UZŅĒMĒJIEM NEATKARĪGI NO NOZARES, LAI SAGLABĀTU DARBA VIETAS
Iniciatīva sākta 2020. gada 24. martā, savākusi 18 parakstus.
Prasība ir izpildīta neatkarīgi no iniciatīvas. Lēmums tika pieņemts praktiski vienlaikus ar iniciatīvas publicēšanu.

ĀRKĀRTAS STĀVOKĻA IZSLUDINĀŠANA SAISTĪBĀ AR COVID-19
Iniciatīva sākta 2020. gada 11. martā, savākusi 965 parakstus.
Prasība ir atbalstīta neatkarīgi no iniciatīvas. Lēmums tika pieņemts praktiski vienlaikus ar iniciatīvas publicēšanu; valdības pārstāvis apliecina, ka iniciatīva ir ievērota.

ATLIKT KREDĪTA MAKSĀJUMUS LATVIJAS IEDZĪVOTĀJIEM
Iniciatīva sākta 2020. gada 19. martā, savākusi 2'100 parakstus.
Unikāls gadījums - iniciatīva ir iesniegta un atbalstīta privātajā sektorā! Asociācija "Finance Latvia" 05.05.2020. apstiprina, ka iniciatīva ir atbalstīta.

PAR ĀGENSKALNA TIRGUS GLĀBŠANU
Iniciatīva sākta 2017. gada 7. decembrī, savākusi 2'513 parakstus.
Iniciatīvas autore apstiprina, ka iniciatība ir atbalstīta un ir sekmīga.

PAR LAUKSAIMNIECĪBAS ZEMJU UN DZĪVES KVALITĀTES NOSARGĀŠANU JELGAVAS NOVADĀ
Iniciatīva sākta 2019. gada 18. martā, savākusi 266 parakstus.
Iniciatīvas prasība ir apstiprināta VARAM - ministrija ir izvērtējusi Jelgavas novada teritorijas plānojumu un, balstoties uz konstatētajiem normatīvo aktu pārkāpumiem, 2019. gada 11. decembrī ir pieņēmusi lēmumu par tā darbības apturēšanu.

PAR KANDAVAS KARTINGA TRASES ATJAUNOŠANU
Iniciatīva sākta 2018. gada 22. oktobrī, savākusi 1'180 parakstus.
2020. g. janvārī līdz ar Augstākās tiesas lēmumu iniciatīvas prasība ir atbalstīta.

ATĻAUT LIETOT SABIEDRISKĀ TRANSPORTA JOSLU PILSĒTVIDĒ MOPĒDIEM UN MOTOCIKLIEM
Iniciatīva sākta 2018. gada 27. septembrī, savākusi 2'916 parakstus.
Noteikums ir spēkā no 2019. g. 1. augusta. Iniciatīva tika proaktīvi pārņemta un atbalstīta pirms tās iesniegšanas.

TRANSPORTLĪDZEKĻA REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBA KREDĪTKARTES FORMĀTĀ
Iniciatīva sākta 2018. gada 26. janvārī, savākusi 4'271 parakstus.
Iniciatīva ir uzklausīta; tās problēma ir atrisināta Saeimā: no 2019. g. 23. maija reģistrācijas apliecības var neņemt līdzi.

VALSTIJ ATBALSTĪT PLAUŠU VĒŽA SLIMNIEKUS, KĀ TAS IR IGAUNIJĀ UN LIETUVĀ
Iniciatīva sākta 2019. gada 29. oktobrī, savākusi 8'254 parakstus.
Nacionālais veselības dienests kopš 2020. g. marta proaktīvi ir iekļāvis iniciatīvā uzrādītās diagnozes pie valsts dotācijām.

ATCELT CENTRALIZĒTOS EKSĀMENUS
Iniciatīva sākta 2020. gada 14. aprīlī, savākusi 10'252 parakstus.
Daļēji atbalstīta valdībā un Saeimā vienlaikus ar atbalsta vākšanu; iniciatīvas ietekme ir apstiprināta.

ATĻAUT ZOSU MEDĪBAS PAVASARĪ!
Iniciatīva sākta 2019. gada 10. aprīlī, savākusi 3'519 parakstus.
Dabas aizsardzības pārvalde proaktīvi ir izpildījusi iniciatīvas prasību; autores vērtējumā tā ir ietekmējusi procesu un sasniegusi mērķi.

PAR PILSĒTAS IELĀM BEZ SĀLS
Iniciatīva sākta 2018. gada 3. martā, savākusi 10'889 parakstus.
26.02.2020. Saeimas Vides un klimata apakškomisija uzdeva Satiksmes ministrijai līdz gada beigām izstrādāt vienotas vadlīnijas, kā pašvaldībās dažādot pretslīdes materiālu pielietojumu, lai mazinātu sāls izmantošanu. Autors uzskata, ka iniciatīva ir sekmīga un daļēji īstenota, jo sāls lietojums tiks mērķtiecīgi samazināts.

VALSTIJ ATBALSTĪT SMAGĀS SLIMĪBAS MELANOMAS SLIMNIEKUS, KĀ TAS IR LIETUVĀ UN IGAUNIJĀ!
Iniciatīva sākta 2017. gada 23. martā, savākusi 11'195 parakstus.
Iniciatīvas autorei Tatjanai Bičikai, kopā ar tās atbalstītājiem, izdevies izcīnīt iespēju slimniekiem saņemt valsts atmaksātus medikamentus melanomas ārstēšanai. No šī gada 12. septembra Kompensējamo zāļu sarakstā ir iekļautas zāles arī otrai melanomas bez BRAF gēna mutācijas pacientu grupai. Melanomas pacientiem zāles tiks kompensētas 100 procentu apmērā. Pacienta līdzmaksājums ir 0,71 eiro par zāļu recepti. 2019. gada septembrī pirms gada Nacionālā veselības dienesta proaktīvi atbalstītā iniciatīva tomēr tika iesniegta Saeimā, lai panāktu medikamentu kompensāciju visām pacientu grupām. 2020. gada janvārī stājās spēkā attiecīgi grozījumi, un tas ir panākts.

LATVIJAS ZEME LATVIJAS PILSOŅIEM
Iniciatīva sākta 2013. gada 15. decembrī, savākusi 11'436 parakstus.
Ir iestrādāti priekšnoteikumi Latvijas lauksaimniecības zemes saglabāšanai Latvijas Republikas pilsoņu īpašumā likumprojektā “Grozījumi likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos””.

PAR IESPĒJU SAŅEMT ATLĪDZĪBU PAR PET PUDEĻU UN CITU DZĒRIENU IEPAKOJUMU NODOŠANU
Iniciatīva sākta 2016. gada 26. maijā, savākusi 12'216 parakstus.
24.10.2019.Saeima apstiprina grozījumus Iepakojuma likumā, ar kuriem Latvijā tiek ieviesta depozīta sistēma no 2022.gada.

PAR SIEVIETES TIESĪBĀM LEMT PAR SAVU ĶERMENI
Iniciatīva sākta 2016. gada 11. februārī, savākusi 2'059 parakstus.


ATĻAUT REĢISTRĒT LATVIJĀ MAŠĪNAS, KURĀM IR STŪRE LABAJĀ PUSĒ!
Iniciatīva sākta 2015. gada 22. jūlījā, savākusi 302 parakstus.


DARBA SLUDINĀJUMI AR ALGAS ATSPOGUĻOJUMU.
Iniciatīva sākta 2014. gada 16. oktobrī, savākusi 2'198 parakstus.


PAR DARBU JAUNIEŠIEM BEZ KRIEVU VALODAS PRASMĒM
Iniciatīva sākta 2014. gada 1. martā, savākusi 7'704 parakstus.
Saeimā 2018. gada 1. novembrī pieņemtie grozījumi Darba likumā paredz, ka darba devējam nav tiesību prasīt no darbinieka konkrētas svešvalodas prasmi, ja tās lietošana neietilpst darba pienākumos. Uz jautājumu, vai Saeimā iesniegtajai iniciatīvai ir bijusi ietekme Darba likuma grozījumu tapšanā, 12. Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja Aija Barča atbild: "Protams. Iniciatīvas vienmēr ir ļoti lietderīgas, jo tās tiek diskutētas Saeimā, par tām diskutē deputāti, un sabiedrība arī iesaistās. Saeima strādā gan ar e-pastiem, gan telefona zvaniem, gan arī ar iesniegtajām iniciatīvām. Man grūti pateikt, kā tas būs 13. Saeimā, bet iepriekšējā tieši tā bija. Lai jums izdodas, ka tas tā turpinātos!"

PAR MANTOJAMU 2. PENSIJU LĪMEŅA UZKRĀJUMU
Iniciatīva sākta 2017. gada 16. oktobrī, savākusi 12'335 parakstus.
Uzvara iniciatīvai! Pensiju uzkrājumu mantošana apstiprināta Saeimā! Apsveicam iniciatīvas virzītājus un balsotājus – Latvijas iedzīvotāji varēs mantot savu tuvinieku otrajā pensiju līmenī uzkrāto kapitālu! Ceturtdien, 11. oktobrī, galīgajā lasījumā ir pieņemti attiecīgi grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā, ziņo Saeima. «Man ir liels prieks par šo gadījumu, kad veiksmīgi ir sadarbojusies valsts, sabiedrība un privātais sektors,» telefonsarunā ar ManaBalss saka iniciatīvas virzītāja ieguldījumu pārvaldes sabiedrības Indexo izpilddirektors Toms Kreicbergs.

GLĀBSIM STŪRA MĀJU
Iniciatīva sākta 2014. gada 13. augustā, savākusi 1'515 parakstus.
Uzvara iniciatīvai! Tā atbalstīta pat pirms iniciatīvas iesniegšanas Saeimā. Stūra mājas izstādes turpinās no 2015.gada janvāra - valdība piešķīrusi papildus līdzekļus ekspozīcijas turpināšanai.

PAR ATKLĀTU BALSOJUMU VALSTS PREZIDENTA VĒLĒŠANĀS
Iniciatīva sākta 2014. gada 13. maijā, savākusi 11'992 parakstus.
12. Saeimas pēdējā sēdē pirms vēlēšanām tika nolemts, ka turpmāk Valsts prezidentu vēlēs atklāti. "Par" grozījumiem Satversmē balsoja 85 deputāti, trīs parlamentārieši balsoja "pret". "Pret" bija trīs Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) deputāti: Jānis Vucāns, Līga Kozlovska un Valdis Kalnozols. Iniciatīvas autors Jānis Veide: “Saeima, pieņemot grozījumus, ir spērusi soli tuvāk sabiedrībai. Grozījumi liks skaidrot un pamatot savu izdarīto izvēli visai sabiedrībai, kas nodrošina, ka tiks ievēlēts labākais no kandidātiem, nevis kādas partijas vai personu grupas izbīdīta marionete. Paldies ManaBalss par atbalstu, kopā mēs to paveicām!”

PĀRMAKSĀTO NODOKĻU AUTOMĀTISKA IZMAKSĀŠANA
Iniciatīva sākta 2017. gada 12. novembrī, savākusi 13'316 parakstus.
2018. gada septembrī Saeima atbalstīja iniciatīvu, uzdodot Ministru Kabinetam izstrādāt regulējumu un risinājumu sistēmas ieviešanai! Valdībai uzdots līdz 2021.gada 1.janvārim izstrādāt normatīvos aktus, kā arī iespējamo tehnisko risinājumu valsts pārvaldes iestāžu informācijas sistēmu salāgošanai, lai Valsts ieņēmumu dienests iedzīvotājiem varētu nodrošināt pārmaksāto nodokļu automātisku atmaksu.

