Likums ir pieņemts!

Pārstāvis: TV raidījums "ZEBRA"Publicēta: 28. Aug (2012)

FOTORADARI 15+
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
13'087
Jau parakstījuši 13'087

Televīzijas raidījums „Zebra” aicina Tevi balsot par skaidri noteiktu kārtību, kādā tiek izmantoti fotoradari. „Zebra” ierosina – ar fotoradaru palīdzību fiksēt tikai tos ātruma pārkāpumus, kas par varāk kā 15 km/h pārsniedz atļauto braukšanas ātrumu. Savukārt kontroli līdz minētajai robežai atstāt tikai ceļu policistu kompetencē, kuri izvērtējot katru konkrēto gadījumu - pārkāpuma bīstamību atkarībā no tā izdarīšanas vietas, personas sodāmību un citus atbildību mīkstinošos vai pastiprinošos apstākļus - var pieņemt objektīvu un pamatotu lēmumu.

Ja atbalsti šo ideju, atstāj savu balsi un kopā sasniedzam vismaz 10 000 „PAR”, lai dotos pie atbildīgajām iestādēm.

Raidījums „Zebra” nekādā veidā neatbalsta ātruma pārsniegšanu uz ceļiem. Gluži pretēji! Aicinām sistēmu padarīt cilvēciskāku, visiem saprotamu un pats galvenais, lai tā uzlabotu satiksmes drošību!

Iniciatīvas jaunumi

Satiksmes Ministrija uzklausa iedzīvotājus un piekritusi īstenot šo iniciatīvu12. Nov (2013)

Ar šo iniciatīvu panākts, ka fotoradariem būs "tolerances slieksnis" – robeža, līdz kurai tie vēl nefiksēs maksimāli atļautā braukšanas ātruma pārkāpumus. Šo slieksni katrā atsevišķā gadījumā noteiks Ceļu policija. Ministris R. Kozlovskis pateicās tiem 12 000 iedzīvotāju, kuri balsojumā bija izteikuši savu viedokli un atbalstījuši priekšlikumu. Iniciatīvas organizators Pauls Timrots pēc tikšanās ar ministru atzina, ka 12 000 iedzīvotāju balsojums ir uzklausīts. http://goo.gl/gSahFu

AUTORS: KRISTOFS BLAUS

Vairāk kā 10'000 cilvēku atbalstītā iniciatīva "Fotoradari 15+" sasniedz Saeimu26. Feb (2013)

TV raidījums "Zebra" 19. februārī Saeimā iesniedzis iniciatīvu "Fotoradari 15+", ko atbalstījuši vairāk kā 10'000 Latvijas iedzīvotāju. Ziņosim par panākumiem!

AUTORS: KRISTOFS BLAUS