Pārstāvis: Mangaļsalas biedrībaPublicēta: 07. Feb (2018)

NOSARGĀSIM RĪGAS JŪRAS VĀRTUS
Iniciatīva tiks iesniegta LR Vides aizsardzības un reģionālās attītības ministrijā, Rīgas domē

10'000
1'361
Jau parakstījuši 1'361
8'639

Saskaņā ar Rīgas brīvostas apstiprinātajiem priekšlikumiem tajos jautājumos, kas attiecas uz Daugavas ietekas abu krastu pakāpenisku pārvēršanu par Rīgas Brīvostas uzņēmumu industriālo teritoriju. Mēs konstatējam, ka Rīgas Brīvosta plāno pilnībā degradēt vienu no svarīgākajiem Latvijas valsts simboliem – Daugavu un tās ieteku, un ainaviski nozīmīgos Rīgas pilsētas tūrisma un atpūtas galamērķus – Austrumu un Rietumu molus, skarot Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības kompleksa objektu aizsargjoslas abos Daugavas krastos.

Iniciatīvas pamatojums ir Rīgas Domes 2017.gada 15.decembra lēmums Nr.662 "Par Brīvostas tematiskā plāna apstiprināšanu" un Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam ziņojuma 2.pielikuma "Apkopojums par saņemtajiem institūciju nosacījumiem Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam izstrādei un to ņemšanu vērā vai noraidīšanu" Rīgas Brīvostas pārvaldes 860.priekšlikumu "Atbilstoši Likuma par zemes pārvaldību 15.pantā noteiktajam, lūdzam paredzēt, ka jūras piekrastes ūdeņi Rīgas brīvostas robežās ir izmantojami ostas apbūves attīstībai, tai skaitā jūras ostas termināļu attīstībai teritorijās pie Austrumu mola Mangaļsalā un pie Rietumu mola Daugavgrīvā", kur Rīgas Brīvostas pārvalde un pašvaldība interpretē Zemes pārvaldības likumu nepilnīgi. Vēršam Jūsu uzmanību, ka Zemes pārvaldības likuma 15.pants ne tikai paredz pašvaldības iespējas saskaņot noteikta veida darbību veikšanu iekšzemes publiskajos ūdeņos, bet šī paša panta septītā daļa arī nosaka, ka jūras piekrastes josla un iekšzemes publiskie ūdeņi paredzēti ikviena brīvai lietošanai un ir publiski pieejami, ja likumos nav noteikts citādi.

Lai novērstu neatgriezenisku postījumu radīšanu nozīmīgām dabas un vēsturiskām vērtībām, lūdzam izslēgt Daugavas ietekas abu krastu teritorijas (īpaši zemes gabalus ar kadastra apzīmējumu 0100 120 1523, 0100 120 0454 un 0100 120 2575) no Rīgas Brīvostas lietošanā nodotajām teritorijām un iekļaut tās dabas parka "Piejūra" teritorijā, lai nepieļautu šo zemes gabalu industriālu apbūvi un piekļuves ierobežošanu Austrumu un Rietumu moliem gar Daugavas krastu, kā arī piekļuves ierobežošanu Daugavgrīvas krastu fortifikācijas būvju kompleksam.

Pievienots dokuments

Parakstu_vākšanas_titullapa_manabalss.pdf (atvērt)

Iniciatīvas jaunumi

Par gaisa kvalitāti Rīgā un Eiropā – iesaisties!13. Jan (2022)

Tā kā esi parakstījis šo iniciatīvu un Tev visdrīzāk rūp sakoptas, atbildīgas un veselīgas vides jautājumi, lūdzam pievērst uzmanību šai organizācijas ManaBalss ziņai un aicinājumam līdzdarboties!

Proti, Rīga ir viena no piecām Eiropas pilsētām, kur iedzīvotāji šogad kopīgi meklēs risinājumus gaisa kvalitātes uzlabošanai savas pilsētas un Eiropas līmenī.

Kā viena no piecām pilsētām Rīga ir izvēlēta dalībai starptautiskajā projektā "CODE Europe". Šis projekts ir mēģinājums kopīgi radīt risinājumus Eiropas gaisa kvalitātes jomā, ļaujot sabiedrībai norādīt uz konkrētām problēmām un piedāvāt savas idejas to risināšanai. Projekta iznākums būs lokāla, nacionāla un Eiropas līmeņa likumdošanas iniciatīvas, lai risinātu gaisa piesārņojuma problēmas un ikvienam nodrošinātu veselīgu gaisa kvalitāti.

