Iniciatīva ir atbalstīta un ir ieviešanas procesā

Pārstāvis: Liene DambiņaPublicēta: 30. Mar (2021)

PAR VALSTS APMAKSĀTU PAKALPOJUMU IEVIEŠANU BĒRNIEM AR AUTISKĀ SPEKTRA TRAUCĒJUMIEM
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
14'313
Jau parakstījuši 14'313

Nacionālā veselības dienesta dati liecina, ka 2019. gadā Latvijā bija 2369 bērni, kuriem ir diagnosticēti autiskā spektra traucējumi (AST). No tiem 366 bērni bija vecumā no 0-3 gadiem, un 1022 - vecumā no 4-7 gadiem. Tas ir vecuma posms, kad ar mērķtiecīgu un profesionālu atbalstu bērns var sasniegt labus rezultātus, pilnveidoties, veiksmīgi attīstīties un iekļauties sabiedrībā. Ņemot vērā, ka AST diagnostika Latvijā nav valsts apmaksāta, esošie statistikas dati nav precīzi un neatspoguļo faktisko situāciju. Kā liecina Pasaules Veselības organizācijas dati, autiskā spektra traucējumi ir vienam no 160 bērniem. Latvijā šobrīd nav pieejams sistemātisks, valsts organizēts, finansēts un uz pierādījumiem balstīts pakalpojums bērniem ar AST, līdz ar to bērni un jaunieši ir pilnībā atkarīgi no ziedotāju atsaucības vai viņu ģimenes finansiālām iespējām. Aptuvenās terapijas izmaksas vienam bērnam ir sākot no 2500 EUR gadā, un lielākā sabiedrības daļa nevar atļauties šādas izmaksas. Par to liecina arī lielais pieprasījums pēc ziedotāju palīdzības, ar kādu ikdienā saskaras Bērnu slimnīcas fonds (BSF), kas sniedz atbalstu bērniem ar AST kopš 2018. gada. Ja 2018. gadā BSF apmaksāja terapijas 42 bērniem kopsummā vairāk nekā 110 000 EUR apmērā, tad 2019. gadā tie bija jau 192 bērni, kuriem BSF apmaksāja terapijas un AST diagnostiku vairāk nekā 208 000 EUR apmērā. Savukārt 2020. gadā atbalstu terapijām un diagnostikas veikšanai saņēma vairāk nekā 150 bērni ar AST, un kopējās izmaksas pārsniedza 250 000 EUR. Arī 2021. gadā BSF katru nedēļu turpina saņemt lūgums pēc palīdzības, un diemžēl nespēj nodrošināt finansiālu atbalstu visiem bērniem ar AST, kuriem to ir rekomendējis ārsts. Tādējādi daļa bērnu paliek bez viņiem nepieciešamās palīdzības un bez iespējām īstenot savu potenciālu šodien un nākotnē.

Tāpēc aicinām atbalstīt bērnu ar AST iespējas saņemt valsts apmaksātu veselības, sociālās rehabilitācijas un izglītības pakalpojumus un iekļaut valsts apmaksātā programmā veselības, sociālās rehabilitācijas un izglītības pakalpojumus bērniem ar autiskā spektra traucējumiem.

Sabiedrība no tā iegūs vienlīdzīgas tiesības visiem bērniem saņemt nepieciešamo veselības aprūpi, sociālo rehabilitāciju un izglītību, kas sniedz iespēju bērniem ar AST diagnozi dzīvot pilnvērtīgu dzīvi un iekļauties sabiedrībā.

Iniciatīvas jaunumi

Iniciatīva ir atbalstīta un ir ieviešanas procesā23. Nov (2021)

Turpinoties valsts budžeta un ar to saistīto likumprojektu izskatīšanai Saeimā, vēršam uzmanību uz trijām ManaBalss.lv autoru iniciatīvām, kuru prasību īstenošanai finansējums jaunajā budžetā noteikti būs.

Jau šogad pēc iniciatīvas "Par valsts apmaksātu pakalpojumu ieviešanu bērniem ar autiskā spektra traucējumiem" iesniegšanas Saeimā tika atrasti līdzekļi, kurus pārvirzīt bērniem ar autiskā spektra traucējumiem (AST), saziņā ar ManaBalss.lv par iniciatīvas statusu komentē Bērnu slimnīcas fonds (BSF).

