Iesniegta Saeimā

Pārstāvis: Ieva BrantePublicēta: 13. Jun (2017)

ATĻAUT FILMĒT DEPUTĀTU DARBU SAEIMĀ
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
11'525
Jau parakstījuši 11'525

Vēlamies mainīt sabiedrības ierobežoto skatījumu deputātu darbā. Vēlamies sniegt plašāku video informāciju par tautas kalpiem, jo rakstiskā informācija var sniegt nepatiesības vai nesniegt informāciju vispār. Vēlamies parādīt, ko tad īsti viņi dara valsts vadībā. Mainīsies tas, ka taps skaidrāks viss noslēpumainais.

Īstenot šo visu ir gluži vienkārši - ar atļauju filmēt deputātu darbu. Būtu jāatļauj jebkuras Saeimas sēdes tiešā straumēšana vairākās kamerās un ar piekļuvi internetā. Jānodrošina gan vispārēja atļauja filmēt deputātu darbu jebkuram darbiniekam parlamenta ēkā, gan uzstādot atsevišķas, tiešai straumēšanai paredzētas kameras.

Latvijas tautai IR jāredz, ko dara valsts vadība, tam IR jābūt pieejamam katram iedzīvotājam gan valsts robežās, gan ārpus tām. Aizliegums filmēt tautas kalpu darbu ir nenoliedzami absurds! Filmēšanas atļauja modinātu lielāku tautas interesi piedalīties Saeimas darba procesā, līdz ar to, iespējams, gūtu lielāku atbalstu/opozīciju viņu darbam, sniegtu zināšanas un sapratni par to, kas notiek ar nodokļu maksātāju naudu. Gūsim to - ka zināsim, kas notiek Saeimas deputātu darba laikā un cik lietderīgi/nelietderīgi ir izlietots valsts finansējums dažādu likumu jautājumu lemšanā.

Iniciatīvas jaunumi

Iniciatīva ir nodota atbildīgajai komisijai20. Jan (2022)

Ar balsu absolūtu vairākumu iniciatīvas prasību Saeimas deputāti 20. janvāra sēdē ir nodevuši Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai tālākai izvērtēšanai.

Šis balsojums sekoja kolektīvā iesnieguma vairākkārtējai sākotnējai izskatīšana Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā.

AUTORS: MANA BALSS

Par komisiju darba filmēšanas prasību vēl veiks aprēķinus10. Nov (2021)

Pirms Saeimā nesen iesniegtās iniciatīvas "Atļaut filmēt deputātu darbu Saeimā" tālākās izskatīšanas tiks veikti paredzamo izmaksu un uzturēšanas aprēķini par komisiju darba filmēšanas prasību.

Šā kolektīvā iesnieguma sākotnējā izskatīšanā Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā pirms nedēļas deputātu viedokļi pret prasību bija visai skeptiski, un drīzāk nosvērās uz tās noraidīšanu. Tomēr lēmums bija šo iesniegumu atkārtoti izskatīt pēc nedēļas – 10. novembrī, kad uz tā prezentēšanu varēs būt klāt arī juriste Ieva Brante. Pēc ManaBalss.lv aicinājuma viņa uzņēmās iniciatīvas tālāko virzību, kad tās sākotnējā autore no tā atteicās.

Savā prezentācijā un turpmākajā visai izvērstajā argumentācijā I. Brante uzsvēra demokrātisko, pilsonisko ieguvumu un nozīmību tam, ka ir arī vizuāli izsekojams deputātu darbs tieši Saeimas komisijās, ne tikai plenārsēdēs.

No Saeimas administrācijas un komisijas deputātiem pretargumenti bija, ka arī pašlaik deputātu darba filmēšana ir atļauta pēc noklusējuma. 2017. gada vidū, kad iniciatīva tika izveidota, situācija bija atšķirīga, un tiešām darba kārtībā bija jautājums atļaut Saeimā filmēt tikai akreditētiem medijiem, tomēr šāds grozījums Saeimas kārtības rullī netika veikts.

