Pārstāvis: Sabiedrība par atklātību - DelnaPublicēta: 09. Dec (2016)

PAR PUBLISKI PIEEJAMIEM SAEIMAS KOMISIJU AUDIO IERAKSTIEM
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
1'993
Jau parakstījuši 1'993
8'007

Šobrīd Saeimas kārtības rullis nosaka, ka Saeimā pastāv 10 (pastāvīgas) komisijas, kurās tiek skatīti deputātu virzītie likumprojekti, priekšlikumi un citi jautājumi. Saeimas komisijas ir tās, kur notiek galvenās diskusijas par valstiski svarīgiem jautājumiem un likumprojektiem. Šobrīd esošais regulējums nenosaka pienākumu Saeimas komisijām publiskot to sēžu audioierakstus, kā rezultātā nav iespējams sekot līdzi Saeimas deputātu darbam un argumentācijai komisijas sēdēs. Aicinām atbalstīt iniciatīvu!

Ierosinām Saeimu papildināt Saeimas kārtības ruļļa 163. Panta 3. daļu ar otro teikumu šādā redakcijā: “Komisiju sēžu audioierakstus piecu darba dienu laikā pēc sēdes beigām ievieto tīmekļvietnē www.saeima.lv .”

Šobrīd esošai regulējums paredz to, ka personai, lai saņemtu komisijas sēžu ierakstu ir jāiesniedz iesniegums Saeimas lietvedībā un tikai pēc iesnieguma izskatīšanas viņai ir pieejams pieprasītās sēdes ieraksts. Saeimas komisijas sēžu ierakstu ievietošana mājas lapā dotu iespēju jebkuram sabiedrības loceklis sekot līdzi Deputātu un citu atbildīgo personu darbam Saeimas komisijās bez liekas birokrātijas. Saeimas komisijas ir tā vieta kur deputāti diskutē un pieņem lēmumus par plenārsēdē skatāmajiem likumprojektiem un citiem jautājumiem, kuri ietekmē visus Latvijā dzivojošos cilvēkus. Komisijas sēžu ierakstu publiskošana ir solis uz priekšu atvērtai un visiem pieejamai likumdevējvarai. Lūdzu atbalstiet inciatīvu !

Iniciatīvas jaunumi

Tiek pārvērtēts Saeimas ētikas kodekss19. May (2022)

Sveiks! Tu saņem šo ziņu, jo esi parakstījis/-usi kādu no "Sabiedrība par atklātību – Delna" ierosinātajām vai atbalstītajām iniciatīvām. Tāpēc vēršam Tavu uzmanību arī uz šo "Delnas" rīkoto pasākumu. Ja esi parakstījis vairākas līdzīgas ManaBalss.lv iniciatīvas, ko ir rosinājusi vai atbalsta "Delna", tad Tu šo ziņu e-pastā vari saņemt vairākkārt. Atvainojamies par sagādāto neērtību un lūdzam Tavu sapratni – šī nav "nospamošana", bet gan mēģinājums turēt Tevi lietas kursā. Lai novērstu šādu ziņu dublēšanos vienam adresātam, ir nepieciešams programmēšanas darbs, ko pašlaik nevaram atļauties. Solām pie pirmās iespējas to paveikt.

Laiks pārskatīt daudz kritizēto Saeimas deputātu ētikas kodeksu! Ārvalstu un vietējie eksperti, kā arī atbildīgās iestādes regulāri norāda, ka Saeimas ētikas kodekss ir vispārīgs un ka tam trūkst detalizēta rīcības apraksta. Turklāt tas nav pārskatīts kopš tā pieņemšanas 2006. gadā.

Pēc 2021. gada Globālā Korupcijas barometra datiem Latvijas iedzīvotāju ieskatā Saeima ir visvairāk korumpētā valsts iestāde. 38% iedzīvotāju uzskata, ka deputāti ir iesaistīti korupcijas gadījumos (Eiropas Savienības vidējais rādītājs ir 28%).

