Pārstāvis: Liene GāterePublicēta: 08. Mar (2017)

PAR 30% SIEVIEŠU PĀRSTĀVĪBU SAEIMĀ
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
175
Jau parakstījuši 175
9'825

Latvijas sabiedrībā sieviešu īpatsvars ir 54%. Kopš neatkarības atgūšanas Saeimā sievietes ir vienmēr pārstāvētas daudz mazāk. Ja gribam politiku, kas atspoguļo sieviešu intereses un vajadzības un kas izmanto gudros prātus no visas sabiedrības, tad jāievieš stimulējoši instrumenti, lai to panāktu! Dažādas dzimumu kvotas, arī konstitūcijā iestrādātas, pastāv aptuveni 100 pasaules valstīs. Arī Eiropas Savienība atbalsta sieviešu un vīriešu līdztiesību lēmumu pieņemšanā. Šobrīd 12.Saeimā sievietes ir tikai 16% no visiem deputātiem, iepriekšējās - 11.Saeimā – 26%, 10.Saeimā – 21%, 9.Saeimā – 20%. Šodien nepastāv neviens instruments, kas stimulētu proporcionālu dzimumu pārstāvniecību Latvijas parlamentā. Tas nav taisnīgi. Taču lielākajā daļā Eiropas Savienības un Eiropas ekonomiskās zonas valstu jau ir ieviests kāds stimuls, lai palielinātu sieviešu proporciju parlamentā. Visbiežāk tās ir likumā iestrādātas kvotas vēlēšanu sarakstiem vai pašu politisko partiju ieviestas kvotas, kas noteiktas partijas statūtos. Un tas strādā! Vēl neviena Latvijas parlamentā pārstāvētā politiskā partija savos statūtos dzimumu kvotas nav ieviesusi. Lai gan vairākas partijas centušās palielināt sieviešu skaitu sarakstos, 12.Saeimas vēlēšanās tas nesasniedza cerēto rezultātu – sieviešu skaits parlamentā kritās par 10%.

Saeimai ir jākļūst par sabiedrības spoguli. Risinājums, kas veicinātu sieviešu reprezentāciju Latvijas likumdevējā, ir Satversmes 5.panta grozījumi, nosakot, ka Saeima sastāv no 100 tautas priekšstāvjiem, no kuriem vismaz 30 ir sievietes un vismaz 30 ir vīrieši. 30% ir pirmais solis uz pilnu politisko līdztiesību.

30% kvota nodrošinās ne tikai lielāku sieviešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā, bet arī ievēlēto sieviešu dažādību. Dažādība palīdz pieņemt labākus lēmumus visas sabiedrības interesēs. Valstīs, kur tiek uzlaboti dzimumu līdztiesības rādītāji, ar laiku mazinās korupcijas apjoms. Pētījumos secināts, ka reālas ietekmes gūšanai, sievietēm jāsastāda vismaz viena trešdaļa no lēmējinstitūcijas. Piemēram, Eiropas Parlamentā šobrīd ir 36% sieviešu.

Iniciatīvas jaunumi

Centrs MARTA pievienojas iniciatīvas atbalstītājiem!10. May (2017)

"Paldies (iniciatīvas autorei) Lienei Gāterei par šo iniciatīvu un diskusiju aizsākšanu! Arī Centrs MARTA uzskata, ka ir nepieciešama politiskā griba un konkrēti instrumenti sieviešu līdzdalības lēmumu pieņemšanā vairošanai. Par vienlīdzīgāku sabiedrības atspoguļojumu Saeimā!" savu nostāju pauž Centra MARTA pārstāve Agate Rublovska.

AUTORS: ANNIJA EMERSONE