Izskatīta divās ministrijās; nav apstiprināta

Pārstāvis: Valērijs MakrekovsPublicēta: 22. May (2017)

ATCELT NEGODPRĀTĪGO MAKSU PAR IEBRAUKŠANU JŪRMALĀ UN CITĀS ĪPAŠA REŽĪMA ZONĀS!
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
4'456
Jau parakstījuši 4'456
5'544

Kam pieder Latvijas teritorija - visai latviešu tautai, vai atsevišķām pašvaldībām? Kāpēc Latvijā ir iespējams, ka kaut kur valstī par iebraukšanu kādās sabiedriskās teritorijās vai pat veselās pilsētās tiek iekasēta iebraukšanas maksa? Kāpēc tādas tiesības ir Jūrmalai, un kāpēc nav Bauskai, Siguldai vai Rīgai? Un kas notiks, ja visas Latvijas pilsētas izdomās, ka tās arī ir īpaša režīma zonas? Siguldai un Cēsīm šobrīd arī ir lielākais pamatojums to izdarīt, atrodoties Gaujas Nacionālā parka teritorijā; tad sekos Saulkrasti, Ventspils, un kur mēs galu galā nonāksim? Jūrmalā 2017. gada 12. janvārī tika izdoti Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.1 par "Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā", kas balstīti uz Ministru kabineta noteikumiem 2005. gada 28. jūnija Nr.480 11. punktu, kas ļauj pašvaldībām uzlikt maksu par iebraukšanu attiecīgajās teritorijās. Manuprāt, tas ir Latvijas Republikas Satversmes 91. panta ("Visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā. Cilvēka tiesības tiek īstenotas bez jebkādas diskriminācijas") materiālā stāvokļa diskriminācijas pārkāpums un LR Satversmes 97. panta ("Ikvienam, kas likumīgi uzturas Latvijas teritorijā, ir tiesības brīvi pārvietoties un izvēlēties dzīvesvietu") brīvās pārvietošanās pārkāpums, ko ar šiem noteikumiem ir atļāvis LR Ministru kabinets. Tāda samaksa ir ne tikai negodīga pret valsts iedzīvotājiem un Latvijas viesiem, bet tādām naudas iekasēšanas metodēm bieži seko arī visnotaļ nepārredzams finanšu izlietojums un augsti koruptīvie riski. Turklāt tāda nodeva neatbilst godīgam pakalpojuma sniegšanas principam - ja negrasos izbaudīt kūrorta zonas sniegtos labumus, piemēram, dodoties uz darbu, vienalga ir jāmaksā par iebraukšanu. Turklāt šādi iebraukšanas maksas paņēmieni rada neērtības arī pašiem pašvaldības iedzīvotājiem un, protams, negatīvi ietekmē uzņēmējdarbību kopumā šajā zonā.

Piedāvājums ir svītrot no 2005. gada 28. jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.480 11.punktu, tādējādi liedzot noteikt iebraukšanas maksu kādā no teritorijām, ko sauc par īpaša režīma zonām! Ir daudzi citi līdzekļi, kā sargāt īpaša režīma zonas, ja tās patiešām ir jāsargā. Piemēram, aizliegt jebkāda transporta kustību, aizliegt tranzīta kustību, izveidot maksas stāvvietas (pēc zonām ar atbilstīgiem tarifiem vai pavisam citiem principiem). Piemēri nav tālu jāmeklē. Ir veiksmīgi un mazāk veiksmīgi, bet noteikti godīgāki paņēmieni, kā iekasēt naudu no tiem, kas vēlas izmantot īpašas režīma zonas labumus, taču netraucēt iedzīvotājiem un uzņēmējdarbībai.

Vairākas sabiedrības grupas ir izteikušas negatīvus atzinumus un iebildumus par šādu maksājumu esamību, taču likumīgais pamats atļauj visu iebildumus ignorēt. Pēdējie iebilda motociklisti, kur caurlaidi nav iespējams pat fiziski ievietot uz transportlīdzekļa. Par nožēlu jāsecina, ka daudzi ir samierinājušies un pieņēmuši to kā normu vēl no padomju laikiem. Taču patiesībā tāda nemaz nedrīkst būt! Atceļot šo iekasēšanas iespēju, sabiedrības ieguvums noteikti būs - negodīgas samaksas atcelšana, citu samaksu atbilstība LR Satversmei un godīgāks iekasēšana princips pēc saņemtā pakalpojuma, nevis ģeogrāfiskā stāvokļa. Un, protams, Jūrmalas atgriešanās pie Latvijas tautas!

Iniciatīvas jaunumi

Iniciatīva ministrijās ir izskatīta; tās prasība ir praktiski noraidīta23. Feb (2022)

Pēc saņemtās Finanšu ministrijas atbildes uz kolektīvo iesniegumu "Atcelt negodprātīgo maksu par iebraukšanu jūrmalā un citās īpaša režīma zonās" secinām, ka pašreizējā likumdošanas, politisko prioritāšu un sabiedrības aktualitāšu kontekstā prasība par maksas iebraukšanas atcelšanu Jūrmalā nav sasniedzama.