Attiecīgi pretargumenti virzītajai prasībai ir – ka plenārsēžu filmēšana jau ir nodrošināta, filmēšana vispār Saeimā ir atļauta pēc noklusējuma, komisiju sēdes ir pieejamas audioformātos un protokolos, un papildus kameru uzstādīšana tieši komisiju darba telpās nozīmētu lielus izdevumus un, iespējams, jaunu tehnisko darbinieku piesaisti, kas šādas translācijas, to režiju un ierakstus nodrošinātu.

Deputāts Vitālijs Orlovs (S) debatēs norādīja, ka pašlaik Sociālo un darba lietu komisijā tiek izskatīts jautājums, kā komisiju sēdes padarīt izsekojamas vājdzirdīgajiem, un prasība pēc video varētu tikt skatīta kopā ar to.

Savukārt Raivis Dzintars (NA) norādīja, ka arguments par dārdzību ir pirmšķietams un balstās pieņēmumos. Tāpēc ir nepieciešamas aplēses, cik šāda sistēma tiešām izmaksātu.

Iniciatīvas pārstāve I. Brante arī argumentēja, ka pietiekamai komisiju sēžu caurspīdībai un izsekojamībai video formātā nebūtu nepieciešamas vairākas video kameras vienā telpā vienlaikus daudzās komisijās un ar izrietošu operatoru un režijas darbu. Proti, ka pilnīgi pietiktu ar vienu labi novietotu kameru un vienkāršu sēdes ierakstu. Viņa arī lūdza komisiju, turpmāk spriežot par izmaksu samērīgumu, ņemt vērā eventuālo lētāko aplēsi.

Iznākumā komisija uzdeva Saeimas administrācijai šādas aplēses veikt. Iesnieguma turpmākā izskatīšana attiecīgi ir pārlikta uz nenoteiktu laiku, līdz tas notiks, tomēr ne vēlāk par nākamā gada janvāra vidu, jo Saeimas kārtības rullis nosaka, ka par kolektīvo iesniegumu ir jābūt plenārsēdes balsojumam trīs mēnešu laikā pēc tā iesniegšanas.

Avots: Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas sēdes ieraksts

_____________________________

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Ar 45 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem kopš 2011. gada ap ManaBalss platformu radītā pilsoniskās līdzdalības ekosistēma ir unikāli sekmīga pasaules mērogā.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un ar to saistītās uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam ir salīdzinoši pat ļoti atsaucīgi un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu.

Tavai balsij ir nozīme!

Apsver savu atbalstu jaunākajām iniciatīvām ManaBalss platformā!

Abonē arī ManaBalss iniciatīvu jaunumus savā e-pastā! To var viegli izdarīt, mūsu mājaslapas viedlogā "ManaBalss.lv labās ziņas – Tavā e-pastā!" ierakstot savu adresi.

AUTORS: MANA BALSS

Paldies par atsaucību! Iniciatīva drīzumā nonāks Saeimas dienaskārtībā13. Oct (2021)

Ļoti drīz pēc šīs iniciatīvas iepriekšējās ziņas publicēšanas esam saņēmuši pat vairākus piedāvājumus no tās parakstītājiem ar piedāvājumu to iesniegt un virzīt Saeimā.

Paldies par atsaucību!

ManaBalss.lv komanda ir sarunājusi un nokārtojusi formalitātes, ka iniciatīvu tālāk virzīs juriste Ieva Brante. Lai gan viņa pašlaik "ir politikā" pašvaldības līmenī, iniciatīvas pārstāve apņemas to virzīt tikai kā privātpersona, un šādu praksi mēs pieļaujam.

Tāpēc – vēlreiz liels paldies par atsaucību! Arī Tev svarīgais jautājums jau tuvākajā laikā nonāks Saeimas dienaskārtībā.

AUTORS: MANA BALSS

Meklējam jaunu pārstāvi iniciatīvai13. Oct (2021)

Meklējam jaunu pārstāvi iniciatīvai "Atļaut filmēt deputātu darbu Saeimā", kas varētu to iesniegt Saeimā.