Tiesa, BSF nav precīzas informācijas, kam un cik lielā mērā ir novirzīts apstiprinātais finansējums.

Likumā par 2020. gada budžeta pārdali neparedzētiem gadījumiem ir lasāms, ka šogad 20'494 eiro ir piešķirti, lai laikposmā no 22. septembra līdz 31. decembrim nodrošinātu valsts apmaksātu pakalpojumu ieviešanu bērniem ar autiskā spektra traucējumiem.

Un Veselības ministrijā nākamā gada budžetā ir ieplānojusi bezmaksas diagnostiku bērniem ar AST, speciālistu apmācību un nodrošināšanu ar nepieciešamo aprīkojumu diagnostikas veikšanai.

Iniciatīvas autore un BSF pateicas ikvienam iniciatīvas atbalstītājam un vērtē, ka iniciatīvai ir pozitīvs virziens – tā ir vērtējama kā atbalstīta un ieviešanas procesā esoša iniciatīva, lai gan tās prasība vēl nav pilnībā īstenota.

Lai iekļautu bērnus ar autiskā spektra traucējumiem (AST) valsts atbalsta sistēmā, ir nepieciešami kompleksi darba pasākumi, kurā ir iesaistītas trīs ministrijas – Labklājības, Izglītības un zinātnes un Veselības ministrija.

Tai pašā laikā vēl nav pieejama informācija par ABA terapiju apmaksu, kas ir tik ļoti svarīga bērniem ar AST, komentē BSF.

Runājot par jau sasniegto, svarīgākais un būtiskākais solis BSF vērtējumā ir Labklājības ministrijas izveidotā darba grupa, lai kompleksi risinātu jautājumu par valsts apmaksātu pakalpojumu pilnveidošanu bērniem ar AST un nodrošinātu iesaistīto institūciju sadarbību.

Darba grupas uzdevums ir:

1. Līdz 2022. gada 1. aprīlim sagatavot un iesniegt Labklājības ministrijas vadībai priekšlikumus par valsts apmaksātu pakalpojumu pilnveidi bērniem ar AST, tai skaitā par:

1.1. autiskā spektra traucējumu diagnosticēšanas procesa pilnveidošanu;

1.2. agrīnas intervences un atbalsta pasākumiem, tai skaitā bērnu ar AST pilnvērtīgai iekļaušanai pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs;

1.3. valsts finansēto pakalpojumu bērniem ar autiskā spektra traucējumiem un to ģimenes locekļiem klāsta paplašināšanu;

1.4. atbalsta pasākumu un pakalpojumu bērniem ar AST īstenošanas uzraudzību;

1.5. iesaistīto institūciju atbildību, sadarbības un informācijas aprites pilnveidošanu starp veselības aprūpes, izglītības un sociālo pakalpojumu jomu pārstāvošām institūcijām;

1.6. prioritāri ieviešamajiem pasākumiem, to ieviešanas laika grafiku, atbildīgajām institūcijām un finansējumu;

1.7. nepieciešamajām izmaiņām tiesību aktos.

Plašsaziņā par 2021. gada budžeta debatēm līdz šim ir lasāms, ka AST diagnostikai bērniem un paplašinātas epidurālās anestēzijas pieejamībai dzemdībās nodrošināšanai kopā ir atvēlēti 2,2 miljoni eiro.

Šo visai atšķirīgo problēmjautājumu kopīgā pozicionēšana vienuviet acīmredzot ir saistāma ar abām Saeimā iesniegtajām un apstiprinātajām ManaBalss.lv iniciatīvām, kuru prasību finansēšanu politiķi ir solījuši jaunajā veselības aprūpes budžetā virzīt starp prioritātēm.

Tajā pašā septembra beigās pieņemtajā likumā par 2020. gada budžeta pārdali ir lasāms, ka valsts apmaksātas epidurālās anestēzijas pieejamības nodrošināšanai dzemdību procesā no 2021. gada 22. septembra līdz 31. decembrim šogad ir atvēlēti 402’558 eiro.

Nākamgad arī līdz 2500 vēzi uzveikušo sieviešu saņems krūts rekonstrukciju par valsts naudu. Tas savukārt ir iniciatīvas "Par valsts finansētām rekonstrukcijas operācijām krūts vēža pacientēm" sasniegums. Ar neatlaidīgu un konstruktīvu šīs prasības uzturēšanu spēkā un virzīšanu jeb, citiem vārdiem sakot, pilsonisko lobiju, šo pārmaiņu ir panākusi iniciatīvu pārstāvošā organizācija Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls. Veselības ministrija lēš, ka šīs nepieciešamības nodrošināšanai būs nepieciešami 800’000 eiro.

