Pārstāvis: Jānis KaluginsPublicēta: 13. Jun (2019)

LATVIJA NOSODA KOMUNISTISKO REŽĪMU NOZIEGUMUS. BEZ IZŅĒMUMIEM.
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
450
Jau parakstījuši 450
9'550

Latvija līdz šim nav publiski paudusi skaidru attieksmi pret Ķīnas komunistiskās partijas (ĶKP) režīma noziegumiem. Klusēšana ir salīdzināma ar netiešu līdzatbildību. Fakts, ka Latvijas tauta nosoda komunistisko totalitāro režīmu un tā noziegumus, ir minēts Satversmē. No piecām dienām gadā, kad valsts karogam piešķiram sēru noformējumu, četrās pieminam komunistiskā režīma noziegumus. Neraugoties uz ekonomiskās attīstības radīto fasādi, Ķīnā joprojām valda režīms, kur augstākā vara pieder nevis tautai vai likumam, bet komunistiskai partijai. Dažādas cilvēktiesību organizācijas un aktīvisti regulāri sniedz ticamus ziņojumus par neskaitāmiem ĶKP režīma noziegumiem pret cilvēci un genocīdu. Īpaši var izcelt tādas politiski represēto grupas kā Faluņgun praktizētāji, kristieši, tibetieši, uiguri. Cilvēku nolaupīšanas, beztiesiskas brīvības atņemšanas un ieslodzīšanas, “smadzeņu skalošana”, piespiedu darbs, spīdzināšanas un sakropļošanas – tāda ir ĶKP režīma neglītā puse. Turklāt ir vēl kas tāds, ko iepriekš neviens totalitārs režīms ar savu tautu nav darījis – piespiedu orgānu izņemšana no dzīviem cilvēkiem, lai piegādātu tos Ķīnas transplantācijas industrijai peļņas gūšanai. Eiropas Parlaments savā 2013. gada 12. decembra rezolūcijā par orgānu izņemšanu Ķīnā aicina Eiropas Savienības dalībvalstis pievērsties orgānu izņemšanas jautājumam Ķīnā; iesaka publiski nosodīt orgānu transplantu ļaunprātīgu izmantošanu Ķīnā un palielināt to savu iedzīvotāju izpratni par šo jautājumu, kuri ceļo uz Ķīnu. Latvija to nav vēl īstenojusi. Latvijā komunistiskā ideoloģija, komunistisks totalitārais režīms ar likuma spēku atzīti par noziedzīgiem. Par noziedzīgām ir atzītas arī šāda režīma īstenotas politiskās represijas par politisko pārliecību, par pretošanos totalitāram režīmam, par reliģiskajiem uzskatiem, par nacionālo piederību, par piederību pie noteiktas sabiedrības šķiras, par palīdzību politiski vajātām vai represētām personām. Deklarācijā par Latvijā īstenotā Padomju Sociālistisko Republiku Savienības totalitārā komunistiskā okupācijas režīma nosodījumu, Saeima apliecināja, ka apzinās komunistiska režīma noziegumu neizmeklēšanas un to starptautiskas nenosodīšanas sekas. Proti, neizmeklējot totalitārā komunistiskā režīma noziegumus, nenosodot vainīgos, tiek uzturēta pārliecība par totalitārā komunistiskā režīma pieļaujamību un par to, ka šīs ideoloģijas īstenotāji var nesodīti izdarīt noziegumus pret cilvēci.

Aicinām Latvijas tautas augstāko pārstāvības institūciju - Saeimu: 1) publiski nosodīt ĶKP režīma īstenotās politiskās represijas pret Faluņgun praktizētājiem, kristiešiem, tibetiešiem, uiguriem; 2) savas kompetences ietvaros veikt efektīvus pasākumus, lai veicinātu ĶKP režīma īstenoto politisko represiju pret minētajām grupām drīzāku izbeigšanu; 3) īstenot Eiropas Parlamenta 2013. gada 12. decembra rezolūcijā par orgānu izņemšanu Ķīnā ietverto aicinājumu - pievērsties orgānu izņemšanas jautājumam Ķīnā; publiski nosodīt orgānu transplantu ļaunprātīgu izmantošanu Ķīnā un palielināt to savu iedzīvotāju izpratni par šo jautājumu, kuri ceļo uz Ķīnu.

1) Nosodot ĶKP režīma noziegumus, Saeima apliecinās dubultas morāles nepieļaujamību un veicinās sabiedrības uzticēšanos tautas priekšstāvjiem; 2) Latvija nekļūs par ĶKP režīma noziegumu netiešu atbalstītāju; 3) Veicinot drīzāku ĶKP režīma noziegumu izbeigšanu, Latvija vienlaikus ieliks pamatus patiesi labvēlīgām divpusējām attiecībām ar Ķīnu nākotnē, kad ĶKP režīms būs sabrucis; 4) Latvija mazinās risku, ka tās iedzīvotāji, dodoties transplantācijas tūrismā uz Ķīnu, ar savu pieprasījumu veicina Ķīnas orgānu transplantācijas industrijā notiekošās slepkavības.

