Pārstāvis: Jānis VanagsPublicēta: 23. Feb (2018)

PAR INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU UN PROGRAMMĒŠANAS MĀCĪŠANU NO PIRMĀS KLASES
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
398
Jau parakstījuši 398
9'602

Lai panāktu Latvijas konkurētspēju un jūtamu izaugsmi ir nepieciešams izglītot mūsu cilvēkus nākotnes vispieprasītākajā nozarē - informāciju tehnoloģijās.

Ir nepieciešams ieguldīt resursus skolu inventārā un profesionālos pedagogos, kas apmācīs mūsu bērnus un sniegs viņiem iespējas konkurēt pasaules augsti kvalificēto un labi apmaksāto speciālistu tirgū. Saeimai un Ministru kabinetam ir jāatbalsta informācijas tehnoloģiju un programmēšanas nodarbību ieviešana skolu sistēmā jau no pirmās klases.

Bērnus iepazīstināt ar modernajām tehnoloģijām ir svarīgi pēc iespējas ātrāk, jo katrs gads saskarsmē ar IT sniedz neatsveramu pieredzi un pārākumu attiecībā pret tiem programmētājiem un IT speciālistiem, kas sāk ar to nodarboties vēlāk. Šī nozare attīstās strauji un pieprasījums pēc speciālistiem ir milzīgs, šobrīd visa pasaule apzinās to, ka programmētāji būs nepieciešami un tagad norit sacensība, kura valsts spēs radīt pienācīgus apstākļus cilvēku un šīs nozares attīstībai savās robežās. Latvijas visdārgākais resurss ir tās cilvēki un mūsdienās, kad jeb ko var saražot lētāk Ķīnā vai Indijā ir svarīgi likt kārti uz cilvēka intelektuālo kapacitāti nevis uz fizisko ražošanas jaudu. Visas mums zināmās nozares pakāpeniski kļūs saistītas ar programmatūru izmantošanu, šobrīd tas ir pilnīgi skaidrs. Nākotnes cilvēks bez šīm zināšanām būs atkarīgs no tiem, kam būs šīs zināšanas un līdz ar to bez spēcīgām programmēšanas iemaņām cilvēks būs apdalīts.

Iniciatīvas jaunumi

Seko, atbalsti, dalies!01. Sep (2020)

Lasi Tavam balsojumam tematiski atbilstīgo Facebook publikāciju un apsver savu atbalstu citām šīs jomas iniciatīvām!

Piesekojies mūsu Facebook lapai un dalies ar ManaBalss jaunumiem sociālajos tīklos!

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā esi saņēmis/-usi šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Ar 36 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem kopš 2011. gada ap ManaBalss platformu radītā pilsoniskās līdzdalības ekosistēma ir unikāli sekmīga pasaules mērogā.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un ar to saistītās uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam ir salīdzinoši pat ļoti atsaucīgi un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu.

Tavai balsij ir nozīme!

AUTORS: MANA BALSS

LIZDA par iniciatīvu: "lai nodrošinātu intelektuālo tehnoloģiju un programmēšanas mācīšanu no pirmās klases visās izglītības iestādēs, nepieciešami mērķtiecīgi finansiāli ieguldījumi"30. May (2018)

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrībai (LIZDA) nav konceptuālu iebildumu pret ManaBalss.lv iesniegto iniciatīvas “Par intelektuālo tehnoloģiju un programmēšanas mācīšanu no pirmās klases” īstenošanu. Arodbiedrība vērš uzmanību, ka jau šobrīd notiek mācību priekšmeta “Datorika” pilotprojekta īstenošana, kura ietvaros ir izstrādātas mācību programmas datorikas apguvei pamatskolā gan skolām, kas īsteno matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu, piedāvājot tām datoriku kā atsevišķu mācību priekšmetu, gan integrētai datorikas jautājumu apguvei no 1. līdz 3. klasei, no 4. līdz 6. klasei un no 7. līdz 9. klasei, gan mācību programmas padziļinātai datorikas jautājumu apguvei no 7. līdz 9. klasei skolēniem, kuri izrādījuši padziļinātu interesi par programmēšanu un algoritmiem. Projekta ietvaros ir īstenota Datorikas metodisko materiālu izstrāde, programmu paraugu izstrāde un projektā iesaistīto 153 skolu pedagogu izglītošana.

LIZDA uzskata, lai nodrošinātu intelektuālo tehnoloģiju un programmēšanas mācīšanu no pirmās klases visās izglītības iestādēs, nepieciešami mērķtiecīgi finansiāli ieguldījumi atbilstošu materiāltehnisko resursu nodrošināšanai, uzturēšanai un atjaunošanai, kvalitatīvai jauno pedagogu sagatavošanai, esošo pedagogu efektīvai profesionālai pilnveidei, profesijas prestiža paaugstināšanai un konkurētspējīga atalgojuma nodrošināšanai.

