Pārstāvis: Ivonna PlaudePublicēta: 08. Dec (2020)

NOSARGĀSIM SENU UN VĒRTĪGU MEŽU MELNEZERĀ
Iniciatīva tiks iesniegta Ministru kabinetā, Zemkopības ministrijā, Vides un reģionālās aizsardzības ministrijā, Valsts meža dienestā, VAS «Latvijas valsts meži», Dabas aizsardzības pārvaldei

1'000
1'353
Jau parakstījuši 1'353

Panāksim Latvijas valstij piederoša, bioloģiski daudzveidīga un vērtīga mežu masīva nosargāšanu! Tas atrodas Tukuma piepilsētā un ieskauj Melnezeru. Melnezers ir Tukuma un tā apkārtnes iedzīvotājiem, visai apkārtējai videi, tās veselībai un arī kopienas kultūrvēsturei svarīga vieta.

Tāpēc pieprasām pārtraukt mežizstrādi Tukuma piepilsētas Melnezera mežā un noteikt meža masīvam visā teritorijā no Tukuma pilsētas robežas līdz Raudai un Milzkalnam Engures novadā aizsargājamas dabas teritorijas statusu. Vienlaikus pieprasām veikt izpēti, lai nostiprinātu reiz jau noteiktās dabas un arī kultūrvēsturiskās vērtības (teritorijā ir liecības par senām kulta vietām) ar likuma spēku aizsargātā sarakstā. Jau trešo reizi pēdējo 15 gadu laikā mežu apsaimniekotājs VAS "Latvijas valsts meži" centies šai meža masīvā veikt vidi degradējošas un meža vērtības apdraudošas saimnieciskas darbības, tai skaitā veikt izlases vai kailcirtes. Divas reizes ar sabiedrības un mediju aktīvu iesaistīšanos ir izdevies mežu nosargāt. Nu LVM ir sākuši jaunus meža ciršanas darbus, pamatojot tos ar nepieciešamību kopt šo mežu, tai pašā laikā neslēpjot, ka pamatā šai 26 ha lielajā teritorijā, kur paredzēta "meža kopšana", tiks veikta arī izstrāde koksnes ieguvei un tiks izmantota vidi degradējoša smagā tehnika. Bez aizsardzības statusa noteikšanas ar sabiedrības iniciatīvām vien šo mežu no rūpnieciskās izstrādes neizdosies nosargāt.

Kāpēc ir svarīgi saglabāt mežu ilgtermiņā? Šīs meža teritorijas ir ES nozīmes prioritārs mežu biotopu veids, kas tiek apzīmēti kā veci vai dabiski bareāli meži vai purvaini meži. Veicot jebkādu saimniecisku darbību šajos mežos, tiek nopietni apdraudēta apkārtējo biotopu pastāvēšana ap Melnezeru un tā apkārtējā teritorijā. Latvijā cilvēku darbības dēļ biotopi izzūd vai to platības samazinās, un tas izraisa biotopu fragmentāciju. Fragmentācija un biotopu platības izzušana negatīvi ietekmē daudzu sugu pastāvēšanu, un tiek uzskatīta par būtiskāko bioloģiskās daudzveidības samazināšanās cēloni. Tas nozīmē, ka jebkura biotopa aizsardzība radīs labvēlīgu ietekmi konkrētajā teritorijā un kopumā palīdzēs saglabāt labvēlīgo biotopu aizsardzības stāvokli valstī kopumā. Viens no ES Bioloģiskās stratēģijas mērķiem paredz, ka līdz 2020. gadam dalībvalstīm savās teritorijās jāatjauno vismaz 15% biotopu. Tukuma apkārtnes mežiem ir liela nozīme ūdensapritē un gaisa attīrīšanā un filtrācijā, kas īpaši svarīgi ir tagad, pieaugot automobiļu skaitam un attīstoties rūpniecībai. Bet pats galvenais, ko sniedz apkārtnes meži, ir to saražotais un ar fitoncīdiem bagātinātais skābeklis, kas ir pirmais priekšnoteikums iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanai pilsētā un tās apkārtnē. Kā zināms, jo lielāka ir augoša meža biomasa, jo vairāk oglekļa mežs piesaista. Tātad – jo vairāk lielo koku būs mūsu mežos, jo bagātāku skābekli ieelposim. Pateicoties mežam, mums ir tīrs, svaigs un veselīgs gaiss. Meži samazina postošo vēja ietekmi uz pilsētas apkārtni, ņemot vērā mūsu ģeogrāfisko stāvokli. Ilgtermiņā mežu izciršana novedīs pie valdošo vēju pastiprināšanās Latvijā un pasaulē.

Pievienots dokuments

Atklāta_vēstule.pdf 39 KB (atvērt)

Iniciatīvas jaunumi

Tukumniekus digitālajai līdzdalībai turpmāk sevišķi uzrunās reģionālais laikraksts15. Mar

Gan ParvaiPret, gan ManaBalss platformu aktualitātes turpmāk regulāri ir apņēmies izcelt laikraksts "Neatkarīgās Tukuma Ziņas" (NTZ).

Turpmākās sadarbības plānā ir ar laiku redakcijas telpās nodrošināt arī digitālās līdzdalības pakalpojumu tiem, kuriem nav digitālo prasmju. Paredzams, ka tas sevišķi aktuāli būs pensionāriem.

Viens no iemesliem ManaBalss sadarbībai ar NTZ ir sabiedrības līdzdalības pieaugošā aktualitāte tieši pašvaldībās. Līdz ar Pašvaldību likuma topošajiem grozījumiem ir paredzams, ka no nākamā gada iedzīvotājiem pašvaldībās būs vairākas jaunas līdzdalības iespējas, ieskaitot kolektīvos iesniegumus.

Lai gan ManaBalss kopā ar citiem NVO kolēģiem iestājas par vēl izvērstākām tiesībām piedalīties tieši kolektīvajos iesniegumos, Pašvaldību likuma grozījumi tomēr ir pārliecinošs solis pareizajā virzienā – uz patiesu un konstruktīvu sabiedrības līdzdalību.

Kā lasāms NTZ publikācijā, turpmāk gan medija portālā, gan arī tā drukātajā versijā tiks aktualizēti platformas ParvaiPret un ManaBalss jaunumi. Pagaidām uzsvars būs uz tukumnieku aktīvāku iesaisti nacionālā līmeņa politikas veidošanas jautājumos, sevišķi Saeimā, tomēr ir paredzams, ka pakāpeniski aizvien vairāk sabiedrības līdzdalība īstenosies arī pašvaldībās.

Norādām, ka sevišķi Tukuma apkaimes iedzīvotājiem varētu interesēt NTZ redaktores Ivonnas Plaudes rosinātā iniciatīva "Nosargāsim senu un vērtīgu mežu Melnezerā". Apsver savu atbalstu tai! Iniciatīva tuvākajā laikā tiks iesniegta pašvaldībā un pārējiem adresātiem.

Sekojiet jaunumiem NTZ, ParvaiPret un ManaBalss!

Seko mums Facebook un arī Intagram!

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Ar 36 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem kopš 2011. gada ap ManaBalss platformu radītā pilsoniskās līdzdalības ekosistēma ir unikāli sekmīga pasaules mērogā.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un ar to saistītās uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam ir salīdzinoši pat ļoti atsaucīgi un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu.

Tavai balsij ir nozīme!

AUTORS: MANA BALSS