PAR PAŠREIZĒJĀ SKOLAS GAITU UZSĀKŠANAS VECUMA SAGLABĀŠANU
Iniciatīva sākta 2017. gada 14. augustā, savākusi 11'359 parakstus.
Saeimas Izglītības komisijas deputātu vairāki lēmumi paredz būtisku atkāpšanos no iecerētajām pārmaiņām izglītībā. Atcelta iecere par sešgadniekiem pirmajā klasē. Jaunie Vispārējās izglītības likuma grozījumi tika izsludināti 4. jūlijā un tajos tika saglabāts pašreizējais skolas uzsākšanas vecums.

PAR SIEVIETES TIESĪBĀM LEMT PAR SAVU ĶERMENI
Iniciatīva sākta 2016. gada 11. februārī, savākusi 2'059 parakstus.
Jautājums, par kuru sākās diskusijas jau 2014. gadā ir noslēdzies. Saeima galīgajā lasījumā nobalsoja par grozījumiem Seksuālās un reproduktīvās veselības likumā, atsakoties no priekšlikuma ļaut tikai dzemdējušām sievietēm būt par dzimumšūnu donorēm. Šis strīdīgais temats jau trešo reizi pie Saeimas pulcēja piketētājus, kuri iestājās pret nedzemdējušu sieviešu cilvēktiesību un brīvības ierobežošanu. Saeimas lēmums ir apliecinājums, ka pilsoniskajai sabiedrībai ir būtiska loma lēmumu pieņemšanas procesā, un joprojām ir iespējams mainīt deputātu lēmumus ar argumentiem. Iniciatīvas ideja tika atbalstīta pirms 10 tūkstošu parakstu savākšanas.

PAR PROGRESĪVU NODOKĻU SISTĒMU
Iniciatīva sākta 2011. gada 22. augustā, savākusi 11'065 parakstus.
Iniciatīvas ideja tika iestrādāta 2017.–2021. gada Nodokļu politikas pamatnostādnēs. Sākot ar 2018. gadu, ir stājusies spēkā progresīvā iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmju sistēma, tāpēc iniciatīva, kura uzsāka parakstu vākšanu 2011. gadā, tiek atzīta par atbalstītu.

SAMAZINĀT PVN IKDIENĀ NEPIECIEŠAMAJIEM VESELĪGAJIEM PRODUKTIEM, PALIELINĀT KAITĪGAJIEM!
Iniciatīva sākta 2016. gada 8. februārī, savākusi 11'199 parakstus.
2017. gada 22. novembrī Saeima pieņēma grozījumus “Pievienotās vērtības nodokļa” likumā, kurā tika atrunāts, ka, sākot ar 2018. gadu, svaigiem augļiem, ogām un dārzeņiem tiek piemērota nodokļa samazinātā likme piecu procentu apmērā. Pēc šī lēmuma pieņemšanas atzīst kolektīvo iesniegumu par apmierinātu daļā, kas attiecas uz pieprasījumu samazināt pievienotās vērtības nodokli Latvijai raksturīgiem dārzeņiem un augļiem, taču nepiekrita paaugstināt PVN kaitīgajiem produktiem.

PAR KOPBRAUKŠANAS IEVIEŠANU LATVIJĀ!
Iniciatīva sākta 2016. gada 23. novembrī, savākusi 1'127 parakstus.
28. septembrī Saeima lēma, ka tādas mobilās lietotnes kā “Taxify” arī Latvijā, līdzīgi kā citās valstīs, paralēli taksometru pakalpojumiem no 2018. gada 1. marta varēs piedāvāt arī privāto autovadītāju pakalpojumus. Iniciatīvas autors Māris Reliņš, iepazīstoties ar jaunajiem grozījumiem, atzina, ka: "Jūtos gandarīts, ka mūsu valsts spērusi soli pretī likumdošanas sakārtošanai, lai dalīšanās ekonomika kļūtu par realitāti mūsu valstī - turklāt likumam atbilstošā kārtībā. Pasaules tendences liecina, ka dalīšanās ekonomika ir modernās sabiedrības nākotne, kas mums būtu arvien vairāk jāiekļauj arī savā praksē."

PAR CIRKU BEZ DZĪVNIEKIEM
Iniciatīva sākta 2015. gada 4. novembrī, savākusi 3'241 parakstus.
Pateicoties sabiedrības aktivitātei, izdevies panākt aizliegumu izmantot cirka izrādēs savvaļas dzīvniekus. Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā aizliedz gan savvaļā iegūtu, gan nebrīvē audzētu dzīvnieku apmācīšanu un izmantošanu kā atrakciju dzīvniekus cirka izrādēs vai atrakcijās. Ar iniciatīvu aizliegt savvaļas dzīvnieku izmantošanas aizliegumu cirka izrādēs 2015.gadā pēc sarunām ar dzīvnieku aizsardzības biedrībām klajā nāca Pārtikas un veterinārais dienests. Drīz pēc tam jaunizveidotās Dzīvnieku aizsardzības un labturības konsultatīvās padomes sēdē tika pieņemts lēmums izveidot darba grupu, uzdodot sagatavot priekšlikumus attiecīgiem grozījumiem normatīvajos aktos.

TRANSPORTLĪDZEKĻU TEHNISKĀS APSKATES VEIKŠANA REIZI DIVOS GADOS
Iniciatīva sākta 2016. gada 11. martā, savākusi 12'259 parakstus.
Iniciatīva panākusi, ka jaunajām automašīnām tehniskā apskate būs jāveic retāk. ManaBalss.lv pārstāvji atzīst, ka iniciatīva ir atbalstīta tikai daļēji. Jauno kārtību Saeima galīgajā lasījumā atbalstīja 25.maijā. Grozījumi paredz, ka pirmās divas reizes, kad jauns auto tiek vests uz tehnisko apskati, to varēs darīt ar divu gadu intervālu. Savukārt, kad auto jau pārsniedzis četru gadu vecumu, tas uz tehnisko apskati būs jāved ik gadus tāpat kā līdz šim. Šāda kārtība tiek pamatota ar faktu, ka Latvijas ceļi ir sliktā stāvoklī un automašīnas uz tiem ātri bojājas.

LATVIJAS SATVERSMES PAMATPANTI SAEIMAS SĒŽU ZĀLĒ
Iniciatīva sākta 2016. gada 28. jūnījā, savākusi 166 parakstus.
Šā gada 15.februārī, Satversmes pieņemšanas 95.gadadienā, pēc biedrības „Latvijas tiesību institūts” ierosinājuma Latvijas Satversmes pamatpantu plāksnes svinīgi atgriezušās Saeimas Sēžu zālē! Biedrība „Latvijas tiesību institūts” saka paldies visiem, kas ar savu parakstu atbalstīja iniciatīvu. Plāksnes svinīgā pasākumā atklāja Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrnieces kundze un Satversmes tiesas priekšsēdētājs A. Laviņa kungs. Tādējādi šī iniciatīva veiksmīgi noslēgusies!

NELIKT MAKSĀT PILNU VSAOI PAR NEPILNU SLODZI
Iniciatīva sākta 2016. gada 22. novembrī, savākusi 7'414 parakstus.
Pateicoties sabiedrības aktivitātei, iniciatīva atbalstīta pirms tās iesniegšanas Saeimā. Iniciatīvas autori: "Valdība, deputāti un ierēdņi mūs visus kopā sadzirdēja un atteicās no pirms gada kļūdaini pieņemtajiem lēmumiem, veicot tik nozīmīgos labojumus likumos. Es ticu, ka šādi tiks saglabātas neskaitāmas darba vietas, tādējādi nepalielinot sociālo spriedzi un neliekot cilvēkiem aizbraukt no Latvijas."

PAR MIKROUZŅĒMUMU SAGLABĀŠANU
Iniciatīva sākta 2016. gada 22. novembrī, savākusi 8'344 parakstus.
Pateicoties sabiedrības aktivitātei, iniciatīva atbalstīta pirms tās iesniegšanas Saeimā. Iniciatīvas autori: "Sarunās ar politiķiem, deputātiem un ierēdņiem esam panākuši to, ka šāds regulējums (izmaiņas mikrouzņēmumu likumā, kas paredzēja, ka šo uzņēmējdarbības formu atļauts reģistrēt tikai līdz 2017.gada vidum, bet no 2018.gada to darbība jāpārtrauc) nestāsies spēkā tikmēr, kamēr netiks izstrādāts visiem pieņemams risinājums, piedāvājot saprotamu un viegli administrējamu mikrouzņēmumu režīmu mazā biznesa veicējiem.

“LAI VĒZIS BŪTU ĀRSTĒJAMA SLIMĪBA”
Iniciatīva sākta 2015. gada 26. oktobrī, savākusi 11'742 parakstus.
Iesniegtajā iniciatīvā tika pieprasīts finansējumu onkoloģijas jomai palielināt par desmit miljoniem eiro. Saeima 2016.gada 15.septembrī nolēma uzdot Veselības ministrijai līdz šī gada 1.decembrim izstrādāt onkoloģijas slimību diagnostikas un ārstēšanas programmu. Programmas īstenošanai Saeima Veselības ministrijai uzdeva paredzēt līdzekļus nākamā gada valsts budžetā.

PAR DZĪVI BEZ C HEPATĪTA!
Iniciatīva sākta 2012. gada 21. maijā, savākusi 9'277 parakstus.
Iniciatīva kopā savākusi 13 600 parakstus (ieskaitot bez ManaBalss.lv palīdzības savāktos aprakstus), kuri tika iesniegti Saeimā. Saeimā tika panākta vienošanās par 90% kompensāciju zālēm, tika uzdots MK rast iespēju 2014.gadā finansēt šāda apjoma kompensāciju, taču MK atbildējusi, ka tas nav iespējams, un ātrākais to varēs pārskatīt 2015.gada budžeta ietvarā. Pēc diviem gadiem, MK izpildīja tam uzdoto uzdevumu un piešķīra 100% finansējumu C hepatīta ārstēšanai. Šī ir pirmā iniciatīva, kas apkopojusi fiziski vāktus un elektroniski vāktus parakstus un līdz ar 2016. gada janvāri iniciatīvas pamatprasība ar ievērojamiem papildus ieguvumiem ir apmierināta. Medikamentu kompensācija ir 100% un pieejamas ir arī 2 pilnīgi jaunas terapijas, kas fundamentāli maina ārstēšanas metodiku.

ATVERAM SAEIMU!
Iniciatīva sākta 2011. gada 8. jūnījā, savākusi 12'353 parakstus.
2012.gada sākumā Saeima pieņēma grozījumus Saeimas kārtības rullī, kas nodrošina, ka savācot 10 000 parakstus internetā, sabiedrības iniciatīva nonāk izskatīšanā Saeimas dienas kārtībā.

ATVERAM OFŠORUS
Iniciatīva sākta 2011. gada 8. jūnījā, savākusi 12'499 parakstus.
2011.gada jūlijā Saeima nobalsoja PAR ofšoru atvēršanu. Ir pieņemti Komerclikuma grozījumi, kas prasa atklāt uzņēmumu patiesos labuma guvējus.

