Pārstāvis: Baldūrs ApinisPublicēta: 29. Jun (2022)

PENSIJAS INDEKSĀCIJU PILNĀ APJOMĀ VISIEM PENSIONĀRIEM
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
4'626
Jau parakstījuši 4'626
5'374

Vēlos panākt, ka pensijas tiek indeksētas pilnā apjomā visiem pensionāriem. Patlaban "tiks indeksēts viss pensijas un atlīdzības apmērs, ja tas nepārsniedz 534 eiro, bet tām pensijām un atlīdzībām, kuras ir lielākas par 534 eiro, indeksēs tikai daļu no piešķirtās summas – minētos 534 eiro." (LETA/NRA, 21.04.2022.) Aicinu novērst netaisnīgu attieksmi pret pensionāriem, kuri saņem par 534 eiro lielāku pensiju. Šī ir spilgti izteikta diskriminācija pret pensiju saņēmējiem, kuru pensija ir virs 534 eiro. Pensijas apmēru nosaka cilvēka devums sabiedrībai visa mūža garumā, ieskaitot samaksātos nodokļus. Nav nekāda pamata, indeksējot pensiju, nivelēt šo mūža devumu, veicot indeksācijas aprēķinu tikai no pensijas daļas. Pensija jāindeksē pilnā apjomā visiem pensionāriem.

Aicinu Saeimu veikt nepieciešamos grozījumus un pārrēķinus, plānojot valsts budžetu.

Pārliecība par taisnīgu pensiju un taisnīgu tās indeksāciju ir atbilstīga motivācija godīgi maksāt nodokļus. Sabiedrība, kurā pret senioriem izturas maksimāli godīgi un taisnīgi, ir saliedēta sabiedrība. Taisnīga attieksme pret cilvēka ieguldījumu veicina katra indivīda devumu sabiedrībai.

Iniciatīvas jaunumi

23% pensionāru indeksācija ir paredzēta tikai daļai no viņu pensijām11. Jul (2022)

Parakstīties par pilnīgi visu pensiju indeksāciju būtu gatavi seniori, kuru pensijas ir lielākas par piecsimt eiro. Tā, rakstot par nesen publicēto iniciatīvu, vērtē NRA portāls. Šādas pensijas Latvijā saņem vairāk nekā piektā daļa senioru.

Pensiju indeksāciju nosaka likums "Par valsts pensijām". Saskaņā ar valdības lēmumu 2022. gadā pensijas plānots indeksēt mēnesi agrāk nekā parasti – 1. septembrī, taču, iespējams, par pensiju indeksāciju vēl lems arī parlaments, pieņemot gala lēmumu, kad un kā pensijas indeksēt. Viens no priekšlikumiem ir pensijas indeksēt vēl mēnesi agrāk, tas ir, augustā. Pagaidām Saeimas darba kārtībā šis jautājums nav iekļauts, jo vasaras atvaļinājuma laikā ir jāsasauc ārkārtas sēde.

Saskaņā ar pensiju likumu šogad plānots indeksēt valsts pensijas vai tās daļas apmēru, kas nepārsniedz 50 procentus no iepriekšējā kalendāra gada vidējās apdrošināšanas iemaksu algas valstī (2022. gadā tie ir 534 eiro), kā arī piešķirtās piemaksas pie vecuma un invaliditātes pensijas apmērs par vienu apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim. Tikai trim pensiju saņēmēju grupām pensijas indeksē pilnā apmērā, un tās ir politiski represētas personas, cilvēki ar pirmās grupas invaliditāti un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras dati liecina, ka vidējie valsts pensiju apmēri Latvijā ir zemi. Šāgada martā vidējais valsts pensijas apmērs ar piemaksu pie pensijas bija 404,61 eiro.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras dati liecina, ka lielākā daļa senioru saņem pensiju robežās no 300 līdz 500 eiro – 54 procenti no pensionāriem. Tomēr ievērojama daļa saņem pensiju virs 500 eiro – tā ir piektā daļa Latvijas vecuma pensiju saņēmēju. 2022. gadā tie ir 100 640 pensionāru. Ar katru gadu pensionāru skaits, kuru pensija pārsniedz 500 eiro, palielinās. Izpētot Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras datus, jāsecina, ka lielākā daļa no senioriem, kuru pensija ir virs 500 eiro, saņem pensijas no 500 līdz 600 eiro, nevis tūkstošus eiro, kā to dažkārt mēdz minēt.

***
Vecuma pensiju saņēmēju skaits pēc pensijas apmēra
Zem 200 eiro – 9,5%
200–300 eiro – 12,9%
300–500 – 54,4%
Virs 500 eiro – 23,2%

Avots: NRA portāls; VSAA

_______________________________________

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Ar 54 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem kopš 2011. gada ap ManaBalss platformu radītā pilsoniskās līdzdalības ekosistēma ir unikāli sekmīga pasaules mērogā.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un iesaistīto pušu uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam salīdzinoši ir pat ļoti liela atsaucība, un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji. Tomēr dažām idejām patīk stiept gumiju, un noturīga to pārstāvniecība prasa laiku.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī iespēju atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu!

AUTORS: MANA BALSS