Iniciatīva ir iesniegta pašvaldībā!

Pārstāvis: Uldis KronblūmsPublicēta: 14. Jan (2016)

GLĀBSIM JŪRMALAS DABAS UN KULTŪRVIDES VĒRTĪBAS
Iniciatīva tiks iesniegta Jūrmalas pilsētas dome

5'000
2'685
Jau parakstījuši 2'685
2'315

No 2016. gada 6. līdz 27. janvārim notiek Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotās redakcijas apspriešana. Mēs negatavojamies tirgoties ar Jūrmalas domes deputātiem, kuri jau kuru reizi nevēlas saglabāt to vēl nedaudz atlikušo, kas padara šo pilsētu unikālu un atšķirīgu no citām pilsētām pie jūras. Mēs joprojām esam kategoriski pret kāpu apbūvi Bulduros, unikālās Lielupes grīvas dabas ainavas izkropļošanu ar 42 m (12 stāvu) augstām ēkām, daudzstāvu daudzdzīvokļu ēku celtniecību tieši blakus arhitektūras piemineklim Dzintaru koncertzālei, tikko uzceltu viesnīcu pārveidošanu par daudzdzīvokļu namiem, laupot jūrmalniekiem solītās darba vietas un samazinot to īpašniekiem iemaksājamos nodokļus pilsētas budžetā.

Parakstoties jūs piekrītat Jūrmalas pilsētas domei adresētā Jūrmalas aizsardzības biedrības 15.01.2016 iesnieguma Nr. 01/2016 “Par iebildumiem Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotajai redakcijai“ 1. pielikumā paustajiem iebildumiem. Mūsu iesniegumā minētos iebildumus par 14 teritorijām jūs varat apskatīt http://ej.uz/nosargasim, bet paši dokumenti ir pielikumā. Mēs aicinām to darīt ne tikai Jūrmalas, bet visas Latvijas iedzīvotājus. Tikai kopā mēs varam nosargāt tās dabas un kultūrvides vērtības, kas nav novērtējamas naudā un ir saglabājamas visas Latvijas iedzīvotājiem, to nākamajām paaudzēm. Tās nedrīkst upurēt šaura cilvēku loka peļņas interesēs.

Paldies tiem jūrmalniekiem un Latvijas iedzīvotājiem, kuri nebija vienaldzīgi plānojuma pirmās redakcijas apspriešanas laikā pagājušā gada decembrī. Tikai jūsu prasības dēļ vismaz šobrīd ir palikušas neskartas visu iecienītās pastaigu vietas Kāpās Dubultos, Kļavu ielas galā un Lielupē starp 9. un 13. līniju, bet lielākajā pilsētas laukumā Dubultos neparādīsies daudzstāvu daudzdzīvokļu ēkas. Mums ir dziļa pārliecība, ka arī ilgtermiņā dabas un kultūrvides vērtību saglabāšana ir arī ekonomiski izdevīga. Tās uzrunā un aicina šeit atgriezties pilsētas viesus, kuru vajadzības nodrošina darbu mūsu iedzīvotājiem. Šobrīd jūsu paraksts liks vismaz aizdomāties tiem, kuri izlemj daudzu pilsētas teritoriju likteni. Mēs ticam, ka mums kopā izdosies. Mēs ticam arī, ka reiz būs tāda Saeima, kas līdzīgi kā citās Eiropas valstīs, beidzot dos iespēju noskaidrot pašvaldību iedzīvotāju vairākuma viedokli. Diemžēl to nevaram panākt jau 8 gadus http://ej.uz/atnemceribu.

Pievienots dokuments

JAB_01_2016_JD_TPgoz_2_red_pielikums.pdf (atvērt)

Iniciatīvas jaunumi

Aicinājums iestāties par iedzīvotāju līdzdalību pašvaldībās un parakstīt iniciatīvu "Atveram pašvaldības!"30. Oct (2020)

Tā kā esi parakstījis šo pašvaldības dzīves iniciatīvu, uzrunājam Tevi ar aicinājumu atbalstīt patiesi spēcīgas un efektīvas kolektīvo iesniegumu sistēmas izveidi Latvijas pašvaldībās!

Organizācija ManaBalss kopā ar četrām citām NVO ir publicējusi iniciatīvu "Atveram pašvaldības!" un aicina arī Tevi to parakstīt un dalīties ar to savos sociālo mediju kontos.

Lūdzam iepazīties arī ar iniciatīvas pielikumā izklāstītajiem apsvērumiem, kāpēc šis ir ļoti svarīgs jautājums un nepieciešams risinājums.

Ja atbalsti iniciatīvu "Atveram pašvaldības!", tad dalies ar to Facebook u.c. sociālajos tīklos!

Tavai balsij ir nozīme!

