Iniciatīvas prasība nav atbalstīta

Pārstāvis: Inga KondrātePublicēta: 07. Jan (2021)

JŪRMALAS TERITORIJAS PLĀNOJUMĀ SAGLABĀT KĀPU KRASTA AIZSARGLĪNIJU
Iniciatīva tiks iesniegta Jūrmalas domē

1'000
2'391
Jau parakstījuši 2'391

Vēlos panākt, ka Jūrmalas pašvaldības jaunajā teritorijas plānojumā tiek saglabāta kāpu krasta aizsarglīnija. Šī līnija ir iezīmēta gar visu piekrasti, aiz kuras līdz šim nedrīkstēja notikt nekāda būvniecība, tā papildus aizsargājot krasta kāpu zonu. Citiem vārdiem sakot - lai katram oligarham nebūtu iespēja uzcelt villu pie pašas jūras.

Teritoriālais plānojums šobrīd ir nodots sabiedrības apspriešanai. Tas nozīmē, ka šo būtisko jautājumu vēl var mainīt. Ir ļoti svarīgi saglabāt pašvaldības īpašo aizsardzību kāpu apbūvei.

Aizsargjosla tika izveidota, lai mazinātu piesārņojuma ietekmi uz Baltijas jūru, saglabātu meža aizsargfunkcijas, novērstu erozijas procesu attīstību, aizsargātu piekrastes ainavas, nodrošinātu piekrastes dabas resursu, arī atpūtai un tūrismam nepieciešamo resursu saglabāšanu, aizsardzību un to līdzsvarotu un ilgstošu izmantošanu. Ja mēs to saglabāsim, tad sabiedrībai nebūs jāuztraucas, ka varētu tikt aizvien vairāk apbūvētas kāpas un zaudētas pastaigu vietas.

Pievienots dokuments

Tiesas_spriedums(1)atteikta_celtniecība_dzivojamā_māja_kāpu_joslā.pdf (atvērt)

Iniciatīvas jaunumi

Par gaisa kvalitāti Rīgā un Eiropā – iesaisties!13. Jan (2022)

Tā kā esi parakstījis šo iniciatīvu un Tev visdrīzāk rūp sakoptas, atbildīgas un veselīgas vides jautājumi, lūdzam pievērst uzmanību šai organizācijas ManaBalss ziņai un aicinājumam līdzdarboties!

Proti, Rīga ir viena no piecām Eiropas pilsētām, kur iedzīvotāji šogad kopīgi meklēs risinājumus gaisa kvalitātes uzlabošanai savas pilsētas un Eiropas līmenī.

Kā viena no piecām pilsētām Rīga ir izvēlēta dalībai starptautiskajā projektā "CODE Europe". Šis projekts ir mēģinājums kopīgi radīt risinājumus Eiropas gaisa kvalitātes jomā, ļaujot sabiedrībai norādīt uz konkrētām problēmām un piedāvāt savas idejas to risināšanai. Projekta iznākums būs lokāla, nacionāla un Eiropas līmeņa likumdošanas iniciatīvas, lai risinātu gaisa piesārņojuma problēmas un ikvienam nodrošinātu veselīgu gaisa kvalitāti.

Projektā savu artavu var sniegt ikviens, kuram ir viedoklis par Rīgas gaisa kvalitāti un ir vēlme iesaistīties šīs problēmas reālā risināšanā. Projekta mājaslapā aicinām aizpildīt īsu anketu un raksturot problēmas, ar kurām nācies saskarties galvaspilsētas gaisa kvalitātes dēļ. Tas paredzami neprasīs vairāk par piecām minūtēm.

Katra pieredze un paustais viedoklis ir vērtība, kas palīdzēs uzlabot gaisa kvalitāti visiem Rīgas, Latvijas un Eiropas iedzīvotājiem!

Gaisa kvalitātes tēma kļūst arvien aktuālāka tās pārrobežu rakstura un ar to saistīto problēmu dēļ. Tiek lēsts, ka katru gadu apmēram 400’000 priekšlaicīgas nāves gadījumu Eiropā izraisa tieši gaisa piesārņojuma radītās problēmas. Lai panāktu veselīgu gaisa kvalitāti, jāmeklē visaptveroši un problēmas mērogam piemēroti risinājumi. Tāpēc šī projekta ietvaros tiks izmēģināts Eiropā vēl nebijuša mēroga ideju pūļa iesaistes metode jeb crowdsourcing.

Projekta gaitā savāktās idejas un ieteikumi tiks mērogoti. Projekta sākumā tie aptvers tikai vietējo (pilsētas) līmeni, bet projekta noslēgumā tie sasniegs Eiropas Savienības līmeni.