Avots: ManaBalss; Latvijas Republikas tiesību aktu portāls; Apollo.lv; LSM

_____________________________

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Ar 45 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem kopš 2011. gada ap ManaBalss platformu radītā pilsoniskās līdzdalības ekosistēma ir unikāli sekmīga pasaules mērogā.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un ar to saistītās uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam ir salīdzinoši pat ļoti atsaucīgi un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu.

Tavai balsij ir nozīme!

Apsver savu atbalstu jaunākajām iniciatīvām ManaBalss platformā!

Abonē arī ManaBalss iniciatīvu jaunumus savā e-pastā! To var viegli izdarīt, mūsu mājaslapas viedlogā "ManaBalss.lv labās ziņas – Tavā e-pastā!" ierakstot savu adresi.

AUTORS: MANA BALSS

2021. gada Eiropas Pilsoņu balva piešķirta iniciatīvas autorei12. Jul (2021)

2021. gada Eiropas Pilsoņu balva piešķirta arī Bērnu slimnīcas fonda un "Bērnu un pusaudžu resursu centra" valdes priekšsēdētājai Lienei Dambiņai.

Viņa ir arī Saeimā un valdībā veiksmīgi virzītā iniciatīvas "Par valsts apmaksātu pakalpojumu ieviešanu bērniem ar autiskā spektra traucējumiem" autore.

Tāpat Eiropas Pilsoņu balva ir piešķirta Ineses Vaivares vadītās biedrības "Viegli palīdzēt" īstenotajai aktivitātei Baltkrievijas iedzīvotāju atbalstam #FreeBelarus.

"Ziņu par balvu saņēmu atceļā no Ventspils, kur atklājām "Bērnu un pusaudžu resursu centra" reģionālās filiāles," saņemto jaunumu komentēja L. Dambiņa. "Šīs ieceres īstenošana ir bijis nozīmīgs mērķis, un daudz ir ieguldīts, lai turpmāk pusaudžiem ar mentālās veselības grūtībām palīdzības iespējas būtu arī Latvijas reģionos. Kā Bērnu slimnīcas fondā, tā “Bērnu un pusaudžu resursu centrā” mūsu mērķis ir panākt, lai ikviens bērns un pusaudzis Latvijā neatkarīgi no ģimenes finansiālajām iespējām  varētu saņemt kvalitatīvu palīdzību veselības uzlabošanai un cilvēcisku atbalstu grūtā brīdī."

"Lai ikdienā šo mērķi sasniegtu, sadarbībai ir milzīga nozīme, tāpēc vienmēr cenšamies veidot pēc iespējas plašāku komandu, iesaistot gan sabiedrību, gan pašvaldības un valsts institūcijas. Un, par laimi, bērniem Latvijā ir izveidojusies liela un stipra atbalsta komanda – par to šodien priecājos visvairāk. Sirsnīgs paldies tiem, kuri ikdienā palīdz, un tiem, kuri pamana un novērtē paveikto darbu!” uzsver Liene Dambiņa.

Eiropas Pilsoņu balva ir Eiropas mēroga apbalvojums, ko Eiropas Parlaments piešķir personām, grupām vai organizācijām par izciliem sasniegumiem un ieguldījumu, veicinot ES iedzīvotāju savstarpējo sapratni un saliedētību, kā arī sekmējot pārrobežu sadarbību ES ietvaros, kas stiprina Eiropas garu. Balvu tāpat piešķir par ikdienas darbību, kas apliecina un sabiedrībā nostiprina Eiropas Savienības Pamattiesību hartā paustās kopējās vērtības – cilvēka cieņu, brīvību, vienlīdzību un solidaritāti.

Eiropas Pilsoņu balvu Eiropas Parlaments iedibināja un piešķir kopš 2008. gada. Iepriekš no Latvijas balvu saņēmusi Latvijas Lauku sieviešu apvienības vadītāja Rasma Freimane (2012), Lauku bibliotēku atbalsta biedrības vadītāja Biruta Eglīte (2013), labdarības fonda "Ziedot.lv" vadītāja Rūta Dimanta (2015), labdarības maratona "Dod Pieci" komanda (2017), kustība "Iespējamā misija" (2018) un līdzdalības platforma "ManaBalss.lv" (2020).

