Iniciatīva ir uzvarējusi!

Pārstāvis: Rihards OšiņšPublicēta: 16. Apr (2019)

PAR LABU DZĪVES VIDI ĶEKAVAS NOVADĀ
Iniciatīva tiks iesniegta Ķekavas novada pašvaldībā.

500
609
Jau parakstījuši 609

Nepieļaut smagās ražošanas objektu izvietošanu Ķekavas novada Rāmavas, Valdlauču un Katlakalna ciemos.

Iesniegt iedzīvotāju iebildumus pret plānotajām izmaiņām teritoriālajā plānojumā. Problemātiskās plānojuma vietas ir iezīmētas iniciatīvai pievienotajā pielikumā.

Netiks pasliktināti iedzīvotāju dzīves apstāķļi, netiks pieļauta piesārņojuma radīšana tiešā dzīvojamo zonu tuvumā.

Pievienots dokuments

Iebildumi_par_Ķekavas_novada_teritorijas_planojuma_ieceri.pdf 790 KB (atvērt)

Iniciatīvas parakstītāji 609

Iniciatīvas jaunumi

Aicinājums iestāties par iedzīvotāju līdzdalību pašvaldībās un parakstīt iniciatīvu "Atveram pašvaldības!"30. Oct (2020)

Tā kā esi parakstījis šo pašvaldības dzīves iniciatīvu, uzrunājam Tevi ar aicinājumu atbalstīt patiesi spēcīgas un efektīvas kolektīvo iesniegumu sistēmas izveidi Latvijas pašvaldībās!

Organizācija ManaBalss kopā ar četrām citām NVO ir publicējusi iniciatīvu "Atveram pašvaldības!" un aicina arī Tevi to parakstīt un dalīties ar to savos sociālo mediju kontos.

Lūdzam iepazīties arī ar iniciatīvas pielikumā izklāstītajiem apsvērumiem, kāpēc šis ir ļoti svarīgs jautājums un nepieciešams risinājums.

Tavai balsij ir nozīme!

AUTORS: MANA BALSS

Iedzīvotāju intereses uzvar09. Jul (2020)

Pēc divu iniciatīvu autoru atkārtotām prasībām Ķekavas pašvaldībai un iesniegumiem arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM) ir konstatēta virkne neatbilstību pašvaldības darbībās, atsaucoties uz aģentūru LETA, ziņo portāls TVNET.

Iznākumā no ceturtdienas, 9. jūlija, VARAM ir apturējusi Ķekavas novada teritorijas plānojumu.

Abas iniciatīvas – "Saglabāsim Baložu mežu nākamajām paaudzēm" un "Par labu dzīves vidi Ķekavas novadā" – tiek virzītas kopš 2019. gada aprīļa.

VARAM ir konstatējusi neatbilstības saistītas ar apbūves noteikumos ietvertajām normām un var radīt dažādas interpretācijas to piemērošanā, raksta TVNET.

Teritorijas attīstības plānošanas likuma noteiktajā apstrīdēšanas termiņā ministrija ir saņēmusi 13 privātpersonu iesniegumus, tai skaitā abus ManaBalss autoru iesniegumus. Iesniegumos ir izteikti iebildumi par pašvaldības nozīmes ceļa statusa noteikšanu privātā īpašuma esošajās teritorijās, par publiska pieejas punkta publisko ūdeņu teritorijai noteikšanu privātā īpašumā, par smagās rūpniecības teritorijas noteikšanu blakus dzīvojamās apbūves teritorijai, ignorējot piesārņojumu avotu radīto seku mazinošos pasākumus, tādējādi apdraudot iedzīvotāju tiesības dzīvot labvēlīgā vidē.

Cita starpā ministrija ir noskaidrojusi, ka sniegts tika formāls pamatojums publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem viedokļiem, neizvērtējot katru konkrēto gadījumu. Ministrija norāda, ka pašvaldības apbūves noteikumos ietvertas prasības, kas dublē augstāka juridiskā spēka normas, turklāt tās ir patvaļīgi interpretētas vai to redakcijas dod iespēju interpretācijai, piemērojot attiecīgās normas.

Ministrs Juris Pūce (A/P) rīkojumā norāda arī uz nepietiekamu detālplānojumu izstrādes nepieciešamības un lietderības izsvēršanu no pašvaldības puses. Tādējādi ar teritorijas plānojumu tiek uzlikts nepamatots finansiāls un birokrātisks slogs gan iedzīvotājiem, gan pašvaldībai, kavējot attīstību un nevajadzīgi tērējot resursus, lai gan jau 2018. gadā ir stājušās spēkā izmaiņas normatīvajā regulējumā, kas būtiski ir samazinājis tos gadījumus, kad izstrādājami detālplānojumi.

Iniciatīvas "Par labu dzīves vidi Ķekavas novadā" autors Rihards Ošiņš ar ManaBalss starpniecību pateicas visiem šīs iniciatīvas atbalstītājiem un uzskata, ka iniciatīva ir savu panākusi. Protams, paša mērķa sasniegšana – iedzīvotāju interesēm atbilstīgas vides ilgtspējīga nodrošināšana Ķekavas novada Valdlauču, Rāmavas un Katlakalna ciemos – ir atkarīga no lēmumu pieņēmēju turpmākajiem soļiem.

Arī iniciatīvas "Saglabāsim Baložu mežu nākamajām paaudzēm" autors Fēlikss Vaivods pateicas visiem atbalstītājiem un apstiprina, ka viņa virzītā prasība ir sasniegta.

Avots: TVNET

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā esi ManaBalss plašās kopienas dalībnieks, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Ar 36 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem kopš 2011. gada ap ManaBalss platformu radītā pilsoniskās līdzdalības ekosistēma ir unikāli sekmīga pasaules mērogā.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un ar to saistītās uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam ir salīdzinoši pat ļoti atsaucīgi un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk - iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu.

Tavai balsij ir nozīme!

AUTORS: MANA BALSS

Turpina iestāties par labu dzīves vidi Ķekavas novadā04. Jun (2020)

Iniciatīva "Par labu dzīves vidi Ķekavas novadā" pēc iesniegšanas Ķekavas novada pašvaldībā atbalstu nav guvusi, saziņā ar ManaBalss secina iniciatīvas autors. Tomēr viņš un idejas atbalstītāji plāno turpināt tās virzību un aicina arī turpināt parakstīšanos par šo iniciatīvu.

"Diemžēl pašvaldība klaji ignorēja iedzīvotāju iebildumus un pieņēma teritorijas plānojumu, neņemot vērā iebildumus, tāpēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Jurim Pūcem ir lūgts neizsludināt Ķekavas novada jauno teritorijas plānojumu," idejas virzību komentē iniciatīvas autors Rihards Ošiņš.

Kamēr vēl iespējams iesniegt iedzīvotāju iebildumus pret plānotajām izmaiņām teritoriālajā plānojumā, autors aicina turpināt atbalstīt iniciatīvu un uzturēt prasību nepieļaut smagās ražošanas objektu izvietošanu Ķekavas novada Rāmavas, Valdlauču un Katlakalna ciemos.

Maija beigās iniciatīvas autors ir nosūtījis sūdzību VARAM ar lūgumu neizsludināt Ķekavas novada jauno teritorijas plānojumu. "Ja tas tiks izsludināts, tad griezīsimies Satversmes tiesā," saziņā ar ManaBalss raksta R. Ošiņš.

AUTORS: MANA BALSS