Pievienots dokuments

Norādes_uz_avotiem.pdf (atvērt)

Iniciatīvas jaunumi

Eiropas universitātēm būtu jāpārskata sadarbība ar Konfūcija institūtiem10. Mar (2022)

Eiropas Parlamenta (EP) deputāti uzskata, ka Eiropas universitātēm būtu jāpārskata sadarbība ar Konfūcija institūtiem, jo tie ir Ķīnas lobiju platformas, ziņo LETA.

Šī ziņa sasaucas ar iniciatīvu "Latvija nosoda komunistisko režīmu noziegumus. Bez izņēmumiem". Iniciatīvas fokusā ir cilvēktiesību pārkāpumi Ķīnā, bet sarunās ar ManaBalss.lv tās autors ir paudis bažas arī par Ķīnas "maigās varas" ietekmi Latvijas politikā.

Eiropas Savienībai (ES) labāk jāsagatavojas cīņai pret ārvalstu iejaukšanos un dezinformāciju, atsaucoties uz EP ziņojumu, ko sagatavojusi Īpašā komiteja attiecībā uz ārvalstu iejaukšanos visos demokrātiskajos procesos ES, raksta LETA.

EP deputāti norāda, ka pretpasākumu un sabiedrības informētības trūkums rada kārdinājumu ļaunprātīgiem ārvalstu spēkiem iejaukties ES demokrātijā. Parlaments veicis izmeklēšanu, lai apzinātu, kā ļaunprātīgas ārvalstu varas manipulē ar informāciju un iejaucas, lai apdraudētu demokrātiskos procesus ES. Secināts, ka tas notiek, nelabvēlīgiem ārvalstu spēkiem ietekmējot vēlēšanas, veicot kiberuzbrukumus, pieņemot darbā bijušos augstākā līmeņa politiķus un veicinot polarizāciju publiskajās debatēs.

Ziņojumā, ko sagatavojusi Īpašā komiteja attiecībā uz ārvalstu iejaukšanos visos demokrātiskajos procesos ES, tostarp dezinformāciju, norādīts, ka vispārējo izpratnes trūkumu par to, cik nopietna ir ārvalstu iejaukšanās un informācijas manipulēšana, ko galvenokārt veic Krievija un Ķīna, vēl vairāk pastiprina nepilnības tiesību aktos un nepietiekama koordinācija starp ES valstīm.

Pašlaik notiekošajā karā pret Ukrainu Krievijas valdība ir pierādījusi, ka "pat informāciju var izmantot kā ieroci", Krievijai izplatot "nepieredzēti ļaunprātīgu un apjomīgu dezinformāciju", lai maldinātu savus pilsoņus un starptautisko sabiedrību. Parlaments arī atzinīgi vērtē nesen ieviesto ES mēroga aizliegumu Krievijas propagandas kanāliem.

EP mudina ES izveidot kopīgu stratēģiju, lai risinātu šo problēmu, tostarp piemērojot īpašas sankcijas saistībā ar ārvalstu iejaukšanās un dezinformācijas kampaņām, aģentūru LETA informēja EP preses sekretārs Latvijā Jānis Krastiņš. EP deputāti arī uzstāj, lai sabiedrības izpratnes vairošanā un vispārējas informācijas izplatīšanā tiktu iesaistītas pilsoniskās sabiedrības organizācijas, līdzīgi kā Taivānā. Viņi arī uzsver, ka ir jāsadarbojas ar līdzīgi domājošiem partneriem visā pasaulē.

EP uzskata, ka plaši pieejamiem, plurālistiskiem, neatkarīgiem medijiem, žurnālistiem, faktu verificētājiem un pētniekiem būtu jāsaņem publiskais finansējums, tāpat jāapsver licenču atsaukšana organizācijām, kas izplata ārvalstu propagandu. Ziņojumā arī pausts, ka jāpiespiež sociālo mediju platformas, kas tiek izmantotas kā ārvalstu iejaukšanās līdzekļi, apturēt tādu neautentisku kontu atbalstīšanu, kuri veicina kaitīgas ārvalstu iejaukšanās izplatīšanos, tostarp ne tikai angļu valodā.

