Iniciatīvas prasība ir izskatīta un noraidīta

Pārstāvis: Jana KukainePublicēta: 08. Nov (2018)

ATCELT KOMPENSĀCIJAS DEPUTĀTIEM, KAS ZAUDĒJUŠI SAEIMAS MANDĀTU!
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
16'627
Jau parakstījuši 16'627

Pašreizējā kārtība nosaka, ka deputāti, kas nav tikuši atkārtoti ievēlēti Saeimā, saņem dāsnas kompensācijas – atalgojumu par 3 mēnešiem. Tajā ietilpst deputāta alga, slimības pabalsts, samaksa par frakcijas priekšsēdētāja vai viņa vietnieka amatu, par Saeimas komisijas priekšsēdētāja, viņa vietnieka vai sekretāra amatu, par Saeimas apakškomisijas priekšsēdētāja vai sekretāra amatu, kā arī piemaksa Saeimas Prezidija locekļiem. Piemēram, 12. Saeimas deputātiem kompensācijās plānots izmaksāt apmēram 435 000 eiro. Šāda kārtība liecina, ka deputāti tiek uztverti kā izredzēto grupa, kuri bauda privilēģijas, kas nav pieejamas nevienā citā sabiedrības sektorā. Šāda izpratne veicina sociālo nevienlīdzību un ir diskriminējoša attiecībā uz pārējo sabiedrības daļu, kas darba tirgū nav pasargāta no darba attiecību izbeigšanās iespējas. Neievēlēšanas fakts ir signāls – ir zudusi balsotāja uzticība, un īpašas piemaksas par to nepienākas! Ņemot vērā vispārējo Latvijas iedzīvotāju labklājības līmeni, šāda "kompensāciju izmaksa" ir arī neētiska.

Mainīt Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, atceļot tā VI nodaļā 17. panta 11. punktu, ka paredz, ka Saeimas deputāts, kura mandāts izbeidzas līdz ar attiecīgās Saeimas pilnvarām, ja viņš nav ievēlēts nākamajā Saeimā, saņem vienreizēju pabalstu triju mēnešalgu apmērā.

Mazāk līdzekļu tiks tērēti deputātu uzturēšanai, tiks veicināta sociāla solidaritāte, kā arī valstsvīriem un valstsievām tiks dots signāls – viņi nepieder kādai īpaši izredzēto un aizsargājamo cilvēku grupai, bet ir daļa no Latvijas sabiedrības, un uz visiem atteicas vienādas likuma normas.

Iniciatīvas jaunumi

Deputātu kompensāciju jautājumu ieliks kontekstā12. Mar (2019)

Sabiedrības viedokli par Saeimas deputātu kompensācijām Ministru kabinetam aicinās ņemt vērā, izstrādājot atlīdzības sistēmas reformu.

Šāds Valsts pārvaldes komisijas priekšsēdētāja Sergeja Dolgopolova (S) priekšlikums ir ticis apstiprināts komisijas sēdē par kolektīvo iesniegumu „Atcelt kompensācijas deputātiem, kas zaudējuši Saeimas mandātu”.

Sēdē klātesošais Saeimas Juridiskā biroja vecākais juridiskais padomnieks E. Danovskis skaidroja, ka norma, kura paredz kompensācijas Saeimas deputātiem, Saeimas kārtības rullī ir bijusi jau kopš 1994. gada, bet vēlāk šī norma tika pārcelta uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu. Eksperts informēja, ka Saeimas analītiskais dienests ir veicis pētījumu, no kura redzams, ka gandrīz visās Eiropas valstīs ir paredzētas līdzīgas kompensācijas, tomēr atšķirīgi ir gan kompensāciju apjomi, gan to nosacījumi.