ATBILDĪBA PAR SAEIMAS DEPUTĀTA ZVĒRESTA LAUŠANU
Iniciatīva sākta 2011. gada 1. decembrī, savākusi 17'736 parakstus.
2014.gada oktobrī Saeima pieņēma grozījumus Saeimas kārtības rullī, kas paredz iespēju piemērot bargākas sankcijas par Saeimas deputātu ētikas kodeksa pārkāpumiem – deputātam varēs liegt runāt Saeimas sēdēs vai arī izslēgt no Saeimas sēdēm, attiecīgi izdarot ieturējumus no mēnešalgas 20 procentu apmērā par katru neapmeklēto sēdi. Deputāti ir solījuši turpināt darbu pie iniciatīvas idejas, izstrādājot valsts amatpersonu impīčmenta procedūru. Sekosim līdzi!

STOP ACTA
Iniciatīva sākta 2012. gada 27. janvārī, savākusi 11'164 parakstus.
“Stop ACTA” iniciatīva guva tik plašu rezonansi sabiedrībā un lēmumu pieņēmēju vidū, ka vēl pirms tās iesniegšanas Saeimā tā brīža Ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts paziņoja, ka atliek ACTA ratifikācijas virzīšanu Saeimā. 2012.gada 4.jūlijā ACTA noraidīja arī Eiropas Parlaments.

FOTORADARI 15+
Iniciatīva sākta 2012. gada 28. augustā, savākusi 13'083 parakstus.
Ar šo iniciatīvu panākts, ka fotoradariem būs "tolerances slieksnis" – robeža, līdz kurai tie vēl nefiksēs maksimāli atļautā braukšanas ātruma pārkāpumus. Šo slieksni katrā atsevišķā gadījumā noteiks Ceļu policija. Iniciatīvas organizators P.Timrots pēc tikšanās ar ministru R.Kozlovski atzina, ka 12 673 iedzīvotāju balsojums ir uzklausīts

PAR VIENĀDU BRAUKŠANAS MAKSU NERĪDZINIEKIEM
Iniciatīva sākta 2013. gada 7. oktobrī, savākusi 12'155 parakstus.
2013.gada novembrī Saeima pieņēma grozījumus Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā, paredzot, ka personas deklarēto dzīvesvietu nevar izmantot par vienīgo kritēriju, nosakot braukšanas atvieglojumus sabiedriskajā transportā. 2014. gada sākumā tā brīža Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministris E.Ciliniskis vienojās ar Rīgas Domes priekšsēdētāju N.Ušakovu par to, ka līdz gada beigām atlaides braukšanai Rīgas sabiedriskajā transportā tiks piešķirtas visiem Latvijas iedzīvotājiem. 2014.gada sākumā Valsts Kontrole veica revīziju uzņēmumā “Rīgas Satiksme”.

PASARGĀSIM MŪSU BĒRNUS NO "LEGĀLĀM" NARKOTIKĀM
Iniciatīva sākta 2013. gada 28. oktobrī, savākusi 9'954 parakstus.
Pat nesavācot 10 000 parakstus, šī iniciatīva izraisīja plašu rezonansi sabiedrībā un lēmumu pieņēmēju vidū. Samērā ātri tika pieņemti likumu grozījumi, kas ierobežoja “legālo”narkotiku tirdzniecību. Iniciatīvas autori sarunā ar portālu atzina, ka “esam panākuši visu, ko gribējām”.

PAR 2% NO IKP AIZSARDZĪBAI
Iniciatīva sākta 2014. gada 16. aprīlī, savākusi 1'999 parakstus.
Pat nesavācot 10 000 parakstus, šī iniciatīva guva plašu rezonansi sabiedrībā un medijos. 2015.gada sāojkumā valsts augkās amatpersonas vienustāšās palielināt izdevumus aizsardzībai līdz 2% no iekšzemes kopprodukta (IKP) daudz ātrāk par iepriekš plānoto 2020.gadu - jaunais mērķis ir to izdarīt jau līdz 2018.gadam.

NORAIDĪTĀS INICIATĪVAS

PAR BAUSKAS NOVADA VIZUĀLĀS IDENTITĀTES SAGLABĀŠANU
Iniciatīva sākta 2023. gada 3. februārī, savākusi 406 parakstus.
Noraidīta 2023. gada 27. aprīļa Bauskas novada domes sēdē.

PĀRTRAUKT NERROT LATVIJAS IEDZĪVOTĀJUS AR KRIEVIJAS UN BALTKRIEVIJAS PILSONĪBU
Iniciatīva sākta 2022. gada 14. decembrī, savākusi 13'280 parakstus.
Iniciatīva Saeimā ir noraidīta, tomēr daļa no prasītā ir ieviešanas procesā - valodas pārbaužu un uzturēšanās atļauju galējo datumu termiņi ir atrunāti daudz elastīgāk.

PAR BRĪVPRĀTĪGU VALSTS AIZSARDZĪBAS DIENESTU
Iniciatīva sākta 2022. gada 3. oktobrī, savākusi 13'208 parakstus.
30.11.2022. Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas vairākums iniciatīvu par brīvprātīgo dienestu nolēka tālākai izskatīšanai Saeimā nevirzīt; Aizsardzības ministrijas amatpersonas gan paralēli uzsver brīvprātības primārumu topošajā iesaukuma kārtībā.

PAR VISU ĢIMEŅU TIESISKO AIZSARDZĪBU
Iniciatīva sākta 2020. gada 30. septembrī, savākusi 23'604 parakstus.
Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija 30.11.2022. ar 5 "par" un 8 "pret" nobalso pret iniciatīvas nodošanu izskatīšanai kādā no atbildīgajām komisijām.

VIENREIZĒJU 500 EUR PABALSTU ĢIMENĒM, KURU BĒRNI TURPINA IEGŪT AUGSTĀKO IZGLĪTĪBU LATVIJĀ
Iniciatīva sākta 2021. gada 13. martā, savākusi 12'281 parakstus.
28.09.2021. Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija izskatīja iesniegumu un atstāja to bez tālākas virzības.

NOVĒRST DISKRIMINĀCIJU PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS PEDAGOGU NODARBINĀTĪBĀ
Iniciatīva sākta 2017. gada 9. aprīlī, savākusi 10'571 parakstus.
MK 05.07.2022. apstiprinātie grozījumi Pedagogu darba samaksas noteikumos paredz pirmsskolas izglītības pedagogu zemākās darba algas likmes paaugstinājums ir 11,2% apmērā – no 872 eiro līdz 970 eiro. Iniciatīvas autori - LIZDA - to neuzskata pat par daļēju iniciatīvas uzklausīšanu un no 01.09.2022. rīko streiku, tai skaitā prasību panākšanai par pirmsskolas pedagogu nodarbinātības noteikumiem.

PAR VALSTS UN PAŠVALDĪBAS LĪDZEKĻU IZLIETOJUMA ATKLĀTUMU
Iniciatīva sākta 2019. gada 22. oktobrī, savākusi 11'222 parakstus.
Pēc Tieslietu ministrijas organizētās diskusijas 26.05.2021., piedaloties VARAM, KNAB, Pārresoru koordinācijas centram, Latvijas Pašvaldību savienībai, Iepirkumu uzraudzības birojam un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerai, Saeimas Juridiskā komisija šo jautājumu atkārtoti skatīt neplāno.

SAMAZINĀT NOTEIKTO "NORMĀLO" DARBA STUNDU SKAITU
Iniciatīva sākta 2016. gada 4. decembrī, savākusi 12'609 parakstus.
Pēc Saeimas uzdevuma iniciatīvu izskatīt 26.11.2020. Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sēdē nolemts to neatbalstīt.

PĀRDĒVĒT ANTONIJAS IELU PAR BORISA ŅEMCOVA IELU
Iniciatīva sākta 2020. gada 21. aprīlī, savākusi 483 parakstus.
04.03.2022. RD ir pieņemts atšķirīgs, tomēr iniciatīvas idejai radniecīgs lēmums - attiecīgo ielas posmu pārdēvēt par Ukrainas neatkarības ielu. Pēc karadarbības sākšanās Ukrainā ManaBalss.lv iepriekš vērsās RD, aicinot proaktīvi izskatīt šīs iniciatīvas priekšlikumu.

ATCELT NEGODPRĀTĪGO MAKSU PAR IEBRAUKŠANU JŪRMALĀ UN CITĀS ĪPAŠA REŽĪMA ZONĀS!
Iniciatīva sākta 2017. gada 31. martā, savākusi 4'349 parakstus.
Izskatīta divās ministrijās - VARAM un FM. Nav apstiprināta.

PAR SLOKAS PAMATSKOLAS SAGLABĀŠANU
Iniciatīva sākta 2022. gada 1. februārī, savākusi 1'292 parakstus.
Ar Jūrmalas domes 17.02.2022. lēmumu ir pieņemts iniciatīvai pretējs lēmums.

KONCERTZĀLEI CIENĪGA VIETA PILSĒTĀ
Iniciatīva sākta 2020. gada 9. jūlījā, savākusi 109 parakstus.
Līdz ar koalīcijas lēmumu 07.02.2022. par nacionālās akustiskās koncertzāles izveidi Kongresu namā iniciatīva ir uzskatāma par neatbalstītu.

NEATTAISNOTI NEVAKCINĒTAJIEM ĀRSTĒŠANĀS IZDEVUMI IR JĀSEDZ PAŠIEM
Iniciatīva sākta 2021. gada 3. septembrī, savākusi 11'079 parakstus.
Iesniegta Saeimā 06.10.2021. Prasība nav atbalstīta Sociālo un darba lietu komisijā 08.02.2022.

PAR SADARBSPĒJĪGA SERTIFIKĀTA PIEŠĶIRŠANU IEDZĪVOTĀJIEM AR SARS-COV2 ANTIVIELĀM
Iniciatīva sākta 2021. gada 17. oktobrī, savākusi 13'301 parakstus.
Iesniegta Saeimā 08.11.2021. Prasība nav atbalstīta Sociālo un darba lietu komisijā 08.02.2022.

PAR IZDIENAS PENSIJU NOTEIKŠANU ARĪ PAŠVALDĪBAS POLICISTIEM!
Iniciatīva sākta 2015. gada 4. jūnījā, savākusi 2'317 parakstus.
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde pārbaudīja datus un informēja komisiju, ka iesniedzēju skaits neatbilst Saeimas kārtības ruļļa prasībām. Deputāti komisijas sēdē nolēma izbeigt kolektīvā iesnieguma sākotnējo izvērtēšanu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā un nodot to darbam Sociālo un darba lietu komisijā. Saeimas Analītiskais dienests veiks izvērtējumu par tēmu "Izdienas pensijas pieprasīšanas vecums un tās piešķiršanas profesijas un kritēriji" 2018. gada otrajā pusē. 23.09.2020.Sociālo un darba lietu komisija pieņēma lēmumu kolektīvo iesniegumu tālāk nevirzīt, jo komisija neatbalsta izdienas pensiju saņēmēju loka paplašināšanu.

MINIMĀLO MĒNEŠALGU 630 EIRO APMĒRĀ
Iniciatīva sākta 2020. gada 26. jūlījā, savākusi 11'925 parakstus.
06.10.2021. Saeimas budžeta un finanšu (nodokļu) komisija izskatīja iesniegumu un atstāja to bez tālākas virzības.

PAR "BREKTES MURĀĻA" STEIDZAMU LIKVIDĒŠANU NO SĀKUMSKOLAS SIENAS
Iniciatīva sākta 2021. gada 18. augustā, savākusi 5'356 parakstus.
Pēc izvērstas apspriešanas vairākās instancēs iniciatīvas prasība ir noraidīta. Vienlaikus vairāki eksperti norāda uz nepieciešamību uzlabot dialogu ar iesaistītajām pusēm šādu projektu plānošanā.