Deputāti uzskata, ka Eiropas universitātēm būtu jāpārskata sadarbība ar Konfūcija institūtiem, kas ir Ķīnas lobiju platformas, tāpat jāprecizē, kurām Eiropas politiskajām partijām ir "izteikti nepienācīgas" attiecības ar Krieviju. Esot arī jāaizliedz ārvalstu finansējums Eiropas un nacionālajām politiskajām partijām, steidzami jāuzlabo kiberdrošība, jāizveido saraksts ar nelikumīgām novērošanas programmatūrām, jāapgrūtina ārvalstu rīcībspēku iespējas pieņemt darbā bijušos vadošos politiķus pēc tam, kad viņi ir atstājuši amatu.

Ziņojums tika pieņemts, 552 deputātiem balsojot par, 81 pret un 60 deputātiem atturoties.

"Kamēr Ukrainā turpinās karš, tiešsaistes platformām un tehnoloģiju uzņēmumiem ir jāpauž sava nostāja, apturot kontus, kas noliedz, slavina un attaisno agresiju, kara noziegumus un noziegumus pret cilvēci. Ilgtermiņā mums ir vajadzīga skaidra Eiropas Komisijas stratēģija un reāli saistoši ES noteikumi, kas nodrošina tiešsaistes platformu atbildību un pārredzamību," teica ziņotāja Sandra Kalniete (JV).

Viņa uzskata, ka "mūsu noturībai jākļūst par mūsu vairogu - mums jādivkāršo, jātrīskāršo, jāčetrkāršo atbalsts kvalitatīviem un neatkarīgiem plašsaziņas līdzekļiem, tostarp ES kaimiņvalstīs".

Avots: LETA

_______________________________________

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Ar 36 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem kopš 2011. gada ap ManaBalss platformu radītā pilsoniskās līdzdalības ekosistēma ir unikāli sekmīga pasaules mērogā.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un ar to saistītās uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam ir salīdzinoši pat ļoti atsaucīgi un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu.

Tavai balsij ir nozīme!

AUTORS: MANA BALSS

Sistēmiska seksuālā vardarbība un spīdzināšana uiguru "pāraudzināšanas" nometnēs Ķīnā – vai Latvijai būtu jānosoda komunistisko režīmu noziegumus bez izņēmumiem?05. Feb (2021)

Rietumvalstu valdības kļūst aizvien skeptiskākas par Ķīnas un tajā valdošās kompartijas miermīlīgajiem nodomiem starptautiski un par tās iekšpolitiku sevišķi pret nacionālajām un reliģiskajām minoritātēm. Šiem nereti briesmīgajiem faktiem un atklājumiem, kas eventuāli prasītu politisku attieksmi, seko arī mediji.

Tā BBC nesenā publikācijā atklāj sistēmisku, mērķtiecīgu izvarošanas, seksuālas varmācības un spīdzināšanas praksi Ķīnā uiguru "pāraudzināšanas" nometnēs.

Šīs ziņas sasaucas ar ManaBalss autora iniciatīvas "Latvija nosoda komunistisko režīmu noziegumus. Bez izņēmumiem" prasību.

Britu raidkompānija publikācijā raksta, ka vairāk nekā miljons vīriešu un sieviešu ir apcietinājumā sazarotā ieslodzījuma nometņu sistēmā Siņdzjanas provincē Ķīnas ziemeļrietumos. Pēc pašas valdības definīcijas tās ir "pāraudzināšanas" nometnes, kas domātas uiguriem un citām minoritātēm.

Pēc cilvēktiesību organizāciju novērojumiem, Ķīnas valdība ir pakāpeniski atņēmusi tradicionāli islāmticīgajiem uiguriem reliģiskās un citas brīvības. Tam sekoja visaptveroša novērošanas, represiju un ieslodzījuma sistēma, ieskaitot arī pret šo tautu vērstu piespiedu sterilizāciju.

Šī politika sekoja Ķīnas prezidenta un kompartijas vadītāja Sji Dziņpina vizītei provincē 2014. gadā, kad uiguru separātisti bija veikuši teroraktu. Neilgi pēc tam The New York Times tika nopludināti dokumenti ar prezidenta rīkojumu vietējiem ierēdņiem uz uiguru separātismu atbildēt "bez kādas žēlastības".

Sekojošo Ķīnas politiku attiecībā pret uiguriem ASV valdība šā gada janvāra vidū ir nosaukusi par genocīdu. Ķīnas atbilde uz to ir, ka ziņas par masveida ieslodzīšanu un piespiedu sterilizāciju ir meli un absurdi pārmetumi.

Par sistēmisku seksuālo vardarbību un spīdzināšanu Siņdzjanas nometnēs liecina pārbēdzēji. BBC citē kādu sievieti, kura no Ķīnas sākumā bija nokļuvusi tuvējā Kazahstānā un vēlāk – ASV.