Uz jautājumu Valsts kancelejas (VK) pārstāvei, vai jaunajā Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma redakcijā ir paredzētas izmaiņas attiecībā uz Saeimas deputātu atalgojumu, VK politikas departamenta Valsts pārvaldes cilvēkresursu nodaļas konsultante L. Ruškule atbildēja, ka ar iepriekšējā ministru prezidenta rīkojumu ir izveidota darba grupa, kurā ir uzsāktas fokusa diskusijas par Saeimas vispārējo atlīdzību, tajā skaitā arī par Saeimā nodarbinātajiem darbiniekiem. Viņa darīja zināmu, ka šo diskusiju mērķis ir piramidālā kārtībā izveidot sistemātisku pieeju atlīdzībai kopumā valsts pārvaldē un pašvaldībās nodarbinātajiem un ka rudenī Saeimā varētu tikt iesniegts piedāvājums likumprojektam.

VK pagājušajā gadā virzīja grozījumus saistībā ar Satversmes tiesas spriedumu attiecībā uz tiesnešu atlīdzību, un šobrīd Latvijā virzāmies uz igauņu atlīdzības sistēmas modeli, norādīja eksperte.

Sēdē vairākkārt izskanēja komentāri, ka ManaBalss platformā virzītā iniciatīva vairāk ir nevis par kompensācijām, bet par plaisu starp sabiedrību un Saeimas deputātiem, un šī ir primārā risināmā problēma. J. Kursīte-Pakule (NA) šai diskusijā atgādināja, ka Saeimas deputāti jau ir atteikušies no veselības apdrošināšanas. Viņa arī norādīja, ka atlīdzības sistēma būtu jāpārskata kopumā un pauda uzskatu, ka kompensācijas apmēra aprēķināšanai būtu jāņem vērā Igaunijas prakse, kur kompensāciju apmērs tiek aprēķināts ņemot vērā to, cik ilgi deputāts ir pildījis savus amata pienākumus.

Arī S. Dolgopolovs piekrita, ka galvenais iemesls šim kolektīvajam iesniegumam ir sabiedrības neapmierinātība ar Saeimas deputātu darbu. Viņaprāt, VK piedāvātajam modelim par vienotu vai dažādu atlīdzības sistēmu ieviešanu ir jābūt diskusijas modelim par šo tēmu.

Komisija vienojās par S. Dolgopolova priekšlikumu, ka, pamatojoties uz komisijas sēdē izskanējušiem viedokļiem, komisijas vārdā ir sagatavo vēstules projektu ar aicinājumu Ministru kabinetam, strādājot pie atlīdzības sistēmas reformas, attiecīgajā likumprojektā jautājumā par Saeimas deputātu kompensācijām ņemt vērā gan sabiedrības viedokli, gan citu valstu pieredzi un normatīvo regulējumu.

Avots: Saeima

AUTORS: MANA BALSS

Saeima vienprātīgi apstiprina divu iniciatīvu tālāko virzību komisijās13. Jan (2019)

Iniciatīvu par publisko revīziju Saeimas budžetam Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā turpinās skatīs kopsēdē šo trešdien, 16. janvārī. Pārējās divas ManaBalss.lv autoru novembra beigās iesniegtās likumdošanas grozījumu iniciatīvas tika vienbalsīgi atbalstītas Saeimas plenārsēdē ceturtdien, 10. janvārī.

Plenārsēdē tālākai izvērtēšanai Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā ir nodota iniciatīva par kompensāciju atcelšanu nepārvēlētiem parlamenta deputātiem. Atbalstu šādam ierosinājumam sabiedrības iniciatīvu platformā ManaBalss.lv ir pauduši vairāk nekā 14 000 Latvijas iedzīvotāju. Parakstu idejas autore Jana Kukaine skaidroja, ka kompensācijas trīs mēnešalgu apmērā ir nesamērīgas, jo deputāti ievēlēšanas brīdī zina, ka darbs būs tikai četriem gadiem.

Līdzīgi iniciatīvai par nepārvēlēto deputātu kompensācijām arī iniciatīva par azartspēļu zāļu aizliegšanu Latvijā Saeimas plenārsēdē tālākai izskatīšanai tika atbalstīta vienbalsīgi. Azartspēļu zāļu jautājums tālāk nodots parlamenta Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai. Iniciatīvu „Azartspēļu zāļu aizliegšana visā Latvijas teritorijā” portālā Manabalss.lv parakstīja 10 945 Latvijas pilsoņi.

