Autors problēmas risinājumu ir radis ar Tiesībsarga biroja starpniecību

Pārstāvis: Oļegs ZadoreckisPublicēta: 23. Dec (2020)

PAR ATKRITUMU STĀVVADU RĪGĀ TURPMĀKO IZMANTOŠANU
Iniciatīva tiks iesniegta Rīgas domē

2'000
653
Jau parakstījuši 653
1'347

Grozīt Rīgas domes saistošo noteikumu Nr. 87 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rīgas pilsētā” 38. punktu un ļaut namu apsaimniekotājiem Rīgā pašiem izlemt jautājumu par atkritumu stāvvadu turpmāko izmantošanu.

Saskaņā ar Rīgas domes saistošo noteikumu Nr. 87 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rīgas pilsētā” 38. punktu “daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apsaimniekotājs sadarbībā ar dzīvokļa īpašuma īpašniekiem par saviem līdzekļiem līdz 2021.gada 1.j anvārim slēdz atkritumu stāvvadus, nodrošinot atkritumu konteineru uzstādīšanu.” Līdz ar to visiem atkritumu stāvvadiem Rīgas pilsētā ir jābūt slēgtiem līdz 2021. gada 1. janvārim. Atbildot uz iesniegumu, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde pamato šo punktu ar argumentu, ka šobrīd daudzviet atkritumu stāvvadi nav higiēniski tīri, kā arī netiek veikta dezinfekcija, kas apdraud cilvēka veselību pretēji Atkritumu apsaimniekošanas likumam. Kā arī vasarā un karstā laikā, iemetot stāvvados atsevišķus pārtikas produktus, veidojas nepatīkamas smakas.

Tomēr tas ir labas namu apsaimniekošanas jautājumus. Mēs dzīvojam lielā daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā, kuru apkalpo atbildīgais apsaimniekotājs. Mūsu mājā nav nevienas no minētajām problēmām. No otras puses, mūsu mājā dzīvo invalīdi, pensionāri un māmiņas ar maziem bērniem, kurām būs grūti pārvadāt sašķirotus atkritumus no saviem dzīvokļiem uz atkritumu konteineriem pagalmā un kuras iegādājās dzīvokļus mūsu ēkā, zinot, ka tajā ir atkritumu stāvvadi. Ar šo lūdzam grozīt Rīgas domes saistošo noteikumu Nr. 87 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rīgas pilsētā” 38. punktu un ļaut namu apsaimniekotājiem Rīgā pašiem izlemt jautājumu par atkritumu stāvvadu turpmāko izmantošanu, jo šis punkts aizskar Satversmes 105. pantu.

Pievienots dokuments

RD_MVD_atbilde.pdf (atvērt)

Iniciatīvas jaunumi

Par gaisa kvalitāti Rīgā un Eiropā – iesaisties!13. Jan (2022)

Tā kā esi parakstījis šo iniciatīvu un Tev visdrīzāk rūp sakoptas, atbildīgas un veselīgas vides jautājumi, lūdzam pievērst uzmanību šai organizācijas ManaBalss ziņai un aicinājumam līdzdarboties!

Proti, Rīga ir viena no piecām Eiropas pilsētām, kur iedzīvotāji šogad kopīgi meklēs risinājumus gaisa kvalitātes uzlabošanai savas pilsētas un Eiropas līmenī.

Kā viena no piecām pilsētām Rīga ir izvēlēta dalībai starptautiskajā projektā "CODE Europe". Šis projekts ir mēģinājums kopīgi radīt risinājumus Eiropas gaisa kvalitātes jomā, ļaujot sabiedrībai norādīt uz konkrētām problēmām un piedāvāt savas idejas to risināšanai. Projekta iznākums būs lokāla, nacionāla un Eiropas līmeņa likumdošanas iniciatīvas, lai risinātu gaisa piesārņojuma problēmas un ikvienam nodrošinātu veselīgu gaisa kvalitāti.

Projektā savu artavu var sniegt ikviens, kuram ir viedoklis par Rīgas gaisa kvalitāti un ir vēlme iesaistīties šīs problēmas reālā risināšanā. Projekta mājaslapā aicinām aizpildīt īsu anketu un raksturot problēmas, ar kurām nācies saskarties galvaspilsētas gaisa kvalitātes dēļ. Tas paredzami neprasīs vairāk par piecām minūtēm.

Katra pieredze un paustais viedoklis ir vērtība, kas palīdzēs uzlabot gaisa kvalitāti visiem Rīgas, Latvijas un Eiropas iedzīvotājiem!

Gaisa kvalitātes tēma kļūst arvien aktuālāka tās pārrobežu rakstura un ar to saistīto problēmu dēļ. Tiek lēsts, ka katru gadu apmēram 400’000 priekšlaicīgas nāves gadījumu Eiropā izraisa tieši gaisa piesārņojuma radītās problēmas. Lai panāktu veselīgu gaisa kvalitāti, jāmeklē visaptveroši un problēmas mērogam piemēroti risinājumi. Tāpēc šī projekta ietvaros tiks izmēģināts Eiropā vēl nebijuša mēroga ideju pūļa iesaistes metode jeb crowdsourcing.

