Pārstāvis: Verners PelšsPublicēta: 05. Jan (2012)

IZVAIRĪŠANĀS NO NELOĢISKIEM REFERENDUMIEM
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
1'113
Jau parakstījuši 1'113
8'887

Vēlos izskaust referendumus, kuru mērķis ir politiskā kapitāla pavairošana un Satversmē noteikto pamatpantu noniecināšana.Šī iniciatīva nākotnē ļautu izvairīties no tādiem mākslīgiem refernedumiem kā, piemēram, cita valoda kā valsts valoda, cits karogs kā Latvijas karogs, Latvijas teritorijas pievienošana citai valstij u.tml.

Iniciatīva ir tāda ( lai juristi spriež kādā likumā tas ir nostiprināms ): referendumu par Satversmes pamatpantu redakcijas grozījumiem vai par likumiem, ar kuriem faktiski tiek mainīts konkrēto pantu saturs, drīkst iersoināt tikai tad, ja ir saņemti vismaz 50% paraksti no iepriekšējās Saeimas vēlēšanās nobalsojošajiem. Konkrētā likuma iespējamo ieteikmi uz Satversmes svarīgajiem pantiem ( piemēram, 4.pants ), sniedz Satversmes tiesa.

Tā kā valsts pamatesamības principi ir noteikti Satversmes svarīgākajos pantos, tad ir jānodrošina tas, lai jebkāda veida darbības ap šiem pantiem būtu likumīgas, cieņas un morāles pilnas. Jau pašlaik ir pietiekami spēcīgi noteikts, cik daudz ir nepieciešami paraksti, lai manītu, piemēram, valodas statusu. Mans piedāvātais referenduma ierosināšanas limitu palielinājums, nodrošinās cieņas pilnu attieksmi pret valsti, kā arī neizslēgs demokrātiju attiecībā uz sabiedrības vairākuma viedokli.

Iniciatīvas jaunumi

Nākotnei27. Jan (2012)

Februāra referendumā ir jāpiedalās ar savu striktu, nē svešvalodai, bet nākotnē šāda veida neloģiskie referendumi ir jāizslēdz, jo tie grauj valsts cieņu un pamatus!!! Atbalstām iniciatīvu!!!

AUTORS: VERNERS PELŠS