Lieliski, ka esi nolēmis iesniegt iniciatīvu! Šis apraksts palīdzēs labāk saprast iniciatīvas iesniegšanas, publicēšanas un parakstu vākšanas kārtību, kā arī palīdzēs iniciatīvu izveidot tādu, lai zibenīgi ātri savāktu 10’000 parakstu! Ja ir vēl kādi jautājumi - droši raksti [email protected]!

Platforma ManaBalss kopš 2011. gada sniedz bezmaksas servisu Latvijas iedzīvotājiem - iniciatīvu parakstītājiem un iesniedzējiem, kas nav saistīti ar politiskajām vai komerciālajām interesēm.

Bez maksas iniciatīvas platformā var arī iesniegt politiski neitrālas biedrības, nodibinājumi un asociācijas, kas darbojas sabiedrības labā.

Politiskajām partijām, uzņēmumiem un biznesa lobijiem iniciatīvas publicēšana ir maksas pakalpojums, par ko tiek izrakstīts rēķins. Platformas ManaBalss jaunā cenu politika ir spēkā no 2020. gada 1. februāra.

Maksa par iniciatīvas publicēšanu uzņēmumiem* (EUR):

Sīkajiem uzņēmumiem (līdz 10 darbinieki, apgrozījums/bilance līdz 2 milj. eiro): 1000.
Mazajiem un vidējiem: 2000
Lielajiem: 4900

Maksa par iniciatīvas publicēšanu politiskajām partijām**:

 Zemi/vidēji ziedojumi partijai***Augsti ziedojumi partijai***
Neliels/vidējs biedru skaits
(<1 000 biedri)
2000 EUR4900 EUR
Liels biedru skaits
(≥1 000 biedri)
4900 EUR4900 EUR

*Ar komersanta atbilstību statusam var iepazīties: http://www.liaa.gov.lv/lv/es-fondi/noderiga-informacija/mvk-statusa-noteiksana
**Pirms rēķina izrakstīšanas partiju pārstāvim jāuzrāda oficiāls dokuments par aktuālo partijas biedru skaitu.
***Partijas, kas pēdējo 12 mēnešu laikā ziedojumos saņēmušas ≥100 000 EUR, iekļaujas sadaļā “Augsti ziedojumi partijai”. Partijas, kas saņēmušas ziedojumos <100 000 EUR iekļaujas sadaļā “Zemi/vidēji ziedojumi partijai”.

Ierobežojums ir ieviests, lai ziedotājiem, kas uztur mūsu portālu, nebūtu jāsponsorē partiju aktivitātes platformā. Tas arī palīdz līdzsvarot politisko partiju, to biedru un visplašākās sabiedrības iesaisti iniciatīvu ierosināšanā.

Privātpersonām iniciatīvas ierosināšana ir bezmaksas.

Iniciatīvu kvalitātes kritēriji

Iniciatīva ir tiesiski regulējama. Likumu, MK noteikumu, valsts politikas dokumentu - pamatnostādņu, stratēģiju, plānu -, pašvaldību ārējo normatīvo aktu vai atbildīgo institūciju rīcības izmaiņu rezultātā iespējams īstenot iniciatīvu. Ideja un piedāvātais risinājums balstīti patiesos un pierādāmos faktos.

Ideju var īstenot valsts vai pašvaldību iestāde, mainot normatīvos aktus vai mainot savu faktisko rīcību. Iesniedzot iniciatīvu, ir vērtīgi noskaidrot, kuri likumi regulē šo jomu - no tā atkarīgs gan tas, kam iniciatīvu vislabāk adresēt, gan arī tas, vai un kādas pārmaiņas iespējamas. Piemēram, virkni lietu nemaz nevar tik vienkārši mainīt, jo tās ir noteiktas vai nu ES līmeņa tiesību aktos, vai arī attiecas uz jomu, kuru valsts vai pašvaldība nemaz neregulē. Ja iniciatīvā ir minēti konkrēti fakti, tiem ir jābūt patiesiem un pierādāmiem (piemēram, nederēs arguments, ka kaut kas ir noticis “uz aizdomu pamata”, un tādēļ nepieciešamas pārmaiņas - aizdomas mēs nevaram pārbaudīt).

