Pārstāvis: SIA “Visma Enterprise”Publicēta: 04. Apr (2018)

PAR SAVLAICĪGĀM NODOKĻU UN NODEVU IZMAIŅĀM
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Finanšu ministrija

10'000
1'299
Jau parakstījuši 1'299
8'701

Aicinām nodrošināt iespēju organizācijām savlaicīgi sagatavoties nodokļu un nodevu radītām izmaiņām, paredzot, ka nodokļu un nodevu likmes, aprēķina un iekasēšanas kārtība, kā arī datu apmaiņas formāti ar elektronisko deklarēšanas sistēmu, drīkst stāties spēkā ne agrāk kā 4 mēnešu laikā kopš grozījumu izdarīšanas vai informācijas publicēšanas elektroniskajā deklarēšanas sistēmā. Pašreiz grozījumi likumos vai noteikumos, kā arī datu apmaiņas formātos, bieži vien tiek veikti dažus mēnešus pirms to stāšanās spēkā. Līdz ar to ļoti īsā laikā ir jāspēj apgūt izmaiņas un tās iestrādāt procesos un atbalsta sistēmās, kas papildu ikdienas darbam prasa laiku un rada pārslodzi. Rezultātā palielinās kļūdu iespējamība uzskaites procesos un sistēmās. Tas rada zaudējumus, kā arī šāda situācija kopumā sekmē negatīvu viedokli par izmaiņām.

Ir nepieciešams mainīt likumu “Par nodevām un nodokļiem”, definējot grozījumu vai izmaiņu savlaicīgumu.

Paredzot savlaicīgu izmaiņu veikšanu, uzlabotos izmaiņu ieviešanas kvalitāte, samazinātos negatīvais viedoklis par izmaiņām un reformām un palielinātos uzticamība valstij.

Iniciatīvas jaunumi

Nodokļu izmaiņu ieviešanai jānosaka saprātīgs laiks29. Oct (2018)

Latvijas uzņēmumi un to grāmatvedības savlaicīgi nav informēti, ko grozījumi nodokļu likumdošanā nozīmē praktiski, un nespēj laikus tiem sagatavoties.

Piecu gadu laikā dažādas būtiskas nodokļu izmaiņas Latvijā ir veiktas 49 reizes, un attiecīgos likumus papildinošie grozījumi un skaidrojumi sistemātiski tiek pieņemti pēdējā brīdī.

Šo problēmu laikraksta IR interneta portālā aktualizē programmatūras un pakalpojumu kompānija VISMA. Kompānija ir arī attiecīgas likumdošanas maiņas iniciatīvas autore platformā ManaBalss.lv. «Kā rāda VISMA pieredze, pat, ja izmaiņas likumos tiek pieņemtas pusgadu pirms to stāšanās spēkā, papildinošie grozījumi un skaidrojumi top īsi pirms to stāšanās spēkā,» raksta publikācijas autors.

Lai risinātu likumu neprognozējamības problēmu, VISMA iniciatīva “Par savlaicīgām nodokļu un nodevu izmaiņām” grib panākt, ka nodokļu un nodevu likmes, aprēķina un iekasēšanas kārtība, kā arī datu apmaiņas formāti ar elektronisko deklarēšanas sistēmu (EDS) stājas spēkā ne agrāk kā četrus mēnešus pēc grozījumu izdarīšanas vai informācijas publicēšanas elektroniskajā deklarēšanās sistēmā.

Uzlabojot izmaiņu ieviešanas kvalitāti, rastos virkne ieguvumu

Pirmkārt, samazinātos negatīvais viedoklis par izmaiņām, kā arī palielinātos uzticība valsts struktūrvienību darbam. Liela daļa ārvalstu investoru, kas vēlētos investēt Latvijā, atzīst, ka nodokļu sistēma ir nekvalitatīva (43% ārvalstu investoru) vai tikai daļēji atbilstoša (40%) (FICIL Sentiment Index 2017), ar kvalitāti saprotot gan nodokļu izmaiņu būtību, gan izmaiņu progozējamību kā tādu.
Otrkārt, patlaban pielāgošanās visām izmaiņām rada nevajadzīgus zaudējumus. Tas ir laiks un nauda, ko uzņēmumi varētu izmantot, lai labāk pielāgotos citām ārējās un iekšējās vides izmaiņām, piemēram, jaunu tehnoloģiju adaptācija un ieviešana vai savu procesu, pakalpojumu analīzi, ar mērķi padarīt tos konkurētspējīgākus. Nepārtraukta un sasteigta pielāgošanās likumdošanas izmaiņām organizācijas konkurētspējīgākas nepadara.
Treškārt, mazinātos stress un pēdējā brīža kļūdu skaits, jo bieži vien pat atbildīgās institūcijas nespēj izmaiņas savlaicīgi paskaidrot, un nereti skaidrojumi atkārtoti mainās.

Protams, nodokļu likumu izmaiņu prognozējamība nepadarītu uzņēmējdarbības vidi simtprocentīgi pievilcīgu investoriem un funkcionālu no uzņēmēju perspektīvas. Tomēr tas būtiski optimizētu darbu un izmaksas, kā arī būtu solis uz priekšu efektīvākai likumdošanas sistēmai, summē IR publikācijas autors, VISMA Latvia produktu vadītājs.

Avots: irir.lv

AUTORS: MANA BALSS