Iniciatīvu atbalsta vākšanas gaitā mēdz gadīties, ka autora/-es situācija vai attieksme mainās, un iniciatīvas turpmāko virzību autors nevar vai nevēlas uzņemties. Tā ir arī šoreiz.

Tāpēc lūdzam šīs iniciatīvas parakstītājus apsvērt iespēju pieteikties tās pārstāvēšanai Saeimā. Lūdzam atsaukties un rakstīt platformas ManaBalss komandai uz [email protected], kurš no iniciatīvas atbalstītājiem vēlētos šo darbu uzņemties.

Iesniegšanas process ir samērā vienkāršs un ātrs. Sevišķi Covid-19 laikā tas ir ērti izdarāms arī digitāli. Iesniedzējam attiecīgi ne obligāti ir jābūt Rīgā, un attālināti var piedalīties arī turpmākajās Saeimas komisiju sēdēs, kur būs nepieciešama iniciatīvas pārstāvja klātbūtne. Apsver savas iespējas un piesakies!

Ņemot vērā platformas darba kvalitātes kritērijus, ja šo darbu uzņemtos kāds politiķis, tad gūstamās publicitātes dēļ tas būtu maksas pakalpojums attiecīgajai partijai.

Līdzīgs noteikums ir arī kompāniju un lobiju ierosinātajām un virzītajām iniciatīvām.

Visiem citiem Latvijas pilsoņiem ManaBalss pakalpojumu ir bez maksas – tie tiek segti ar platformas lietotāju brīvprātīgajiem mikroziedojumiem. Esam ļoti pateicīgi par šo atbalstu, kas nodrošina mūsu kā sabiedrības digitālās līdzdalības sekmīgumu!

_____________________________

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Ar 45 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem kopš 2011. gada ap ManaBalss platformu radītā pilsoniskās līdzdalības ekosistēma ir unikāli sekmīga pasaules mērogā.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un ar to saistītās uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam ir salīdzinoši pat ļoti atsaucīgi un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu.

Tavai balsij ir nozīme!

Apsver savu atbalstu jaunākajām iniciatīvām ManaBalss platformā!

Abonē arī ManaBalss iniciatīvu jaunumus savā e-pastā! To var viegli izdarīt, mūsu mājaslapas viedlogā "ManaBalss.lv labās ziņas – Tavā e-pastā!" ierakstot savu adresi.

AUTORS: MANA BALSS

Aktivizējam papildus parakstu vākšanu08. Oct (2020)

Šī iniciatīva tuvojas iesniegšanas statusam Saeimā. Vēršam jūsu uzmanību, ka drošībai par likumā noteikto nepieciešamo parakstu skaitu ManaBalss vienmēr lūdz papildus parakstus – lai kopumā to būtu vismaz 10’300.

Šāda piesardzība izriet no fakta, ka pēc Saeimas veiktās kolektīvo iesniegumu parakstu pārbaudes iedzīvotāju reģistrā vienmēr zināma daļa "atbirst", jo neatbilst likumā (Saeimas kārtības rullī) atrunātajam noteikumam – ka kolektīvo iesniegumu var iesniegt "10’000 Latvijas pilsoņu, kuri iesnieguma iesniegšanas dienā ir sasnieguši 16 gadu vecumu".

Attiecīgi – atkrīt tie, kas nav sasnieguši 16 gadu vecumu, kā arī Latvijas nepilsoņi un ārvalstnieki, kuriem ir Latvijas digitālās autorizēšanās iespējas, bet kuri nav pilsoņi. Tāpat netiek ieskaitīti to cilvēku paraksti, kuri starplaikā pirms iesniegšanas ir miruši.

ManaBalss pieredze liecina, ka iniciatīvām, kuru atbalstā nav paredzami liela dalījuma starp sabiedrības latviešu un krievvalodīgo daļu un kuru atbalsta vākšana nav ilgusi daudzus gadus, parakstu drošības rezerve ir 300 līdz 350 balsis.