Trešā pērnā gada beigās Saeimā iesniegtā iniciatīva „Publisku revīziju Saeimas budžetam!”, ko virza „Sabiedrība par atklātību – Delna”, decembrī Mandātu komisijā tika konceptuāli pieņemta izskatīšanai Saeimā, tomēr pirms tās tālākas nodošanas balsojumam plenārsēdē tika nolemts veikt papildus konsultācijas, piemēram, ar Valsts kontroli. Saeimas dienaskārtībā šīs iniciatīvas apspriešana Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā ir ieplānota trešdien, 16. janvārī, liecina ieraksts parlamenta darba kalendārā.

Pēc sākotnējās Mandātu , ētikas un iesniegumu komisijas sēdes decembrī, kas iniciatīvu par publisko revīziju Saeimas budžetam pieņēma konceptuāli, varēja spriest, ka šo konsultāciju mērķis nebūs biedrības «Sabiedrība par atklātību ‒ Delna» virzītās iniciatīvas skatīšana pēc būtības, bet jau fokusēšanās uz efektīvāko tās ceļu likumprojekta tapšanai un eventuālajai iedzīvināšanai. Tai skaitā uz sarunu aicinot arī Valsts kontroli, kuras revīzijai Saeimas budžetu aicina nodot «Delna».

«Delnas» pārstāvis jurists Roberts Matulis komisijas decembra sēdē atkārtoja iniciatīvā izskanējušo argumentu – ka Saeima budžeta revīzijā sevi praktiski kontrolē pati sevi. Saeimas ikgadējā apmēram 20 miljonus eiro lielā budžeta izlietojuma lietderību patlaban vērtē vien izlases kārtībā, un to veic caur publisko iepirkumu piesaistīts privātais auditors.

Avots: Saeima.lv; ManaBalss.lv

AUTORS: MANA BALSS

Deputātu kompensāciju iniciatīva ir iesniegta Saeimā!28. Nov (2018)

Sevišķi īsā laikā balsotāju atbalstu savākusī iniciatīva «Atcelt kompensācijas deputātiem, kas zaudējuši Saeimas mandātu!» ir iesniegta Saeimā.

Nepilnas trīs nedēļas pēc tās publiskošanas sabiedrības iniciatīvu platformā ManaBalss.lv iniciatīva ir savākusi krietni virs desmit tūkstošiem parakstu, kas nepieciešami, lai to iesniegtu izskatīšanai parlamentā. Šai termiņā gūtais atbalsts liecina par aktualitāti un iniciatīvas nozīmību Latvijas pilsoņu vidū, iesniegumā Saeimai raksta tās autore, mākslas kritiķe Jana Kukaine.
Atgādinām, ka pašreizējā kārtībā nepārvēlētie Saeimas deputāti saņem dāsnas kompensācijas – atalgojumu par 3 mēnešiem. 13. Saeimā nepārvēlētajiem deputātiem šoruden kopumā šādās kompensācijās samaksāja 610 tūkstošus eiro pirms nodokļu nomaksas.
Iniciatīvas autore argumentē, ka šāda kārtība liecina par deputātiem kā izredzēto grupu, kas bauda citos sabiedrības sektoros nepieejamas privilēģijas. «Šāda izpratne veicina sociālo nevienlīdzību un ir diskriminējoša attiecībā uz pārējo sabiedrības daļu, kas darba tirgū nav pasargāta no darba attiecību izbeigšanās iespējas,» raksta J. Kukaine.
Viņas prasība ir mainīt Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma attiecīgo pantu un šādas kompensācijas neparedzēt. Iznākumā valsts tērēs mazāk līdzekļu deputātu uzturēšanai, kā arī tiks veicināta sociāla solidaritāte, kā arī «valstsvīriem un valstsievām tiks dots signāls – viņi nepieder kādai īpaši izredzēto un aizsargājamo cilvēku grupai, bet ir daļa no Latvijas sabiedrības».
Turpmākie soļi: Saeimā iesniegto iniciatīvu izvērtēs Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija – vai tā tiek virzīta tālāk izskatīšanai parlamentā. Ja tā saņem parlamenta principiālu akceptu, tad iniciatīvu nodod tālāk izskatīšanai atbilstīgajā komisijā attiecīga likumprojekta sagatavošanai.

