Iniciatīva ir palīdzējusi panākt vēlamo

Pārstāvis: Ilze DzenePublicēta: 07. Jun (2022)

ĶEKAVAS DOME "PA KLUSO" LIEDZ JAUNO SKOLU
Iniciatīva tiks iesniegta ĶEKAVAS DOME

500
537
Jau parakstījuši 537

Pļavniekkalna skolas vecāki e-klasē 2022. gada 13. maijā saņēma vēstuli par tikšanos skolā ar skolas un Ķekavas novada domes pārstāvjiem saistībā ar Pļavniekkalna skolas mācību procesu un skolas pārbūvi. No saņemtās informācijas un publiski pieejamās informācijas par skolas pārbūves iepirkumu ir secināms, ka Pļavniekkalna skolas piebūve tiks burtiski "iespiesta" esošajā skolas zemes gabalā, un tam tiks iztērēts kā minimums 5,8 miljoni, bet jauna skola Katlakalnā netiks būvēta. Jānorāda, ka skolas izmaksas sākumskolas pirmajam posmam būtu ap 10 miljoniem EUR. Salīdzinājumam – 5,8 miljonu piebūves ieguvums būs papildus 112 vietas; taču, būvējot jaunu skolu – ap 500 vietu sākumskolas pirmam posmam. Par šādu notikumu pavērsienu, ka jaunā Katlakalna skolas netiks būvēta, Ķekavas novada iedzīvotāji – esošie un nākamie šīs skolas audzēkņu vecāki – nav nekādā veidā ne informēti, ne arī ir notikusi kāda publiska apspriešana par šo tēmu. Jāatgādina, ka 2017. gadā Ķekavas novada publiskajā apspriešanā tika iesniegti 500 iesniegumi, kuros tika norādīts par nepieciešamību būvēt jaunu skolu Katlakalnā. 2018. gadā Pļavniekkalna skolas vecāku padomes pārstāvji piedalījās Ķekavas novada pašvaldības darba grupā par jaunās skolas projektu un tā īstenošanās kārtām. Ir veikts viss nepieciešamais sagatavošanās darbs, lai veiktu jaunās skolas gan projektēšanu, gan sekojoši uzsāktu būvniecību!

Tāpēc Pļavniekkalna skolas esošo un nākamo skolēnu vecāki un Ķekavas novada iedzīvotāji pieprasa nekavējoši: 1) Līdz brīdim, kamēr skolas bērnu vecākiem nav prezentēts un pamatots tālākais mācību process, lietderības un ekonomiskais pamatojums šādai piebūvei, NEVEIKT nekādas darbības saistībā ar skolas piebūvi; 2) veikt publisko apspriešanu par Pļavniekkalna skolas piebūvi un jauno Katlakalna skolu; 3) nodrošināt Pļavniekkalna skolas vecāku padomes un Katlakalna, Rāmavas, Valdlauču iedzīvotāju iesaisti apkaimes lielākā izglītības infrastruktūras projekta īstenošanā; 4) uzsākto darbu turpināšanu jaunās Katlakalnas skolas būvniecībai.

Ķekavas novada sabiedrība līdz ar to iegūs jaunu skolu Katlakalnā un mūsu vajadzībām atbilstīgu izglītības infrastruktūru, nevis dārgu piebūvi esošajai ēkai, kas nesedz vajadzības.

Iniciatīvas jaunumi

Iniciatīva ir palīdzējusi panākt vēlamo26. Jul (2022)

Jūnijā visai strauji parakstītāju atbalstu guvusī iniciatīva par Pļavniekkalna skolu Ķekavas novadā ir palīdzējusi panākt vēlamo.

Tā saziņā ar ManaBalss.lv iniciatīvas statusu komentē tās autore. "Iniciatīva palīdzēja mums noorganizēt veselas divas tikšanās reizes – vienu ar vecākiem par skolas nākotni un otru – par mūsu ciemata attīstības infrastruktūru," raksta iniciatīvas autore.

Viņa norāda, ka Pļavniekkalna skolas nākotnes tēma ir nonākusi arī reģionālās televīzijas redzeslokā, un paredzams, ka sižeti par

Vērību Pļavniekkalna skolai savā sižetā ir pievērsis arī Latvijas sabiedriskais medijs LSM.

Ar atzinību ir jānorāda, ka iniciatīvai tūlīt pēc tās publicēšanas uzmanību pievērsa un Pļavniekkalna skolas tēmas komentēšanā no savas puses aktīvi iesaistījās arī pašvaldība.