ZEMEI ZEM DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀM MĀJĀM JĀBŪT TIKAI ŠO MĀJU IEDZĪVOTĀJU ĪPAŠUMĀ
Iniciatīva sākta 2015. gada 24. decembrī, savākusi 11'453 parakstus.
25.11.2021. Saeima pieņem "Piespiedu dalītā īpašuma privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likumu". Tas paredz, ka piespiedu dalītā īpašuma kārtība pēc dzīvokļu īpašnieku iniciatīvas no 2023. gada varēs tikt pārtraukta. Tomēr zemi zem daudzdzīvokļu mājām būs jāizpērk pašiem dzīvokļu īpašniekiem – tas nenotiks ar valsts iesaisti atbalsta finanšu instrumenta veidā, kā to prasa attiecīgā ManaBalss.lv autora iniciatīva. Saziņā ar ManaBalss.lv iniciatīvas autors vērtē, ka viņa prasība līdz ar šo ir noraidīta.

ATĻAUT LABO PAGRIEZIENU PIE SARKANĀS GAISMAS, JA TAS NETRAUCĒ CITIEM VADĪTĀJIEM UN GĀJĒJIEM
Iniciatīva sākta 2016. gada 15. jūnījā, savākusi 10'593 parakstus.
26.05.21 Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija izskata kolektīvo iesniegumu no nolemj nevirzīt likumdošanas vai citas iniciatīvas iesnieguma sakarā.

ĻAUSIM BĒRNIEM SKOLĀ BRĪVI ELPOT
Iniciatīva sākta 2021. gada 14. janvārī, savākusi 436 parakstus.


PAR SVĒTKIEM BEZ SALŪTA
Iniciatīva sākta 2019. gada 17. novembrī, savākusi 13'664 parakstus.
Iniciatīva 04.01.2021. ir iesniegta Saeimā. Mēneša laikā ir gaidāms tās sākonējais izvērtējums Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā.

PAR SVĒTKIEM BEZ SALŪTA
Iniciatīva sākta 2019. gada 17. novembrī, savākusi 13'664 parakstus.


STABIŅU NOVĀKŠANA BALTEZERĀ
Iniciatīva sākta 2021. gada 24. jūlījā, savākusi 2'564 parakstus.
Iesniegta Satiksmes ministrijā 16.08.2021. Ministrija 16.09. atbildes vēstulē argumentē ar bojāgājušo skaitu attiecīgajā ceļa posmā īsā laikā, nepieciešamību novērst neapzinīgu braukšanu, kā arī ar stabiņu tehniskajām īpatnībām, kuru dēļ operatīvo transportu ārkārtas situācijās tie nebloķē. Attiecīgi iniciatīvas prasība ministrijā ir izskatīta un noraidīta.

KONCERTZĀLEI CIENĪGA VIETA PILSĒTĀ
Iniciatīva sākta 2020. gada 9. jūlījā, savākusi 109 parakstus.
Līdz ar lēmumu izskatīt un izvēlēties koncertzāles celtniecībai Arhitektu savienības ieteiktās lokācijas Kultūras ministrija šo iniciatīvu praktiski ir noraidījusi.

ATĻAUT LABO PAGRIEZIENU PIE SARKANĀS GAISMAS, JA TAS NETRAUCĒ CITIEM VADĪTĀJIEM UN GĀJĒJIEM
Iniciatīva sākta 2016. gada 15. jūnījā, savākusi 10'593 parakstus.
26.05.21 Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija izskata kolektīvo iesniegumu no nolemj nevirzīt likumdošanas vai citas iniciatīvas iesnieguma sakarā. Iepriekš: 10.03.2021. Sākotnējās izvērtēšanas sēde. Uzaicināts iesnieguma iesniedzēju pilnvarotais pārstāvis, Satiksmes ministrijas, Rīgas domes un CSDD pārstāvji. Komisija atbalsta iesnieguma nodošanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai turpmākai izvērtēšanai. 25.03.2021. Saeima apstiprina komisijas sagatavoto lēmumprojektu.

PAR KOKU STĀDĪŠANU BRUŅINIEKU IELAS POSMĀ VALMIERAS-ČAKA IELA
Iniciatīva sākta 2020. gada 22. septembrī, savākusi 1'175 parakstus.
14.07.2021. Rīgas domes Satiksmes departaments ziņo, ka Projektā "Seguma atjaunošana Bruņinieku ielā posmā no Valmieras ielas līdz Krišjāņa Valdemāra ielai" jau ir tikušas iestādītas 27 Holandes liepas, un papildus kokus dome stādīt neplāno.

ĻAUSIM BĒRNIEM SKOLĀ BRĪVI ELPOT
Iniciatīva sākta 2020. gada 2. decembrī, savākusi 29'698 parakstus.
Iniciatīva ar no jauna savāktajiem vairāk nekā 10'000 parakstiem 2021. gada 1. februārī Saeimā tika iesniegta atkārtoti. 7. aprīlī Veselības ministrija ziņo, ka iepriekš pieņemtais valdības lēmums par sejas masku valkāšanu sākumskolā grozīts netiek.

PAR LABU NĀVI - EITANĀZIJAS LEGALIZĒŠANA
Iniciatīva sākta 2017. gada 4. februārī, savākusi 11'418 parakstus.
10.03.2021. Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā notika iniciatīvas otrreizējā apspriešana. Uzklausot paliatīvās aprūpes speciālistu, anesteziologu un reanimatologu pārstāvjus, kā arī dažādu reliģisko konfesiju pārstāvjus, komisija nolēma iniciatīvu noraidīt. Balsojumā 25.03.2021. ārkārtas sēdē Saeima iniciatīvas prasību noraida.

PAR PATIESU COVID-19 STATISTIKU
Iniciatīva sākta 2020. gada 5. aprīlī, savākusi 1'439 parakstus.
Pēc iesniegšanas MK, iniciatīva tika pāradresēta Veselības ministrijai. Ministrijas pakļautības iestāde Slimību profilakses un kontroles centrs šo iesniegumu izvērtēja un noraidīja.

ĻAUSIM BĒRNIEM SKOLĀ BRĪVI ELPOT
Iniciatīva sākta 2020. gada 2. decembrī, savākusi 29'698 parakstus.
21.12.2020. Saeima apstiprina komisijas sagatavoto lēmumprojektu, dodot uzdevumu Ministru kabinetam. 12.01.2021. Ministru kabinets atstāj spēkā lēmumu par masku lietošanu skolās.

ATCELT KOMPENSĀCIJAS DEPUTĀTIEM, KAS ZAUDĒJUŠI SAEIMAS MANDĀTU!
Iniciatīva sākta 2018. gada 9. oktobrī, savākusi 16'608 parakstus.
Valsts kanceleja izvērtēja Saeimas Analītiskā biroja 2019.gadā sagatavoto apkopojumu par citu valstu pieredzi saistībā ar kompensāciju izmaksu parlamenta deputātiem un secināja, ka Latvijas normatīvie akti, kas nosaka tiesības deputātam saņemt atlaišanas pabalstu sakarā ar mandāta izbeigšanos, nav pretrunā citu ES valstu praksei, kur deputātiem tiek nodrošinātas analoģiskas sociālās garantijas. Līdz ar to, netiek paredzēts mainīt šobrīd noteikto kārtību attiecībā uz Saeimas deputātu atlīdzības noteikšanu, kā arī sociālo garantiju loku.

PAR IZDIENAS PENSIJU NOTEIKŠANU ARĪ PAŠVALDĪBAS POLICISTIEM!
Iniciatīva sākta 2015. gada 4. jūnījā, savākusi 2'317 parakstus.
23.09.2020.Saeimas Sociālo un darba lietu komisija pieņēma lēmumu kolektīvo iesniegumu tālāk nevirzīt, jo komisija neatbalsta izdienas pensiju saņēmēju loka paplašināšanu.

PAR IEDZĪVOTĀJU TIESĪBĀM LEMT ARĪ LUDZĀ
Iniciatīva sākta 2020. gada 3. jūlījā, savākusi 331 parakstus.
Iniciatīva pašvaldībā ir izskatīta un nav atbalstīta. Pēc iniciatīvas autora iesnieguma pašvaldība ir sniegusi arī juridisku skaidrojumu par sava lēmuma motivāciju Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.

PAR ATLAISTO DEPUTĀTU IEROBEŽOJUMU KANDIDĒT VĒLĒŠANĀS
Iniciatīva sākta 2017. gada 29. janvārī, savākusi 11'974 parakstus.
Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija pēc pieaicināto juridisko ekspertu konsultācijām un komisijas locekļu lēmuma 16.09.2020. iniciatīvu noraida.

PAR BEZMAKSAS ĒDINĀŠANU BĒRNUDĀRZOS!
Iniciatīva sākta 2015. gada 30. aprīlī, savākusi 11'783 parakstus.
14.03.2017. Komisijā saņemts informatīvais ziņojums, kurā platformas “Demogrāfisko lietu centrs” eksperti norāda, ka kopumā iniciatīva ir atbalstāma, vienlaikus akcentējot, ka šis jautājums risināms kompleksi, primāri nodrošinot pilnīgi pieejamu pirmsskolas izglītību. Konkrētas rīcības trūkuma dēļ praktiski šī iniciatīva ir uzskatāma par noraidītu.

SIMTGADES SVINĪBU NAUDAS NOVIRZĪŠANA VĒŽA ĀRSTĒŠANAI!
Iniciatīva sākta 2017. gada 22. novembrī, savākusi 11'333 parakstus.
Saeimas Budžeta komisija pieklājīgi ir atrunājusies, ka iniciatīva nav noraidīta, jo onkoloģijas finansējumu palielinās, tomēr praktiski šī iniciatīva ir traktējama kā noraidīta.

ATLIKT PARTIJU FINANSĒJUMA PIEAUGUMU LĪDZ NĀKAMĀS - 14. SAEIMAS - IEVĒLĒŠANAI
Iniciatīva sākta 2019. gada 16. oktobrī, savākusi 15'113 parakstus.
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija 12.12.2019. šo priekšlikumu noraidīja.

SAGLABĀT 2. PAMATSKOLU JELGAVĀ, UN SPĪDOLAS ĢIMNĀZIJAI RAST MĀJAS
Iniciatīva sākta 2019. gada 1. martā, savākusi 1'563 parakstus.
IzM tomēr apstiprina Jelgavas domes lēmumu; iesniegums ZM attiecīgi ministrijā netika aktualizēts.

PALĪDZI NOVĒRST ILGGADĪGU KOKU IZCIRŠANU UN IZVEIDOT PARKU BIJUŠĀ VELOTREKA “MARSS” VIETĀ!
Iniciatīva sākta 2019. gada 19. decembrī, savākusi 13'484 parakstus.
Saeimas Nacionālās drošības komisija iniciatīvu izvērtēja un neapstiprināja.

APVIENOT GARKALNES UN ĀDAŽU NOVADUS
Iniciatīva sākta 2019. gada 15. augustā, savākusi 1'234 parakstus.
Iesniegta VARAM; izskatīta un 2020. g. ziemā nav apstiprināta.

JĀPILNVEIDO RĪGAS GIDU KVALIFIKĀCIJAS KĀRTĪBA
Iniciatīva sākta 2017. gada 18. martā, savākusi 251 parakstus.
Pēc adresētās vēstules 2017. gadā uz “Rīgas Tūrisma Attīstības Biroju” tika saņemta atbilde, kurā tika norādīts, ka izmaiņas sākotnējā plānā netiks veiktas. Pirms tam vēl tika aicināta uz tikšanos darba grupa, kuras tikšanās tika plānota jau pavasarī, notika septembrī, taču reālas apspriedes nenotika. Beigu lēmums bija neko nemainīt esošajos likumos.

