Iniciatīva ir iesniegta pašvaldībā

Pārstāvis: Inga KondrātePublicēta: 07. Jan

JŪRMALAS TERITORIJAS PLĀNOJUMĀ SAGLABĀT KĀPU KRASTA AIZSARGLĪNIJU
Iniciatīva tiks iesniegta Jūrmalas domē

1'000
2'053
Jau parakstījuši 2'053

Vēlos panākt, ka Jūrmalas pašvaldības jaunajā teritorijas plānojumā tiek saglabāta kāpu krasta aizsarglīnija. Šī līnija ir iezīmēta gar visu piekrasti, aiz kuras līdz šim nedrīkstēja notikt nekāda būvniecība, tā papildus aizsargājot krasta kāpu zonu. Citiem vārdiem sakot - lai katram oligarham nebūtu iespēja uzcelt villu pie pašas jūras.

Teritoriālais plānojums šobrīd ir nodots sabiedrības apspriešanai. Tas nozīmē, ka šo būtisko jautājumu vēl var mainīt. Ir ļoti svarīgi saglabāt pašvaldības īpašo aizsardzību kāpu apbūvei.

Aizsargjosla tika izveidota, lai mazinātu piesārņojuma ietekmi uz Baltijas jūru, saglabātu meža aizsargfunkcijas, novērstu erozijas procesu attīstību, aizsargātu piekrastes ainavas, nodrošinātu piekrastes dabas resursu, arī atpūtai un tūrismam nepieciešamo resursu saglabāšanu, aizsardzību un to līdzsvarotu un ilgstošu izmantošanu. Ja mēs to saglabāsim, tad sabiedrībai nebūs jāuztraucas, ka varētu tikt aizvien vairāk apbūvētas kāpas un zaudētas pastaigu vietas.

Pievienots dokuments

Tiesas_spriedums(1)atteikta_celtniecība_dzivojamā_māja_kāpu_joslā.pdf 360 KB (atvērt)