Pārstāvis: Raimonds Lejnieks-PuķePublicēta: 06. Jun (2017)

PAR PAŠVALDĪBAS REFERENDUMU
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
2'012
Jau parakstījuši 2'012
7'988

Latvijas pašvaldībās ir nepieciešams vairākus jautājumus lemt ne tikai domes sastāvā, bet arī pašvaldības līmenī. LR satversmē 101. pantā ir noteikts ka ikviens Latvijas pilsonis likumā paredzētajā veidā var piedalīties pašvaldību darbībā. Pašvaldību referendums veicinātu šī satversmes panta iedzīvināšanu praksē, jo pašlaik iedzīvotāji pašvaldības darbu varēja ietekmēt tika piedaloties pašvaldību vēlēšanās. Ar šo iniciatīvu es vēlos uzlabot iedzīvotāju lielāku iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos. Pasaulē daudzās valstīs gan autonomo apgabalu, gan municipālie referendumi ir diezgan ierasta prakse. Piemēram Krievijā, tās autonomie apgabali var organizēt referendumu par sev aktuāliem jautājumiem. Dažus gadus atpakaļ Katalonija organizēja referendumu par atdalīšanos no Spānijas. Arī pēc nesenā BREXIT Skotijas pirmais ministrs ir izteicies, ka būs jārīko vietējais referendums par palikšanu Lielbritānijas sastāvā, jo Skotija vēlas palikt Eiropas savienībā. Pašvaldību referendums nodrošinātu vietējās attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem iespēju piedalīties vietējās nozīmes jautājumu lemšanā. Veicinātu pašvaldības iedzīvotāju iespējas ietekmēt pašvaldības domes darbību vietējo iedzīvotāju interesēs, kā arī piešķirtu pašvaldības iedzīvotājiem tiesības atlaist pašvaldības domi

Caur pašvaldību referendumu varētu risināt jebkādus jautājumus kas skar pašvaldību, rosināt domes atsaukšanu. Lai rosinātu pašvaldību referendumu būtu nepieciešams savākt 10 procentus no iepriekšējo pašvaldību vēlēšanās nobalsojušo vēlētāju skaita attiecīgajā pašvaldībā. Parakstus būtu iespējams vākt elektroniski caur www.latvija.lv, manabalss.lv, kā arī rakstveida pie pašvaldības notāra. Par parakstu vākšanas informatīvo kampaņu ir atbildīgs pats iesnieguma iesniedzējs. Paraksti ir jāsavāc gada laikā. Ja gada laikā netiek savākts pietiekams parakstu skaits pašvaldību referenduma rosināšanai, tad paraksti dzēšas. Un jaunu iesniegumu par referendumu var iesniegt tikai pēc mēneša. Pēc nepieciešamo parakstu savākšanas pašvaldības vēlēšanu komisija izsludina referendumu. Lai referenduma rezultāts būtu leģitīms, tajā būtu jāpiedalās vismaz 10 procentu no attiecīgajā pašvaldībā reģistrēto vēlētāju skaita. Referendumu var rosināt jebkura attiecīgajā pašvaldībā deklarēta fiziska vai juridiska persona, iesniedzot iesniegumu vietējai pašvaldībai. Par iesnieguma iesniegšanu būtu nosakāma drošības nauda 100 eiro apmērā, kas netiek atgriezta: 1. ja gada laikā parakstu vākšanas organizators nespēj savākt 10% no iepriekšējo pašvaldību vēlēšanās nobalsojušo vēlētāju skaita attiecīgajā pašvaldībā. 2. Ja pašvaldību referendums tiek atzīts par nenotikušu - tajā piedalās mazāk kā 10 % no pašvaldībā dzīvojošajām balstiesīgajām personām.

Pašvaldību referenduma ieviešana veicinātu lielāku pašvaldības iedzīvotāju iesaistīšanos pašvaldības politikas veidošanā. Ja tiktu ieviests pašvaldību referendums, pārvaldes struktūra kļūtu demokrātiskāka, jo pašlaik savas pašvaldības politikas stratēģisko virzību ir iespējams izlemt tikai caur pašvaldību vēlēšanām. Tiktu veiksmīgāk realizētas LR satversmes 101. pantā noteiktās tiesības.

Iniciatīvas parakstītāji 2'012