Pārstāvis: Latvijas valsts iestāžu, pašvaldību, uzņēmumu un finanšu darbinieku arodbiedrība, Neatkarīgās muitnieku arodbiedrība, VID muitas darbinieku arodbiedrība, Muitas veterānu biedrībaPublicēta: 21. Jul (2017)

PAR IZDIENAS PENSIJU NOTEIKŠANU ARĪ FINANŠU, MUITAS POLICISTIEM UN MUITNIEKIEM
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
1'924
Jau parakstījuši 1'924
8'076

Lai robeža ir drošāka, lai to sargā jaunie un fiziski spēcīgākie! Panāksim vienlīdzīgu attieksmi pret finanšu, muitas policistiem un muitniekiem, lai arī viņiem, līdzīgi kā valsts policijas un valsts robežsardzes darbiniekiem, tiek piešķirtas un izmaksātas izdienas pensijas.

Izvirzām priekšlikumu Saeimai pieņemt Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) amatpersonu ar dienesta pakāpēm izdienas pensiju likumu, kurā būtu noteikta kārtība izdienas pensiju piešķiršanā, aprēķināšanā un izmaksāšanā. VID muitas iestāžu darba specifika pēc sava rakstura ir ļoti līdzīga to Valsts robežsardzes un Valsts policijas amatpersonu darba videi, kurām normatīvajos aktos ir noteiktas tiesības saņemt izdienas pensijas. Izdienas pensiju trūkums nopietni apgrūtina profesionālu un pieredzējušu amatpersonu piesaistīšanu no citām iestādēm, kā arī ierobežo VID amatpersonu motivāciju palikt dienestā. VID muitas iestāžu ierēdņiem, pildot valsts noteiktos uzdevumus, nepieciešama atbilstoša kompetence, kas ietver gan amatpersonas zināšanas un pieredzi, gan arī garīgās un fiziskās spējas. VID muitas iestāžu ierēdņu ar dienesta pakāpēm darba specifika ir saistīta ar darbu maiņās, nodrošinot muitas kontroles veikšanu uz valsts robežas 24 stundas diennaktī, septiņas dienas nedēļā, muitas fiziskās kontroles pasākumu organizēšanu, koordinēšanu, veikšanu un izpildes kontroli, operatīvo darbību veikšanu, noziedzīgu nodarījumu atklāšanu un novēršanu valsts ieņēmumu un muitas lietu jomā, valsts noslēpuma apstrādi un glabāšanu, informācijas riska analīzi, iestādes iekšējās drošības pasākumu plānošanu un organizēšanu, šaujamieroču un speciālo līdzekļu lietošanu, transportlīdzekļu apturēšanu visā Latvijas Republikas teritorijā un procesuālo darbību veikšanu, kas ir saistīti ar fizisku noslodzi, psihoemocionālo stresu, darbu nelabvēlīgos klimatiskajos, veselībai kaitīgos un bīstamos apstākļos. Jau 13 gadus VID muitas iestāžu ierēdņiem tiek solītas izdienas pensijas. Arī 941 muitnieku un muitas policistu paraksti apliecinot petīciju, kas 2017.gada 15.maijā tika iesniegta Ministru prezidentam Mārim Kučinskim, nebija pietiekoši, lai jautājumu virzītu.

Ar šo iniciatīvu vēlamies, lai tiktu ievērots viens no tiesiskas valsts nodrošināšanas pamatprincipiem – vienlīdzības princips. Vēlamies, lai par līdzīgu vai salīdzināmu darbu ir līdzīgas sociālās garantijas arī muitniekiem, muitas un finanšu policistiem.

Pievienots dokuments

Plašāks_iniciatīvas_skaidrojums_un_likumprojekts.pdf (atvērt)

Iniciatīvas jaunumi

Muitnieki par izdienas pensijām vēl ir cerīgi22. Oct (2020)

Pēc valdības un Saeimas lēmuma, ka izdienas pensiju sistēma valstī ir nopietni jāpārvērtē, šeit no ManaBalss komandas puses sniedzam informāciju par divu iniciatīvu statusu, kas ir tieši saistītas ar šo jautājumu.

ziņojām iepriekš, ir pieņemts lēmums kolektīvo iesniegumu "Par izdienas pensiju noteikšanu arī pašvaldības policistiem" turpmāk politiskajā dienaskārtībā vairs nevirzīt. Līdz ar to vairākus gadus izskatīšanas procesā bijusī iniciatīva nav apstiprināta.

Izrietoši jautājām arī otras iniciatīvas – "Par izdienas pensiju noteikšanu arī finanšu, muitas policistiem un muitniekiem" – autoriem par viņu vērtējumu – kāds ir šīs iniciatīvas statuss.

"Mēs pagaidām neesam tik pesimistiski kā pašvaldību policisti," atbildē ManaBalss raksta Neatkarīgās muitnieku arodbiedrības pārstāvis Edgars Mazuls un norāda uz izstrādātu attiecīgu likumprojekts, kas pašlaik tiek skatīts kā Valsts ieņēmumu dienestā (VID), tā arī Finanšu ministrijā.

"Valsts kontroles atzinums nenozīmē atteikšanos no izdienu pensiju koncepcijas kopumā, bet gan principu pārskatīšanu," raksta E. Mazuls. "Mēs esam piekrituši, ka tiek palielināts izdienas pensijas slieksnis līdz 55. gadiem, VID izskata iespēju naudu tam atrast no VID budžeta utt. Mūsu sarunas par iniciatīvu turpinās."

Likumprojekts, par kuru ir runa ManaBalss sarakstē ar trīs arodbiedrību virzītās iniciatīvas pārstāvi, ir "Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonu ar dienesta pakāpēm izdienas pensiju likums". Šā likuma mērķis ir nodrošināt VID ierēdņiem ar dienesta pakāpēm tiesības uz izdienas pensiju un noteikt tās piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksāšanas kārtību.

Neņemot vērā, ka VID amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm darbs saistīts ar profesionālo iemaņu zudumu un sociālo bīstamību, šīs amatpersonas ilglaicīgi netiek iekļautas izdienas pensiju saņēmēju lokā, argumentē E. Mazuls. "Pieņemot likumprojektu, nevienlīdzīgā attieksme pret Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonām tiks novērsta."

Likumprojekts ir izstrādāts, balstoties uz Ministru kabineta 2018. gada 23. oktobra rīkojuma Nr. 553 "Par konceptuālo ziņojumu "Par 3. pensiju līmeņa iemaksu veikšanu un izdienas pensiju piešķiršanu Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm"".

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Ar 36 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem kopš 2011. gada ap ManaBalss platformu radītā pilsoniskās līdzdalības ekosistēma ir unikāli sekmīga pasaules mērogā.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un ar to saistītās uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam ir salīdzinoši pat ļoti atsaucīgi un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu.

Tavai balsij ir nozīme!

AUTORS: MANA BALSS