Iniciatīva ir iesniegta pašvaldībā!

Pārstāvis: Rihards OšiņšPublicēta: 16. Apr (2019)

PAR LABU DZĪVES VIDI ĶEKAVAS NOVADĀ
Iniciatīva tiks iesniegta Ķekavas novada pašvaldībā.

500
593
Jau parakstījuši 593

Nepieļaut smagās ražošanas objektu izvietošanu Ķekavas novada Rāmavas, Valdlauču un Katlakalna ciemos.

Iesniegt iedzīvotāju iebildumus pret plānotajām izmaiņām teritoriālajā plānojumā. Problemātiskās plānojuma vietas ir iezīmētas iniciatīvai pievienotajā pielikumā.

Netiks pasliktināti iedzīvotāju dzīves apstāķļi, netiks pieļauta piesārņojuma radīšana tiešā dzīvojamo zonu tuvumā.

Pievienots dokuments

Iebildumi_par_Ķekavas_novada_teritorijas_planojuma_ieceri.pdf 790 KB (atvērt)

Iniciatīvas parakstītāji 593