Avots: Eiropas Parlamenta birojs Latvijā

_____________________________

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Ar 36 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem kopš 2011. gada ap ManaBalss platformu radītā pilsoniskās līdzdalības ekosistēma ir unikāli sekmīga pasaules mērogā.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un ar to saistītās uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam ir salīdzinoši pat ļoti atsaucīgi un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu.

Tavai balsij ir nozīme!

Apsver savu atbalstu jaunākajām iniciatīvām ManaBalss platformā!

Abonē arī ManaBalss iniciatīvu jaunumus savā e-pastā! To var viegli izdarīt, mūsu mājaslapas viedlogā "ManaBalss.lv labās ziņas – Tavā e-pastā!" ierakstot savu adresi.

AUTORS: MANA BALSS

Divi miljoni eiro jau šogad – pilsoņu iniciatīvas ietekmē budžeta pārdali un plānošanu26. May (2021)

Iniciatīvu aktualizētās problēmas veselības aprūpē iekustina daudz plašāku šīs jomas sakārtošanu un starpresoru sadarbību.

Pakalpojumiem iedalītā nauda vien problēmas neatrisinās, jo trūkst speciālistu, kas šos pakalpojumus sniedz. Tā par atbalstu bērniem ar autiskā spektra traucējumiem (AST) un par epidurālo anestēziju dzemdībās trešdien, 26. maijā, secināja Saeimas deputāti Sociālo un darba lietu komisijas sēdē.

Abus šos jautājumus Saeima valdībā virza kā prioritārus nākamā gada veselības budžetā, un jau šogad tiem provizoriski tiek lēsts 2,1 miljona eiro atbalsts. Tas būtu iespējams, pārdalot XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem paredzēto un neizmantoto finansējumu.

Klātesot iniciatīvu autorēm, kopā ar Veselības ministrijas (VM), Nacionālā veselības dienesta (NVD) un Finanšu ministrijas pārstāvēm, kā arī ar nozares ekspertu loku komisijas sēdē izvērsti tika analizēta jau pirms tam šo iniciatīvu sākotnējā izskatīšanā Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā ieskicētā situācija. Proti, Latvijā ir strukturālas problēmas gan pilnvērtīgam atbalstam bērniem ar AST, jo trūkst klīnisko un veselības psihologu, gan epidurālās anestēzijas nodrošināšanai dzemdībās, jo veselības aprūpes iestādēs trūkst anesteziologu.

Apspriežot kolektīvo iesniegumu "Par valsts apmaksātu pakalpojumu ieviešanu bērniem ar autiskā spektra traucējumiem", komisijas locekļi un izpildvaras amatpersonas kopā ar ekspertiem vienojās par tūlītējiem un par turpmākajiem soļiem, lai Latvijā izveidotu pilnvērtīgu valsts finansētu atbalsta sistēmu bērniem ar AST. Tūlītējais risinājums būtu valsts finansējums sevišķi AST agrīnai diagnostikai, ko pašlaik Latvijā iespēju robežās no ziedojumiem sedz Bērnu slimnīcas fonds.

Pērn fonds prioritizēja diagnostiku bērniem līdz septiņu gadu vecumam, kad palīdzība ir visefektīvākā. Arī ar šādu prioritizāciju un 270'000 eiro saņemtajiem ziedojumiem fonds tomēr nespēja nodrošināt nepieciešamo diagnostiku visiem 238 bērniem, kuru vecāki un tuvinieki 2020. gadā atbalstu bija lūguši.

Pasaulē AST līdz nesenam laikam ir konstatēta apmēram 1% bērnu, un šī proporcija pieaug, sasniedzot jau vienu AST diagnozi uz 60 bērniem. Nav pamata domāt, ka Latvijā situācija būtu atšķirīga.

Tūlītējais nepieciešamais risinājums ir diagnostika, kuru Latvijas apstākļos ne visi vecāki paši spēj apmaksāt. Pēc tam ir nepieciešama agrīna intervence, kurai ir labi sekmīguma rādītāji citviet pasaulē. Un pēc tam – jau atbalsts iekļaušanai pirmsskolas un skolas izglītībā un darba tirgū.