Iniciatīva nav pretrunā ar Latvijas valsts pamatiem.

Iniciatīva nav pretrunā ar Latvijas valsts pamatiem - tas nozīmē Latviju kā neatkarīgu valsti, kuras mērķis ir nodrošināt latviešu nācijas pastāvēšanu un visu Latvijas iedzīvotāju labklājību, kuras teritoriju veido vēsturiskās latviešu zemes Vidzeme, Latgale, Kurzeme un Zemgale, kuras valsts iekārta balstās uz Satversmē noteiktajiem demokrātijas, tiesiskas valsts, sociāli atbildīgas valsts un nacionālas valsts virsprincipiem, un kura respektē Satversmē noteiktās cilvēku pamattiesības un pamatvērtības. Tātad var tikt iesniegtas iniciatīvas arī par Satversmes grozījumiem (tajā skaitā tālejošiem grozījumiem), ja vien ar to netiek mainīta Latvijas valsts būtība, kas balstās uz minētajiem principiem, un kuru aizsargā Satversmes negrozāmais kodols.

Iniciatīvā aprakstīts konkrēts piedāvājums problēmas risinājumam.

Iniciatīvā ietvertas nevis vispārīgas frāzes (piemēram, “samazināt nodokļus”, “veikt pasākumus labklājības veicināšanai”, “sodīt vainīgos”), bet aprakstīti konkrēti ieteikumi rosināto pārmaiņu īstenošanai. Svarīgi - iniciatīvām par nodokļu jautājumiem, kā arī jautājumiem, kas atstāj būtisku ietekmi uz valsts vai pašvaldības budžetu, īsi jāapraksta arī šī ietekme un no kādiem līdzekļiem varētu segt samazinājumu budžetā!

Iniciatīvas saturs atbilst Saeimas Kārtības ruļļa 131.3 panta 2. punkta prasībām. Iniciatīva nedrīkst ietvert tādu prasījumu, kurš ir acīmredzami nepieņemams demokrātiskā sabiedrībā vai klaji aizskarošs, iniciatīva nedrīkst pārkāpt vērtības, kas respektē cilvēka cieņu, brīvību, demokrātiju, vienlīdzību, tiesiskumu un cilvēktiesības, tostarp minoritāšu tiesības.

Iniciatīva ir PAR ideju. Iniciatīva nesatur aicinājumu vērsties pret cilvēkiem, pret notikumiem vai pret idejām.

Iniciatīvai ir jāatbild uz jautājumu “Ko mēs gribam?”, piedāvājot konstruktīvu, uz vispatverošām, ilgtspējīgām pārmaiņām vērstu risinājumu. Nevarēsim publicēt iniciatīvas, kas pieprasa kādas konkrētas personas atsaukšanu, atkāpšanos, demisiju, kriminālvajāšanu u.c. darbības, kas vērstas pret konkrēto personu. Nepublicēsim iniciatīvas, kas pieprasa kaut ko aizliegt, sodīt, pārtraukt, atteikties utt. Ikvienu iniciatīvu var formulēt un pārveidot par PAR iniciatīvu - katru konkrētu gadījumu izskatīsim atsevišķi, no savas puses piedāvājot ieteikumus, kā to izdarīt! Attiecībā uz šo un pārējiem kritērijiem, vērtēsim gan iniciatīvas tekstu - konkrētos formulējumu,s - gan iniciatīvas “garu” - domu, kas ir aiz šī teksta.

Iniciatīvā paustajiem apgalvojumiem jābūt patiesiem un pierādāmiem, tās saturs nedrīkst būt maldinošs.

