Pārstāvis: Sabiedrība par atklātību – DelnaPublicēta: 17. Mar (2021)

PUBLISKOT SARAKSTUS AR IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS STATUSA DOKUMENTIEM
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
229
Jau parakstījuši 229
9'771

Demokrātiskas valsts neatņemama pazīme ir informācijas atklātība, taču šobrīd Latvijā sabiedrībai nav nodrošināta pilnvērtīga iespēja uzzināt, kam tieši ir noteikts ierobežotas pieejamības statuss. Informācijas atklātības likums iedala informāciju vispārpieejamā un ierobežoti pieejamā. Ierobežotas pieejamības informācijai ir īpaša pieprasīšanas kārtība, taču nereti publiski nav iespējams uzzināt, kāda informācija vispār atrodas iestādes rīcībā. Likums paredz tiesības personai iepazīties ar iestādes ierobežotas pieejamības informācijas sarakstu, taču likumā nav noteikts iestādes pienākums publicēt šādu sarakstus iestādes mājaslapā. Sarakstu publicēšana ievērojami atvieglotu personas iespēju uzzināt par iestādes rīcībā esošo ierobežotas pieejamības informāciju. Dažas iestādes to dara brīvprātīgi, tomēr ne vienmēr saraksti ir viegli atrodami.

Tāpēc ir nepieciešami grozījumi Informācijas atklātības likuma 9. pantā, nosakot pienākumu iestāžu mājaslapās publicēt sarakstu ar informāciju, kam iestāde noteikusi ierobežotas pieejamības statusu.

Sarakstu publiska pieejamība pirmām kārtām veicinātu atklātības principa ievērošanu valsts pārvaldē. Tas arī atvieglotu žurnālistu, pētnieku un pilsoniskās sabiedrības darbu, pieprasot informāciju un uzraugot, ka ierobežotas pieejamības informācijas statuss ir noteikts pamatoti. Sarakstu publiska pieejamība veicinātu sabiedrības iespējas sekot valsts pārvaldes institūciju darbībai un pārliecināties, ka tās efektīvi, godīgi, taisnīgi un saskaņā ar likumu pilda tām uzticētās funkcijas.

Iniciatīvas jaunumi

Tiek pārvērtēts Saeimas ētikas kodekss19. May (2022)

Sveiks! Tu saņem šo ziņu, jo esi parakstījis/-usi kādu no "Sabiedrība par atklātību – Delna" ierosinātajām vai atbalstītajām iniciatīvām. Tāpēc vēršam Tavu uzmanību arī uz šo "Delnas" rīkoto pasākumu. Ja esi parakstījis vairākas līdzīgas ManaBalss.lv iniciatīvas, ko ir rosinājusi vai atbalsta "Delna", tad Tu šo ziņu e-pastā vari saņemt vairākkārt. Atvainojamies par sagādāto neērtību un lūdzam Tavu sapratni – šī nav "nospamošana", bet gan mēģinājums turēt Tevi lietas kursā. Lai novērstu šādu ziņu dublēšanos vienam adresātam, ir nepieciešams programmēšanas darbs, ko pašlaik nevaram atļauties. Solām pie pirmās iespējas to paveikt.

Laiks pārskatīt daudz kritizēto Saeimas deputātu ētikas kodeksu! Ārvalstu un vietējie eksperti, kā arī atbildīgās iestādes regulāri norāda, ka Saeimas ētikas kodekss ir vispārīgs un ka tam trūkst detalizēta rīcības apraksta. Turklāt tas nav pārskatīts kopš tā pieņemšanas 2006. gadā.

Pēc 2021. gada Globālā Korupcijas barometra datiem Latvijas iedzīvotāju ieskatā Saeima ir visvairāk korumpētā valsts iestāde. 38% iedzīvotāju uzskata, ka deputāti ir iesaistīti korupcijas gadījumos (Eiropas Savienības vidējais rādītājs ir 28%).

"Sabiedrība par atklātību – Delna" rīko tiešsaistes ekspertu forumu un publisko diskusiju, lai paplašinātu informētību par Saeimas deputātu ētikas kodeksa vispārīgo tvērumu un trūkumiem.

Kopā ar ekspertiem vērsīsim uzmanību uz vajadzību stingrāk reglamentēt deputātu rīcību, tajā skaitā arī komunikāciju ar interešu pārstāvjiem (lobētājiem).

Pasākums notiek 2022. gada 20. maijā plkst. 10.00-12.00 konferenču platformā Zoom (lūgums reģistrēties šeit) un  tiešraidē "Delnas" Facebook lapā.

