Pārstāvis: Agnese PuriņaPublicēta: 25. Nov (2014)

KĀRŠU SPĒLI ZOLE IEKĻAUT VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS MĀCĪBU PROGRAMMĀ
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
98
Jau parakstījuši 98
9'902

Zole ir inteliģenta kāršu spēle, kas attīsta ne tikai loģisko domāšanu, prātā spējas un atmiņu, bet arī cilvēka personību. Šai kāršu spēlei piemīt milzīgs izglītojošais un attīstošais potenciāls, kas šobrīd pilnībā netiek izmantots, tādā veidā ignorējot mūsu valsts attīstību nākotnē. Latvija daudzās jomās ir attīstīta valsts, jo prot efektīvi izmantot visus mums pieejamos resursus, tāpēc uzskatām, ka Latvijas nacionālās kāršu spēles ieviešana kā fakultatīvs priekšmets vidējās izglītības mācību iestādēs būtu solis pretī attīstībai, turklāt vienlaicīgi tiktu stiprinātas arī mūsu valsts tradīcijas.

Sadarbībā ar Latvijas Republikas Saeimu un Izglītības un zinātnes ministriju izstrādāt un veikt grozījumus Latvijas Republikas Izglītības likumā, nosakot spēli “Zole” kā vienu no fakultatīvajiem priekšmetiem, kura apgūšanas mērķis ir loģiskās domāšanas attīstīšana.

Latvijas nākotne balstās uz mūsu bērniem un ir svarīgi, lai viņi būtu sagatavoti dzīvei – apveltīti ar spēcīgu loģisko domāšanu, veselīgu spriestspēju un darbībām, kas vērsta uz valsts nacionālo vērtību saglabāšanu. Mūsu jaunieši ir valsts veiksmīgas nākotnes stūrakmens, kas veicinās gan Latvijas tautsaimniecības attīstību, gan kopējo mūsu valsts tēlu pasaules acīs. Tāpēc ir svarīgi stiprināt skolu izglītības sistēmu, ieviešot mācību metodi, kas attīstīta ne tikai teorētiskās zināšanas, bet sniedz pievienoto vērtību arī bērnu un jauniešu personības veidošanā.

Iniciatīvas parakstītāji 98