Pārstāvis: Ivonna PlaudePublicēta: 08. Dec (2020)

NOSARGĀSIM SENU UN VĒRTĪGU MEŽU MELNEZERĀ
Iniciatīva tiks iesniegta Ministru kabinetā, Zemkopības ministrijā, Vides un reģionālās aizsardzības ministrijā, Valsts meža dienestā, VAS «Latvijas valsts meži», Dabas aizsardzības pārvaldei

1'000
1'418
Jau parakstījuši 1'418

Panāksim Latvijas valstij piederoša, bioloģiski daudzveidīga un vērtīga mežu masīva nosargāšanu! Tas atrodas Tukuma piepilsētā un ieskauj Melnezeru. Melnezers ir Tukuma un tā apkārtnes iedzīvotājiem, visai apkārtējai videi, tās veselībai un arī kopienas kultūrvēsturei svarīga vieta.

Tāpēc pieprasām pārtraukt mežizstrādi Tukuma piepilsētas Melnezera mežā un noteikt meža masīvam visā teritorijā no Tukuma pilsētas robežas līdz Raudai un Milzkalnam Engures novadā aizsargājamas dabas teritorijas statusu. Vienlaikus pieprasām veikt izpēti, lai nostiprinātu reiz jau noteiktās dabas un arī kultūrvēsturiskās vērtības (teritorijā ir liecības par senām kulta vietām) ar likuma spēku aizsargātā sarakstā. Jau trešo reizi pēdējo 15 gadu laikā mežu apsaimniekotājs VAS "Latvijas valsts meži" centies šai meža masīvā veikt vidi degradējošas un meža vērtības apdraudošas saimnieciskas darbības, tai skaitā veikt izlases vai kailcirtes. Divas reizes ar sabiedrības un mediju aktīvu iesaistīšanos ir izdevies mežu nosargāt. Nu LVM ir sākuši jaunus meža ciršanas darbus, pamatojot tos ar nepieciešamību kopt šo mežu, tai pašā laikā neslēpjot, ka pamatā šai 26 ha lielajā teritorijā, kur paredzēta "meža kopšana", tiks veikta arī izstrāde koksnes ieguvei un tiks izmantota vidi degradējoša smagā tehnika. Bez aizsardzības statusa noteikšanas ar sabiedrības iniciatīvām vien šo mežu no rūpnieciskās izstrādes neizdosies nosargāt.

Kāpēc ir svarīgi saglabāt mežu ilgtermiņā? Šīs meža teritorijas ir ES nozīmes prioritārs mežu biotopu veids, kas tiek apzīmēti kā veci vai dabiski bareāli meži vai purvaini meži. Veicot jebkādu saimniecisku darbību šajos mežos, tiek nopietni apdraudēta apkārtējo biotopu pastāvēšana ap Melnezeru un tā apkārtējā teritorijā. Latvijā cilvēku darbības dēļ biotopi izzūd vai to platības samazinās, un tas izraisa biotopu fragmentāciju. Fragmentācija un biotopu platības izzušana negatīvi ietekmē daudzu sugu pastāvēšanu, un tiek uzskatīta par būtiskāko bioloģiskās daudzveidības samazināšanās cēloni. Tas nozīmē, ka jebkura biotopa aizsardzība radīs labvēlīgu ietekmi konkrētajā teritorijā un kopumā palīdzēs saglabāt labvēlīgo biotopu aizsardzības stāvokli valstī kopumā. Viens no ES Bioloģiskās stratēģijas mērķiem paredz, ka līdz 2020. gadam dalībvalstīm savās teritorijās jāatjauno vismaz 15% biotopu. Tukuma apkārtnes mežiem ir liela nozīme ūdensapritē un gaisa attīrīšanā un filtrācijā, kas īpaši svarīgi ir tagad, pieaugot automobiļu skaitam un attīstoties rūpniecībai. Bet pats galvenais, ko sniedz apkārtnes meži, ir to saražotais un ar fitoncīdiem bagātinātais skābeklis, kas ir pirmais priekšnoteikums iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanai pilsētā un tās apkārtnē. Kā zināms, jo lielāka ir augoša meža biomasa, jo vairāk oglekļa mežs piesaista. Tātad – jo vairāk lielo koku būs mūsu mežos, jo bagātāku skābekli ieelposim. Pateicoties mežam, mums ir tīrs, svaigs un veselīgs gaiss. Meži samazina postošo vēja ietekmi uz pilsētas apkārtni, ņemot vērā mūsu ģeogrāfisko stāvokli. Ilgtermiņā mežu izciršana novedīs pie valdošo vēju pastiprināšanās Latvijā un pasaulē.

