Pārstāvis: Aija VanagaPublicēta: 12. Apr (2019)

PAR PAŠAIZSARDZĪBAS APMĀCĪBU IEKĻAUŠANU SKOLU PROGRAMMĀS
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā.

10'000
257
Jau parakstījuši 257
9'743

Šobrīd pavisam nelielai daļai Latvijas iedzīvotāju ir zināšanas par pašaizsardzību. Īpaši neizsargāti ir bērni un jaunieši. Nereti notiek dažadi fiziska rakstura uzbrukumi ģimenes konfliktos, skolās, uz ielas un citur. Balstoties uz Latvijas Satversmes, Krimināllikuma 29. pantu, pašaizsardzība ir atļauta, ja pastāv reāls apdraudējums. Bieži vien cietušais nespēj sevi aizsargāt, jo nezina, kā rīkoties, īpaši tad, ja tiek, piemēram, zņaugts, kāds draud ar ieroci, tiek cieši satverts, ielenkts. Nereti ierastās pašaizsradzības metodes ir neefektīvas, tādēļ rodas daudz un dažādu negadījumu. Lai gan ir iespējams apmācības apmeklēt par maksu, tās visiem dažādu apstākļu, piemēram, attāluma, finasiālu vai citu apstākļu dēļ nav pieejamas. Piedāvāju veikt reformas izglītības sistēmā un sporta stundās 5.-9. klases skolēniem iekļaut pašaizsardzības apmācību programmu, kā arī nodrošināt to, lai jaunieši līdz 18 gadu vecumam (uzreiz pēc reformas veikšanas), kuri mācoties 5. – 9. klasē nav paguvuši tās apgūt, bet to vēlas, varētu iegūt pamatzināšanas bez maksas jebkurā sevis izvēlētā vietā. Skolēni apgūtu pašaizsardzības un uzbrucēja atvairīšanas metodes, mācītos pareizi rīkoties neparedzētās situācijās, kas saistīti ar fizisku uzbrukumu.

Apmācību kurss būtu jāiekļauj sporta stundu programmā. Skolēni saņemtu arī vērtējumus par uzdevuma izpildes precizitāti, pareizību, spēju reaģēt. Lai nodrošinātu to, ka izglītojamie spētu atcerēties, kā rīkoties reālā situācijā, būtu nepieciešams atkārtot zināšanas. Lai apmācības nodrošinātu bez traumām, būtu nepieciešams inventārs, piemēram vingrošanas matrači, kas palīdz novērst iespējamo traumu risku un tām būtu jānotiek stingrā skolotāja uzraudzībā. Tā kā Latvijā pastāv pedagogu trūkums, lai nebūtu nepieciešami papildus pedagogi pašaizsardzības apmācībām, būtu jānodrošina obligātie kursi, kuros tiktu apmācīti sporta skolotāji. Kursus vadītu šīs nozares speciālisti.

Apmācības palīdzētu būtiski samazināt jebkāda veida negadījumus un noziegumus, kas saistīti ar fizisku uzbrukumu kādai personai vai personām (miesas bojājumu nodarīšana un zādzība, slepkavība, seksuāla izmantošana un citi). Iegūtās zināšanas skolēniem būs iespēja nodot arī pārējai sabiedrībai, kā arī pielietot nākotnē, kad skolēns ir pieaudzis. Mazāk būtu jāsniedz arī medicīniskā palīdzība cietušajiem, jo persona pratīs izvairīties no traumām.

Iniciatīvas parakstītāji 257