Pārstāvis: "Latvijas Krievu mācībvalodas skolu atbalsta asociācija" (LAŠOR)Publicēta: 07. Nov (2017)

PAR MĀCĪBU VALODU BRĪVU IZVĒLI
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
Parakstīšana apturēta
634
Jau parakstījuši 634
9'366

Balstoties uz saņemto informāciju un mūsu tiesībām, kā nevalstiskajai organizācijai, pieņemt patstāvīgus lēmumus par publicējamo saturu platformā ManaBalss.lv, ziņojam, ka neatjaunosim iniciatīvas "Par mācību valodu brīvu izvēli" izvietošanu platformā. Platforma patur tiesības neapstiprināt apšaubāma rakstura iniciatīvas un, kas šajā gadījumā ir pretrunā ar sabiedrības saliedētības veicināšanas principu. /ManaBalss.lv/

Pašlaik mazākumtautību “bilingvālās” skolās latviešu valodas īpatsvars ir 60 procenti no gada kopējās mācību stundu slodzes. Turklāt pie varas esošie politiķi nolēmuši, ka jau tuvā nākotnē latviešu valodā mācāmi visi priekšmeti, izņemot dzimto valodu. Tomēr ir daudz tādu vecāku, kas vēlas, lai viņu bērni mācītos ģimenes valodā.Ja mazākumtautībām piederīgas personas vēlas, lai viņu bērni mācītos pārsvarā dzimtajā valodā – un parasti tā ir arī ģimenes valoda! – un lai šī izvēle būtu neatkarīga no valdības un pašvaldību gribas, šādai izvēlei ir jābūt garantētai ar likumu. Ir jāpieņem likums, kurš atbalstītu izvēli mācīties mazākumtautības valodā, ja ir pietiekams pieprasījums. Lai skolas padome lemj, cik liela mācību slodze būs latviešu valodā un cik liela – mazākumtautību valodā.

Nodrošināt izvēli – tāds ir mūsu iniciatīvas mērķis. Tās uzdevums ir pieņemt Mazākumtautību izglītības iestāžu likumu (pievienojam likuma projektu). Lai mazākumtautību skolu dibina, pamatojoties uz izglītojamo vecāku priekšlikumu, vai reorganizējot esošo skolu, pēc skolas padome ierosinājuma. Lai skolas padome nosaka mācību valodu lietojumu izglītības programmas īstenošanā, nodrošinot latviešu valodas apguves iespējas. Lai valsts no nodokļu ieņēmumiem nodrošina pedagogu sagatavošanu darbam mazākumtautību izglītības iestādēs, kā arī nepieciešamo mācību līdzekļu pieejamību.

Pievienots dokuments

171031_Mazākumtautību_izglītības_iestāžu_likums_ManaBalss.pdf (atvērt)

Iniciatīvas jaunumi

ManaBalss.lv ziņo, ka neatjaunos iniciatīvas "Par mācību valodu brīvu izvēli" izvietošanu platformā. 16. Nov (2017)

Gan par iniciatīvas publicēšanu, gan parakstu vākšanas pagaidu apturēšanu, esam saņēmuši komentārus no dažādu juristu un ekspertu puses.

Platforma kā nevalstiska organizācijai patur tiesības pieņemt patstāvīgus lēmumus par publicējamo saturu un neapstiprināt apšaubāma rakstura iniciatīvas, kas var kaitēt valsts drošībai, kā ar skar izmaiņas Satversmes kodolā, un šajā gadījumā, ir pretrunā ar sabiedrības saliedētības veicināšanas principu.

Pateicamies iniciatīvas autoriem un atbalstītājiem par izrādīto pilsonisko aktivitāti!

AUTORS: ZIŅAS MB