Pārstāvis: Biedrība "Esi brīvs!"Publicēta: 21. Oct (2020)

PAR PIETIEKAMU FINANSĒJUMU PAŠVALDĪBĀM ATKARĪBU PREVENCIJAS PROGRAMMU ĪSTENOŠANAI
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
365
Jau parakstījuši 365
9'635

Vēlamies, lai azartspēļu nodoklis un akcīzes nodoklis būtu ieskaitāmi ne tikai valsts pamatbudžetā, bet arī tās pašvaldības budžetā, kuras teritorijā tiek organizēta azartspēle vai izloze, tirgots alkohols un tabakas izstrādājumi. Tādējādi, novirzot pašvaldībām pietiekamu finansējumu alkohola, azartspēļu un citu atkarību prevencijas programmu īstenošanai un atkarību radīto seku novēršanai.

Biedrība "Esi brīvs!" piedāvā izvērtēt šādus grozījumus: 1. Izteikt likuma “Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli” 12.panta otro, trešo un ceturto daļu šādā redakcijā: - Ienākumi no azartspēļu nodokļa, 50 procentu apmērā būtu ieskaitāmi valsts pamatbudžetā, bet 50 procentu apmērā — tās pašvaldības budžetā, kuras teritorijā tiek organizēta azartspēle. - Ienākumus no valsts mēroga izložu nodokļa 75 procentu apmērā būtu ieskaitāmi valsts pamatbudžetā, bet 25 procentu apmērā ieskaitāmi visu pašvaldību budžetos proporcionāli tajās deklarēto iedzīvotāju skaitam. - Ienākumi no vietējā mēroga izložu nodokļa ieskaitāmi tās pašvaldības budžetā, kuras teritorijā tiek organizēta izloze.” 2. Atbilstoši likumam “Par budžetu un finanšu vadību” paredzēt dotācijas pašvaldībām no iemaksātā akcīzes nodokļa alkoholam un tabakas izstrādājumiem nākamā un turpmāko gadu valsts budžetā.

Šādi pašvaldības varētu nodrošināt profilakses pasākumus vielu un procesa atkarības (tostarp azartspēļu atkarības) risku mazināšanai, kā arī sekmīgāk izstrādāt un ieviest risinājumus alternatīvo brīva laika pavadīšanas veidu integrēšanai sabiedrībā, veidojot izklaides un attīstības centrus teritorijās, kur azartspēļu zāle ir vieglāk pieejama alternatīva salīdzinājumā ar citām brīvā laika pavadīšanas iespējām.

Pievienots dokuments

Iniciativa_Esibrīvs_ManaBalss.pdf (atvērt)

Iniciatīvas jaunumi

Aicinājums apsvērt atbalstu tematiski radniecīgai iniciatīvai04. Nov (2020)

Paldies par Tavu pilsonisko aktivitāti un interesi par ManaBalss platformas autoru ierosinājumiem!

Tā kā acīmredzot esi ieinteresēts pašvaldību dzīves jautājumos, ManaBalss aicina Tevi parakstīt arī citu iniciatīvu – "Atveram pašvaldības!", kas iestājas par pilnvērtīgu sabiedrības līdzdalību pašvaldību dzīvē.

Ja atbalsti šo iniciatīvu, dalies ar to arī ar citiem!

AUTORS: MANA BALSS