Izteiktajiem argumentiem, kas atbalsta iniciatīvas domu, jābūt ar skaidru to izcelsmes avotu, piemēram, valsts iestāžu, akreditētu mācību iestāžu, pētījumu centru, publicētu akadēmisku un pētniecisku darbu dati, tēzes un secinājumi. Informācija nevar tikt pārpubliskota no neuzticamiem avotiem. Par neuzticamiem avotiem tiek uzskatīti tādi mediji, kas nav neatkarīgi, kas izplata viltus ziņas vai maldinošu informāciju.

Veidojot iniciatīvu, ieteicams faktiem un apgalvojumiem pierakstīt klāt avotu, no kurienes informācija ņemta. Ja tas netiek norādīts, platformas administratoriem ir tiesības šo informāciju pieprasīt iniciatīvas autoriem. Iniciatīvas autoriem ir tiesības teksta saturam nenorādīt atsauci, ja tas ir skaidri noformulēts kā autora/-es personīgais viedoklis (izmantojot vārdus “manuprāt”, “pēc manām domām”, utml.).

Iniciatīva ir iesniegta latviešu valodā, tajā nav gramatikas kļūdu.

Iniciatīvai ir pievienots ilustratīvs attēls, kas palīdz labāk saprast iniciatīvā aprakstīto ideju un tās risinājumu.

Iniciatīvu papildus kritēriji

Lai iniciatīvu tiktu publicēta, tai obligāti ir jāatbilst kvalitātes kritērijiem. Ja tā atbilst arī visiem papildus kritērijiem, tad mēs to dažādos veidos izcelsim, lai tā labāk un biežāk ir redzama portāla apmeklētājiem!

  • Iniciatīvai ir kvalitatīvi uzrakstīts teksts bez gramatikas un stila kļūdām.
  • Tā attiecas uz lielāko daļu Latvijas iedzīvotāju.
  • Tā veicina atvērtas, demokrātiskas un ilgtspējīgas ekonomikas, pārvaldes un sabiedrības veidošanu.
  • Tā piedāvā konstruktīvu, reāli īstenojamu, konkrētu risinājumu un uzlabojumu.

Visas publicētās iniciatīvas būs pieejamas ar linku, kā arī atrodamas sadaļā “jaunākās iniciatīvas” vai arī ierakstot meklētājā iniciatīvas atslēgas vārdus.

Iniciatīvas iesniegšana - kas jāņem vērā?

Kā iesniegt iniciatīvu?

Ko darīt, kad iniciatīva jau iesniegta?

Kā sazināties ar medijiem un panākt, ka tie sadzird tavu iniciatīvu?

Kā komunicēt ar deputātiem un lobēt savas intereses parlamentā?

Kā piesaistīt pilsoņu un organizāciju atbalstu savai idejai?

Savākti 10’000 parakstu - kas tālāk?

Kas ir veiksmīgas iniciatīvas pamatā?

Biežāk uzdotie jautājumi

Vai no maniem parakstiem portālā ir kāda jēga?

Pilnīgi noteikti! ManaBalss.lv vairāk kā trīs gadu pastāvēšanas laikā 14 iniciatīvas ir savākušas vairāk kā 10’000 parakstus - no tām par 8 Saeima ir pieņēmusi gala lēmumu, 4 vēl ir procesā Saeimā. Politiķi un mediji portālā publicētās idejas ierauga un ņem vērā!

Vairāk par paveikto lasi ŠEIT.

Kā izveidot iniciatīvu?

Iniciatīvu var izveidot, spiežot pogu „Izveidot jaunu iniciatīvu” un autorizējoties portālā ar savas internetbankas pieeju. Tālāk Tev jāseko portāla norādēm un atbilstoši jāieraksta informācija par savu iniciatīvu tam paredzētajās sadaļās. Pievērs uzmanību izvirzītajiem kvalitātes kritērijiem iniciatīvas atbilstībai! Aicinām arī sazināties ar portālu pirms iniciatīvas izveidošanas, lai mēs zinātu, ka šāda iniciatīva tiek plānota un varētu laicīgi un efektīvi palīdzēt pie tās izveides.

