Pārstāvis: Ivonna PlaudePublicēta: 08. Dec (2020)

NOSARGĀSIM SENU UN VĒRTĪGU MEŽU MELNEZERĀ
Iniciatīva tiks iesniegta Ministru kabinetā, Zemkopības ministrijā, Vides un reģionālās aizsardzības ministrijā, Valsts meža dienestā, VAS «Latvijas valsts meži», Dabas aizsardzības pārvaldei

1'000
1'166
Jau parakstījuši 1'166

Panāksim Latvijas valstij piederoša, bioloģiski daudzveidīga un vērtīga mežu masīva nosargāšanu! Tas atrodas Tukuma piepilsētā un ieskauj Melnezeru. Melnezers ir Tukuma un tā apkārtnes iedzīvotājiem, visai apkārtējai videi, tās veselībai un arī kopienas kultūrvēsturei svarīga vieta.

Tāpēc pieprasām pārtraukt mežizstrādi Tukuma piepilsētas Melnezera mežā un noteikt meža masīvam visā teritorijā no Tukuma pilsētas robežas līdz Raudai un Milzkalnam Engures novadā aizsargājamas dabas teritorijas statusu. Vienlaikus pieprasām veikt izpēti, lai nostiprinātu reiz jau noteiktās dabas un arī kultūrvēsturiskās vērtības (teritorijā ir liecības par senām kulta vietām) ar likuma spēku aizsargātā sarakstā. Jau trešo reizi pēdējo 15 gadu laikā mežu apsaimniekotājs VAS "Latvijas valsts meži" centies šai meža masīvā veikt vidi degradējošas un meža vērtības apdraudošas saimnieciskas darbības, tai skaitā veikt izlases vai kailcirtes. Divas reizes ar sabiedrības un mediju aktīvu iesaistīšanos ir izdevies mežu nosargāt. Nu LVM ir sākuši jaunus meža ciršanas darbus, pamatojot tos ar nepieciešamību kopt šo mežu, tai pašā laikā neslēpjot, ka pamatā šai 26 ha lielajā teritorijā, kur paredzēta "meža kopšana", tiks veikta arī izstrāde koksnes ieguvei un tiks izmantota vidi degradējoša smagā tehnika. Bez aizsardzības statusa noteikšanas ar sabiedrības iniciatīvām vien šo mežu no rūpnieciskās izstrādes neizdosies nosargāt.

Kāpēc ir svarīgi saglabāt mežu ilgtermiņā? Šīs meža teritorijas ir ES nozīmes prioritārs mežu biotopu veids, kas tiek apzīmēti kā veci vai dabiski bareāli meži vai purvaini meži. Veicot jebkādu saimniecisku darbību šajos mežos, tiek nopietni apdraudēta apkārtējo biotopu pastāvēšana ap Melnezeru un tā apkārtējā teritorijā. Latvijā cilvēku darbības dēļ biotopi izzūd vai to platības samazinās, un tas izraisa biotopu fragmentāciju. Fragmentācija un biotopu platības izzušana negatīvi ietekmē daudzu sugu pastāvēšanu, un tiek uzskatīta par būtiskāko bioloģiskās daudzveidības samazināšanās cēloni. Tas nozīmē, ka jebkura biotopa aizsardzība radīs labvēlīgu ietekmi konkrētajā teritorijā un kopumā palīdzēs saglabāt labvēlīgo biotopu aizsardzības stāvokli valstī kopumā. Viens no ES Bioloģiskās stratēģijas mērķiem paredz, ka līdz 2020. gadam dalībvalstīm savās teritorijās jāatjauno vismaz 15% biotopu. Tukuma apkārtnes mežiem ir liela nozīme ūdensapritē un gaisa attīrīšanā un filtrācijā, kas īpaši svarīgi ir tagad, pieaugot automobiļu skaitam un attīstoties rūpniecībai. Bet pats galvenais, ko sniedz apkārtnes meži, ir to saražotais un ar fitoncīdiem bagātinātais skābeklis, kas ir pirmais priekšnoteikums iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanai pilsētā un tās apkārtnē. Kā zināms, jo lielāka ir augoša meža biomasa, jo vairāk oglekļa mežs piesaista. Tātad – jo vairāk lielo koku būs mūsu mežos, jo bagātāku skābekli ieelposim. Pateicoties mežam, mums ir tīrs, svaigs un veselīgs gaiss. Meži samazina postošo vēja ietekmi uz pilsētas apkārtni, ņemot vērā mūsu ģeogrāfisko stāvokli. Ilgtermiņā mežu izciršana novedīs pie valdošo vēju pastiprināšanās Latvijā un pasaulē.

Pievienots dokuments

Atklāta_vēstule.pdf 39 KB (atvērt)

Iniciatīvas parakstītāji 1'166