Projektā savu artavu var sniegt ikviens, kuram ir viedoklis par Rīgas gaisa kvalitāti un ir vēlme iesaistīties šīs problēmas reālā risināšanā. Projekta mājaslapā aicinām aizpildīt īsu anketu un raksturot problēmas, ar kurām nācies saskarties galvaspilsētas gaisa kvalitātes dēļ. Tas paredzami neprasīs vairāk par piecām minūtēm.

Katra pieredze un paustais viedoklis ir vērtība, kas palīdzēs uzlabot gaisa kvalitāti visiem Rīgas, Latvijas un Eiropas iedzīvotājiem!

Gaisa kvalitātes tēma kļūst arvien aktuālāka tās pārrobežu rakstura un ar to saistīto problēmu dēļ. Tiek lēsts, ka katru gadu apmēram 400’000 priekšlaicīgas nāves gadījumu Eiropā izraisa tieši gaisa piesārņojuma radītās problēmas. Lai panāktu veselīgu gaisa kvalitāti, jāmeklē visaptveroši un problēmas mērogam piemēroti risinājumi. Tāpēc šī projekta ietvaros tiks izmēģināts Eiropā vēl nebijuša mēroga ideju pūļa iesaistes metode jeb crowdsourcing.

Projekta gaitā savāktās idejas un ieteikumi tiks mērogoti. Projekta sākumā tie aptvers tikai vietējo (pilsētas) līmeni, bet projekta noslēgumā tie sasniegs Eiropas Savienības līmeni.

Tas notiks sekojoši:

- Vispirms iedzīvotāji iezīmēs tās gaisa kvalitātes radītās problēmas, ar kurām viņi savā galvaspilsētā saskaras ikdienā.

- Tad iedzīvotāji piedāvās risinājumus izceltajām gaisa kvalitātes problēmām.

- Iedzīvotāji atlasīs idejas un prioritātes, kas būtu aktuālas ne vien Rīgā, bet arī plašākā mērogā.

- Pamatojoties uz iepriekš apkopoto informāciju, iedzīvotāji kopā ar ekspertiem – Eiropas Vides Biroju – formulēs politikas priekšlikumus par gaisa kvalitāti.

Rīgā projektu vada organizācija ManaBalss un Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS. Projekta aktualitātēm un vērtīgai informācijai par pilsētas gaisa kvalitātes jautājumiem var sekot "Par tīru gaisu Rīgā" Facebook kontā!

***

Projekts CODE Europe 2022. gada garumā norisināsies piecās Eiropas pilsētās – Rīgā, Tallinā, Atēnās, Lisabonā un Burgasā. Tā ievaros tiek ieviests arī inovatīvs sociālās ieklausīšanās rīks, kas ar mākslīgā intelekta palīdzību spēj ievākt internetā pieejamo informāciju par iedzīvotāju nostāju gaisa kvalitātes jautājumos. Projekta gaitā norisinās arī pētnieciskā darbība par digitālo līdzdalību un tiek izstrādāta vispārēji pielietojama metodoloģija tās izvērtēšanai, kā arī ētikas vadlīnijas turpmākajām sociālās ieklausīšanās kampaņām.

AUTORS: MANA BALSS

LTV1 "Vides fakti" un zibakcija par Rīgas jūras vārtu nosargāšanu!23. Feb (2018)

LTV1 “Vides fakti” raidījumā tika iekļauts sižets arī par Mangaļsalas iniciatīvu (sākot no 16:38 minūtes), kurā tiek pastāstīts par Rīgas Brīvostas plāniem un Mangaļsalas biedrība izsaka savu viedokli: https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/17.02.2018-vides-fakti.id121272/
Šis sižets tapa sadarbībā ar Zaļajiem advokātiem, kuri mums Eiropas finansēta projekta ietvaros atbalsta ar vides aizsardzību saistītas iniciatīvas. Sadarbība šeit vēl turpināsies.

17.februāra rītā tika organizēta arī Zibakcija teritorijā, par kuras saglabāšanu iniciatīva tika veidota. Zibakcijas ietvaros ar dronu sataisījām fotouzņēmumus un video, kur sanākušie turēja liela izmēra burtus, kas veido vārdu ATBALSTI! Apstrādātos attēlus izmantosim jauniem uzsaukumiem iniciatīvas publicitātes vairošanai. Tūlīt pēc tam notika arī organizēts pārgājiens ar profesionālu vides pētnieku pa Mangaļsalas dabas parka teritoriju, kas dokumentēts un materiāli papildus izmantojami tālākai piblicitātes veicināšanai. Viss par šīm aktivitātēm apskatāms FB Rīgas jūras vārti lapā.

- jaunumi no Mangaļsalas biedrības

Dalies ar iniciatīvu sociālajos tīklos un palīdzi savākt parakstus!

AUTORS: ZIŅAS MB