"Sabiedrība par atklātību – Delna" rīko tiešsaistes ekspertu forumu un publisko diskusiju, lai paplašinātu informētību par Saeimas deputātu ētikas kodeksa vispārīgo tvērumu un trūkumiem.

Kopā ar ekspertiem vērsīsim uzmanību uz vajadzību stingrāk reglamentēt deputātu rīcību, tajā skaitā arī komunikāciju ar interešu pārstāvjiem (lobētājiem).

Pasākums notiek 2022. gada 20. maijā plkst. 10.00-12.00 konferenču platformā Zoom (lūgums reģistrēties šeit) un  tiešraidē "Delnas" Facebook lapā.

Šī ir jau otrā apaļā galda tikšanās četru pasākumu sērijā 2022. gadā, kas veltīta starptautiskajām rekomendācijām un Latvijas progresam korupcijas novēršanā, politiskās godprātības un atklātības veicināšanā.

Pasākuma mērķis ir paplašināt informētību par Saeimas deputātu ētikas kodeksa vispārīgo tvērumu un trūkumiem. Kā arī pastiprināt deputātu centienus pārskatīt un atjaunināt ētikas kodeksu saskaņā ar topošā interešu pārstāvības atklātības regulējuma atklātības un godprātības principiem un atbilstoši GRECO ceturtās kārtas novērtējumā izteiktajām rekomendācijām.

GRECO ceturtās kārtas novērtējuma ziņojumā starptautiskie eksperti ieteica pārskatīt, atjaunināt un papildināt ētikas kodeksu ar praktiskiem pasākumiem, lai nodrošinātu to, ka deputāti rīkojas godprātīgi, ievēro ētikas normas un vadās pēc vienotām korupcijas novēršanas vadlīnijām.

Kavēšanās ar šīs rekomendācijas ieviešanu norāda uz deputātu atbildības trūkumu vēlētāju priekšā par savu veikumu un rīcību pilnvaru laikā. Lai sabiedrība vairāk uzticētos likumdevēja varai, tostarp arī interešu pārstāvības procesam Saeimā, ir jāvelta uzmanība ētiskajiem aspektiem deputātu darbā un tie jānostiprina ētikas kodeksā.

Turpmāk šīs rekomendācijas ieviešana kļūst arī par neatņemamu balstu topošā interešu
pārstāvības lobēšanas regulējuma ieviešanai un iedzīvināšanai Latvijas demokrātijā.

Aicinātie dalībnieki: Saeimas deputāti, Saeimas komisijas: Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija, Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija, mediji un sabiedrība.

Pasākuma pirmajā daļā, ekspertu forumā (10.00-11.00):
- apkoposim starptautiskās GRECO rekomendācijas Saeimas deputātu un darbinieku godprātības veicināšanai;
- sniegsim ieskatu pašreizējā Saeimas deputātu ētikas kodeksā un tā trūkumos;
- kā runātāji līdzās "Delnai" piedalīsies, Korupcijas novēršanas apkarošanas biroja, Valsts kancelejas un uzņēmējvides pārstāvji.

Pasākuma otrajā daļā (11:00-12:00):
- aicināsim 13. Saeimas deputātus, ekspertus un pilsoniski aktīvus iedzīvotājus, runāt par deputātu profesionālās ētikas normām un rīcību esošā ētikas kodeksa tvērumā;
- nepieciešamajiem uzlabojumiem un sasaisti ar topošo interešu pārstāvības (lobēšanas) atklātības likumu.

Avots: Delna

_______________________________________

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Ar 54 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem kopš 2011. gada ap ManaBalss platformu radītā pilsoniskās līdzdalības ekosistēma ir unikāli sekmīga pasaules mērogā.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un ar to saistītās uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam ir salīdzinoši pat ļoti atsaucīgi un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī iespēju atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu!

