Iniciatīva atbalstīta!

Pārstāvis: LATVIJAS TIRDZNIECĪBAS UN RŪPNIECĪBAS KAMERAPublicēta: 22. Nov (2016)

PAR MIKROUZŅĒMUMU SAGLABĀŠANU
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
8'345
Jau parakstījuši 8'345
1'655

2010.gadā ieviestais mikrouzņēmumu režīms daudzus Latvijas iedzīvotājus rosināja uzsākt savu mazo biznesu. Pēc pētījumu datiem tie bija vairāk kā 40%. Savukārt, pateicoties šim režīmam, beidzot sāka maksāt nodokļus gandrīz 50%. Diemžēl ierēdņu un politiķu neizpratnes dēļ, kā arī nespējas efektīvi izmantot jau šobrīd likumā paredzētos instrumentus, lai “izķertu” tos, kuri šo režīmu izmanto negodprātīgi, mikrouzņēmumu režīms tiek izbeigts, vienlaikus solot, ka nākotnē tiks izstrādāts cits mazajam biznesa atbilstošs režīms.

Ņemot vērā minēto, balso PAR mikrouzņēmumu režīma saglabāšanu, to pilnveidojot, pieņemot citu adekvātu režīmu mikro un mazajam biznesam.

Lēmums par mikrouzņēmumu režīma likvidēšanu palielinās ēnu ekonomiku, vairos bezdarbu, mazinās jaunu cilvēku motivāciju uzsākt biznesu un vēl vairāk samazinās jau tā vārgo Latvijas ekonomikas tempu.

Iniciatīvas jaunumi

Labas ziņas - iniciatīva ir atbalstīta un mikrouzņēmumu režīms saglabāts!22. Dec (2016)

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras vārdā vēlos teikt milzīgu paldies ikvienam, kurš nobalsoja pret izmaiņām mikrouzņēmumu likumā, kas paredzēja, ka šo uzņēmējdarbības formu atļauts reģistrēt tikai līdz 2017.gada vidum, bet no 2018.gada to darbība jāpārtrauc. Sarunās ar politiķiem, deputātiem un ierēdņiem esam panākuši to, ka šāds regulējums nestāsies spēkā tikmēr, kamēr netiks izstrādāts visiem pieņemams risinājums, piedāvājot saprotamu un viegli administrējamu mikrouzņēmumu režīmu mazā biznesa veicējiem. Kopā mēs esam spēks un tāpēc vēlreiz vēlos teikt paldies par ikvienu nodoto balsi!

Ar cieņu,
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras
valdes priekšsēdētājs
Jānis Endziņš

AUTORS: JĀNIS ENDZIŅŠ

VĒJONIS PAZIŅO, KA, VISTICAMĀK, MIKROUZŅĒMUMU NODOKĻA IZMAIŅAS SAEIMAI VIŅŠ ATMETĪŠOT ATPAKAĻ!30. Nov (2016)

Visticamāk, Saeimas atbalstītās izmaiņas mikrouzņēmumu nodokļa režīmā tiks "atmestas atpakaļ" otrreizējai caurlūkošanai parlamentā. To Latvijas Televīzijas raidījumā "Viens pret vienu" paziņoja Valsts prezidents Raimonds Vējonis.

Pēc prezidenta teiktā, jau pērn lemjot par izmaiņām Mikrouzņēmumu nodokļa likumā paredzēts uzdevums izstrādāt jaunu likumprojektu ar jauniem atvieglotiem nosacījumiem mazajam biznesam. Taču šis darbs nav paveikts un tagad tiek pagarināts šī uzdevuma izpildes termiņš.

Tikmēr plāns atteikties no mikrouzņēmumu nodokļa režīma nav mainīts, raisot lielu neapmierinātību šī nodokļa maksātājos – viņiem īsti nav skaidrs, kas viņu darbībā nākamgad mainīsies. Jo arī jauna "ceļa karte" mazā un vidējā biznesa atbalstam valdībā tā arī nav tapusi.

"Mikrouzņēmumu nodokli var sakārtot, un tas ir viens no nodokļiem, ko es, visdrīzāk, atmetīšu atpakaļ parlamentam, lai izskata to vēlreiz," paziņoja prezidents.
Prezidents atzina, ka Saeimas pieņemtie likumi, tostarp tie, kas saistīti ar nākamā gada valsts budžetu, vēl tiek vērtēti. "Bet par to es esmu pārliecināts, ka Mikrouzņēmumu nodokļa likums tiks atdots atpakaļ otrreizējai caurskatīšanai," piebilda prezidents.

Ziņas avots: lsm.lv

Turpinām būt aktīvi un parakstīties, vēl nekas nav beidzies!

AUTORS: IMANTS BREIDAKS