Iniciatīva ir iesniegta pašvaldībā!

Pārstāvis: Rihards OšiņšPublicēta: 16. Apr

PAR LABU DZĪVES VIDI ĶEKAVAS NOVADĀ
Iniciatīva tiks iesniegta Ķekavas novada pašvaldībā.

500
570
Jau parakstījuši 570

Nepieļaut smagās ražošanas objektu izvietošanu Ķekavas novada Rāmavas, Valdlauču un Katlakalna ciemos.

Iesniegt iedzīvotāju iebildumus pret plānotajām izmaiņām teritoriālajā plānojumā. Problemātiskās plānojuma vietas ir iezīmētas iniciatīvai pievienotajā pielikumā.

Netiks pasliktināti iedzīvotāju dzīves apstāķļi, netiks pieļauta piesārņojuma radīšana tiešā dzīvojamo zonu tuvumā.

Pievienots dokuments

Iebildumi_par_Ķekavas_novada_teritorijas_planojuma_ieceri.pdf 790 KB (atvērt)

Iniciatīvas parakstītāji 570