Gan janvāra sākumā VARAM sniegtā atbilde, gan tagad – februāra beigās – arī Finanšu ministrijas vēstule pēc kolektīvā iesnieguma izskatīšanas norāda uz likumu "Par nodokļiem un nodevām" un "Par pašvaldībām" kā pamatojumu iebraukšanas maksas iekasēšanai Jūrmalā.

Attiecīgā maksa jeb nodeva ir pašvaldības ekskluzīva kompetence, kas jau detalizēti ir atrunāta pašvaldības saistošajos noteikumos. Ja vien šāda nodeva – iebraukšanas maksa – ir juridiski piemēroti atrunāta, citai instancei to grozīt un ietekmēt nav iespējams.

Pērn decembra vidū tieši attiecīgo saistošo noteikumu nepietiekamā pamatojuma dēļ VARAM ministrs apturēja Jūrmalas pašvaldības jauninājumu par vēl augstākas iebraukšanas maksas noteikšanu uz visu gadu. Tomēr, spriežot pēc ministriju korespondences ar iniciatīvas autoru, iebraukšanas maksas kā tādas atcelšana vai apturēšana Jūrmalā pašlaik acīmredzami nav valsts līmeņa instanču rīcības zonā.

Attiecīgi saziņā ar iniciatīvas autoru ManaBalss.lv komanda iniciatīvas statusu nosaka kā izskatītu un neapstiprinātu.

Iniciatīvas prasību gan varētu virzīt arī turpmāk, bet tad tam būtu jānotiek Saeimas līmenī ar iepriekš norādīto likumu grozījumiem. Piemēram, likumā atrunājot aizliegumu noteikt iebraukšanas maksu pašvaldībās vispār.

Sagaidīt šādu likumdošanas iniciatīvu no atbildīgajām ministrijām nešķiet ticami. Savukārt sabiedrības acīs, spriežot pēc iniciatīvas gausās parakstīšanas, šis jautājums ne tuvu nav pats aktuālākais.

Tāpēc secinām, ka iniciatīvas autors ir izdarījis visu iespējamo, lai šajos likumdošanas un politiskās un sabiedriskās dienaskārtības apstākļos attiecīgajā jautājumā panāktu maksimāli objektīvāko tā izskatīšanu un konkrētāko atbildi. Paldies par to iniciatīvas autoram un visiem parakstītājiem – par aktivitāti!

_______________________________________

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Ar 36 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem kopš 2011. gada ap ManaBalss platformu radītā pilsoniskās līdzdalības ekosistēma ir unikāli sekmīga pasaules mērogā.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un ar to saistītās uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam ir salīdzinoši pat ļoti atsaucīgi un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu.

Tavai balsij ir nozīme!

AUTORS: MANA BALSS

Iniciatīva ir pāradresēta Finanšu ministrijai18. Jan (2022)

Apzinoties, ka līdz Saeimas noteiktajam 10’000 parakstu slieksnim atbalsts šai iniciatīvai visdrīzāk netiks, kā arī lai liktu lietā vairāk nekā 3000 parakstītāju balsis, šīs iniciatīvas autors pērnā gada nogalē prasību atcelt iebraukšanas maksu Jūrmalā pāradresēja tieši Valsts kancelejai (VK) un Ministru kabinetam.

VK savukārt iesniegumu pārsūtīja par pašvaldībām atbildīgajai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM).

Autors un ManaBalss.lv saņēma VARAM atbildi, ka attiecīgais jautājums par iebraukšanas maksām tomēr precīzi attiecas uz Finanšu ministriju (FM), tāpēc nākamajā piegājienā šī iniciatīva – un jūsu, tās atbalstītāju, paraksti – ir nodoti jau tur.

Papildinot iniciatīvas tiešo prasību, tās autors iesniegumā FM norāda arī uz VARAM rakstīto piebildi, ka ministrs cita starpā savā rīkojumā ir norādījis uz trūkumiem Jūrmalas izdoto saistošo noteikumu pamatojumā par iebraukšanas maksas noteikšanu. Ņemot šo vērā, autors FM lūdzu vēl rūpīgāk izvērtēt iebraukšanas maksas pamatojumu Jūrmalā vispār.

Tāpat autors iesniegumā piebilst, ka kopš iniciatīvas publicēšanas notikumu attīstība ir jau tāda, ka Jūrmalas iebraukšanas caurlaides neatbilst godprātīgam pakalpojumu sniegšanas principam. Proti, iebraukt Jūrmalā nevar pat tad, kad nav vajadzības saņemt "kūrorta pakalpojumus", piemēram, vedot Jūrmalas iedzīvotāju uz vai no mājām, Jūrmalas iedzīvotajam īslaicīgi mainot savu automašīnu, braucot uz vai no darba, vai arī veicot darba pienākumus Jūrmalas teritorijā, veicot piegādes un daudzos tamlīdzīgos gadījumos.