Lai gan konkrētās sievietes liecības nav iespējams pilnībā verificēt žurnālistiem Ķīnā uzlikto darbības ierobežojumu dēļ, BBC pēc viņas ceļošanas dokumentu un imigrācijas dienestu ierakstiem spriež, ka to dati atbilst viņas stāsta hronoloģijai. Viņas sniegtie Siņdzjanas nometnes apraksti savukārt atbilst BBC analizētajiem satelīta uzņēmumiem, un sievietas stāstītais par nometnes ikdienu sasaucas ar citu bijuši ieslodzīto pārbēdzēju liecībām.

Avots: BBC

Ja atbalsti iniciatīvu "Latvija nosoda komunistisko režīmu noziegumus. Bez izņēmumiem", tad dalies ar šo ziņu Facebook , Twitter un citās platformās!

Seko mums Facebook un arī Intagram!

AUTORS: MANA BALSS

Tavs paraksts var izglābt cilvēku dzīvības!23. Aug (2019)

Gandarījums par sasniegto demokratizācijas procesā Latvijai ir ļāvis piemirst citu tautu ciešanas tajās pasaules valstīs, kur aizvien valda komunistiski totalitāri režīmi. Tā vērtē arī Latvijas politiski represēto personu apvienības valdes loceklis Pēteris Simsons.

Viņa teikto augusta sākumā Ikšķilē notikušajā Latvijas politiski represēto personu 21. salidojumā aktualizē iniciatīvas "Latvija nosoda komunistisko režīmu noziegumus. Bez izņēmumiem" autors Jānis Kalugins.

Pēteris Simsons savā aicinājumā Latvijas sabiedrībai, politiķiem un likumdevējiem saka sekojošo.

"Fakts, ka Latvijas tauta nosoda komunistisko totalitāro režīmu ir minēts Satversmē. No piecām dienām gadā, kad valsts karogu lietojam sēru noformējumā, četrās pieminām komunistiskā režīma upurus. Taču, līdz galam neizmeklējot totalitārā komunistiskā režīma noziegumus un nesodot vainīgos, tiek uzturēta maldīga pārliecība par atsevišķu totalitārā režīma modifikāciju pieļaujamību, ka šīs ideoloģijas īstenotāji var nesodīti turpināt noziegumus pret cilvēci.

Latvijas likumdevēja labā griba un latviešu tautas gandarījums par sasniegto demokratizācijas procesā mums ļāvis piemirst citu tautu agrāko gadu upurus, piemēram, Kambodžā, un cilvēku ciešanas mūsdienās tajās pasaules valstīs, kur komunistiskais totalitārais režīms valda tā pirmatnējā veidolā, piemēram, Ziemeļkorejā, vai modificētā variantā ‒ Ķīnā, Kubā un Vjetnamā.

Austrumu un Centrāleiropas bijušā sociālisma bloka valstīs, arī Latvijā, vēl pietiekami liela pilsoņu daļa, kas paši nav izbaudījuši arestus, notiesāšanu uz 25 gadiem par dzimtenes nodevību ar visas mantas konfiskāciju, ieslodzījumu labošanas darbu nometnēs bez sarakstes tiesībām vai nometinājumu Sibīrijā, dzīvo atmiņās par gaišo sociālisma pagātni un ar iecietību izturas pret PSRS mantinieces Krievijas militāro iebrukumu kaimiņzemēs ‒ Gruzijā un Ukrainā.

Starptautiskas cilvēktiesību organizācijas un aktīvisti veic pētījumus un sniedz ticamus ziņojumus par neskaitāmiem Ķīnas kompartijas režīma noziegumiem pret savas valsts pilsoņiem – tibetiešiem, uiguriem, kazahiem, kristiešiem un Faluņgun praktizētājiem. Mūsu Eiropas Savienības partneri pārtikušajās un demokrātiskajās Rietumu valstīs nespēj to izprast un pārmet, kāpēc esam pielīdzinājuši komunistisko ideoloģiju nacistiskajai un savā valstī aizlieguši komunistisko partiju.

Konsekventi nosodot komunistisko režīmu noziegumus bez izņēmumiem – jebkurā valstī un neatkarīgi no diplomātiskajām attiecībām un ekonomiskajām interesēm, mēs apliecinātu pasaulei dubultas morāles nepieļaujamību, celtu Latvijas valsts prestižu un veicinātu sabiedrības uzticēšanos neapstrīdamām demokrātijas vērtībām.

Tāpēc aicinām ikvienu Latvijas pilsoni, kurš atceras neseno pagātni, ir pārcietis totalitāro režīmu politiskās represijas un kam nav vienaldzīgas citu cilvēku ciešanas, izteikt savu prasību likumdevējiem, parakstoties portālā ManaBalss un atbalstot iniciatīvu, ka Latvija nosoda komunistisko režīmu noziegumus bez izņēmuma.

Jūsu paraksts var izglābt cilvēku dzīvības! Paldies!"

Avots: Jānis Kalugins

AUTORS: MANA BALSS