Iniciatīva ir iesniegta Saeimā!

Pārstāvis: Biedrība "Gods kalpot Latvijai"Publicēta: 04. Jun (2015)

PAR IZDIENAS PENSIJU NOTEIKŠANU ARĪ PAŠVALDĪBAS POLICISTIEM!
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
2'271
Jau parakstījuši 2'271
7'729

Ar šo iniciatīvu vēlamies panākt vienlīdzīgu attieksmi pret pašvaldību policistiem, lai arī viņiem, līdzīgi kā valsts policijas darbiniekiem, tiek piešķirtas un izmaksātas izdienas pensijas.

Piedāvājam Saeimai pieņemt Pašvaldības policijas amatpersonu izdienas pensiju likumu, kurā būtu noteikta kārtība izdienas pensiju piešķiršanā, aprēķināšanā un izmaksā. Šim regulējumam jābūt līdzvērtīgam gan Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm, gan arī pašvaldības policijas amatpersonām. Izdienas pensijas piedāvājam izmaksāt no valsts pamatbudžeta dotācijas, kas arī šobrīd paredzēta šim mērķim. Šobrīd pašvaldības policijas darbinieki veic likumā „Par policiju” noteiktos pienākumus, kas ir līdzvērtīgi Valsts policijas Kārtības policijas veicamajiem pienākumiem, bet pašvaldības policijas darbiniekiem nav tiesības pēc noteikta vecuma sasniegšanas, pretendēt uz izdienas pensijas saņemšanu. Ar šo iniciatīvu vēlamies tiesībsargājošo iestāžu darbiniekiem par vienādu darbu noteikt vienādas sociālās garantijas un ieviest pašvaldības policistiem izdienas pensiju sistēmu.

Nosakot izdienas pensiju piešķiršanas un izmaksas kārtību pašvaldības policistiem, sabiedrībai būs būtiski ieguvumi: (1) Tiks novērsta nevienlīdzība un ieviesta vienāda pieeja policistiem neatkarīgi no pakļautības formas; (2) Tiks iedzīvināts Valsts pārvaldes likuma 6. pantā noteiktais Valsts pārvaldes vienotības princips (3) Tiks radīta papildus iespēja pašvaldības policijas darbā iersaistīt augsti profesionālus speciālistus; (4) Tiks paaugstināta pašvaldības policijas darba kapacitāte; (5) Tiks nodrošināti iztikas līdzekļi tiem bijušajiem pašvaldības policistiem, kas veselības apsvērumu dēļ nevar turpināt strādāt policijā līdz vecuma pensijas sasniegšanai. (6) Sabiedrība kopumā iegūs lielāku drošības sajūtu, mazināsies pārkāpumu skaits, jo arī pašvaldības policijā strādās labākie savas jomas profesionāļi.

Pievienots dokuments

Likuma_projekts.pdf 160 KB (atvērt)

Iniciatīvas parakstītāji 2'271

Iniciatīvas jaunumi

Iniciatīvas attīstība kopš tās iesniegšanas pagājušā gada maijā04. Oct (2017)

Pagājušā gada jūlijā pēc Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas lūguma Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde pārbaudīja iniciatīvas parakstītāju datus un informēja komisiju, ka iesniedzēju skaits neatbilst Saeimas kārtības ruļļa prasībām, kuras nosaka, ka kolektīvais iesniegums tiek izskatīts ar ne mazāk kā 10 000 Latvijas pilsoņu parakstu, kuri iesnieguma iesniegšanas dienā ir sasnieguši 16 gadu vecumu. Komisija pieņēma lēmumu šo informāciju nodot Saeimas Prezidijam un lūgt, lai to izvērtē atbilstoši Saeimas kārtības rullim tuvākajā Prezidija sēdē.

Pagājušā gada 6. septembrī deputāti komisijas sēdē nolēma izbeigt kolektīvā iesnieguma sākotnējo izvērtēšanu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā un nodot to darbam Sociālo un darba lietu komisijā.

Sociālo un darba lietu komisija šobrīd ziņo, ka ir notikušas vairākas komisijas sēdes, kā arī ir apkopots visu pašvaldību viedoklis par izdienas pensiju pašvaldības policistiem nepieciešamību, un to finansēšanas avotu.
Pamatojoties uz 2017.gada 12.septembra Komisijas sēdes lēmumu - Saeimas Analītiskajam dienestam ir iesniegts pieprasījums veikt pētījumu par izdienas pensiju sistēmisku un analītisku izvērtēšanu.

Seko līdzi iniciatīvas jaunumiem un dalies ar tiem sociālajos tīklos!

AUTORS: ZIņAS MB

Iespēja parakstīt iniciatīvu arī bez pieslēgšanās internetbankai30. Jun (2015)

Paldies, ka esi parakstījies – palīdzi savākt vēl vairāk parakstu! Tā kā daudziem parakstīties gribētājiem dažādu apstākļu dēļ nav piekļuves interneta bankām, ir izveidots iesniegums, lai iniciatīvu "Par izdienas pensiju noteikšanu arī pašvaldības policistiem" var atbalstīt bez pieslēgšanās tām. Padod šo ziņu tālāk! Lai to izdarītu: (1) Izprintē iesniegumu no saites: http://www.gkl.lv/iniciativa?x=parakstu-vaksana-par-izdienas-pensiju-noteiksanu-ari-pasvaldibas-policistiem (2) Aizpildi visu nepieciešamo informāciju (3) Nosūti iesniegumu uz adresi: Cēsu iela 3-5a, LV- 1012, Rīga, Latvija, adresēts Andrejam Požarnovam. Visi paraksti kopā tiks nogādāti Saeimā!

AUTORS: MADARA PEIPIņA