Tāpat likumā "Par autoceļiem" noteikts, ka valsts un pašvaldību autoceļi, tostarp arī ielas, ir lietojamas bez maksas, un pašvaldībām nav dots deleģējums noteikt maksu par pašvaldības ceļu un ielu lietošanu. Jūrmalas pašvaldība ir pieņēmusi saistošos noteikumus ar mērķi ierobežot tranzīta satiksmi caur tās teritoriju. Pēc būtības pašvaldība ir noteikusi nodevu par pašvaldības ielu lietošanu, tādējādi pieņemot saistošos noteikumus pretēji likumā noteiktajam pilnvarojumam. Tajā paša laikā ar šodienas investīcijām Jūrmalas pašvaldība var izveidot labu tranzīta plūsmas kontroli, kas atbilstu deleģētajiem mērķim un arī pārveidot samaksas iekasēšu par Jūrmalas pilsētas pakalpojumiem atbilstoši pielietojumam un mērķauditorijai, argumentē iniciatīvas autors.

_____________________________

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Ar 45 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem kopš 2011. gada ap ManaBalss platformu radītā pilsoniskās līdzdalības ekosistēma ir unikāli sekmīga pasaules mērogā.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un ar to saistītās uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam ir salīdzinoši pat ļoti atsaucīgi un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu.

Tavai balsij ir nozīme!

Apsver savu atbalstu jaunākajām iniciatīvām ManaBalss platformā!

Abonē arī ManaBalss iniciatīvu jaunumus savā e-pastā! To var viegli izdarīt, mūsu mājaslapas viedlogā "ManaBalss.lv labās ziņas – Tavā e-pastā!" ierakstot savu adresi.

AUTORS: MANA BALSS

Aicinājums iestāties par iedzīvotāju līdzdalību pašvaldībās un parakstīt iniciatīvu "Atveram pašvaldības!"30. Oct (2020)

Tā kā esi parakstījis šo pašvaldības dzīves iniciatīvu, uzrunājam Tevi ar aicinājumu atbalstīt patiesi spēcīgas un efektīvas kolektīvo iesniegumu sistēmas izveidi Latvijas pašvaldībās!

Organizācija ManaBalss kopā ar četrām citām NVO ir publicējusi iniciatīvu "Atveram pašvaldības!" un aicina arī Tevi to parakstīt un dalīties ar to savos sociālo mediju kontos.

Lūdzam iepazīties arī ar iniciatīvas pielikumā izklāstītajiem apsvērumiem, kāpēc šis ir ļoti svarīgs jautājums un nepieciešams risinājums.

Ja atbalsti iniciatīvu "Atveram pašvaldības!", tad dalies ar to Facebook u.c. sociālajos tīklos!

Tavai balsij ir nozīme!

AUTORS: MANA BALSS

Piedalies kā skatītājs jaunā "Mana Balss" raidījuma "Atcelt iebraukšanas maksu Jūrmalā un citās zonās" uzņemšanā RīgaTV24 21. jūnijā pl. 19:00! 18. Jun (2018)

Diskusijas dalībnieki:
- Moderators Māris Zanders
- Jānis Eglītis, VARAM parlamentārais sekretārs
- Aivars Freimanis (Frīdis), Latvijas Motoklubu asociācijas prezidents
- Egils Helmanis, Ogres novada domes priekšsēdētājs
- Andris Čuda, Jūrmalas domes deputāts

Šobrīd iebraukšanas maksa ir noteikta Jūrmalas pašvaldībā, un tā maksā 2 eiro par vienu dienu. Šādu sistēmu plānoja ieviest arī Ogres pašvaldība. Kā iemeslus iebraukšanas maksas noteikšanai min tranzīta plūsmas un izplūdes gāzu samazināšana pilsētā, drošības vairošanu un iedzīvotāju mudināšanu izmantot dabai draudzīgākus transportlīdzekļus, kā arī dabas pieminekļu aizsardzību un tūrismam labvēlīgas vides veidošanu. Tāpēc aktuāls ir jautājums – vai vajadzētu atcelt iebraukšanas maksu?

Lai nodrošinātu vispusīgu un informējošu diskusiju, aicināsim dažādo iesaistīto pušu pārstāvjus uz publiskām debatēm, kurās aplūkosim iniciatīvu, kā arī spriedīsim par tās ietekmi Latvijā. Diskusijas laikā arī publika varēs izteikt savu viedokli un uzdot jautājumus diskusijas dalībniekiem!

Nāc un klausies diskusiju! Tiekamies ceturtdien, 21.jūnijā 19:00!

Vairāk info: https://www.facebook.com/events/1726233247465138/

AUTORS: ZIŅAS MB