PAR BILINGVĀLĀS IZGLĪTĪBAS SAGLABĀŠANU
Iniciatīva sākta 2017. gada 25. oktobrī, savākusi 14'978 parakstus.
2018. gada 14. februāra Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas sēdē ar balsu vairākumu nolēma neturpināt iniciatīvas izvērtēšanu un tika sagatavots lēmuma projekts Saeimai uz 1. marta sēdi, kurā šo komisijas nolēmumu apstiprināja Latvijas parlaments. Iniciatīva netika virzīta uz apspriedēm ne citās sēdēs, ne uz citām komisijām izvērtēšanai.

PAR KOPDZĪVES LIKUMA PIEŅEMŠANU LATVIJĀ
Iniciatīva sākta 2015. gada 23. martā, savākusi 10'615 parakstus.
Pēc Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas aicinājuma, Saeima 2018. gada 15. martā noraidīja iniciatīvu, kura rosināja Latvijā pieņemt Kopdzīves likumu. Pirms šī lēmuma, ideja netika apspriesta attiecīgajā Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā un nebija izskatīta ar ekspertiem vai citām viedokļu pusēm.

GLĀBSIM JŪRMALAS DABAS UN KULTŪRVIDES VĒRTĪBAS
Iniciatīva sākta 2016. gada 14. janvārī, savākusi 2'683 parakstus.


PAR BRANTU SKOLAS SAGLABĀŠANU SABIEDRĪBAS (PAŠVALDĪBAS) ĪPAŠUMĀ.
Iniciatīva sākta 2015. gada 17. septembrī, savākusi 84 parakstus.
Iniciatīva iesniegta Smiltenes novada domē. Diemžēl, tai nav izdevies apturēt Brantu skolas ēkas virzīšanu uz izsoli un panākt plašāku sabiedrības iesaistīšanu ēkas nākotnes izlemšanā.

IZVEIDOT GROBIŅAS VIDUSSKOLU AR PAMATSKOLU FILIĀLĒM BĀRTĀ UN GAVIEZĒ
Iniciatīva sākta 2015. gada 3. februārī, savākusi 404 parakstus.
Pirmo reizi ManaBalss.lv vēsturē kāda iniciatīva tikusi iesniegta kādā pašvaldībā - Grobiņas novada domē. Iniciatīva izraisīja plašu rezonansi Kurzemes reģiona medijos, un piesaistīja jautājumam plašāku sabiedrības uzmanību. Tomēr iedzīvotāju prasība netika ņemta vērā un paraksti, no domes puses, atzīti par pārāk niecīgiem. Lai gan Iniciatīvas iesniedzējs domes argumentiem nav piekritis, iniciatīva tomēr nav rezultējusies panākumos.

RĪGAS ĪSTĀ UZVARAS LAUKUMA ATJAUNOŠANA
Iniciatīva sākta 2012. gada 25. aprīlī, savākusi 12'528 parakstus.
Saeimas mandātu komisija noraidījusi iniciatīvu par "Rīgas īstā uzvaras laukuma atjaunošanu", pamatojoties uz Ārlietu ministrijas un Rīgas domes viedokļiem. Komisijas deputāti izteikušies, ka tie lūgšot Rīgas domei un Kultūras ministrijai izvērtēt, vai ir iespējams izvietot informatīvas norādes pie Rīgas Uzvaras laukuma.

SAMAZINĀT PVN ELEKTRĪBAI UN GĀZEI
Iniciatīva sākta 2013. gada 29. janvārī, savākusi 11'778 parakstus.
2016.gada 14. jūnijā Saeimas Budžeta un finanšu komisija neatbalstīja iniciatīvu. "Komisijā deputāti izteicās, ka jātbalsta tie iedzīvotāji, kuri dzīvo nelielos mājokļos, kuri nekurina ar gāzi un elektrību, lai gan tieši pirms gada tieši tie paši deputāti noraidīja Jāņa Kuzina iniciatīvu samazināt PVN akurei nelielām mājsaimniecībām, vai nu tas liecina par deputātu īso atmiņu vai deputāti uzskata ka vēlētājs ir muļķis," secināja iniciatīvas autors. “Ierosinājumu apspriedām, iepazināmies arī ar atbildīgo ministriju viedokli un lēmām, ka šādā veidā, visiem vienādi pazeminot nodokļa likmi, nevarēs sasniegt iecerēto mērķi – palīdzēt maznodrošinātajiem iedzīvotājiem ar mazākiem rēķiniem par gāzi un elektrību. No šāda pasākuma lielāki ieguvēji būtu tieši turīgākie iedzīvotāji, un tas vēl vairāk palielinātu nevienlīdzību, jo mazāk nodrošinātajiem iedzīvotājiem atvieglojums būtu diezgan niecīgs. Tāpat jāņem vērā, ka šādam pasākumam būs negatīva fiskālā ietekme,” komisijas lēmumu pēcāk skaidroja Budžeta komisijas priekšsēdētājs Jānis Vucāns.

NOTEIKT PAZEMINĀTO PVN LIKMI PĀRTIKAI
Iniciatīva sākta 2011. gada 13. augustā, savākusi 14'699 parakstus.
2014.gada jūnijā 19.06 Saeima lēma uzdot MK līdz gada beigām izvērtēt iespējas samazināt PVN likmi pārtikai vai atsevišķām pārtikas preču grupām un iesniegt Saeimai atbilstošus grozījumus Pievienotās vērtības nodokļa likumā vai atzinumu par šādas likmes samazinājuma neiespējamību, vienlaikus sniedzot aprēķinu par šāda samazinājuma fiskālo ietekmi uz valsts budžetu. 2015.gada 10.februārī valdība iniciatīvu noraidīja, bažoties par valsts budžeta ieņēmumiem. Valdība nolēmusi, ka kopumā Latvija to šobrīd īsti nevar atļauties, jo tas liktu gan pārplānot budžetu, gan arī politikas prioritātes citās nozarēs.

SAMAZINĀT PVN LIKMI APKUREI
Iniciatīva sākta 2012. gada 27. decembrī, savākusi 10'977 parakstus.
Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija 11.jūnijā neatbalstīja ierosinājumu samazināt pievienotās vērtības likmi no 12% uz 5% siltumenerģijas piegādei mājsaimniecību vajadzībām. Komisijas sēdē, paužot Finanšu ministrijas nostāju, ministrijas parlamentārais sekretārs Arvils Ašeradens atzīmēja, ka ierosinājums ieviest vēl vienu pievienotās vērtības nodokļa samazināto likmi nav efektīvākais veids, lai atbalstītu mazāk turīgos iedzīvotājus. Atbildīgās Budžeta komisijas priekšsēdētājs Kārlis Šadurskis, skaidrojot lēmumu, uzsvēra, ka “šādā veidā ar likmes samazināšanu netiks sasniegts ieceres mērķis – palīdzēt maznodrošinātiem iedzīvotājiem ar mazākiem apkures rēķiniem,” un arī “negatīvi vērtējama šāda samazinātā nodokļa fiskālā ietekme.”

MARIHUĀNAS DEKRIMINALIZĀCIJA
Iniciatīva sākta 2012. gada 23. janvārī, savākusi 11'022 parakstus.
Par spīti iniciatīvju pārstāvju cīņai un vietnē www.100argumenti.lv apkopotajiem argumentiem idejas atbalstam, 2015. gada 7. jūlija sēdē Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija noraidīja kolektīvo iesniegumu. Iniciatīvas pārstāvji uzskata, ka to noraidīja nepamatoti! Tiek apskatītas iespējas apstrīdēt vai pārsūdzēt Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas lēmumu. Kopš 2015.gada 8.jūlijā portālā uzsākti paraksti iniciatīvas “MEDICĪNISKĀS MARIHUĀNAS LEGALIZĀCIJA” atbalstam.

VISU GADU VASARAS LAIKS, NEVEICOT PĀREJU UZ ZIEMAS
Iniciatīva sākta 2013. gada 21. augustā, savākusi 11'652 parakstus.
Latvijas republikas Saeima 2016. gada februārī noraidījusi iniciatīvu - Latvijā atstāt vasaras laiku cauru gadu. Saeimas balsošanā noraidīja uzdevumu valdībai primāri noskaidrot, vai tas ir iespējams un vai tādā veidā nepārkāpjam kādus Eiropas kopējos noteikumus, nevis jau veikt minētās izmaiņas normatīvajos aktos. Pret balsoja VL-TB/LNNK,VIENOTĪBA frakciju deputāti, kā arī daži ZZS pārstāvji. Iniciatīvas autoram šķiet neizprotama situācija un iemesli, kādēļ Saeima nav pat vēlējusies izpētīt situāciju, bet nolēmusi to jau uzreiz noraidīt. ManaBalss.lv komanda plāno šo jautājumu pacelt kādā no nākamajām tikšanās reizēm ar politiskajām partijām.

SAGLABĀT LATU KĀ LATVIJAS VALŪTU
Iniciatīva sākta 2011. gada 27. novembrī, savākusi 11'999 parakstus.
Saeimas lēmums noraidīt iedzīvotāju iniciatīvu par lata saglabāšanu tika pieņemts, pamatojoties uz tiesību ekspertu viedokļiem un Ārlietu ministrijas, Tieslietu ministrijas, tiesībsarga, Saeimas Juridiskā biroja, Latvijas Universitātes, Rīgas Stradiņa universitātes un biznesa augstskolas "Turība" atzinumiem.

VĒLĒŠANAS INTERNETĀ
Iniciatīva sākta 2011. gada 9. jūnījā, savākusi 11'505 parakstus.
2014.augustā iniciatīva tika iesniegta Saeimā - diskusijās vairāku sēžu garumā klāt bija arī dažādu organizāciju (LATA, LIKTA, LU un citu augstskolu profesori) un valsts institūciju (VARAM u.c.) pārstāvji, kuri lielākoties krasi iebilda pret vēlēšanu internetā ieviešanu, norādot uz nopietnajiem riskiem. 2014.gada decembrī Saeima, izskatot ekspertu un iniciatīvas pārstāvju viedokļus, nolēma iniciatīvu noraidīt, pamatojoties uz drošības riskiem un paredzamajām augstajām ieviešanas izmaksām.

INICIATĪVAS, KURAS IESNIEGTAS SAEIMĀ UN IR VIRZĪŠANAS PROCESĀ

TAUTAS IEVĒLĒTS LATVIJAS VALSTS PREZIDENTS
Iniciatīva sākta 2011. gada 11. jūnījā, savākusi 11'797 parakstus.
Iesniegta Saeimā 22.03.2023.

BEZMAKSAS HIGIĒNAS PRECES MEITENĒM UN SIEVIETĒM IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS
Iniciatīva sākta 2023. gada 10. februārī, savākusi 11'882 parakstus.
Iesniegta Saeimā 21.03.2023.

3. GRUPAS INVALĪDIEM - BEZMAKSAS SABIEDRISKO TRANSPORTU!
Iniciatīva sākta 2017. gada 19. janvārī, savākusi 10'749 parakstus.
Iesniegta Saeimā 08.02.2023. 1. martā Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija nolemj iniciatīvas turpmāko izskatīšanu nodot Sociālo un darba lietu komisijai.