Piemēram, iniciatīva "Par Latvijas mežu saglabāšanu" atbalstu vāca kopš 2011. gada jūnija, un iesniegta tika 2020. gada janvārī. Pārbaudes iznākumā tai tika atsijātas 362 balsis. Laimīgā kārtā drošības rezervei bija savāktas 437 balsis virs noteiktā 10’000 sliekšņa. Pretējā gadījumā Saeima šo iesniegumu būtu tiesīga neizskatīt, un gadiem ilgusī kampaņa ar plašo tautas atbalstu varētu būt velta.

Jānorāda gan, ka Latvijas politiķiem un amatpersonām ir vērojama liela cieņa pret kolektīvajiem iesniegumiem vispār. Piemēram, 2016. gadā iesniegums "Par izdienas pensijas noteikšanu arī pašvaldības policistiem" izrādījās ar nepietiekamu parakstu skaitu. Paraksti šai iniciatīvai tika vākti gan ManaBalss platformā, gan "uz papīra", kā tas dažkārt notiek, un autori izšķīrās par riskantu soli – iesniegšanu bez pietiekamas parakstu drošības rezerves.

Parlamentārieši bija tik pretimnākoši, ka, izbeidzot iesnieguma sākotnējo izvērtēšanu un konstatējot, ka tas nekvalificējas nodošanai plenārsēdes balsojumam, tomēr izdarīja politisku lēmumu un to uzreiz nodeva nākamajai instancei – atbilstīgajai Sociālo un darba lietu komisijai.

Iznākumā šis jautājums ir politiskajā dienaskārtībā, un ministrijām šogad ir jāiesniedz komisijai izvērsts viedoklis par izdienas pensiju sistēmas pārskatīšanu, pilnveidošanu, saņēmēju loku nepaplašināšanu un vienotas sistēmas izveidi, rodot kopīgu vienlīdzīgu un taisnīgu risinājumu, kas būtu saprotams visai Latvijas sabiedrībai. Tiesa, pašreizējā ārkārtas situācija valstī šo procesu ir palēninājusi.

Šis un līdzīgie tomēr ir izņēmuma gadījumi. Tāpēc lūdzam ar izpratni attiekties pret aicinājumiem iniciatīvām savākt rezerves parakstus.

Ja Tu atbalsti šīs iniciatīvas virzīto priekšlikumu, dalies ar to ar saviem draugiem un sekotājiem sociālajos tīklos!

Cieņā,
ManaBalss komanda

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Ar 36 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem kopš 2011. gada ap ManaBalss platformu radītā pilsoniskās līdzdalības ekosistēma ir unikāli sekmīga pasaules mērogā.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un ar to saistītās uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam ir salīdzinoši pat ļoti atsaucīgi un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu.

Tavai balsij ir nozīme!

AUTORS: MANA BALSS

Aktivizējam atlikušo parakstu vākšanu29. May (2020)

Šī iniciatīva tuvojas iesniegšanas statusam Saeimā. Vēršam jūsu uzmanību, ka drošībai par likumā noteikto nepieciešamo parakstu skaitu ManaBalss vienmēr lūdz papildus parakstus – lai kopumā to būtu vismaz 10’300.

Šāda piesardzība izriet no fakta, ka pēc Saeimas veiktās kolektīvo iesniegumu parakstu pārbaudes iedzīvotāju reģistrā vienmēr zināma daļa "atbirst", jo neatbilst likumā (Saeimas kārtības rullī) atrunātajam noteikumam – ka kolektīvo iesniegumu var iesniegt "10’000 Latvijas pilsoņu, kuri iesnieguma iesniegšanas dienā ir sasnieguši 16 gadu vecumu".

Attiecīgi – atkrīt tie, kas nav sasnieguši 16 gadu vecumu, kā arī Latvijas nepilsoņi un ārvalstnieki, kuriem ir Latvijas digitālās autorizēšanās iespējas, bet kuri nav pilsoņi. Tāpat netiek ieskaitīti to cilvēku paraksti, kuri starplaikā pirms iesniegšanas ir miruši.