Pievienots dokuments

Atklāta_vēstule.pdf (atvērt)

Iniciatīvas jaunumi

Par gaisa kvalitāti Rīgā un Eiropā – iesaisties!13. Jan (2022)

Tā kā esi parakstījis šo iniciatīvu un Tev visdrīzāk rūp sakoptas, atbildīgas un veselīgas vides jautājumi, lūdzam pievērst uzmanību šai organizācijas ManaBalss ziņai un aicinājumam līdzdarboties!

Proti, Rīga ir viena no piecām Eiropas pilsētām, kur iedzīvotāji šogad kopīgi meklēs risinājumus gaisa kvalitātes uzlabošanai savas pilsētas un Eiropas līmenī.

Kā viena no piecām pilsētām Rīga ir izvēlēta dalībai starptautiskajā projektā "CODE Europe". Šis projekts ir mēģinājums kopīgi radīt risinājumus Eiropas gaisa kvalitātes jomā, ļaujot sabiedrībai norādīt uz konkrētām problēmām un piedāvāt savas idejas to risināšanai. Projekta iznākums būs lokāla, nacionāla un Eiropas līmeņa likumdošanas iniciatīvas, lai risinātu gaisa piesārņojuma problēmas un ikvienam nodrošinātu veselīgu gaisa kvalitāti.

Projektā savu artavu var sniegt ikviens, kuram ir viedoklis par Rīgas gaisa kvalitāti un ir vēlme iesaistīties šīs problēmas reālā risināšanā. Projekta mājaslapā aicinām aizpildīt īsu anketu un raksturot problēmas, ar kurām nācies saskarties galvaspilsētas gaisa kvalitātes dēļ. Tas paredzami neprasīs vairāk par piecām minūtēm.

Katra pieredze un paustais viedoklis ir vērtība, kas palīdzēs uzlabot gaisa kvalitāti visiem Rīgas, Latvijas un Eiropas iedzīvotājiem!

Gaisa kvalitātes tēma kļūst arvien aktuālāka tās pārrobežu rakstura un ar to saistīto problēmu dēļ. Tiek lēsts, ka katru gadu apmēram 400’000 priekšlaicīgas nāves gadījumu Eiropā izraisa tieši gaisa piesārņojuma radītās problēmas. Lai panāktu veselīgu gaisa kvalitāti, jāmeklē visaptveroši un problēmas mērogam piemēroti risinājumi. Tāpēc šī projekta ietvaros tiks izmēģināts Eiropā vēl nebijuša mēroga ideju pūļa iesaistes metode jeb crowdsourcing.

Projekta gaitā savāktās idejas un ieteikumi tiks mērogoti. Projekta sākumā tie aptvers tikai vietējo (pilsētas) līmeni, bet projekta noslēgumā tie sasniegs Eiropas Savienības līmeni.

Tas notiks sekojoši:

- Vispirms iedzīvotāji iezīmēs tās gaisa kvalitātes radītās problēmas, ar kurām viņi savā galvaspilsētā saskaras ikdienā.

- Tad iedzīvotāji piedāvās risinājumus izceltajām gaisa kvalitātes problēmām.

- Iedzīvotāji atlasīs idejas un prioritātes, kas būtu aktuālas ne vien Rīgā, bet arī plašākā mērogā.