Šis ir pārresoru jautājums, un pilnvērtīgā AST pacientu atbalstā dažādos tā posmos ir jāpiedalās Veselības, Izglītības un zinātnes un Labklājības ministrijai, tomēr primāra ir VM. Attiecīgi komisija nolēma lūgt Pārresoru koordinācijas centra pārraudzību šīs atbalsta sistēmas izveidei, paredzami par atbildīgo izvirzot VM.

Tūlītēja problēma ir klīnisko un veselības psihologu trūkums, kuri AST diagnostiku vispār spēj veikt. Latvijā nav arī attiecīga profesijas standarta, un šīs jomas profesionāļi vadās pēc ASV standarta. Ja būs attiecīgs prioritāruma uzstādījums un licencēšanas un akreditācijas kārtība no valsts puses, tad atbilstīgu maģistra programmu ir gatava izstrādāt Latvijas Universitāte, un komisijas debatēs pieļāvuma formā izskanēja arī Rīgas Stradiņa universitātes vārds.

Ir skaidrs, ka atbalsts AST pacientiem institucionāli ir sarežģīts pārresoru uzdevums, un Latvija, salīdzinot ar Lietuvu un Igauniju, tajā ir pat nedaudz priekšā, vērtēja komisijas sēdē klātesošie profesionāļi. Būtisks šā procesa veicinātājs ir Bērnu slimnīcas fonda iniciatīva, un "ManaBalss iniciatīvām ir prioritāte kā tādām", komentējot šā gada budžeta pārdales un nākamā gada budžeta prioritātes, sacīja komisijas priekšsēdētājs Andris Skride (A/P).

Gan par atbalsta pasākumiem bērniem ar AST, gan par otru komisijas sēdē apspriesto iesniegumu – "Par grūtnieču tiesībām uz bezmaksas epidurālo anestēziju" – komisija rakstīs vēstules Ministru prezidentam, prasot konkrētajām vajadzībām jau šogad novirzīt pārdalīto budžeta finansējumu un noteikt tās kā prioritāras veselības budžeta jomas nākamajā gadā.

Arī epidurālās anestēzijas sakarā ir sistēmiski risināma problēma – anesteziologu trūkums. Atsāpināšana dzemdībās prasa arī īpašu pieeju un salīdzinoši ilgu tam veltīto laiku. Pēc NVD aptaujas datiem 43% no Latvijas veselības aprūpes iestāžu dzemdību nodaļām epidurālo anestēziju kā pastāvīgu pakalpojumu pēc pieprasījuma nespētu nodrošināt tieši anesteziologu trūkuma dēļ.

Tāpēc sevišķi slimnīcās reģionos šis pakalpojums ir ļoti problemātisks. Iznākumā pašlaik, kad epidurālo anestēziju sedz klienti paši un tā maksā 285 eiro, reģionos šā pakalpojuma izmantojums ir ļoti nevienmērīgs. Ja Valmierā 2020. gadā šo pakalpojumu izmantoja 21 reizi, tad Ventspilī tie bija vien divi gadījumi.

Klātesošie eksperti arī norādīja, ka pieejama atsāpināšanas iespēja dzemdībās paredzami mazinātu ķeizargriezienu skaitu, kas Latvijā ir augsts – no 16% līdz pat 37% no kopējā dzemdību skaita. Tai pašā laikā epidurālās anestēzijas proporcija pret kopējo dzemdību skaitu ir no 0% vai tuvu tam sevišķi Latvijas austrumu daļā līdz apmēram 13% Rīgā un Vidzemē.

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Ar 36 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem kopš 2011. gada ap ManaBalss platformu radītā pilsoniskās līdzdalības ekosistēma ir unikāli sekmīga pasaules mērogā.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un ar to saistītās uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam ir salīdzinoši pat ļoti atsaucīgi un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu.

Tavai balsij ir nozīme!

Apsver savu atbalstu jaunākajām iniciatīvām ManaBalss platformā!

Abonē arī ManaBalss iniciatīvu jaunumus savā e-pastā! To var viegli izdarīt, mūsu mājaslapas viedlogā "ManaBalss.lv labās ziņas – Tavā e-pastā!" ierakstot savu adresi.