NESKRĀPĒ MAŠĪNU – PRASI LIELĀKU STĀVVIETU
Iniciatīva sākta 2021. gada 7. aprīlī, savākusi 10'523 parakstus.
08.02.2023. Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā notika iniciatīvas sākotnējās izvērtēšanas sēde. Uzaicināts bija iniciatīvas pārstāvis, Satiksmes ministrijas, Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja pārstāvis, Ceļu satiksmes drošības direkcijas pārstāvis, SIA "Latvijas standarts" pārstāvis, kā arī Latvijas Tirgotāju asociācijas pārstāvis. Komisija nolemj nodot iniciatīvu padziļinātai izpētei Ministru kabinetam ar uzdevumu līdz 31.12.2023. sniegt ziņojumu Saeimai par problēmas iespējamiem risinājumiem.

PAR ALGU IESALDĒŠANU VALSTS PREZIDENTAM, MINISTRIEM, U.C. TAUTAS KALPIEM
Iniciatīva sākta 2022. gada 19. oktobrī, savākusi 18'447 parakstus.
Iesniegta Saeimā 05.12.2022.

NOTEIKT EKONOMISKI PAMATOTU NEAPLIEKAMO MINIMUMU 1080 EIRO APMĒRĀ
Iniciatīva sākta 2021. gada 15. septembrī, savākusi 12'150 parakstus.
14.12.2022.Sākotnējās izvērtēšanas sēde Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā. Uzaicināts iniciatīvas autors, Finanšu ministrijas un Labklājības ministrijas pārstāvis. 

PAR TIESĪBĀM UZ CIEŅPILNU NĀVI. PAR VALSTS APMAKSĀTU HOSPISA APRŪPES PAKALPOJUMA IEVIEŠANU LATVIJĀ.
Iniciatīva sākta 2022. gada 10. novembrī, savākusi 17'964 parakstus.
14.12.2022.Sākotnējās izvērtēšanas sēde Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā. Uzaicināta iniciatīvas autore un Labklājības ministrijas pārstāvis.

PAR ČETRU DIENU UN 32 STUNDU DARBA NEDĒĻU
Iniciatīva sākta 2022. gada 11. maijā, savākusi 13'835 parakstus.
7.12.2022.Sākotnējās izvērtēšanas sēde. Uzaicināts iniciatīvas pārstāvis, Labklājības ministrijas un Ekonomikas ministrijas, un Nacionālās trīspusējās padomes pārstāvis. Komisija atbalsta iesnieguma nodošanu Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai, Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai, kā arī Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai turpmākai izvērtēšanai.

PAR UGUNSDZĒSĒJU POSTEŅU SAGLABĀŠANU
Iniciatīva sākta 2022. gada 18. oktobrī, savākusi 12'388 parakstus.
30.11.2022. Sākotnējās izvērtēšanas sēde. Uzaicināts iniciatīvas pārstāvis un Iekšlietu ministrijas pārstāvis. Komisija atbalsta iesnieguma nodošanu Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, kā arī Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai turpmākai izvērtēšanai. 08.12.2022.Saeima apstiprina komisijas sagatavoto lēmumprojektu.

PAR VIENOTU SABIEDRĪBU BEZ LATVIJAS KRIEVU SAVIENĪBAS
Iniciatīva sākta 2022. gada 9. maijā, savākusi 10'982 parakstus.
Iesniegta 04.07.2022.

PAR LIELĀKU FINANSĒJUMU VĒŽA ĀRSTĒŠANAI
Iniciatīva sākta 2021. gada 30. jūlījā, savākusi 18'829 parakstus.
Iesniegta 17.09.2021.

VALSTS UN PAŠVALDĪBU AUTOTRANSPORTU APRĪKOT AR GSM GPS IZSEKOŠANAS IERĪCĒM
Iniciatīva sākta 2019. gada 27. oktobrī, savākusi 10'725 parakstus.
Iesniegta Saeimā 01.05.2022.

PAR CEĻA P14 STALBE-CĒSIS NEKAVĒJOŠU ATJAUNOŠANU
Iniciatīva sākta 2022. gada 28. februārī, savākusi 1'247 parakstus.
Iesniegta ministrijā 05.04.2022.

IEVIEST HUMĀNĀKUS SUŅU TURĒŠANAS NOTEIKUMUS
Iniciatīva sākta 2012. gada 6. decembrī, savākusi 12'334 parakstus.
Iesniegta Saeimā 18.02.2022. Sākotnējā autora vietā iniciatīvu pārņēma un iesniedza biedrība "Animal Rights Association [email protected]."

PENSIJAS 2. LĪMEŅA UZKRĀJUMA BRĪVPRĀTĪGA IZŅEMŠANA
Iniciatīva sākta 2021. gada 1. aprīlī, savākusi 12'834 parakstus.
Iesniegta Saeimā 04.02.2022.

PAR NODOKĻU SAMAZINĀŠANU ELEKTRĪBAI UN GĀZEI VISIEM IEDZĪVOTĀJIEM
Iniciatīva sākta 2021. gada 14. oktobrī, savākusi 22'488 parakstus.
Iesniegta Saeimā 20.01.2022.

ATCELT NEGODPRĀTĪGO MAKSU PAR IEBRAUKŠANU JŪRMALĀ UN CITĀS ĪPAŠA REŽĪMA ZONĀS!
Iniciatīva sākta 2017. gada 31. martā, savākusi 4'349 parakstus.
Iniciatīva ir pāradresēta un 18.01.2022. iesniegta Finanšu ministrijā. Pirms tam 2021. g. nogalē autors to iesniedza Ministru kabinetā, tad tā tika pārsūtīta VARAM, un VARAM jau norādīja, ka iebraukšanas maksas ir FM kompetencē. Attiecīgi ir pāradresēta arī iniciatīva.

VALSTS APMAKSĀTA ZOBĀRSTNIECĪBA BĒRNIEM AKŪTĀS SITUĀCIJĀS
Iniciatīva sākta 2020. gada 24. jūlījā, savākusi 10'751 parakstus.
Iesniegta Saeimā 10.12.2021.

PAR PILNVĒRTĪGU DZIRDI SEVIŠĶI BĒRNIEM AR DZIRDES TRAUCĒJUMIEM
Iniciatīva sākta 2021. gada 10. jūnījā, savākusi 10'725 parakstus.
Iesniegta Saeimā 10.11.2021.

ATĻAUT FILMĒT DEPUTĀTU DARBU SAEIMĀ
Iniciatīva sākta 2017. gada 8. jūnījā, savākusi 11'299 parakstus.
Iesniegta Saeimā 15.10.2021.

PAR SPORTU BĒRNIEM
Iniciatīva sākta 2021. gada 11. oktobrī, savākusi 18'633 parakstus.
Iesniegta Saeimā 15.10.2021.

SAMAZINĀM PVN PĀRTIKAS PRODUKTIEM
Iniciatīva sākta 2020. gada 29. jūnījā, savākusi 21'822 parakstus.
Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija 06.10.2021. nolēma aicināt Ministru kabinetu vērtēt iespēju samazināt pievienotās vērtības nodokli (PVN) svaigiem pārtikas produktiem un nākt klajā ar attiecīgu ziņojumu līdz nākamā - 2022. - gada 1. jūlijam.

PAR VIENKĀRŠOTU MAZĀS UZŅĒMĒJDARBĪBAS NODOKĻU REŽĪMU
Iniciatīva sākta 2020. gada 16. septembrī, savākusi 10'516 parakstus.
07.10.2021. Saeima plenārsēdē nobalso par iniciatīvas virzīšanu izskatīšanai Tautsaimniecības komisijā.

PAR 2021.GADA NODOKĻU REFORMAS ATCELŠANU
Iniciatīva sākta 2021. gada 28. jūnījā, savākusi 17'267 parakstus.
Iesniegta Saeimā 09.08.2021.

PAR MIGRĒNAS IEKĻAUŠANU KOMPENSĒJAMO DIAGNOŽU SARAKSTĀ
Iniciatīva sākta 2021. gada 11. martā, savākusi 10'921 parakstus.
Iesniegta Saeimā 21.07.2021.

MINIMĀLO MĒNEŠALGU 630 EIRO APMĒRĀ
Iniciatīva sākta 2020. gada 26. jūlījā, savākusi 11'925 parakstus.
Iesniegta Saeimā 22.07.2021.

ĀTRO KREDĪTU DEVĒJU REKLĀMU IEROBEŽOJUMI
Iniciatīva sākta 2017. gada 17. decembrī, savākusi 7'345 parakstus.
Līdzīga iniciatīva "ĀTRO KREDĪTU" REKLAMĒŠANAS AIZLIEGUMS MEDIJOS UN INTERNETĀ (https://manabalss.lv/i/1387) ir iesniegta Saeimā; šī līdz ar to ir zaudējusi aktualitāti.

"ĀTRO KREDĪTU" REKLAMĒŠANAS AIZLIEGUMS MEDIJOS UN INTERNETĀ.
Iniciatīva sākta 2018. gada 2. augustā, savākusi 12'686 parakstus.
Iesniegta Saeimā 2019. gada jūnijā. 20.06.2019. Mandātu komisija vienbalsīgi nolēma nodot iesniegumu Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās attīstības politikas komisijai tālākai izvērtēšanai. Sagatavots Saeimas lēmuma projekts. 05.09.2019. Saeima atbalstīja komisijas sagatavoto lēmuma projektu. Kolektīvajā iesniegumā minētos jautājumus Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās attīstības komisija vēlreiz izvērtēs pēc tam, kad Patērētāju tiesību aizsardzības likuma normas par patēriņa kreditēšanas reklamēšanas ierobežojumiem (stājās spēkā 1.07.2019) būs sevi parādījušas praksē.

PAR GRŪTNIEČU TIESĪBĀM UZ BEZMAKSAS EPIDURĀLO ANESTĒZIJU
Iniciatīva sākta 2021. gada 15. martā, savākusi 13'403 parakstus.
Iesniegta Saeimā 2021. gada 24. martā.

PAR VIDZEMES JŪRMALAS SAGLABĀŠANU; PRET SAŠĶIDRINĀTĀS DABASGĀZES (LNG) TERMINĀLI SKULTĒ!
Iniciatīva sākta 2020. gada 23. decembrī, savākusi 4'723 parakstus.
Iesniegta Ministru kabinetā 11.01.2021.

APMAKSĀT ĀRSTA NOZĪMĒTO PSIHOTERAPIJU
Iniciatīva sākta 2020. gada 18. maijā, savākusi 10'648 parakstus.
Iniciatīva 21.01.2021. ir iesniegta Saeimā. 2021. gada 17. februārī to virza tālākai izskatīšanai Darba un sociālo lietu komisijā. Turpmākajā virzībā iniciatīvas ierosinājumu loks tiek paplašināts, tai skaitā ietverot arī jautājumu par ārstu-psihiatru nepietiekamo skaitu Latvijā un valsts finansējumu jaunām šīs profesijas vietām augstskolu rezidentūrās.

PAR SAEIMAS DEPUTĀTU TRANSPORTA KOMPENSĀCIJU AIZSTĀŠANU AR SABIEDRISKĀ TRANSPORTA BIĻETĒM
Iniciatīva sākta 2020. gada 14. oktobrī, savākusi 22'768 parakstus.
Iniciatīva ir iesniegta Saeimā 2021. gada 18. janvārī. 2021. gada 17. februārī to virza tālākai izskatīšanai Juridiskajā komisijā.

SAGLABĀT PIEEJAMU INTEREŠU IZGLĪTĪBU BĒRNIEM
Iniciatīva sākta 2020. gada 14. oktobrī, savākusi 6'497 parakstus.
Iniciatīva ir iesniegta Ministru kabinetā 19.10.2020. Saeima 28.01.2021. nobalso PAR aicinājumu valdībai nodrošināt bērnu un jauniešu sporta nodarbību nepārtrauktību Covid-19 pandēmijas laikā.

