Iniciatīva ir iesniegta pašvaldībā

Pārstāvis: Jūrmalas Alternatīvās skolas vecāku padomePublicēta: 22. Sep (2020)

PAR JŪRMALAS ALTERNATĪVĀS SKOLAS SASTEIGTAS REORGANIZĀCIJAS PĀRTRAUKŠANU
Iniciatīva tiks iesniegta Jūrmalas pilsētas domē un Izglītības un zinātnes ministrijā

250
741
Jau parakstījuši 741

Jūrmalas pilsētas dome ir nolēmusi apvienot divas savā pārvaldības teritorijā esošās izglītības iestādes ar filozofijas ziņā dažādām izglītības metodēm - Jūrmalas Alternatīvo skolu un Lielupes pamatskolu. Jūrmalas Alternatīvās skolas vecāku padome, pārstāvot skolas vecāku un to bērnu intereses, iebilst pret šīm sasteigtajām pārmaiņām, jo: 1. Pašvaldības domes lēmuma projekts ir sagatavots steigā un, kas īpaši būtiski, par pārmaiņām un iecerēto pārmaiņu vecākiem nav nodrošināta pienācīga informācija un iesaiste. 2. Jūrmalas dome nevienā no dokumentiem nav radusi iespēju apliecināt, ka skolā tiks turpinātas alternatīvās izglītības metodes tādā formātā, kādā skola to nodrošina šobrīd, mijiedarbojoties ar skolas vecāku padomes iniciēto un atbalstīto pieeju. 3. Jūrmalas dome rupji pārkāpj tikai nupat iniciēto uz kompetencēm balstīto izglītības pieeju, jo tieši pateicoties Jūrmalas Alternatīvās skolas ilggadīgajai programmai Jūrmala ir bijusi starp retajām pašvaldībām, kurā 25 gadus uz kompetencēm balstītā un alternatīvā pieeja izglītībai ir eksistējusi jau ilgus gadus, izaudzinot virkni radošu, patstāvīgi domājošu, zinātkāru, dabu mīlošu jaunu cilvēku. 4. Jūrmalas dome ar šo lēmumu kā prioritāru izvirza investīcijas nolietotas skolas telpu atjaunošanā, nevis izglītības kvalitātes celšanu.

Jūrmalas Alternatīvās skolas vecāku padome piedāvā: 1. Jūrmalas Alternatīvās skolas un Lielupes pamatskolas apvienošanas un jaunas skolas dibināšanas plāna izdiskutēšanā pieaicināt Jūrmalas Alternatīvās skolas vecākus, lai vecāki varētu pārliecināties, ka jebkura Jūrmalas Alternatīvās skolas tiesību un pienākumu pārņēmēja nodrošinātu šobrīd skolā nodrošināto izglītības pieeju - skolas nometnes, izrādes, personīgā snieguma analīzi, ekskursijas, pastaigas, mazās klases, papildu valodas nodarbības. 2. Pirms šāda diskusija ir bijusi, atlikt šā gada 24. septembrī plānoto Jūrmalas pilsētas domes lēmumu par minēto skolu apvienošanu, kā arī nodrošināt vecākiem iespēju savas bažas pārrunāt ar Jūrmalas pilsētas domes vadību un arī izglītības ministri, jo domes lēmumi neslēpj, ka ar jaunās skolas telpu rekonstrukciju Jūrmalas pilsētas dome ir nolēmusi apvienot divas savā pārvaldības teritorijā esošās izglītības iestādes ar filozofijas ziņā dažādām izglītības metodēm - Jūrmalas Alternatīvo skolu un Lielupes pamatskolu.

Nodrošināt dialogu ar Jūrmalas Alternatīvās skolas vecākiem, ieklausīšanos par alternatīvu un bērnu izaugsmi virzītu izglītības pieeju, tiktu veicināta skolas vides saglabāšana un bērnu personību tālāka attīstība.

Pievienots dokuments

JAS_vēstule.pdf 290 KB (atvērt)

Iniciatīvas parakstītāji 741

Iniciatīvas jaunumi

Aicinājums iestāties par iedzīvotāju līdzdalību pašvaldībās un parakstīt iniciatīvu "Atveram pašvaldības!"30. Oct (2020)

Tā kā esi parakstījis šo pašvaldības dzīves iniciatīvu, uzrunājam Tevi ar aicinājumu atbalstīt patiesi spēcīgas un efektīvas kolektīvo iesniegumu sistēmas izveidi Latvijas pašvaldībās!

Organizācija ManaBalss kopā ar četrām citām NVO ir publicējusi iniciatīvu "Atveram pašvaldības!" un aicina arī Tevi to parakstīt un dalīties ar to savos sociālo mediju kontos.

Lūdzam iepazīties arī ar iniciatīvas pielikumā izklāstītajiem apsvērumiem, kāpēc šis ir ļoti svarīgs jautājums un nepieciešams risinājums.

Tavai balsij ir nozīme!

AUTORS: MANA BALSS