Mērķtiecīgai, kvalitatīvai un pieejamai pedagogu profesionālajai pilnveidei ir būtiska ietekme uz pedagoga darba kvalitāti. Pedagogu pastāvīgas profesionālās pilnveides nozīmīgums ir uzsvērts arī Eiropas izglītības kvalitātes uzlabošanas stratēģijā, tiek minēts, ka kvalitatīva profesionālā pilnveide ir izšķirošs faktors, kas nodrošina skolotājiem „šodienas situācijai atbilstošas prasmes un palīdz tās saglabāt”. Uzmanība ir pievērsta arī tam, lai profesionālā pilnveide tiktu pielāgota izmaiņām mācīšanas un mācīšanās procesā. Pedagogu profesionālo pilnveidi ietekmē dažādi faktori, tostarp, profesionālās pilnveides piedāvājums, pieejamība, skolotāju noslogotība un iespējas, augstas izmaksas un pedagogu motivācijas trūkums piedalīties profesionālās pilnveides aktivitātēs. Šobrīd nozarē trūkst vairāku mācību priekšmetu skolotāju, tai skaitā informātikas, datorikas, pat lielo skolu atalgojums, nespēj konkurēt ar informācijas tehnoloģiju nozarē nodarbināto atalgojumu, darba slodzi, intensitāti, atbildību un profesijas prestižu.

Pētījumi dažādās Eiropas valstīs apliecina, ka skolotāja profesija šobrīd lielā mērā zaudējusi spēju piesaistīt daudzsološākos potenciālos skolotājus ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā. Eiropas izglītības sistēmās ir vērojams skolotāju trūkums atsevišķās priekšmetu jomās, kā arī ģeogrāfiskajās vietās. Eiropas Komisijas ziņojumā tas tiek skaidrots ar pedagoga profesijas prestiža mazināšanos, skolotāju darba apstākļu pasliktināšanos un zemo atalgojumu salīdzinājumā ar citu intelektuālo profesiju pārstāvjiem.

LIZDA uzsver, ka īslaicīgas kampaņas vai momentrisinājumi nesasniegs nepieciešamo rezultātu un ka šai problēmām izglītībā ir nepieciešami ilgtermiņa risinājumi:

• Nepieciešama visaptveroša, vienota visas izglītības nozares politikas plānošana un stabilitāte, lēmumu un projektu pēctecība un ilgtspēja neatkarīgi no valdības vai ministrijas vadības maiņas.
• Izglītības politikas veidotāju un masu mediju attieksmes maiņa pret pedagogiem un nozari kopumā. Nepieciešams kvalitatīvs sociālais dialogs izglītības politikas veidošanā, konstruktīvi iesaistoties visām ieinteresētajām pusēm, lai plānotās un īstenotās reformas būtu savlaicīgi un profesionāli izdiskutētas, sagatavotas, balstoties uz pētījumos iegūtu informāciju un rīcībpolitikas regulāru izvērtējumu.
• Konkurētspējīga darba samaksa, kura atbilst pedagogu veiktajam darbam un atbildībai salīdzinājumā ar citām intelektuālajām profesijām. Nepieciešams tāds pedagogu darba samaksas modelis, kurš ir konkurētspējīgs un nodrošinātu pedagogiem iespēju plānot savu ģimenes budžetu ilgtermiņā.
• Atbildīgi jāveic pedagogu profesionālās pilnveides reālo vajadzību apzināšanu un analīzi izglītības iestādes, pašvaldības un valsts līmenī.
• Jāizveido mērķtiecīgs un pamatots tālākizglītības pasākumu piedāvājums, kas balstīts uz reālajām pedagogu vajadzībām, kas veicinātu spēju savā profesionālajā darbībā pielāgoties jaunajām prasībām, aktualitāšu maiņām un prasmi izmantot modernās tehnoloģijas.
• Metodiskā un profesionālās pilnveides atbalsta sistēmas izveidošana. Nepieciešama pieejama, kvalitatīva, praktiska metodiskā atbalsta sistēma. Nepieciešama augsta metodiķu un izglītības iestāžu administrācijas profesionālā kompetence. Šobrīd pašvaldībās un izglītības iestādēs ir ļoti atšķirīgas situācijas. Ir veiksmīgas metodiskā atbalsta sistēmas izglītības iestāžu un pašvaldību līmenī un ir izglītības iestādes, pašvaldības, kur praktiski pedagogam nav nekāda atbalsta.

- Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības viedoklis

Dalies ar viedokli un palīdzi savākt nepieciešamos parakstus!

AUTORS: ZIŅAS MB