AUTORS: MANA BALSS

Uzdod mājasdarbu 14. Saeimai!02. May (2022)

Ja esi parakstījis līdzīgas ManaBalss.lv iniciatīvas, kuras ir rosinājusi vai atbalsta "Sabiedrība par atklātību – Delna", tad Tu šo ziņu e-pastā vari saņemt vairākkārt. Atvainojamies par sagādāto neērtību un lūdzam Tavu sapratni – šī nav "nospamošana", bet gan mēģinājums turēt Tevi lietas kursā par Tevis parakstītās iniciatīvas tēmu. Lai novērstu šādu ziņu dublēšanos vienam adresātam, ir nepieciešams programmēšanas darbs, ko pašlaik nevaram atļauties. Solām pie pirmās iespējas to paveikt.

Vēl šodien, 2. maijā, līdz pusnaktij ir spēkā "Sabiedrības par atklātību – Delna" aicinājums piedalīties īsā aptaujā un balsot par 14. Saeimas darāmajiem darbiem.

Aptauja ir tiešām īsa – tā aizņems ap septiņām minūtēm Tava laika.

Ar balsojuma rezultātiem "Delna" iepazīstinās 6. maijā, un pasākumā aicinās piedalīties arī politiskās partijas, kas plāno startēt 14. Saeimas vēlēšanās.

AUTORS: MANA BALSS

Tiesībsargs Juris Jansons uzskata, ka ir vērts apsvērt iespēju par komisiju sēžu tiešo translāciju16. Aug (2017)

Aizliegumā ierakstīt Saeimas komisijas sēdes nav saskatāms leģitīms mērķis, uzskata tiesībsargs Juris Jansons.

Vērtējot iespēju Parlamenta Kārtības rullī noteikt, ka Saeimas komisijas sēdes turpmāk varēs ierakstīt tikai ar parlamenta iekārtām, vai arī akreditēti žurnālisti, Jansons norādīja, ka konkrētajā gadījumā nav saskatāms leģitīms mērķis liegt audio vai video ierakstu fiksēšanu.

Tomēr, ja tiek nosaukts leģitīms mērķis, ir jāvērtē arī samērīgums - proti, vai nepamatoti netiek ierobežota ar Satversmes 100.pantu aizsargātā vārda brīvība, norādīja Jansons. Tāpat ir jāvērtē, vai tādējādi sabiedrības iegūtais labums ir lielāks nekā indivīda tiesību ierobežojums.

«Patlaban neredzu pamatu veikt grozījumus Saeimas kārtības rullī. Saeimas sēdes, ja vien tās nav slēgtās sēdes, ir publiski pieejamas,» norādīja Jansons.

Tiesībsargs ieskatā vērts apsvērt iespēju, ka arī Saeimas komisiju un apakškomisiju sēžu norises brīdī ikvienam būtu pieejama tiešā translācija, jo nereti tieši tur tiek detalizēti pārrunāti sabiedrībai būtiski jautājumi.

Ziņas avots: tvnet.lv

Dalies ar iniciatīvu un palīdzi savākt parakstus!

AUTORS: ANNIJA EMERSONE

Saeimas komisiju sēžu audio ierakstu publiskošana atvieglotu darbu!24. Jul (2017)

Papardes Zieda valdes priekšsēdētāja Iveta Ķelle skaidro, ka sabiedrības interešu aizstāvjiem publiski pieejami Saeimas komisijas sēžu audio ieraksti ļautu ietaupīt resursus, jo atvieglotu NVO un arī Saeimas darbu. Kā arī deputātiem būtu jābūt par atklātību.

Domnīca Providus skaidro, kāpēc Saeimas komisiju sēžu ierakstiem būtu jābūt publiski pieejamiem.

SKATIES VIDEO ŠEIT!

Dalies ar iniciatīvu un palīdzi savākt parakstus, lai deputātu darba audio ieraksti būtu pieejami visiem!

AUTORS: ANNIJA EMERSONE