AUTORS: MANA BALSS

Par deputātu kompensācijām domas dalās27. Nov (2018)

Ļoti ātri iedzīvotāju atbalstu savākusī iniciatīva atcelt kompensāciju deputātiem, kas zaudējuši Saeimas mandātu drīzumā tiks iesniegta Saeimā, un ekspertu domas par to dalās. Tā secināts iniciatīvai veltītajā RīgaTV 24 kārtējā raidījumā «Mana Balss».

Iniciatīvas autore un mākslas kritiķe Jana Kukaine stāsta, ka ar šo iniciatīvu vēlas panākt taisnīgāku sabiedrību un lielāku sociālo solidaritāti starp sabiedrības locekļiem. “Manuprāt, līdz ar šo iniciatīvu ir dots signāls, ka sabiedrība ir neapmierināta ar to, kā strādājuši deputāti līdz šim un, iespējams, arī ar visu sistēmu, kas savos pamatos ir pārmērīgi labvēlīga deputātiem,” viņa vērtē.

Savukārt juriste Ieva Brante uzskata, ka iniciatīvā jāaplūko ne tikai tie deputāti, kas nav pārvēlēti, bet arī jāiekļauj gadījumi, kad Saeima un visi tās deputāti tiek atsaukti: «Līdzīgu iniciatīvu 2011. gadā bija iesniegusi «Zatlera reformu partija» par kompensācijas nemaksāšanu atceltai vai atsauktai Saeimai. Man šķiet, ka šī diskusija būtu tomēr jāliek atpakaļ uz galda un jāspriež par to, cik gatava sabiedrība ir atzīt to, ka tajā jautājumā ir problēmas.»

Viņa piebilst, ka vajadzētu izvērtēt arī kompensācijas apjomu, jo, piemēram, ministri kompensācijas saņem tikai vienas mēnešalgas apmērā. Tāpat nepieciešams izstrādāt kritērijus, pēc kuriem deputātam piešķirt kompensācijas ‒ «cik viņš reizes kāpis tribīnē, vai viņš ir iesniedzis priekšlikumus, cik daudz iesniedzis – vai tas ir bijis darbs, vai tā ir bijusi atsēdēšana,» noteica Brante.

Līdzīgu viedokli pauda zvērinātais advokāts Andris Tauriņš. Viņš piekrīt I. Brantes viedoklim, ka ir jāizsver vai ir attaisnojami maksāt trīs mēnešalgas, ja ministriem, parlamentārajiem sekretāriem, tiesnešiem u. tml. amatu ņēmējiem kompensācijas izmaksā tikai viena mēneša apmērā.

«Tas, kas ir absurdi un par ko būtu jādiskutē, ir termiņš – cik ilgi tu, kā deputāts, esi nokalpojis un kāda kompensācija par to pienākas,» saka advokāts. Kā piemēru viņš min deputātu Arvīdu Ulmi, kas 12. Saeimā nostrādāja vien pāris mēnešus, bet līdzās citiem deputātiem, kas strādājuši pat vairākus sasaukumus, saņēma tādu pašu kompensācijas apjomu, «līdz ar to šis samērīgums arī starp pašiem deputātiem nav.»

«Man personīgi šķiet, ka tā ir atbalstāma lieta, jo liela daļa cilvēku, kas apsvērtu, vai kandidēt vai nekandidēt, jebkurā gadījumā ir pragmatiski un rēķina to, kas notiks pēc tam, kad šis darba līgums beigsies. Daudziem varbūt tā nav problēma, ja viņš var paralēli turpināt izkopt savas prasmes, bet ir daudzas citas profesijas, kuras nevar kopt paralēli deputāta amatam. Piemēram, advokāti – tāpēc mēs varbūt redzam, ka nemaz tik daudz advokātu neraujas uz Saeimu, jo viņi zaudēs savas prakses, visas savas iemaņas un beidzoties šim deputāta laikam būs jāsāk pilnīgi viss no nulles. Tur bezdarbnieka pabalsts neko nerisinās, tur tieši šis nelielais «izpletnis» būtu ļoti noderīgs, lai kaut kādā veidā vismaz atgūtu, lai atkal varētu sāk no jauna savu dzīvi,» uzskata Tauriņš.