Kas var iesniegt iniciatīvu?

Iniciatīvu var iesniegt Latvijas Republikas pilsoņi, kas sasnieguši 16 gadu vecumu.

Kas var būt iniciatīvas pārstāvis?

Iniciatīvas pārstāvis var būt ikviens Latvijas Republikas pilsonis, kas sasniedzis 16 gadu vecumu, vai arī Latvijā reģistrēta juridiska persona. Lai mainītu iniciatīvas pārstāvi, lugums sazināties ar portālu - pastāstīsim, kas nepieciešams, lai mēs to varētu nomainīt!

Kā var parakstīties par iniciatīvu?

Par iniciatīvu var parakstīties, autorizējoties portālā ar savas internetbankas pieeju.

Kāpēc var parakstīties tikai ar internetbanku?

Parakstīties var tikai ar internetbanku, lai nodrošinātu parakstu patiesumu un to, ka persona par katru iniciatīvu parakstās vienu reizi. Parakstoties ar internetbanku, portālā tiek piereģistrēts personas kods. Tādējādi iestādes, kurām iesniedz savāktos parakstus, var pārliecināties par personu datu un parakstu patiesumu, salīdzinot tos ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē esošo informāciju. Citā veidā parakstu autentiskumu nodrošināt pagaidām nevaram.

Kāpēc nevar parakstīties ar manu internetbanku?

Esam centušies iekļaut visas biežāk izmantotās Latvijas internetbankas. Ja tavas internetbankas nav mūsu sarakstā, tas nozīmē, ka vai nu šo banku izmanto ļoti mazs cilvēku skaits vai neizmanto vispār, vai arī banka nav varējusi vai gribējusi ar mums sadarboties.

Lūgums sazināties ar jūsu banku, un lūgt viņiem sazināties ar mums, lai varam iekļaut šo internetbanku mūsu sarakstā.

Vai par iniciatīvas izveidošanu vai parakstīšanos ir jāmaksā?

Iniciatīvu izveidošana un parakstīšanās portālā ir bezmaksas.

Kas jādara, kad iniciatīvai ir savākti 10’000 paraksti?

Kad savākti 10 000 paraksti, iniciatīvu var iesniegt izskatīšanai Saeimā. Aicinām autorus sazināties ar portālu, pirms iniciatīvas iesniegšanas Saeimā! Palīdzēsim Jums sagatavot iesniegumu, paskaidrosim, kā notiek savākto parakstu nodošana Saeimai, un centīsimies Jums palīdzēt darbā ar Saeimu.

Vai ir noteikts termiņš, kurā jāsavāc 10’000 paraksti?

Nē, termiņa parakstu vākšanai nav.

Kādēļ iniciatīvu var iesniegt tikai latviešu valodā?

Iniciatīvu pieņemam tikai latviešu valodā, jo tikai latviski varēsim pēc tam iniciatīvu iesniegt Saeimā, kā to nosaka Latvijas Republikas likumi. Iniciatīvas teksta sākotnējo versiju kopā izveidosim latviešu valodā - pēc tam nodrošināsim tam oficiālu tulkojumu! Iniciatīva pēc publicēšanas būs pieejama gan latviešu, gan krievu valodā.

Kā varu jums palīdzēt ManaBalss.lv darbā?

Portāla uzturēšana un attīstīšana patiešām prasa daudz laika un resursu, taču mums ir liels prieks, ka varam sniegt šādu ieguldījumu labākas Latvijas veidošanā! Mums ir daudz vajadzību, kuras ne vienmēr varam segt no projektu finansējuma līdzekļiem, tādēļ ļoti priecāsimies par ikvienu ziedojumu - tie palīdzēs portālu veidot ātrāku, labāku, ērtāku un efektīvāku! Par ziedošanas iespējām lasi ŠEIT.

Kur es varu iepazīties ar mājaslapas īstenoto politiku attiecībā uz manu datu aizsardzību?

Ar to var iepazīties sadaļā privātuma politika