AUTORS: MANA BALSS

Jūrmalas aizsardzības biedrība ir iesniegusi pieteikumu Satversmes tiesā par Jūrmalas teritorijas plānojumu06. Oct (2016)

5. oktobrī Jūrmalas aizsardzības biedrība un vairākas privātpersonas iesniedza LR Satversmes tiesā prasību atzīt 2016. gada 24. martā pieņemtos Jūrmalas teritorijas plānojuma grozījumus vairākās teritorijās par spēkā neesošiem. Satversmes tiesa ir pēdējā instance, kas var atcelt Jūrmalas domes pieņemto lēmumu, jo mūsu un daudzu iedzīvotāju vēršanās Vides aizsardzības un reģionālās aizsardzības ministrijā nedeva rezultātu.

Biedrība joprojām iebilst pret unikālās Lielupes grīvas dabas ainavas izkropļošanu ar 42 metru (12 stāvu) augstām ēkām, kāpu apbūvi, tostarp Karginu ģimenes īpašumā Bulduros, apbūvi pilsētas mežos, daudzdzīvokļu ēku celtniecību tieši blakus arhitektūras piemineklim Dzintaru koncertzālei, kā arī tikko uzceltas J. Krūmiņa ģimenei piederošas viesnīcas Dzintaros pārveidošanu par daudzdzīvokļu namiem, laupot jūrmalniekiem solītās darba vietas un samazinot to īpašniekiem iemaksājamos nodokļus pilsētas budžetā par 40 000 euro gadā.

Mums ir dziļa pārliecība, ka šīs un citas izmaiņas nav sabiedrības interesēs un nonāk pretrunā pat ar pašas Jūrmalas domes pieņemto Attīstības stratēģiju.

Jūrmalas domes deputātus nepārliecināja gandrīz 2500 iedzīvotāju iebildumi sabiedriskās apspriešanas laikā. Vēl 2000 jūrmalnieku pievienojās biedrības iesniegumam Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, bet ministrija atteicās vērtēt konkrētas izmaiņas teritorijās. Diemžēl nākas secināt, ka teritorijas plānošanas process apzināti ir izveidots tā, lai sabiedrība reāli nevarētu ietekmēt lēmumus, kuri ilgtermiņā ietekmē pašu sabiedrību. Ar to arī var izskaidrot Saeimas deputātu atklātu nevēlēšanos pieņemt Vietējo pašvaldību referendumu likumu, kas ļautu līdzīgi kā citās Eiropas valstīs noskaidrot sabiedrības vairākuma viedokli iedzīvotājiem tik svarīgā jautājumā.

Biedrība izsaka īpašu pateicību ikvienam iniciatīvas parakstītājam, kurš iedziļinājās mūsu iebildumos un atbalstīja mūs!

AUTORS: ANNIJA EMERSONE

Aicinām jūrmalniekus pievienoties mūsu iesniegumam Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram !18. May (2016)

Jūrmalas domes deputāti 24. martā apstiprināja Jūrmalas teritorijas plānojuma grozījumus, kuros netika ņemts vērā neviens no biedrības iesniegtajiem un vairāk nekā 2500 iedzīvotāju atbalstītajiem iebildumiem.

Atbilstoši Teritorijas plānošanas likuma 27. pantam biedrība gatavo iesniegumu VARAM ministram Kasparam Gerhardam, kurā lūgs atcelt plāna grozījumus daļā teritorijas.

Mēs aicinām jūrmalniekus ar saviem parakstiem pievienoties mūsu iesniegumam VARAM pret teritorijas plānojumu par šādiem iebildumiem:

1) apbūves augstuma palielināšanu līdz 42 m (12 stāvi) Lielupes grīvā Lašu ielā 31 un Lašu ielā 34, Jūras ielā 23/25 un Jūras ielā 41/45;

2) dabas teritoriju apbūvi kāpās 4. līnijā 1A un 17. līnijā 1A un Lielupes salā Buļluciems 2301,

3) dabas teritoriju apbūvi pašvaldības mežos – Dzintari 2103 un Dzintari 2405 (Meža prospekts), Buļluciems 1724 (Vikingu prospekts), Dzintari 4020 (Rīgas iela),

4) viesu izmitināšanas objektu celtniecību Dubultu laukumā Pils ielā 1,

5) daudzstāvu daudzdzīvokļu ēku celtniecību Smiltenes ielā 1 (blakus Dzintaru koncertzālei) un Pilsoņu ielā 14/16 (Jomas ielas stūris),

6) viesnīcas kompleksa pārveidošanu par daudzstāvu daudzdzīvokļu ēkām Turaidas ielā 17.

