Pārstāvis: Jānis LācisPublicēta: 17. Feb (2015)

PAR PERSONAS E-PASTA UN MOBILĀ TELEFONA NUMURA DEKLARĒŠANU
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
210
Jau parakstījuši 210
9'790

Ar šo iniciatīvu vēlos ierosināt atļaut Latvijas iedzīvotājiem izvēlēties, deklarējot dzīvesvietu, norādīt arī savu e-pasta adresi un/vai mobilā telefona numuru. Iniciatīva uzlabos valsts un pašvaldību iestāžu iespējas sazināties ar Latvijas iedzīvotājiem. Izrādās, ka šobrīd daudzas iestādes un izpildinstitūcijas (piemēram, zvērināti tiesu izpildītāji, pašvaldību administratīvās komisijas) sazinās ar iedzīvotājiem tikai un vienīgi nosūtot papīra formāta vēstuli pa pastu uz deklarēto dzīves vietu. Uzskatu, ka mūsdienu komunikāciju laikmetā, pirms ķeršanās pie papīra vēstuļu rakstīšanas, ja Latvijas iedzīvotājs šādu vēlmi ir izteicis, būtu jāizmanto e-pasts un/vai mobilais tālrunis.

Iestrādāt likumos, ka veicot dzīvesvietas deklarēšanu, Latvijas iedzīvotāji var deklarēt arī savu e-pasta adresi un/vai mobilā tālruņa numuru. Lai izvairītos no nepareizas e-pasta adreses vai tālruņa numura norādīšanas, pirms reģistrēšanas nepieciešams veikt informācijas pārbaudi.

1. Iniciatīva uzlabos valsts un pašvaldību iestāžu iespējas sazināties ar iedzīvotājiem. 2. Gadījumā, ja cilvēks atbildēs uz e-pasta vēstuli vai telefona zvanu, būs ietaupīti līdzekļi par papīra vēstuļu sūtīšanu pa pastu, kā arī process tiks padarīts daudzas reizes ātrāks. 3. Tiks novērsti liela daļa gadījumi, kad iedzīvotājiem tiek uzlikts sods un uzrēķinātas nokavējuma naudas, jo valsts un pašvaldību iestāžu sūtītā informācija nav sasniegusi adresātu jeb citiem vārdiem sakot iedzīvotājs nav laikus uzzinājis par savām saistībām pret valsti/pašvaldību. 4. Uzlabosies sabiedrības attieksme un vairosies uzticība pret valsts un pašvaldības iestādēm. 5. Tiks mazāk patērēti dabas resursi (piemēram, koksne lieki sūtīta papīra ražošanai).

Iniciatīvas jaunumi

Platformā jauna iespēja - piedalies diskusijā par iniciatīvu!13. Sep (2016)

Jau sen mūsu lietotāji izteikuši vēlmi pēc diskusiju iespējām platformā! Mēs esam atraduši tam risinājumu!

Spied "PIEDALIES DISKUSIJĀ" un izsaki savu viedokli par iniciatīvu!

Runā, vērtē, diskutē un dalies

AUTORS: ANNIJA EMERSONE

Uzliktais sods par nenopļauto zāli kļūst par motivāciju idejai, kā veiksmīgāk efektivizēt valsts pārvaldes saziņu ar iedzīvotājiem!18. May (2016)

Mana iniciatīva par to, ka deklarētajai dzīves adresei nebūtu jābūt vienīgajam veidam kā pašvaldībai mēģināt sasniegt iedzīvotājus, radās 2014. gadā, kad pašvaldība neveiksmīgi mēģināja ar mani sazināties, lai informētu par nepieciešamību ierasties Administratīvās komisijas sēdē.

Toreiz biju pilnīgi pārliecināts, ka visai komunikācijai ar pašvaldību vajadzēja notikt elektroniski, jo biju uzrakstījis iesniegumu ar lūgumu turpmāk visu korespondenci sūtīt uz manu epasta adresi.

Vienā jaukā janvāra dienā jutos visai pārsteigts, ka zvērināts tiesu izpildītājs no mana konta noskaitījis zināmu summu naudas... Izrādījās, ka summa bijusi jāsamaksā par iepriekšējā vasarā īpašumā nenopļautu zāli.

Diemžēl mani nebija sasniegušas administratīvās komisijas sekretāres sūtītās vēstules ar aicinājumu ierasties uz komisijas sēdi. Kā vēlāk man paskaidroja - likumdošana uzliek par pienākumu sūtīt vēstules uz deklarēto īpašuma adresi. Uz manu iebildi, ka pašvaldības nodokļu paziņojumi katru gadu tiek atsūtīti uz manu norādīto e-pasta adresi, sekretāre laipni atteica, ka tas ir cits departaments un nekāda sadarbība pašvaldības iekšienē šādā nozīmē nenotiek. Ja es atradīšot Latvijā kādu pašvaldību, kur tāda sadarbība notiek, viņi braukšot pieredzes apmaiņā.

Sekoja pārdomas - kādēļ deklarētā dzīves vietas adrese ir vienīgais veids, kā pašvaldībai mēģināt sasniegt iedzīvotājus?

Kaut arī tā nebija gluži jauna ideja, radās manabalss.lv iniciatīva "Par personas e-pasta un mobilā telefona numura deklarēšanu" (https://manabalss.lv/i/787) Apkopojot informāciju par šo tēmu izrādījās, ka valsts jau strādā pie jautājuma, lai ar iedzīvotājiem un juridiskām personām varētu komunicēt elektroniski - "Par Oficiālās elektroniskās adreses koncepciju" : http://likumi.lv/doc.php?id=264746

Šis aspekts jau gandrīz lika atteikties no manabalss iniciatīvas virzīšanas, tomēr, dažādu diskusiju rezultātā, nonācu pie secinājuma, ka iniciatīva ir jārada un jāvirza tālāk!

Šobrīd mana pārliecība ir tāda, ka abi virzieni neizslēdz viens otru, bet papildina. Piemēram, ja būs iespēja deklarēt e-pasta adresi vai mobilā tālruņa numuru, tad Valsts un Pašvaldību struktūras varēs šo kontaktinformāciju izmantot ziņas nosūtīšanai par to, ka oficiālajā vietnē ir ievietota elektroniska ziņa, kuru nepieciešams apskatīt vai arī vienkārši par nepieciešamību sazināties ar Pašvaldību. Pretējā gadījumā var sanākt tā, ka Valsts iegulda (diezgan lielu) naudu, lai personai nosūtītu oficiālu vēstuli, bet persona nesaņem paziņojumu par to. Manā gadījumā informācija par pašvaldības uzlikto sodu bija atrodama portālā latvija.lv, bet man nebija ne jausmas, ka vajadzētu tur ieskatīties.

Apzinoties ierēdņu darbu un tā apjomu, tomēr rodas sajūta, ka mūsdienu informācijas laikmetā pašvaldības iekšienē neviens nepapūlas, lai komunikācija ar iedzīvotājiem būtu pēc iespējas vērsta uz rezultātu un tādējādi iedzīvotāju ērtību, nevis vienkārši likuma izpildi! Protams, daudz kas ir atkarīgs no ierēdņu un vadītāju personīgās sapratnes un iniciatīvas.

Es uzskatu, ka šī ideja palīdzētu aizlāpīt komunikācijas politikas “caurumus” pašvaldībās un veicinātu efektīvāku un uz rezultātu virzītu komunikāciju starp iedzīvotājiem un valsts pārvaldes struktūrām!

AUTORS: ANNIJA EMERSONE