_______________________________________

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Ar 54 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem kopš 2011. gada ap ManaBalss platformu radītā pilsoniskās līdzdalības ekosistēma ir unikāli sekmīga pasaules mērogā.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un iesaistīto pušu uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam salīdzinoši ir pat ļoti liela atsaucība, un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji. Tomēr dažām idejām patīk stiept gumiju, un noturīga to pārstāvniecība prasa laiku.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī iespēju atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu!

AUTORS: MANA BALSS

Pašvaldība ziņo par savām aplēsēm Pļavniekkalna skolas projektā10. Jun (2022)

Pēc visai strauji atbalstu gūstošās iniciatīvas publicēšanas par Pļavniekkalna skolu Katlakalnā esam saņēmuši komentāru no Ķekavas novada domes par viņu aprēķiniem saistībā ar plānoto skolu. Diskusijas pilnvērtībai lūdzam iniciatīvas interesentus iepazīties arī ar šo ziņu.

Ķekavas novada domes priekšsēdētājs Juris Žilko saziņā ar ManaBalss.lv norāda, ka, atšķirībā no iniciatīvas autores ieskata, Pļavniekkalna jaunās skolas projektā ir paredzētas 350, nevis 500 vietas.

Saziņā pievienotajā Ķekavas novada izglītības infrastruktūras attīstības stratēģiskās rīcības plānā 2018.–2021. gadam redzams, ka šai projektā tāpat ir paredzēts pirmsskolas grupu modulis sešām un astoņām grupām attiecīgi ar 144 un 192 vietām.

Savukārt jaunajā piebūvē, par kuru ir runa arī iniciatīvas tekstā, pēc plāna ir 312, nevis 112 vietas.

Rēķinot salīdzinošās izmaksas – investīcijas uz vienu skolēnu, tās abos projektos būtu ļoti līdzvērtīgas, spriež J. Žilko.

Domes priekšsēdētājs arī nepiekrīt formulējumam, ka jaunās skolas projekts tiek aizstāts ar piebūvi "pa kluso", jo šie jautājumi ir skatīti publiski šā gada 16. marta novada domes sēdē.

Viņa ieskatā iedzīvotāji ir informēti par plānoto un par šīm lietām arī diskutē Pļavniekkalna sākumskolai veltītā Facebook lapā.

Jānorāda, ka šai lapā gan ir publicēts arī aicinājums parakstīt iniciatīvu, lai neapstādinātu jaunās skolas celtniecību, aizstājot to ar piebūvi.

No ManaBalss.lv puses norādām, ka šī iniciatīva ir viens no tiem gadījumiem, kad esam uzskatījuši par atbilstīgu to publicēt tā principiālā iemesla dēļ, ka autors/-e norāda uz uzstādītā problēmjautājuma nepietiekamu sabiedrisko apspriešanu. Diemžēl tāda kultūra un prakse Latvijā ir, un ManaBalss.lv arī iepriekš ir publicējusi vairākas citādi itin strīdīgas iniciatīvas tieši šā iemesla dēļ.

Iniciatīva ir zināms publisks katalizators, lai apspriešana un argumentācija notiktu pilsoniskās sabiedrības pusei pietiekami izvērsti. Kā redzams, tas jau sāk notikt, un ceram, ka pašvaldības plānu sabiedrībai pieņemama apspriešana notiks arī pēc kolektīvā iesnieguma saņemšanas pašvaldībā.

Kādi cipari ir kurā dokumentā un kurš ko kāpēc nav sapratis vai dažādi argumentē, ir jau diskusijas daļa.

ManaBalss.lv pateicas Ķekavas novada domes priekšsēdētājam par operativitāti un tūlītējo saziņu. Tiešām ceram uz šīs iniciatīvas izskatīšanu pašvaldībā kopā ar tās autori, kad tiks saņemts attiecīgais kolektīvais iesniegums, un atgriezeniskās saites nodrošināšanu caur ManaBalss.lv ar iniciatīvas parakstītājiem.

_______________________________________

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Ar 54 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem kopš 2011. gada ap ManaBalss platformu radītā pilsoniskās līdzdalības ekosistēma ir unikāli sekmīga pasaules mērogā.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un ar to saistītās uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam ir salīdzinoši pat ļoti atsaucīgi un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī iespēju atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu!

AUTORS: MANA BALSS