«Jābūt korektiem, jo deputāta amats ir ļoti īpaša un atšķirīga profesija vai pienākums salīdzinājumā ar to, ko citi cilvēki dara savā profesionālajā dzīvē,» piebilda advokāts.
Avots: RīgaTV 24

AUTORS: MANA BALSS

Vai nepārvēlētiem Saeimas deputātiem pienākas dāsnās kompensācijas? Top TV24 raidījums20. Nov (2018)

Studijas RīgaTV 24 diskusiju raidījumā "Mana Balss" nākamajā publiskajā ierakstā jau ceturtdien aplūkosim iniciatīvu "Atcelt kompensācijas deputātiem, kas zaudējuši Saeimas mandātu". Raidījuma ierakstus RīgaTV 24 studijā var apmeklēt ikviens interesents.
Raidījuma ieraksta dalībniekiem un skatītājiem studijā lūgums ierasties ne agrāk par 19:15.

Diskusijas dalībnieki:
- Moderators Arnis Blodons
- Jana Kukaine, iniciatīvas autore, mākslas kritiķe
- Ieva Brante, pilsoniski aktīva juriste
- Andris Tauriņš, zvērināts advokāts (Sorainen)
- Valdis Kalnozols, uzņēmējs un politiķis (ZZS)

Iniciatīvai "Atcelt kompensācijas deputātiem, kas zaudējuši Saeimas mandātu" patlaban ir izdevies savākt pāri par 13,7 tūkstošiem parakstu ‒ ievērojami vairāk par 10 tūkstošu minimumu, lai šādu iniciatīvu iesniegtu Saeimā.
Autore aicina mainīt Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, atceļot tā VI nodaļā 17. panta 11. punktu, ka paredz, ka Saeimas deputāts, kura mandāts izbeidzas līdz ar attiecīgās Saeimas pilnvarām, ja viņš nav ievēlēts nākamajā Saeimā, saņem vienreizēju pabalstu triju mēnešalgu apmērā.

Iniciatīvā tiek argumentēts, ka pastāvošā kompensāciju kārtība Saeimas deputātus traktē kā izredzēto grupu sabiedrībā, kas bauda citos sabiedrības sektoros nepieejamas privilēģijas. Šāda izpratne veicina sociālo nevienlīdzību un ir diskriminējoša attiecībā uz pārējo sabiedrības daļu, kas darba tirgū nav pasargāta no darba attiecību izbeigšanās iespējas.

Tāpat tiek argumentēts, ka neievēlēšanas fakts ir signāls par attiecīgajiem deputātiem zudušo balsotāju uzticību, un īpašas piemaksas par to nepienākas. "Ņemot vērā vispārējo Latvijas iedzīvotāju labklājības līmeni, šāda kompensāciju izmaksa ir arī neētiska," piebilst iniciatīvas autore.

Nāc, klausies un izsakies diskusijā!
Tiekamies RīgaTV 24 studijā Rīgā, Blaumaņa ielā 32, ceturtdien, 22. novembrī, plkst. 19:30!
Raidījumu skatieties RīgaTV 24 kanālā 25. novembrī plkst. 19:00.

Raidījums "Mana balss" ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma "Mana balss" saturu atbild RīgaTV 24.

AUTORS: MANA BALSS

«Zelta izpletņa» noņemšana deputātiem gūst plašu atbalstu13. Nov (2018)

Iniciatīva par kompensāciju atcelšanu atkārtoti neievēlētiem Saeimas deputātiem pirmajās divās darbadienās pēc tās publicēšanas ManaBalss.lv platformā ir guvusi ļoti lielu atsaucību. Šīs ziņas tapšanas laikā to ar saviem parakstiem ir atbalstījuši vairāk kā 5400 Latvijas iedzīvotāji.