PAR AUTOCEĻU PĀRREDZAMĪBAS UZLABOŠANU
Iniciatīva sākta 2020. gada 28. oktobrī, savākusi 1'357 parakstus.
Iniciatīva 19.01.2021. ir iesniegta adresātam - Satiksmes ministrijai.

AUKLES LĪDZFINANSĒJUMS ARĪ VECĀKIEM
Iniciatīva sākta 2019. gada 13. martā, savākusi 10'433 parakstus.


PAR BEZMAKSAS ĒDINĀŠANU BĒRNUDĀRZOS!
Iniciatīva sākta 2015. gada 30. aprīlī, savākusi 11'783 parakstus.
Ir atjaunota iniciatīvas izskatīšana. 06.01.2020. Komisija, veicot kolektīvā iesnieguma virzības kontroli, uzklausīja platformas “Demogrāfisko lietu centrs” vadītāju I.Pārādnieku un nolēma nodot kolektīvo iesniegumu Saeimas budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai turpmākajai virzībai. 14.01.2021. Saeima apstiprina komisijas sagatavoto lēmumprojektu.

BARGĀKUS SODUS PAR CIETSIRDĪGU IZTURĒŠANOS PRET DZĪVNIEKIEM
Iniciatīva sākta 2020. gada 23. novembrī, savākusi 17'183 parakstus.
Iniciatīva 21.12.2020. ir iesniegta Saeimā. Mēneša laikā ir gaidāms tās sākonējais izvērtējums Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā.

ĻAUSIM BĒRNIEM SKOLĀ BRĪVI ELPOT
Iniciatīva sākta 2020. gada 2. decembrī, savākusi 29'698 parakstus.
16.12.2020. Sākotnējās izvērtēšanas sēde. Uzaicināts iesnieguma iesniedzēju pilnvarotais pārstāvis, kā arī Veselības ministrijas, Slimību profilakses un kontroles centra, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas, Izglītības kvalitātes valsts dienesta, Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības, kā arī psihologu pārstāvis. Komisija, uzklausot uzaicinātos ekspertus, nolemj dot uzdevumu Ministru kabinetam par sejas un mutes aizsegu lietošanas nepieciešamības izglītojamiem 1-4.klasē pārvērtēšanu. Šis lēmums jāapstiprina Saeimas plenārsēdē.

PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA ATCELŠANU VIENĪGAJAM ĪPAŠUMAM
Iniciatīva sākta 2016. gada 16. martā, savākusi 60'761 parakstus.
Pēc konsultācijām ar juristiem 2019. gada oktobrī Iesniegta Saeimā atkārtoti - ar jaunajiem 40'518 (!) parakstiem. 12.12.2019. Saeima atbalsta Mandātu komisijas sagatavoto lēmuma projektu par iesnieguma nodošanu Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai tālākai izvērtēšanai.

PAR SOLIDĀRU SAEIMAS DEPUTĀTU ATTEIKŠANOS NO KOMPENSĀCIJĀM
Iniciatīva sākta 2016. gada 29. novembrī, savākusi 10'672 parakstus.


PAR PIEMINEKĻU CĪNĪTĀJIEM PRET NACISMU AIZSARDZĪBU
Iniciatīva sākta 2019. gada 8. martā, savākusi 25'713 parakstus.


UZVARAS PIEMINEKĻA DEMONTĀŽA
Iniciatīva sākta 2017. gada 21. septembrī, savākusi 20'048 parakstus.


PUBLISKU REVĪZIJU SAEIMAS BUDŽETAM!
Iniciatīva sākta 2012. gada 28. septembrī, savākusi 11'127 parakstus.


PUBLISKU REVĪZIJU SAEIMAS BUDŽETAM!
Iniciatīva sākta 2012. gada 28. septembrī, savākusi 11'127 parakstus.
Iniciatīvas autoru priekšlikums uzrticēt Saeimas budžeta tēriņu un to lietderīguma revīziju Valsts kontrolei ir guvuši Latvijas pilsoņu nepieciešamo atbalstu un ir iesniegts Saeimā. Pašlaik Valsts kontrole nedrīkst revidēt Saeimas budžetu, un katru gadu tiek pirkts auditorkompānijas pakalpojumus finanšu pārskata auditēšanai. Iniciatīvas iesniegšanas laikā ManaBalss platformā 2012. gadā Saeimas tāgada budžets bija gandrīz 12 miljoni latu.

AZARTSPĒĻU ZĀĻU AIZLIEGŠANA VISĀ LATVIJAS TERITORIJĀ
Iniciatīva sākta 2018. gada 23. maijā, savākusi 12'563 parakstus.
Kopš 2018. gada vasaras vidus iniciatīva ir guvusi nepieciešamos parakstus, un autoru ierosinājums par grozījumiem Azartspēļu likumā ir iesniegts Saeimā. Ierosinājums paredz, ka turpmāk kazino drīkstēs ierīkot tikai luksus klases viesnīcās.

ATCELT KOMPENSĀCIJAS DEPUTĀTIEM, KAS ZAUDĒJUŠI SAEIMAS MANDĀTU!
Iniciatīva sākta 2018. gada 9. oktobrī, savākusi 16'608 parakstus.
Nepilnas trīs nedēļas pēc tās publiskošanas sabiedrības iniciatīvu platformā ManaBalss.lv iniciatīva ir savākusi krietni virs desmit tūkstošiem parakstu, kas nepieciešami, lai to iesniegtu izskatīšanai parlamentā. Turpmākie soļi: Saeimā iesniegto iniciatīvu izvērtēs Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija – vai tā tiek virzīta tālāk izskatīšanai parlamentā. Ja tā saņem parlamenta principiālu akceptu, tad iniciatīvu nodod tālāk izskatīšanai atbilstīgajā komisijā attiecīga likumprojekta sagatavošanai.

PAR CEĻIEM BEZ BEDRĒM
Iniciatīva sākta 2013. gada 14. aprīlī, savākusi 11'444 parakstus.
Tika saņemts iniciatīvas izvērtējums no Satiksmes ministrijas, kurā ir norādīts, ka nav atbalstāma TEN iekļaušana akcīzes nodoklī par naftas produktiem, savukārt par "Valsts autoceļu fondu" tika minēts, ka ar laiku ir jāpalielina tam novirzītais finansējums.

ZEMEI ZEM DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀM MĀJĀM JĀBŪT TIKAI ŠO MĀJU IEDZĪVOTĀJU ĪPAŠUMĀ
Iniciatīva sākta 2015. gada 24. decembrī, savākusi 11'453 parakstus.
Notikusi pirmā sēde Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā un ir plānots turpināt iniciatīvas izskatīšanu.

PAR DEPUTĀTU ATSAUKŠANU
Iniciatīva sākta 2011. gada 23. augustā, savākusi 10'885 parakstus.
6. jūnijā norisinājās pirmā sēde Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā, kurā tika lemts turpināt iniciatīvas izskatīšanu komisijā.

LIKVIDĒSIM IESPĒJU SAEIMAS DEPUTĀTIEM BALSOJUMOS ATTURĒTIES
Iniciatīva sākta 2016. gada 2. februārī, savākusi 11'876 parakstus.
Saeimas Juridiskajai komisijai uzdots vērtēt iniciatīvu likvidēt iespēju deputātiem balsojumos atturēties.

PAR ATKLĀTU BALSOJUMU VALSTS PREZIDENTA VĒLĒŠANĀS
Iniciatīva sākta 2014. gada 13. maijā, savākusi 11'992 parakstus.
Iniciatīva tika nodota Saeimas Juridiskajai komisijai, kurā atbalstīja pilsoņu parakstīto iniciatīvu Valsts prezidentu vēlēt atklātā Saeimas balsojumā. Koalīcijas līgums paredz, ka Satversmi drīkst labot tikai ar visu varas partiju vienprātīgu atbalstu.

PAR IESPĒJU SAŅEMT ATLĪDZĪBU PAR PET PUDEĻU UN CITU DZĒRIENU IEPAKOJUMU NODOŠANU
Iniciatīva sākta 2016. gada 26. maijā, savākusi 12'216 parakstus.
Iniciatīvas virzību uzņēmusies biedrība Zaļā brīvība. Ir saņemts iniciatīvas izvērtējums no VARAM, kurā noteikts, ka depozīta sistēma, neskatoties uz sarežģītāku ieviešanas procesu, kopumā nodrošina lielāku caurspīdīgumu un kontroles iespējas salīdzinājumā ar ražotāju atbildības sistēmu darbību, kā arī to var uzskatīt par ekonomiski izdevīgāku ilgtermiņā. Šobrīd VARAM ir izstrādājusi 2 likumprojektus, kuri nodoti saskaņošanai Ekonomikas, Finanšu, Tieslietu un Zemkopības ministrijai.

ATCELT PASTĀVOŠO CEĻA NODOKĻA IEKASĒŠANAS MODELI, IEVIEST PĒC IGAUNIJAS PARAUGA.
Iniciatīva sākta 2016. gada 24. janvārī, savākusi 25'139 parakstus.
Sākotnējās izskatīšanas sēdē, Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija uzklausīja iesniedzēju. Nolēma turpināt skatīt minēto iesniegumu pēc tam, kad komisija iepazīsies ar Satiksmes ministrijas informatīvo ziņojumu par kolektīvo iensiegumu "Par ceļiem bez bedrēm".

ATCELT PASTĀVOŠO CEĻA NODOKĻA IEKASĒŠANAS MODELI, IEVIEST PĒC IGAUNIJAS PARAUGA.
Iniciatīva sākta 2016. gada 24. janvārī, savākusi 25'139 parakstus.
Lai pievērstu Saeimas un Satiksmes ministrijas uzmanību milzīgajai sabiedrības neapmierinātībai ar pašreizējo nodokļu sloga situāciju autovadītājiem, iniciatīvas “Atcelt pastāvošo ceļa nodokļa iekasēšanas modeli, ieviest pēc Igaunijas parauga” pārstāvji un Manabalss.lv iesnieguši Saeimā rekordiniciatīvu, ar kopumā savāktiem 22 850 parakstiem. Šī šogad ir otrā iniciatīva, kas pieprasa izmaiņas auto nodokļos.

TRANSPORTLĪDZEKĻU TEHNISKĀS APSKATES VEIKŠANA REIZI DIVOS GADOS
Iniciatīva sākta 2016. gada 11. martā, savākusi 12'259 parakstus.
Komisijas sākotnējās izvērtēšanas sēde, kura veltīta kolektīvajam iesniegumam piedalijās Auto asociācija, Asociācija "Latvijas auto", Latvijas automoto biedrība. Kā arī komisija uzklausīja iesnieguma pilnvarotu pārstāvi. Nolēma turpināt iesnieguma izvērtēšanu komisijā un aicināt Satiksmes ministriju, Ekonomikas ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, CSDD, apdrošināšanas asociāciju. 19.10.2016. Iesnieguma sākotnējā izvērtēšana komisijā piedalās Satiksmes ministrija, CSDD Transportlīdzekļu tehniskās kontroles un sertifikācijas inspekcija, Latvijas Apdrošinātāju asociācija, Iekšlietu ministrija, Finanšu ministrija, iesnieguma pilnvarots pārstāvis. Komisija nolemj turpināt darbu pie Saeimas lēmuma projekta sagatavošanas.

