Autors problēmas risinājumu ir radis ar Tiesībsarga biroja starpniecību

Pārstāvis: Oļegs ZadoreckisPublicēta: 23. Dec (2020)

PAR ATKRITUMU STĀVVADU RĪGĀ TURPMĀKO IZMANTOŠANU
Iniciatīva tiks iesniegta Rīgas domē

2'000
628
Jau parakstījuši 628
1'372

Grozīt Rīgas domes saistošo noteikumu Nr. 87 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rīgas pilsētā” 38. punktu un ļaut namu apsaimniekotājiem Rīgā pašiem izlemt jautājumu par atkritumu stāvvadu turpmāko izmantošanu.

Saskaņā ar Rīgas domes saistošo noteikumu Nr. 87 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rīgas pilsētā” 38. punktu “daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apsaimniekotājs sadarbībā ar dzīvokļa īpašuma īpašniekiem par saviem līdzekļiem līdz 2021.gada 1.j anvārim slēdz atkritumu stāvvadus, nodrošinot atkritumu konteineru uzstādīšanu.” Līdz ar to visiem atkritumu stāvvadiem Rīgas pilsētā ir jābūt slēgtiem līdz 2021. gada 1. janvārim. Atbildot uz iesniegumu, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde pamato šo punktu ar argumentu, ka šobrīd daudzviet atkritumu stāvvadi nav higiēniski tīri, kā arī netiek veikta dezinfekcija, kas apdraud cilvēka veselību pretēji Atkritumu apsaimniekošanas likumam. Kā arī vasarā un karstā laikā, iemetot stāvvados atsevišķus pārtikas produktus, veidojas nepatīkamas smakas.

Tomēr tas ir labas namu apsaimniekošanas jautājumus. Mēs dzīvojam lielā daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā, kuru apkalpo atbildīgais apsaimniekotājs. Mūsu mājā nav nevienas no minētajām problēmām. No otras puses, mūsu mājā dzīvo invalīdi, pensionāri un māmiņas ar maziem bērniem, kurām būs grūti pārvadāt sašķirotus atkritumus no saviem dzīvokļiem uz atkritumu konteineriem pagalmā un kuras iegādājās dzīvokļus mūsu ēkā, zinot, ka tajā ir atkritumu stāvvadi. Ar šo lūdzam grozīt Rīgas domes saistošo noteikumu Nr. 87 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rīgas pilsētā” 38. punktu un ļaut namu apsaimniekotājiem Rīgā pašiem izlemt jautājumu par atkritumu stāvvadu turpmāko izmantošanu, jo šis punkts aizskar Satversmes 105. pantu.

Pievienots dokuments

RD_MVD_atbilde.pdf 98 KB (atvērt)

Iniciatīvas jaunumi

Rīgas domei būs jāpārskata aizliegums izmantot atkritumu stāvvadus02. Jul

Iesaistoties tiesībsargam, Rīgas domei būs jāpārskata aizliegums izmantot atkritumu stāvvadus, ziņo portāls Delfi.

Šī ziņa sasaucas ar iniciatīvu "Par atkritumu stāvvadu Rīgā turpmāko izmantošanu".

Rīgas domes lēmums no šā gada 1. janvāra daudzstāvu mājās slēgt atkritumu stāvvadus ir pretrunā ar vairākiem likumiem un neatbilst labas pārvaldības principam, līdz ar to Tiesībsarga birojs aicina pašvaldību šo normu izslēgt no saistošajiem noteikumiem.

Tiesībsarga rekomendācijas īstenošanai tiek noteikts laiks – pašvaldībai tas jāizdara trīs mēnešu laikā.

Pie Tiesībsarga 2020. gada beigās vērsies kāds iedzīvotājs, kurš norādījis, ka Rīgas domes saistošie noteikumu "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rīgas pilsētā" 38. punkts, iespējams, neatbilst Latvijas Republikas Satversmes 105. pantā noteiktajām tiesībām uz īpašumu. Vienlaikus Tiesībsarga birojā atzīmē, ka lietas izskatīšanas laikā tika saņemtas vēl četras personu sūdzības par atkritumu stāvvadu slēgšanu daudzstāvu mājās Rīgā.

38. pants nosaka, ka Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apsaimniekotājs sadarbībā ar dzīvokļa īpašuma īpašniekiem par saviem līdzekļiem līdz 2021.gada 1. janvārim slēdz atkritumu stāvvadus, nodrošinot atkritumu konteineru uzstādīšanu. Izraugoties atkritumu konteineru uzstādīšanas vietu, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apsaimniekotājs un dzīvokļa īpašuma īpašnieki ņem vērā šo saistošo noteikumu nosacījumus un nodrošina, ka atkritumu savākšana un izvešana, kā arī piekļuve atkritumu konteineriem atbildīs šajos saistošajos noteikumos izvirzītajām prasībām.

Arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) norādījusi, ka, ierobežojot atkritumu stāvvadu izmantošanu, tiks veicināta atkritumu dalīta vākšana un nešķiroto atkritumu samazināšana. Taču VARAM ieskatā, Rīgas domes saistošie noteikumi paredz, ka, lai slēgtu atkritumu stāvvadus, mājas apsaimniekotājam ir jāsadarbojas ar dzīvokļu īpašniekiem, un bez īpašnieku vairākuma piekrišanas stāvvadus slēgt nav atļauts.

Avots: Delfi

_____________________________

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Ar 36 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem kopš 2011. gada ap ManaBalss platformu radītā pilsoniskās līdzdalības ekosistēma ir unikāli sekmīga pasaules mērogā.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un ar to saistītās uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam ir salīdzinoši pat ļoti atsaucīgi un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu.

Tavai balsij ir nozīme!

Apsver savu atbalstu jaunākajām iniciatīvām ManaBalss platformā!

Abonē arī ManaBalss iniciatīvu jaunumus savā e-pastā! To var viegli izdarīt, mūsu mājaslapas viedlogā "ManaBalss.lv labās ziņas – Tavā e-pastā!" ierakstot savu adresi.

AUTORS: MANA BALSS