«Deputātiem nav nepieciešamas nekādas īpašas kompensācijas, bet gan tādi paši noteikumi, kā jebkuram cilvēkam, kurš pārtrauc darba attiecības,» iniciatīvas izvirzīto jautājumu ManaBalss.lv komentē Latvijas Universitātes asociētais profesors un politologs Ivars Ījabs. Viņš gan vienlaikus brīdina, ka konsekventa ideja par «visa apgriešanu» deputātiem nav veselīga. «Varam jau deputātiem nogriezt pilnīgi jebko. Tomēr ir skaidrs, ka, ja mēs maksimāli tā griezīsim un teiksim, ka viņiem nepienākas nekas, tad dabūsim zemas raudzes deputātus. Bet tīri pati morālā ideja man ir skaidra – pats vainīgs, ka nav pārvēlēts.»
«Var jau teikt vienkārši – ja tev nav cita darba pēc Saeimas, tad stājies bezdarbniekos,» turpina I. Ījabs. «Ja es pārtrauktu darba attiecības ar universitāti, tad man izmaksātu iekrājušos atvaļinājuma naudu, bet zelta izpletni jau man nedotu. Es nedomāju, ka zelta izpletnis deputātiem ir vajadzīga lieta. Jo kāds varētu teikt – kāpēc tad visur citur sabiedriskajā sektorā neizsniedz tādu zelta izpletni?»
Politologs no vienas puses brīdina no radikalizēšanās un populisma, bet no otras – atzīst dilemmu, ka ar naudu vien Saeimas darba kvalitāte arī nav ceļama. «Kā jau teicu, apgriezt mēs varam jebko, bet tad ir jārēķinās, ka mēs tam darbam dabūsim attiecīgus cilvēkus. Viens no veidiem, kā celt cilvēku kapitāla lielumu mūsu Saeimā, protams, ir arī atalgojuma celšana. Skaidrs, ka tam nevajadzētu pārsniegt saprātīgu lielumu, un šis ir itin komplicēts jautājums visās valstīs. Būsim godīgi – deputātu algas mums Latvijā ir zemākās Baltijas valstīs. Protams, tā ir spekulācija, vai tad, ja Saeimā būtu divreiz lielākas algas, mēs dabūtu arī divreiz labākus cilvēkus. Visdrīzāk, ka ne. Bet dažiem tas varētu būt svarīgs faktors.»
Latvijas parlamentārieši tiešām ir zemāk apmaksātie Baltijas valstīs, liecina Euronews dati par 2010. gadu. Latvijā deputāti togad vidēji pelnīja gandrīz 27,5 tūkstošus eiro gadā, kamēr Lietuvā šī summa bija ap 30,4 tūkstošiem, bet Igaunijā – virs 41,3 tūkstošiem eiro.
Igaunijas parlamentā jeb Riigikogu deputāta pamatalga ir 3481 eiro, lasāms parlamenta mājaslapā. Vadošs Igaunijas žurnālists ManaBalss.lv komentē, ka nepārvēlētajiem Riigikogu deputātiem tiek maksāta kompensācija algas apmērā līdz sešiem mēnešiem vai arī līdz laikam, kad tiek atrasts jauns darbs.
Arī Lietuvā kompensācijas nepārvēlētie Seima deputāti saņem līdz sešu mēnešu ilgumā, ManaBalss.lv komentē vadoša Lietuvas žurnāliste. Vidēji Seimā atkārtoti neiekļuvušie saņem kompensāciju par četriem mēnešiem. Pēc pēdējām Seima vēlēšanām 2016. gadā arī Lietuvā ir bijusi iniciatīva, ka kompensāciju prakse ir jāpārtrauc, tomēr tā nav ne ar ko beigusies.
Runājot par Latvijā sagaidāmo, «pat tad, ja iniciatīva savāks atbalstu un aizies līdz Saeimai, kas visdrīzāk tā arī būs, tas jau attieksies tikai uz nākamo Saeimas sasaukumu,» norāda I. Ījabs. «Bet kā iniciatīva šī ir pilnīgi OK – ka ManaBalss tāda ir, un cilvēki var izteikties. Ja tas pārvērtīsies konkrētā likumprojektā, nu, labi – lai iet bezdarbniekos.»
«Ir skaidrs, ka liela daļa no cilvēkiem, kas ir ievēlēti Saeimā, badu necieš,» saka politologs. «Viņiem tas nav izdzīvošanas jautājums, un, ja viņiem nesamaksās to zelta izpletni, viņi nestāvēs stacijas tunelī. Deputāti ir dažādi – gan miljonāri, gan krietni trūcīgāki, tomēr nav tā, ka līdz ar kompensāciju atcelšanu viņi masveidā zaudēs jebkādus ienākumus.»