Šī ir jau otrā apaļā galda tikšanās četru pasākumu sērijā 2022. gadā, kas veltīta starptautiskajām rekomendācijām un Latvijas progresam korupcijas novēršanā, politiskās godprātības un atklātības veicināšanā.

Pasākuma mērķis ir paplašināt informētību par Saeimas deputātu ētikas kodeksa vispārīgo tvērumu un trūkumiem. Kā arī pastiprināt deputātu centienus pārskatīt un atjaunināt ētikas kodeksu saskaņā ar topošā interešu pārstāvības atklātības regulējuma atklātības un godprātības principiem un atbilstoši GRECO ceturtās kārtas novērtējumā izteiktajām rekomendācijām.

GRECO ceturtās kārtas novērtējuma ziņojumā starptautiskie eksperti ieteica pārskatīt, atjaunināt un papildināt ētikas kodeksu ar praktiskiem pasākumiem, lai nodrošinātu to, ka deputāti rīkojas godprātīgi, ievēro ētikas normas un vadās pēc vienotām korupcijas novēršanas vadlīnijām.

Kavēšanās ar šīs rekomendācijas ieviešanu norāda uz deputātu atbildības trūkumu vēlētāju priekšā par savu veikumu un rīcību pilnvaru laikā. Lai sabiedrība vairāk uzticētos likumdevēja varai, tostarp arī interešu pārstāvības procesam Saeimā, ir jāvelta uzmanība ētiskajiem aspektiem deputātu darbā un tie jānostiprina ētikas kodeksā.

Turpmāk šīs rekomendācijas ieviešana kļūst arī par neatņemamu balstu topošā interešu
pārstāvības lobēšanas regulējuma ieviešanai un iedzīvināšanai Latvijas demokrātijā.

Aicinātie dalībnieki: Saeimas deputāti, Saeimas komisijas: Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija, Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija, mediji un sabiedrība.

Pasākuma pirmajā daļā, ekspertu forumā (10.00-11.00):
- apkoposim starptautiskās GRECO rekomendācijas Saeimas deputātu un darbinieku godprātības veicināšanai;
- sniegsim ieskatu pašreizējā Saeimas deputātu ētikas kodeksā un tā trūkumos;
- kā runātāji līdzās "Delnai" piedalīsies, Korupcijas novēršanas apkarošanas biroja, Valsts kancelejas un uzņēmējvides pārstāvji.

Pasākuma otrajā daļā (11:00-12:00):
- aicināsim 13. Saeimas deputātus, ekspertus un pilsoniski aktīvus iedzīvotājus, runāt par deputātu profesionālās ētikas normām un rīcību esošā ētikas kodeksa tvērumā;
- nepieciešamajiem uzlabojumiem un sasaisti ar topošo interešu pārstāvības (lobēšanas) atklātības likumu.

Avots: Delna

_______________________________________

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Ar 54 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem kopš 2011. gada ap ManaBalss platformu radītā pilsoniskās līdzdalības ekosistēma ir unikāli sekmīga pasaules mērogā.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un ar to saistītās uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam ir salīdzinoši pat ļoti atsaucīgi un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī iespēju atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu!

AUTORS: MANA BALSS

Uzdod mājasdarbu 14. Saeimai!02. May (2022)

Ja esi parakstījis līdzīgas ManaBalss.lv iniciatīvas, kuras ir rosinājusi vai atbalsta "Sabiedrība par atklātību – Delna", tad Tu šo ziņu e-pastā vari saņemt vairākkārt. Atvainojamies par sagādāto neērtību un lūdzam Tavu sapratni – šī nav "nospamošana", bet gan mēģinājums turēt Tevi lietas kursā par Tevis parakstītās iniciatīvas tēmu. Lai novērstu šādu ziņu dublēšanos vienam adresātam, ir nepieciešams programmēšanas darbs, ko pašlaik nevaram atļauties. Solām pie pirmās iespējas to paveikt.

Vēl šodien, 2. maijā, līdz pusnaktij ir spēkā "Sabiedrības par atklātību – Delna" aicinājums piedalīties īsā aptaujā un balsot par 14. Saeimas darāmajiem darbiem.

Aptauja ir tiešām īsa – tā aizņems ap septiņām minūtēm Tava laika.

Ar balsojuma rezultātiem "Delna" iepazīstinās 6. maijā, un pasākumā aicinās piedalīties arī politiskās partijas, kas plāno startēt 14. Saeimas vēlēšanās.

AUTORS: MANA BALSS