Pārstāvis: Biedrība "Bona Fide Latvia"Publicēta: 07. Oct (2019)

PAPLAŠINĀT PROFESIONĀLĀS IESPĒJAS AGRĀK SODĪTIEM CILVĒKIEM
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
268
Jau parakstījuši 268
9'732

Vairākas profesijas un jomas regulējošajos normatīvajos aktos ir noteikts aizliegums ieņemt šos amatus cilvēkiem, kuri jebkad ir sodīti, neatkarīgi no izdarītā likumpārkāpuma veida un laika, kas pagājis kopš pārkāpuma brīža. Šāds ierobežojums noteikts, piemēram, prakses ārstiem, militārā dienesta amatpersonām, zvērinātiem advokātiem, zvērinātiem notāriem u.c. speciālistiem. Tāpēc, piemēram, cilvēks, kurš, būdams nepilngadīgs, vienreiz dzīvē ar nosacītu brīvības atņemšanas sodu notiesāts par zādzību, nespēs nekad kļūt par prakses ārstu, dienēt militārajā dienestā, Zemessardzē, strādāt Valsts policijā, kļūt par zvērinātu advokātu vai notāru. Šie ierobežojumi ir jāmīkstina, jo šobrīd vairākas sabiedrībai svarīgas profesionālās sfēras uz visiem laikiem ir slēgtas cilvēkiem, kas kādreiz dzīvē izdarījuši noziedzīgu nodarījumu. Lielākā daļa likumpārkāpumus izdarījušo cilvēku ir sodīti ar soda veidiem, kas neparedz brīvības atņemšanu – naudas sodiem, piespiedu darbu vai atrašanos Valsts probācijas dienesta uzraudzībā. Daudzi ir sodīti tikai vienreiz dzīvē. Viņi nesaista sevi ar kriminālo pasauli. Ar likumu aizliedzot uz visu mūžu ieņemt noteiktus amatus, sabiedrība viņiem izsaka savu neuzticību un bailes par atkārtotu noziegumu iespēju. Tādējādi sodu par vienreiz izdarītu kļūdu cilvēks saņem divreiz un izcieš to visu savu dzīvi, jo sabiedrība nodarījumu neaizmirst līdz pat viņa mūža beigām.

Šobrīd noteiktos absolūtos ierobežojumus ir jāmīkstina. Lemjot par cilvēka iespējām ieņemt amatu attiecīgajā profesijā, iespējams noteikt sodāmības dzēšanu kā izvērtēšanas kritēriju. Atsevišķos gadījumos jomu regulējošā normatīvajā aktā var noteikt to, par kādu noziedzīgu nodarījumu sodīta persona nedrīkst ieņemt attiecīgo amatu, vai arī paredzēt katra atsevišķā amata kandidāta individuālu izvērtēšanu.

Izmaiņas pavērs plašākas profesionālās perspektīvas lielai sabiedrības daļai – personām, kuras kādreiz dzīvē izcietušas sodu par noziedzīgiem nodarījumiem un ar savu dzīvi apliecinājušas vēlmi kļūt par pilntiesīgiem sabiedrības locekļiem. Tādējādi viņiem pavērtos profesionālās karjeras iespējas militārajā dienestā, advokatūrā, ārstniecībā un citās valstij nozīmīgās jomās. Grozījumi normatīvajos aktos svarīgi gan tāpēc, lai ievērotu šo cilvēku tiesības attīstīt sevi un veidot par pilntiesīgiem sabiedrības locekļiem jebkurā no izvēlētajām profesijām, gan arī, lai mēs – sabiedrība – nezaudētu labus karavīrus, advokātus vai ārstus vienreiz izdarītas kļūdas dēļ. Palielinoties profesionāļu klāstam attiecīgajā jomā, pieaugs arī konkurence un, attiecīgi, labu speciālistu skaits. Mazināsies agrāk sodītu cilvēku atstumšana un sociālo izolāciju veicinoši nosacījumi.

Pievienots dokuments

Pilns_iniciatīvas_teksts_2.pdf 94 KB (atvērt)

Iniciatīvas parakstītāji 268

Iniciatīvas jaunumi

Vai ir jānoņem ierobežojumi darba tirgū agrāk sodītiem cilvēkiem? Top raidījums RīgaTV2412. Nov (2019)

Cilvēks, kurš, būdams nepilngadīgs, vienreiz dzīvē ar nosacītu brīvības atņemšanas sodu notiesāts par zādzību, nespēs nekad kļūt par prakses ārstu, dienēt militārajā dienestā, Zemessardzē, strādāt Valsts policijā, kļūt par zvērinātu advokātu vai notāru. Vai šī kārtība ir jāmaina? Par to diskutēsim kārtējā raidījumā "Mana Balss"!

Nāc uz ierakstu studijā otrdien, 12. novembrī, plkst. 18:45 (ierašanās no 18:30) Rīgā, Blaumaņa ielā 32! Ēterā skaties svētdien, 17. novembrī, plkst. 20.00!

Diskutēs:
Jānis Nicmanis, iniciatīvas autors
Matīss Malojlo, Tiesībsarga biroja Pilsonisko un politisko tiesību nodaļas vecākais jurists
Valentīna Gorbunova, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas priekšnieka pienākumu izpildītāja
Andrejs Judins, Saeimas deputāts (JV), tiesību zinātņu doktors, Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas priekšsēdētājs
Diskusiju moderē: Ansis Klintsons

Raidījuma "Mana Balss" projektu finansē "Mediju atbalsta fonds" no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbild RīgaTV 24.

AUTORS: MANA BALSS