Projekta gaitā savāktās idejas un ieteikumi tiks mērogoti. Projekta sākumā tie aptvers tikai vietējo (pilsētas) līmeni, bet projekta noslēgumā tie sasniegs Eiropas Savienības līmeni.

Tas notiks sekojoši:

- Vispirms iedzīvotāji iezīmēs tās gaisa kvalitātes radītās problēmas, ar kurām viņi savā galvaspilsētā saskaras ikdienā.

- Tad iedzīvotāji piedāvās risinājumus izceltajām gaisa kvalitātes problēmām.

- Iedzīvotāji atlasīs idejas un prioritātes, kas būtu aktuālas ne vien Rīgā, bet arī plašākā mērogā.

- Pamatojoties uz iepriekš apkopoto informāciju, iedzīvotāji kopā ar ekspertiem – Eiropas Vides Biroju – formulēs politikas priekšlikumus par gaisa kvalitāti.

Rīgā projektu vada organizācija ManaBalss un Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS. Projekta aktualitātēm un vērtīgai informācijai par pilsētas gaisa kvalitātes jautājumiem var sekot "Par tīru gaisu Rīgā" Facebook kontā!

***

Projekts CODE Europe 2022. gada garumā norisināsies piecās Eiropas pilsētās – Rīgā, Tallinā, Atēnās, Lisabonā un Burgasā. Tā ievaros tiek ieviests arī inovatīvs sociālās ieklausīšanās rīks, kas ar mākslīgā intelekta palīdzību spēj ievākt internetā pieejamo informāciju par iedzīvotāju nostāju gaisa kvalitātes jautājumos. Projekta gaitā norisinās arī pētnieciskā darbība par digitālo līdzdalību un tiek izstrādāta vispārēji pielietojama metodoloģija tās izvērtēšanai, kā arī ētikas vadlīnijas turpmākajām sociālās ieklausīšanās kampaņām.

AUTORS: MANA BALSS

Rīgas domei būs jāpārskata aizliegums izmantot atkritumu stāvvadus02. Jul (2021)

Iesaistoties tiesībsargam, Rīgas domei būs jāpārskata aizliegums izmantot atkritumu stāvvadus, ziņo portāls Delfi.

Šī ziņa sasaucas ar iniciatīvu "Par atkritumu stāvvadu Rīgā turpmāko izmantošanu".

Rīgas domes lēmums no šā gada 1. janvāra daudzstāvu mājās slēgt atkritumu stāvvadus ir pretrunā ar vairākiem likumiem un neatbilst labas pārvaldības principam, līdz ar to Tiesībsarga birojs aicina pašvaldību šo normu izslēgt no saistošajiem noteikumiem.

Tiesībsarga rekomendācijas īstenošanai tiek noteikts laiks – pašvaldībai tas jāizdara trīs mēnešu laikā.

Pie Tiesībsarga 2020. gada beigās vērsies kāds iedzīvotājs, kurš norādījis, ka Rīgas domes saistošie noteikumu "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rīgas pilsētā" 38. punkts, iespējams, neatbilst Latvijas Republikas Satversmes 105. pantā noteiktajām tiesībām uz īpašumu. Vienlaikus Tiesībsarga birojā atzīmē, ka lietas izskatīšanas laikā tika saņemtas vēl četras personu sūdzības par atkritumu stāvvadu slēgšanu daudzstāvu mājās Rīgā.

38. pants nosaka, ka Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apsaimniekotājs sadarbībā ar dzīvokļa īpašuma īpašniekiem par saviem līdzekļiem līdz 2021.gada 1. janvārim slēdz atkritumu stāvvadus, nodrošinot atkritumu konteineru uzstādīšanu. Izraugoties atkritumu konteineru uzstādīšanas vietu, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apsaimniekotājs un dzīvokļa īpašuma īpašnieki ņem vērā šo saistošo noteikumu nosacījumus un nodrošina, ka atkritumu savākšana un izvešana, kā arī piekļuve atkritumu konteineriem atbildīs šajos saistošajos noteikumos izvirzītajām prasībām.

Arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) norādījusi, ka, ierobežojot atkritumu stāvvadu izmantošanu, tiks veicināta atkritumu dalīta vākšana un nešķiroto atkritumu samazināšana. Taču VARAM ieskatā, Rīgas domes saistošie noteikumi paredz, ka, lai slēgtu atkritumu stāvvadus, mājas apsaimniekotājam ir jāsadarbojas ar dzīvokļu īpašniekiem, un bez īpašnieku vairākuma piekrišanas stāvvadus slēgt nav atļauts.

Avots: Delfi

_____________________________

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Ar 36 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem kopš 2011. gada ap ManaBalss platformu radītā pilsoniskās līdzdalības ekosistēma ir unikāli sekmīga pasaules mērogā.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un ar to saistītās uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam ir salīdzinoši pat ļoti atsaucīgi un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu.

Tavai balsij ir nozīme!

Apsver savu atbalstu jaunākajām iniciatīvām ManaBalss platformā!

Abonē arī ManaBalss iniciatīvu jaunumus savā e-pastā! To var viegli izdarīt, mūsu mājaslapas viedlogā "ManaBalss.lv labās ziņas – Tavā e-pastā!" ierakstot savu adresi.

AUTORS: MANA BALSS