INICIATĪVAS, KURAS IESNIEGTAS PAŠVALDĪBĀ UN IR VIRZĪŠANAS PROCESĀ

PAR DROŠU UN IZGAISMOTU GĀJĒJU CEĻU GAR ALŪKSNES EZERU
Iniciatīva sākta 2023. gada 21. februārī, savākusi 297 parakstus.
06.04.2023. Alūksnes dome apstiprina saņemtos parakstus un iniciatīvas izskatīšanas sākumu.

SAGLABĀT RĪGAS BEBRU DZĪVĪBU; APPLŪŠANAS PROBLĒMU RISINĀT REĀLISTISKI
Iniciatīva sākta 2023. gada 20. februārī, savākusi 3'001 parakstus.
Iesniegta pašvaldībā 21.03.2023.

DROŠAS PĀREJAS IERĪKOŠANA SAULKRASTOS
Iniciatīva sākta 2023. gada 1. februārī, savākusi 173 parakstus.
Iesniegta pašvaldībā 06.02.2023.

GLĀBSIM LIELUPES GRĪVU! ATJAUNOSIM UN ATVĒRSIM JŪRMALAS OSTU!
Iniciatīva sākta 2023. gada 14. februārī, savākusi 844 parakstus.
Iesniegta pašvaldībā 02.03.2023.

MORES PAGASTA "TAUTU DĪĶA" TĪRĪŠANA
Iniciatīva sākta 2022. gada 18. augustā, savākusi 335 parakstus.
Iesniegta pašvaldībā 30.09.2022.

JELGAVAS "SKATE/PUMP" PARKS
Iniciatīva sākta 2022. gada 6. augustā, savākusi 441 parakstus.
Iesniegta Jelgavas novada domē 15.08.2022.

PAR VELOJOSLĀM UN SABIEDRISKĀ TRANSPORTA JOSLĀM BRĪVĪBAS IELĀ!
Iniciatīva sākta 2017. gada 15. jūnījā, savākusi 3'354 parakstus.
27.09.2021. biedrība "Apvienība "Pilsēta cilvēkiem"" Rīgas domē iniciatīvu iesniedza atkārtoti.

ATBALSTS OGRES NOVADA ĢIMENĒM, KURĀS AUG "MŪŽĪGIE BĒRNI"
Iniciatīva sākta 2021. gada 3. martā, savākusi 2'374 parakstus.
Iesniegta 04.07.2021.

AR VELO NO RĪGAS LĪDZ SAULKRASTIEM PA DABAS PARKU PIEJŪRA
Iniciatīva sākta 2021. gada 28. jūnījā, savākusi 622 parakstus.
Iesniegta 08.03.2021.

IZVEIDOT FOTOIZSTĀDI UZVARAS PARKĀ PAR KRIEVIJAS VEIKTĀ KARA POSTĪJUMIEM UKRAINĀ
Iniciatīva sākta 2022. gada 3. martā, savākusi 6'053 parakstus.
Iesniegta RD 09.03.2022.

PAR SLOKAS PAMATSKOLAS SAGLABĀŠANU
Iniciatīva sākta 2022. gada 1. februārī, savākusi 1'292 parakstus.
Iesniegta pašvaldībā 14.02.2022.

JELGAVAS KAMERORĶESTRIM BŪT!
Iniciatīva sākta 2022. gada 26. janvārī, savākusi 1'460 parakstus.
Iesniegta pašvaldībā 31.01.2022.

PAR 4. TROLEJBUSA MARŠRUTA IZTAISNOŠANU
Iniciatīva sākta 2020. gada 6. aprīlī, savākusi 1'337 parakstus.
Iesniegta pašvaldībā 13. 08.2020. Iesniegumam jau 17.01.2022. seko iniciatīvas grupas vēstule domei ar līdzīgu prasību un lūgumu pēc datiem par līdzšinējo pilsētas satiksmes un vides politiku attiecīgajā maršrutā.

RĪGAS IETVES JĀTĪRA PAŠVALDĪBAI!
Iniciatīva sākta 2021. gada 6. februārī, savākusi 4'251 parakstus.
Iesniegta pašvaldībā 20.12.2021.

PASARGĀSIM JŪRMALAS KĀPAS NO APBŪVES!
Iniciatīva sākta 2018. gada 7. novembrī, savākusi 1'733 parakstus.
Iniciatīvas atbalstītāji iestājas pret lokālplānojuma maiņu vairākiem zemesgabaliem Bulduros, Jūrmalas kāpās. "Mums ir dziļa pārliecība, ka ilgtermiņā dabas un kultūrvides vērtību saglabāšana ir arī ekonomiski izdevīga un palielinās kopējo kūrorta vērtību," argumentē iniciatīvas autors Uldis Kronblūms. Saņemtie vairāk nekā 1400 elektroniskie paraksti 2018. gadā tika iesniegti Jūrmalas pilsētas domē, bet toreizējie Jūrmalas domes pozīcijas deputāti to neņēma vērā, komentē iniciatīvas autors.

ADMINISTRATĪVĀ ATBILDĪBA PAR PUTNU BAROŠANU RĪGĀ
Iniciatīva sākta 2021. gada 6. jūlījā, savākusi 2'220 parakstus.
Iesniegta pašvaldībā 18.10.2021.

PAR "BREKTES MURĀĻA" STEIDZAMU LIKVIDĒŠANU NO SĀKUMSKOLAS SIENAS
Iniciatīva sākta 2021. gada 18. augustā, savākusi 5'356 parakstus.
20.08.2021. iniciatīva kā kolektīvais iesniegums ir iesniegta Rīgas domē un Tiesībsarga birojā.

2,6 MILJONI KVADRĀTMETRU JŪRMALAS KĀPU TIEK PAKĻAUTI APBŪVES RISKAM. NEPIEĻAUSIM TO!
Iniciatīva sākta 2021. gada 5. augustā, savākusi 5'072 parakstus.
Iesniegta 20.08.2021.

PAR VELOCELIŅA ĶEKAVA-DAUGMALE IZBŪVI
Iniciatīva sākta 2021. gada 17. jūnījā, savākusi 573 parakstus.
Iesniegta pašvaldībā 15.07.2021.

SAGLABĀT AUTOSTĀVVIETAS UZ BRUŅINIEKU IELAS
Iniciatīva sākta 2020. gada 17. septembrī, savākusi 1'421 parakstus.
Iniciatīva ir iesniegta pašvaldībā 13.10.2020.

UZKLAUSĪT IEDZĪVOTĀJUS, VEIDOJOT BĒRNU LAUKUMU TALSOS
Iniciatīva sākta 2021. gada 23. maijā, savākusi 666 parakstus.
Iesniegta pašvaldībā 08.06.2021.

PROMENĀDE PĀVILOSTAS CENTRĀ, DZINTARU IELĀ
Iniciatīva sākta 2021. gada 23. februārī, savākusi 1'423 parakstus.
Iesniegta pašvaldībā 25.05.2021.

ĀTRUMA LIEGUMS ŪDENS TRANSPORTAM GAUJAS LEJTECĒ UN KUĢOJAMĀS ZONAS IZVEIDE
Iniciatīva sākta 2021. gada 4. februārī, savākusi 324 parakstus.
Iesniegta pašvaldībā 2021.26.05.

JŪRMALAS TERITORIJAS PLĀNOJUMĀ SAGLABĀT KĀPU KRASTA AIZSARGLĪNIJU
Iniciatīva sākta 2021. gada 4. janvārī, savākusi 2'378 parakstus.
Iesniegta Jūrmalas domē 20.01.2021.

PAR PĀRDOMĀTIEM "RAIL BALTICA" TRASES ŠĶĒRSOJUMIEM, KAS NEPASLIKTINĀTU DZĪVES VIDI PĀRDAUGAVĀ
Iniciatīva sākta 2020. gada 30. novembrī, savākusi 1'323 parakstus.
Iniciatīva 18.01.2021. ir iesniegta adresātiem - Rīgas domei un Satiksmes ministrijai.

PAR NESKARTU RUSTŪŽU PURVU
Iniciatīva sākta 2019. gada 2. aprīlī, savākusi 1'147 parakstus.


PAR AUTOBUSU MARŠRUTU IMANTA – K. ULMAŅA GATVE – KRASTA IELA – PĻAVNIEKI – JUGLA
Iniciatīva sākta 2017. gada 20. februārī, savākusi 1'554 parakstus.
Apvienības "Pilsēta cilvēkiem" iniciatīva par autobusu maršruta Imanta-Krasta iela-Jugla izveidi ar 1103 parakstiem ir iesniegta Rīgas domē! Par jaunumiem ziņosim, kad Rīgas dome būs izskatījusi iniciatīvu un sniegusi atbildi!

INICIATĪVAS, KURAS NETIKA ATZĪTAS PAR KOLEKTĪVO IESNIEGUMU

PALIELINĀT MINIMĀLO DARBA ALGU LĪDZ 500 EIRO MĒNESĪ UN DIVKĀRŠOT NEAPLIEKAMO MINIMUMU.
Iniciatīva sākta 2016. gada 6. aprīlī, savākusi 4'212 parakstus.
Parakstu vākšana 17.11.2021. pārtraukta, jo iniciatīva ir zaudējusi aktualitāti. Kopš iniciatīvas publicēšanas 2016. gada pavasarī, minimālā alga Latvijā jau pašlaik ir 500 eiro, un pašlaik Saeimā izskatīšanā ir iniciatīva par tās celšanu līdz 630 EUR. Tāpat no 2022. gada pakāpeniski tiek palielināts neapliekamais minimums. No 2022. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamais minimums būs 350 eiro mēnesī, bet no 1. jūlija – 500 eiro mēnesī.

SMAGĀK SODĪT PORTĀLUS, KURI LIEK NEPATIESU INFORMĀCIJU!
Iniciatīva sākta 2018. gada 17. jūlījā, savākusi 1'354 parakstus.
Parakstu vākšana par iniciatīvu 17.11.2021. ir pārtraukta, jo pēc vairākkārtējām konsultācijām ar mediju un pārvaldības ekspertiem nu jau ilgāku laiku ManaBalss.lv komanda atsaka publikācijas iniciatīvu iesniegumiem par stingrāku regulējumu noteikšanu medijiem un sociālajiem tīkliem par maldinošas informācijas un dezinformācijas publicēšanu.

PAR BANKAS „CITADELE” PĀRDOŠANAS PĀRTRAUKŠANU
Iniciatīva sākta 2014. gada 19. septembrī, savākusi 11'132 parakstus.
Iniciatīva nepilnu divu nedēļu laikā savāca vairāk kā 10 000 parakstus un īsi pirms 12.Saeimas vēlēšanām tika iesniegta Saeimā. Iniciatīvu iesniedzot, gandrīz 1000 paraksti tika atzīti par nederīgiem - šī iemesla dēļ iniciatīva netika izskatīta kā kolektīvais iesniegums, bet kā vienkāršs iedzīvotāju iesniegums. Iniciatīva neiekļuva Saeimas dienaskārtībā.

Portāla statistika

Kopējais parakstu skaits3'040'092 paraksti
Kopējais iesniegto iniciatīvu skaits2689 iniciatīvas
Šobrīd aktīvās publicētās iniciatīvas812 iniciatīvas
Kopējais portāla skatījumu skaitsvairāk kā 1,4 miljoni
Unikālie lapas apmeklētāji912 tūkstoši
Visvairāk apmeklētāju noLatvijas, Lielbritānijas un Vācijas
Iniciatīva, kas savākusi visvairāk parakstu —
“PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA ATCELŠANU VIENĪGAJAM ĪPAŠUMAM”

60'761 paraksti