Pārstāvis: Marta Anna LiepiņaPublicēta: 08. Jul (2021)

PAR PEDAGOGU OBLIGĀTU VAKCINĀCIJU PRET COVID-19
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
3'313
Jau parakstījuši 3'313
6'687

Mēs vēlamies, lai rudenī un turpmākajos laika posmos bērni droši var iet skolā un bērnudārzā. Tas pats sakāms par augstskolām. Kamēr skolotāji un pasniedzēji nav vakcinēti, nav pārliecības, ka varēsim droši apmeklēt skolas un augstskolas nākamajā mācību gadā.

Tāpēc ir jāizdara izņēmums vakcinācijas brīvprātīguma principā un visu izglītības iestāžu pedagogiem un citiem darbiniekiem, kuriem ārsts nav noteicis citādi, ir jābūt obligāti vakcinētiem pret Covid-19!

Sabiedrība iegūs epidemioloģiski drošu vidi izglītības jomā, netraucēti tiks īstenotas visu bērnu un studējošo tiesības uz izglītību, kā arī vecāku tiesības uz darbu, tā nodrošinot ģimenes un visas sabiedrības labklājību.

Iniciatīvas jaunumi

Iniciatīva ir publicēta korekti: Tiesībsargs par rosinājumu uz pedagogu obligātu vakcināciju04. Aug (2021)

Tiesībsargs ir saņēmis kāda iedzīvotāja jautājumu, vai ir tiesiski vākt parakstus par kādas profesijas pārstāvju vakcināciju.

Šāda iniciatīva ir publicēta platformā ManaBalss.lv, un sūdzības iesniedzēja ieskatā tas pārkāpj vairākus likuma punktus, ieskaitot profesijas diskrimināciju, ierobežo brīvības izvēli un aicina uz naida kurināšanu starp iedzīvotājiem.

Tiesībsargs atbild, ka minēto iniciatīvu par kādas profesijas pārstāvju obligātu vakcināciju tomēr nevar vērtēt kā prettiesisku un nepieļaujamu.

Skaidrojumā Tiesībsarga birojs norāda uz jau iepriekš teikto – ka no tiesību viedokļa vakcinācijas jautājumi ir komplicēti. Un valsts, gādājot par tās drošību, sabiedrības veselību un kopējo labumu, var ierobežot cilvēktiesības.

Papildus jāņem vērā, ka ikviena cilvēka pamattiesību īstenošana ir samērojama ar visas sabiedrības interesēm. Tātad ir jāatrod saprātīgs līdzsvars starp indivīda un visas sabiedrības interesēm. Tāpat jāņem vērā, ka valstij ir jāsargā arī to iedzīvotāju tiesības, kuri vēlas saņemt epidemioloģiski drošus pakalpojumus un nevēlas pakļaut sevi inficēšanās riskam ar Covid-19 infekciju.

ManaBalss.lv ir sabiedrības iniciatīvu platforma, kurā ikviens Latvijas pilsonis var ievietot savu iniciatīvu, kas atbilst portālā publicētajiem kvalitātes kritērijiem, un vākt parakstus tās nogādāšanai Saeimā. Tiesībsargs savā komentārā arī vērš uzmanību uz to, ka pat gadījumā, ja tiek savākts nepieciešamais parakstu skaits kādas iniciatīvas iesniegšanai Saeimā, tas nenozīmē, ka iniciatīva noteikti gūs atbalstu un normatīvajā regulējumā tiks veikti grozījumi vai papildinājumu.

Tiesībsargs arī vērš uzmanību, ka demokrātiskās iekārtas pastāvēšanai ir ļoti svarīga sabiedrības aktīva līdzdalība. Sabiedrības līdzdalībai ir vairāki ieguvumi, kas kopumā vērsti uz regulējumu kvalitātes uzlabošanu. Līdzdalības procesā tiek noteiktas īstās problēmas, tiek izvērtētas iespējamās alternatīvas, kā arī panākts, ka izstrādātie risinājumi ir efektīvi.

Sabiedrības pārstāvji var paust savu viedokli par attīstības plānošanas dokumentiem, tiesību aktu projektiem, ierosinot jaunu regulējumu, piedaloties problēmu konstatēšanā un alternatīvu noteikšanā, iesaistoties regulējuma darbības uzraudzībā, rezultātu novērtēšanā un izstrādājot priekšlikumus tā aktualizācijai.

Avots: Tiesībsarga birojs

Tā kā Tu interesējies par šīs ziņas tēmu, izsaki arī savu "par" vai "pret" par šiem topošajiem likumdošanas grozījumiem –

Vai darbam medicīnā, sociālajā aprūpē un izglītībā obligāti jāpieprasa Covid-19 sertifikāts?

un

Vai daļai nozaru vakcinēšanās pret Covid-19 būtu jānosaka par obligātu?

Pirms balsojuma platformā ParvaiPret.lv autorizējies, lai izveidotu savu profilu un iegūtu unikālus, Tev vien pieejamus datus par Tavu ieskatu un Saeimas politiķu balsojumu atbilstību!

_____________________________

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Ar 36 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem kopš 2011. gada ap ManaBalss platformu radītā pilsoniskās līdzdalības ekosistēma ir unikāli sekmīga pasaules mērogā.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un ar to saistītās uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam ir salīdzinoši pat ļoti atsaucīgi un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu.

Tavai balsij ir nozīme!

Apsver savu atbalstu jaunākajām iniciatīvām ManaBalss platformā!

Abonē arī ManaBalss iniciatīvu jaunumus savā e-pastā! To var viegli izdarīt, mūsu mājaslapas viedlogā "ManaBalss.lv labās ziņas – Tavā e-pastā!" ierakstot savu adresi.

AUTORS: MANA BALSS