AUTORS: MANA BALSS

Deputātu kompensāciju atcelšanas iniciatīva gūst publicitāti12. Nov (2018)

Platformā ManaBalss.lv sāktā jaunā iniciatīva «Atcelt kompensācijas deputātiem, kas zaudējuši Saeimas mandātu!» pirmajā nedēļas nogalē pēc tās publiskošanas ir guvusi vairāk par 200 atbalstītāju parakstus, un pirmdienas, 12. novembra, rītā to skaits redzami pieauga. Lai iniciatīvu varētu iesniegt Saeimā, ir nepieciešami 10 tūkstoši parakstu. Jaunās iniciatīvas faktu ir izcēlusi nacionālā ziņu aģentūra LETA, ziņu portāls TVNet.lv un Latvijas Avīzes portāls.

Iniciatīvas autore ir mākslas kritiķe Jana Kukaine. Viņa uzskata, ka kompensācija trīs mēnešalgu apmērā nepārvēlētiem deputātiem ir pārāk dāsna.
Aicinājums ir grozīt Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, atceļot punktu, kas paredz, ka Saeimas deputāts, kura mandāts izbeidzas līdz ar attiecīgās Saeimas pilnvarām, ja viņš nav ievēlēts nākamajā Saeimā, saņem vienreizēju pabalstu triju mēnešalgu apmērā. Šādas pārmaiņas nodrošinātu, ka deputātu uzturēšanai tiktu tērēts mazāk līdzekļu, kā arī tiktu veicināta sociāla solidaritāte. Tāpat «valstsvīriem un valstsievām tiks dots signāls, ka viņi nepieder kādai īpaši izredzēto un aizsargājamo cilvēku grupai, bet ir daļa no Latvijas sabiedrības, un uz visiem atteicas vienādas likuma normas,» uzskata idejas autore.
LETA raksta, ka 13.Saeimā nepārvēlētajiem deputātiem kompensācijās provizoriski tiks izmaksāti 610 374 eiro pirms nodokļu nomaksas. Vienreizēju pabalsts plānots izmaksāt 66 deputātiem, kuri nav pārvēlēti jaunajā parlamenta sasaukumā.
Jānorāda, ka iniciatīvas par Saeimas deputātu kompensācijām platformā ManaBalss.lv ir virzītas jau iepriekš. Tā kopš 2016. gada aizvien atbalsta balsis vāc iniciatīva «Par solidāru Saeimas deputātu atteikšanos no kompensācijām». Tā aicina atcelt Saeimas deputātiem noteiktās kompensācijas par dzīvesvietas īri un transporta izdevumiem, tādējādi ierobežojot negodprātīgumu starp kolēģiem un ietaupot valsts līdzekļus. Šī ideja divu gadu laikā ir savākusi 6297 Latvijas iedzīvotāju atbalstu.
Savukārt 2011. gadā plašu iedzīvotāju atbalstu ar vairāk nekā 12 tūkstošiem balsu guva Zatlera Reformu partijas ierosinātā iniciatīva «Atlaistai Saeimai nepienākas papildu kompensācijas». Tā gan akcijas gaitā zaudēja aktualitāti un Saeimā iesniegta netika. Attiecīgajā ‒ 11. Saeimā ‒ nepārvēlētajiem deputātiem tika izmaksātas kompensācijas 266 173 latu apmērā.

AUTORS: MANA BALSS