ManaBalss pieredze liecina, ka iniciatīvām, kuru atbalstā nav paredzami liela dalījuma starp sabiedrības latviešu un krievvalodīgo daļu un kuru atbalsta vākšana nav ilgusi daudzus gadus, parakstu drošības rezerve ir 300 līdz 350 balsis.

Piemēram, iniciatīva "Par Latvijas mežu saglabāšanu" atbalstu vāca kopš 2011. gada jūnija, un iesniegta tika 2020. gada janvārī. Pārbaudes iznākumā tai tika atsijātas 362 balsis. Laimīgā kārtā drošības rezervei bija savāktas 437 balsis virs noteiktā 10’000 sliekšņa. Pretējā gadījumā Saeima šo iesniegumu būtu tiesīga neizskatīt, un gadiem ilgusī kampaņa ar plašo tautas atbalstu varētu būt velta.

Jānorāda gan, ka Latvijas politiķiem un amatpersonām ir vērojama liela cieņa pret kolektīvajiem iesniegumiem vispār. Piemēram, 2016. gadā iesniegums "Par izdienas pensijas noteikšanu arī pašvaldības policistiem" izrādījās ar nepietiekamu parakstu skaitu. Paraksti šai iniciatīvai tika vākti gan ManaBalss platformā, gan "uz papīra", kā tas dažkārt notiek, un autori izšķīrās par riskantu soli – iesniegšanu bez pietiekamas parakstu drošības rezerves.

Parlamentārieši bija tik pretimnākoši, ka, izbeidzot iesnieguma sākotnējo izvērtēšanu un konstatējot, ka tas nekvalificējas nodošanai plenārsēdes balsojumam, tomēr izdarīja politisku lēmumu un to uzreiz nodeva nākamajai instancei – atbilstīgajai Sociālo un darba lietu komisijai.

Iznākumā šis jautājums ir politiskajā dienaskārtībā, un ministrijām šogad ir jāiesniedz komisijai izvērsts viedoklis par izdienas pensiju sistēmas pārskatīšanu, pilnveidošanu, saņēmēju loku nepaplašināšanu un vienotas sistēmas izveidi, rodot kopīgu vienlīdzīgu un taisnīgu risinājumu, kas būtu saprotams visai Latvijas sabiedrībai. Tiesa, pašreizējā ārkārtas situācija valstī šo procesu ir palēninājusi.

Šis un līdzīgie tomēr ir izņēmuma gadījumi. Tāpēc lūdzam ar izpratni attiekties pret aicinājumiem iniciatīvām savākt rezerves parakstus.

Ja Tu atbalsti šīs iniciatīvas virzīto priekšlikumu, dalies ar to ar saviem draugiem un sekotājiem sociālajos tīklos!

Cieņā,
ManaBalss komanda

AUTORS: MANA BALSS

Saeimas Kārtības ruļļa darba grupa vairs nav aktīva03. May (2018)

Saeimas Kārtības ruļļa darba grupa vairs nav aktīva, kas nozīmē, ka priekšlikums nodrošināt komisijas sēžu filmēšanu tikai ar Saeimas iekārtām un akreditētiem medijiem, nav aktuāls līdz jauna darba grupas vadītāja atrašanai vai nākamajai Saeimai.

Nodod ziņu partijai, par kuru balsoji Saeimas vēlēšanās un aicini sabiedrības interešu pārstāvjus uz aktīvu darbību un saki, ka būtu laiks atjaunot darba grupu!

AUTORS: ZIŅAS MB

Saeima par ierakstīšanas iekārtu ierobežojumiem07. Jul (2017)

8. jūnija Saeimas sēdē pirmajā lasījumā tika atbalstīts priekšlikums grozīt kārtības rulli un ļaut ierakstīt komisiju sēdes tikai ar Saeimas iekārtām un akreditētiem medijiem. Otrais lasījums būs 18. augustā, kurā tiks nolemts vai atbalstīt Saeimas kārtības ruļļa grozījumus.

Paraksties, lai Saeimā tiktu sadzirdēts sauciens pēc deputātu darbības caurskatāmības!

AUTORS: ANNIJA EMERSONE