AUTORS: MANA BALSS

Divas pilsoņu atbalstītās iniciatīvas paredzami būs prioritāras nākamā gada budžetā13. May (2021)

Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā sekmīgi ir izskatīts kolektīvais iesniegums "Par valsts apmaksātu pakalpojumu ieviešanu bērniem ar autiskā spektra traucējumiem".

Iniciatīvas autore un Bērnu slimnīcas fonda vadītāja Liene Dambiņa dalās ar saviem iespaidiem par iniciatīvas statusu un paredzamo gaitu.

"Deputāti nobalsoja vienbalsīgi, un nebija par īpašu jautājumu, ka varētu būt kādi iebildumi. Ļoti vienprātīgi.

Es īsi izstāstīju situāciju – kāpēc mēs vispār ar šādu iniciatīvu ManaBalss.lv sākām, par situāciju Latvijā kopumā attiecībā uz šiem bērniem un par to, kā šai situācijai būtu jāattīstās turpmāk.

Par atbildīgo komisiju turpmākajai izskatīšanai Mandātu komisija nozīmēja Sociālo un darba lietu komisiju. Komisijas vadītājs Andris Skrides kungs no savas puses jau bija informēts par šo jautājumu, jo mēs viņa komisijai iepriekš bijām jau vairākas vēstules sūtījuši. Viņi redz, ka šī iniciatīva kopā ar vēl vienu – "Par valsts finansētām rekonstrukcijas operācijām krūts vēža pacientēm" – būs prioritāšu starpā nākamā gada budžeta veselības sadaļā.

Tāpēc var tiek, ka divas caur ManaBalss.lv platformu gājušās iniciatīvas ir tikušas pat ļoti sadzirdētas. Cik es sapratu, par to tiek izvērsti runāts arī Veselības ministrijas līmenī. Izskatījās, ka tas ne tikai tā konceptuāli tiek virzīts uz priekšu, bet varēja saprast, ka tas tiešām ir jau darba kārtībā. Tas ir labi.

Attiecīgi arī turpmākā virzība pēc Mandātu komisijas sēdes šķiet ļoti cerīga. Protams, tad jau redzēsim.

Mīļš jums paldies par sadarbību un par iespēju. ManaBalss.lv platformu mēs izmantojam pirmo reizi, un redzi – cik ļoti veiksmīgi. Mūsu gadījumā tas ir izrādījies ļoti efektīvs instruments. Jo runājuši un vērsuši uzmanību uz šo esam jau gadiem ilgi; ir dzirdēti arī visādi solījumi – ka tūlīt, tūlīt. Bet, lūk, caur šo iniciatīvu ceļš bija ļoti ātrs un efektīvs. Par to prieks, un paldies jums par to, ko darāt. Un PALDIES VISIEM, KAS ATBALSTĪJA šo iniciatīvu ar savu parakstu!"

Iepriekš sarunā ar LSM L. Dambiņa sacīja:

"Ja līdzīgi kā ar citām diagnozēm bērniem Latvijā valsts nodrošina palīdzību – apmaksā dažādas terapijas, tad mēs, Bērnu slimnīcas fonds, uzskatām, ka tā vajadzētu būt arī attiecībā pret bērniem ar autiskā spektra traucējumiem. Saprotot, ka mēs nevarēsim kā organizācija palīdzēt pilnīgi visiem, kuri vēršas pēc palīdzības. Un arī mēs nevaram palīdzēt visiem bērniem pilnīgā apmērā, kā to rekomendējis ārsts."

"Sapratām, ka ir pienācis brīdis, kad ir neizbēgami jāvēršas pie atbildīgajām amatpersonām ar lūgumu sākt risināt šo jautājumu valsts līmenī," LSM stāstīja L. Dambiņa.

Avots: ManaBalss; LSM

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Ar 36 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem kopš 2011. gada ap ManaBalss platformu radītā pilsoniskās līdzdalības ekosistēma ir unikāli sekmīga pasaules mērogā.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un ar to saistītās uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam ir salīdzinoši pat ļoti atsaucīgi un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu.

Tavai balsij ir nozīme!

Apsver savu atbalstu jaunākajām iniciatīvām ManaBalss platformā!

Abonē arī ManaBalss iniciatīvu jaunumus savā e-pastā! To var viegli izdarīt, mūsu mājaslapas viedlogā "ManaBalss.lv labās ziņas – Tavā e-pastā!" ierakstot savu adresi.

AUTORS: MANA BALSS