Pārstāvis: Organizācija ManaBalss, Inovāciju kustība "Vefresh", apvienība "Pilsēta cilvēkiem", zināšanu pārneses kustība RA.DU, Zemgales NVO centrsPublicēta: pirms 13 dienām

ATVERAM PAŠVALDĪBAS!
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
124
Jau parakstījuši 124
9'876

Likuma "Par pašvaldībām" plānotajos grozījumos par kolektīvā iesnieguma statusu ir redzams risks, ka pilnvērtīga un leģitīma līdzdalība kolektīvajos iesniegumos pašvaldībām varētu tikt liegta ievērojamai Latvijas iedzīvotāju daļai. Tas būtu nedemokrātiski un neatbilstīgi ilgtspējīgas, iekļaujošas un labklājīgas sabiedrības mērķiem. Tāpēc jau laikus vēršam uz to sabiedrības uzmanību un aicinām likumā noteikti iekļaut sekojošos aspektus.

Pašreizējā likuma grozījumu redakcijā leģitīmi paraksti par kolektīvo iesniegumu būs tikai pašvaldībā deklarētajiem pilsoņiem. Šādi tiktu ierobežotas daudzu pašvaldībās dzīvojošo leģitīmās tiesības uz līdzdalību. Tāpēc ir jāparedz tiesības rosināt un parakstīt kolektīvos iesniegumus visiem pašvaldību dzīvē ieinteresētajiem iedzīvotājiem. Tāpat ir nepieciešams saglabāt jau Latvijas līmenī pierādīti efektīvo kolektīvajiem iesniegumiem vācamo parakstu slieksni, kas valsts mērogā ir 0,5% no elektorāta. Šis kolektīvajiem iesniegumiem nepieciešamais atbalsta slieksnis ir jānosaka arī pašvaldībās. Izvērstu argumentāciju un risinājumu piedāvājumu lūdzam skatīt šīs iniciatīvas pielikumā.

Sabiedrība no tā iegūs pilnvērtīgu līdzdalību lēmumu pieņemšanā pašvaldībās.

Pievienots dokuments

Iniciatīvas__Atveram_pašvaldības__pielikums.pdf 380 KB (atvērt)

Iniciatīvas parakstītāji 124

Iniciatīvas jaunumi

Iebilst pret zemām pilsoniskās līdzdalības iespējāmpirms 5 dienām

Arī Eiropas Latviešu apvienība (ELA) iebilst pret pilsoniskās līdzdalības iespēju ierobežojumiem topošajos Pašvaldību likuma grozījumos.

Organizācija ManaBalss kopā ar četrām citām NVO ir publicējusi iniciatīvu "Atveram pašvaldības!", prasot patiesi iekļaujošu kolektīvo iesniegumu sistēmas izveidi arī pašvaldībās.

Līdz šim kolektīvie iesniegumi ir atrunāti Saeimas kārtības rullī, kā iznākumā kopš 2011. gada pēc pilsoņu iniciatīvam ir grozīti jau 36 likumi, ieskaitot Satversmi. Līdzīga sistēma tiek veidota arī pašvaldībās, tomēr Pašvaldību likuma grozījumu pašlaik virzītā redakcija paredz tiesības uz kolektīvajiem iesniegumiem un citiem līdzdalības mehānismiem, piemēram, līdzdalības budžetēšanu un iedzīvotāju valdēm, tikai pašvaldībās reģistrētajiem pilsoņiem. Tas izslēdz no demokrātiskas līdzdalības plašu Latvijas pašvaldību iedzīvotāju loku, un ELA norāda, ka tas neatbilst arī politiskajiem uzstādījumiem par diasporā dzīvojošo pilnvērtīgu iesaisti un līdzdalību, kas ir atrunāta Diasporas likumā.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Ārlietu ministrijai atdresētā vēstulē ELA aicina Pašvaldību likuma projektā cita starpā nodrošināt tiesības un iespēju arī ar pašvaldību saistītajiem diasporas piederīgajiem izmantot jaunos sabiedrības līdzdalības rīkus – tiesības ierosināt publisko apspriešanu, iesniegt kolektīvo iesniegumu, izvirzīt iedzīvotāju valdes kandidātus vai kandidēt pašam, ierosināt iedzīvotāju valdē izskatāmus jautājumus, iesniegt līdzdalības budžeta projektus un par tiem balsot.

Pašlaik Pašvaldību likuma grozījumos ir paredzēts, ka šādas tiesības ir personām, kuru "dzīvesvieta ir deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā", un tas izslēdz diasporas piederīgos, kuri atbilstoši Latvijas normatīvo aktu prasībām ir savu atbūtni apliecinājuši, paziņojot PMLP savu dzīvesvietu ārvalstīs – tas dzēš dzīvesvietas reģistrācijas faktu Latvijā, norāda ELA.