- Pamatojoties uz iepriekš apkopoto informāciju, iedzīvotāji kopā ar ekspertiem – Eiropas Vides Biroju – formulēs politikas priekšlikumus par gaisa kvalitāti.

Rīgā projektu vada organizācija ManaBalss un Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS. Projekta aktualitātēm un vērtīgai informācijai par pilsētas gaisa kvalitātes jautājumiem var sekot "Par tīru gaisu Rīgā" Facebook kontā!

***

Projekts CODE Europe 2022. gada garumā norisināsies piecās Eiropas pilsētās – Rīgā, Tallinā, Atēnās, Lisabonā un Burgasā. Tā ievaros tiek ieviests arī inovatīvs sociālās ieklausīšanās rīks, kas ar mākslīgā intelekta palīdzību spēj ievākt internetā pieejamo informāciju par iedzīvotāju nostāju gaisa kvalitātes jautājumos. Projekta gaitā norisinās arī pētnieciskā darbība par digitālo līdzdalību un tiek izstrādāta vispārēji pielietojama metodoloģija tās izvērtēšanai, kā arī ētikas vadlīnijas turpmākajām sociālās ieklausīšanās kampaņām.

AUTORS: MANA BALSS

Tukumniekus digitālajai līdzdalībai turpmāk sevišķi uzrunās reģionālais laikraksts15. Mar (2021)

Gan ParvaiPret, gan ManaBalss platformu aktualitātes turpmāk regulāri ir apņēmies izcelt laikraksts "Neatkarīgās Tukuma Ziņas" (NTZ).

Turpmākās sadarbības plānā ir ar laiku redakcijas telpās nodrošināt arī digitālās līdzdalības pakalpojumu tiem, kuriem nav digitālo prasmju. Paredzams, ka tas sevišķi aktuāli būs pensionāriem.

Viens no iemesliem ManaBalss sadarbībai ar NTZ ir sabiedrības līdzdalības pieaugošā aktualitāte tieši pašvaldībās. Līdz ar Pašvaldību likuma topošajiem grozījumiem ir paredzams, ka no nākamā gada iedzīvotājiem pašvaldībās būs vairākas jaunas līdzdalības iespējas, ieskaitot kolektīvos iesniegumus.

Lai gan ManaBalss kopā ar citiem NVO kolēģiem iestājas par vēl izvērstākām tiesībām piedalīties tieši kolektīvajos iesniegumos, Pašvaldību likuma grozījumi tomēr ir pārliecinošs solis pareizajā virzienā – uz patiesu un konstruktīvu sabiedrības līdzdalību.

Kā lasāms NTZ publikācijā, turpmāk gan medija portālā, gan arī tā drukātajā versijā tiks aktualizēti platformas ParvaiPret un ManaBalss jaunumi. Pagaidām uzsvars būs uz tukumnieku aktīvāku iesaisti nacionālā līmeņa politikas veidošanas jautājumos, sevišķi Saeimā, tomēr ir paredzams, ka pakāpeniski aizvien vairāk sabiedrības līdzdalība īstenosies arī pašvaldībās.

Norādām, ka sevišķi Tukuma apkaimes iedzīvotājiem varētu interesēt NTZ redaktores Ivonnas Plaudes rosinātā iniciatīva "Nosargāsim senu un vērtīgu mežu Melnezerā". Apsver savu atbalstu tai! Iniciatīva tuvākajā laikā tiks iesniegta pašvaldībā un pārējiem adresātiem.

Sekojiet jaunumiem NTZ, ParvaiPret un ManaBalss!

Seko mums Facebook un arī Intagram!

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Ar 36 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem kopš 2011. gada ap ManaBalss platformu radītā pilsoniskās līdzdalības ekosistēma ir unikāli sekmīga pasaules mērogā.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un ar to saistītās uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam ir salīdzinoši pat ļoti atsaucīgi un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu.

Tavai balsij ir nozīme!

AUTORS: MANA BALSS