Tas notiks sekojoši:

- Vispirms iedzīvotāji iezīmēs tās gaisa kvalitātes radītās problēmas, ar kurām viņi savā galvaspilsētā saskaras ikdienā.

- Tad iedzīvotāji piedāvās risinājumus izceltajām gaisa kvalitātes problēmām.

- Iedzīvotāji atlasīs idejas un prioritātes, kas būtu aktuālas ne vien Rīgā, bet arī plašākā mērogā.

- Pamatojoties uz iepriekš apkopoto informāciju, iedzīvotāji kopā ar ekspertiem – Eiropas Vides Biroju – formulēs politikas priekšlikumus par gaisa kvalitāti.

Rīgā projektu vada organizācija ManaBalss un Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS. Projekta aktualitātēm un vērtīgai informācijai par pilsētas gaisa kvalitātes jautājumiem var sekot "Par tīru gaisu Rīgā" Facebook kontā!

***

Projekts CODE Europe 2022. gada garumā norisināsies piecās Eiropas pilsētās – Rīgā, Tallinā, Atēnās, Lisabonā un Burgasā. Tā ievaros tiek ieviests arī inovatīvs sociālās ieklausīšanās rīks, kas ar mākslīgā intelekta palīdzību spēj ievākt internetā pieejamo informāciju par iedzīvotāju nostāju gaisa kvalitātes jautājumos. Projekta gaitā norisinās arī pētnieciskā darbība par digitālo līdzdalību un tiek izstrādāta vispārēji pielietojama metodoloģija tās izvērtēšanai, kā arī ētikas vadlīnijas turpmākajām sociālās ieklausīšanās kampaņām.

AUTORS: MANA BALSS

Jūrmalas dome izskata iesniegtās iniciatīvas un nolemj neņemt vērā prasības par krasta kāpu aizsargjoslu07. Jan (2022)

Jūrmalas pilsētas domē 2021. gada rudens beigās ir pieņemts lēmums Nr.501 "Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu redakcijas pilnveidošanu". Saistībā ar divām ManaBalss.lv autoru iniciatīvām ar prasībām par krasta kāpu aizsargjoslu saglabāšanu dome atbildes vēstulēs ziņo, ka šīs prasības ir izskatītas, bet nav atbalstītas.

Līdz ar to iniciatīvas "2,6 miljoni kvadrātmetru Jūrmalas kāpu tiek pakļauti apbūves riskam. Nepieļausim to!" un "Jūrmalas teritorijas plānojumā saglabāt kāpu krasta aizsarglīniju" prasības nav atbalstītas.

Abas prasības teritorijas plānojumā saglabāt kāpu krasta aizsarglīniju ir izskatītas Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes darba grupā. Dome komentē, ka līdzšinējā krasta kāpu aizsargjoslas daļas bez apbūves teritorija noteikta neprecīzi, un nav datu (augstas detalizācijas topogrāfisko plānu, biotopu, meža zemes robežu) par privātā īpašumā esošiem zemesgabaliem.

Domes izstrādātais risinājums teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos, kas paredz apbūves izvietojuma izvērtēšanu detālplānojumā, balstoties uz detalizētām izpētēm, ietver visus faktorus, uz kuriem balstoties vēsturiski šī līnija tika veidota. Līdz ar to prasības un ierobežojumi apbūves izvietošanai krasta kāpu aizsargjoslā nodrošinās vides aizsardzības un dabas vērtību saglabāšanas mērķa izpildi, vienlaikus dodot iespēju īpašumu racionālai izmantošanai daļā, kur nav konstatētas dabas vērtības, teikts domes atbildes vēstulē.

Vienlaikus dome skaidro, ka minētās izmaiņas ir attiecināmas tikai uz Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības noteikto papildu būvniecības ierobežojumu – krasta kāpu aizsargjoslas daļu bez apbūves jeb iepriekš saukto "kāpu būvlaidi". Savukārt Aizsargjoslu likumā noteiktā Rīgas līča krasta kāpu aizsargjosla Teritorijas plānojumā tiek saglabāta bez izmaiņām.

Avots: ManaBalss.lv; Jūrmalas pilsētas dome

_____________________________

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Ar 45 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem kopš 2011. gada ap ManaBalss platformu radītā pilsoniskās līdzdalības ekosistēma ir unikāli sekmīga pasaules mērogā.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un ar to saistītās uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam ir salīdzinoši pat ļoti atsaucīgi un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu.

Tavai balsij ir nozīme!

Apsver savu atbalstu jaunākajām iniciatīvām ManaBalss platformā!

Abonē arī ManaBalss iniciatīvu jaunumus savā e-pastā! To var viegli izdarīt, mūsu mājaslapas viedlogā "ManaBalss.lv labās ziņas – Tavā e-pastā!" ierakstot savu adresi.

AUTORS: MANA BALSS