Tomēr atbilstīgi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumam pilsoniskās līdzdalības tiesības – vēlēšanu tiesības – ir arī ārvalstīs dzīvojošiem Latvijas pilsoņiem, kuriem "attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā pieder likumā noteiktajā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums". Tāpēc šādas līdzdalības tiesības attiecīgajiem ar pašvaldību saistītajiem diasporas piederīgajiem piešķiramas arī pašvaldības ikdienas norisēs starp vēlēšanām, argumentē ELA.

Arī iniciatīvā "Atveram pašvaldības!", kuru kopā ir izveidojusi organizācija ManaBalss, inovāciju kustība VEFRESH, apvienība "Pilsēta cilvēkiem", zināšanu pārneses kustība RA.DU un Zemgales NVO centrs, ietver prasību paredzēt tiesības parakstīt kolektīvos iesniegumus pašvaldībām to teritorijās esošo īpašumu turētājiem. Līdztekus pašvaldībās reģistrētajiem iedzīvotājiem citas sabiedrības grupas, kurām iniciatīva prasa šādas tiesības, ir pašvaldībās strādājošie, studējošie, mītošie ar īres līgumiem un pašvaldības teritorijā mītošie ES valstu pilsoņi.

Ja Tu atbalsti iniciatīvu "Atveram pašvaldības!", tad paraksti to un dalies ar to sociālajos tīklos un citviet!

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Ar 36 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem kopš 2011. gada ap ManaBalss platformu radītā pilsoniskās līdzdalības ekosistēma ir unikāli sekmīga pasaules mērogā.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un ar to saistītās uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam ir salīdzinoši pat ļoti atsaucīgi un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu.

Tavai balsij ir nozīme!

AUTORS: MANA BALSS

Par pilnvērtīgu sabiedrības līdzdalību pašvaldībāspirms 13 dienām

Pilnvērtīga un leģitīma līdzdalība kolektīvajos iesniegumos pašvaldībām varētu tikt liegta ievērojamai daļai Latvijas iedzīvotāju.

Par šādu risku liecina pašlaik virzītie grozījumi likumā "Par pašvaldībām". Lai pievērstu sabiedrības un Saeimas uzmanību šim procesam, kas var izvērsties par slikti argumentētu un nepilnīgu likumdošanas risinājumu pašvaldību iedzīvotāju demokrātiskajām tiesībām, piecas nevalstiskās organizācijas ir vienojušās virzīt iniciatīvu "Atveram pašvaldības!" un aicina sabiedrību to atbalstīt.

Likuma "Par pašvaldībām" grozījumus tuvākajā laikā ir paredzēts izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē. To pašreizējā redakcija sadaļā  "Sabiedrības informēšana un iesaiste pašvaldības darbā" paredz arī kolektīvā iesnieguma statusa atrunāšanu pašvaldībās.

Šī ir teicama iniciatīva, tomēr likuma grozījumu izstrādes procesā ir redzams risks, ka pilnvērtīga un leģitīma līdzdalība kolektīvajos iesniegumos pašvaldībām varētu tikt liegta ievērojamai Latvijas iedzīvotāju daļai. Tas būtu nedemokrātiski un neatbilstīgi ilgtspējīgas, iekļaujošas un labklājīgas sabiedrības mērķiem.

Līdzšinējie ManaBalss mēģinājumi konsultēt šo grozījumu tapšanas gaitu nav bijuši sekmīgi. Protams, demokrātijas daļa ir tā, ka tavs priekšlikums var tikt neņemts vērā vai īstenots daļēji – tas ir normāli. Tomēr šoreiz jautājums ir pārāk principiāls – par mūsu valsts pilsonisku, patiesi līdzdalīgu sabiedrību un pārvaldību. Tāpēc organizācija ManaBalss, inovāciju kustība VEFRESH, apvienība "Pilsēta cilvēkiem", zināšanu pārneses kustība RA.DU un Zemgales NVO centrs ir vienojušies kopējā iniciatīvā.

Lūdzam iepazīties ar to un ar iniciatīvas pielikumā izvērsto argumentāciju.

Vēl atsevišķi ir jānorāda, ka lielākā pretestība patiesi ietverošām tiesībām uz kolektīvajiem iesniegumiem pašvaldībās ir saistīta ar iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) dilemmām. Arguments ir – "ja jau grib mums mācīt dzīvot, tad lai reģistrējas un maksā šeit arī nodokļus". Diskusija par IIN sadali, pārdali, iekasēšanu utt. ir visnotaļ nepieciešama. Sabiedrības augstās un paredzami augošās mobilitātes apstākļos šī diskusija arī kļūs aizvien akūtāka, tomēr – tā ir jau "cita opera".

IIN ir fiskālās politikas un ekonomiskās pārvaldības jautājums. Un fiskāla, ekonomiska dilemma nedrīkst turēt gūstā demokrātiju un sabiedrības līdzdalību. IIN dilemma ir risināma ar citiem instrumentiem, nevis ierobežojot iedzīvotājiem to leģitīmās tiesības.

AUTORS: MANA BALSS