Iebildumu pārskats un parakstu lapa pievienoti šai publikācijai. Parakstīties, saņemt pārskatu un parakstu lapas jūs variet:

1) “Alus krodziņā”, Jomas ielā 64a katru dienu no 12:00-22:00;

2) kafejnīcā Strēlnieku prospektā 16 ( Strēlnieku prosp. un Ceriņu ielas stūris ) katru dienu no 8:30 -19:00.

Ja jums ir jautājumi vai ja vēlaties atbalstīt ar savu līdzdarbošanos, droši rakstiet mums uz [email protected] vai zvaniet 26631926.

AUTORS: ULDIS KRONBLŪMS

Aicinām uz piketu 24. martā plkst. 10:30 pie Jūrmalas pilsētas domes !23. Mar (2016)

Jūrmalas dome 24. martā plkst. 11:00 ir izsludinājusi ārkārtas sēdi, lai apstiprinātu Jūrmalas teritorijas plānojuma grozījumus. Diemžēl noraidīti ir visi iebildumi par kuriem parakstījās vairāk kā tūkstotis jūrmalnieku un vēl tūkstotis pilsētas viesu.

Atnāciet un prasiet saglabāt to vēl nedaudz atlikušo, kas padara šo pilsētu unikālu un atšķirīgu no citām pilsētām pie jūras!

Joprojām mēs neesam saņēmuši argumentētas atbildes, kāpēc jāapbūvē kāpas Bulduros, jāizkropļo unikālā Lielupes grīvas ainava ar 42m augstām ēkām, tikko uzcelts viesnīcas komplekss jāpārveido par daudzdzīvokļu namiem. Izskatās, ka vienīgie ieguvēji būs tie, kuru zemesgabalu vērtība pieaugs par miljoniem un tie, kuriem samazināsies pilsētas budžetā iemaksājamie nodokļi. Šobrīd pārdošanā jau ir vairāk kā tūkstotis dzīvokļu un apartamentu. Vēl tūkstotis ir būvniecības un projektēšanas stadijā. Netrūkst visdažādākā lieluma apbūvei domātu zemesgabalu.

Jaundubultos varēs būvēt pat desmitstāvu ēkas. Tāpēc kārtējā zaļo teritoriju iznīcināšana šādos apstākļos izskatās vēl dīvaināka. Mēs nezinām, kas ir patiesie teritorijas plāna veidotāji, taču zinām, ka par to būs jābalso 15 deputātiem.

No Kauguru XX Maximas veikala stāvlaukuma Talsu šosejā 25 plkst. 10:00 uz piketa vietu un atpakaļ būs bezmaksas autobuss.

AUTORS: ULDIS KRONBLŪMS

Paldies visiem iniciatīvas “Glābsim Jūrmalas dabas un kultūrvides vērtības” atbalstītājiem!29. Jan (2016)

Vissirsnīgākais paldies tiem vairāk kā 2000 iedzīvotāju, kuri parakstījās par mūsu iniciatīvu portālā ManaBalss vai uz sagatavotājām parakstu lapām. Jūsu balsis portāls ManaBalss ir nodevis Jūrmalas pilsētas domei Teritorijas plānojuma sabiedriskās apspriešanas rezultātu apkopošanai. Taču iniciatīvas parakstīšana portālā nav slēgta. Mēs noteikti nodosim klāt pienākušās balsis deputātiem pirms izšķirošā balsojuma.

Mums jāattaisno jūsu uzticība, lai pierādītu, ka ar aktīvu līdzdalību var panākt sabiedrības interešu ievērošanu. Mēs publiski runāsim ar katru no 15 Jūrmalas domes deputātiem, kuru balsojums izšķirs daudzu teritoriju likteni un centīsimies panākt, lai kolektīvā bezatbildība kļūtu par katra personīgo atbildību. Tas var likt padomāt vismaz daļai deputātu, vai šī reize nav tā, kad vairs nevajadzētu klausīt norādījumiem, lai saglabātu ierasto komfortu. Mums šķiet, ka ir svarīgi panākt, lai katrs jūrmalnieks un Latvijas iedzīvotājs zinātu (un galvenais - nekad neaizmirstu) katra deputāta un tā pārstāvētās partijas lēmumu.

AUTORS: ULDIS KRONBLŪMS

Palīdzi savākt parakstus!26. Jan (2016)

Vēl tikai nepilnas divas dienas tiks vāktas balsis par Jūrmalas dabas un kultūras vērtību saglabāšanu, bet tik daudz vēl ir nepieciešams! Ātrā tempā esam savākuši 1 352 no 5 000!

Paldies par Tavu balsi! Vai vari palīdzēt savākt vairāk?

Atrodi vēl vismaz vienu cilvēku, kam rūp Jūrmala!

NEĻAUSIM ATKAL IZLEMT MŪSU VIETĀ!

AUTORS: ULDIS KRONBLŪMS