Pārstāvis: Mārtiņš ŠtālsPublicēta: 22. Feb (2023)

PAR VALSTS FINANSĒJUMA APTURĒŠANU POLITISKAJĀM PARTIJĀM, KURU BIEDRI RĪKOJAS PRETĒJI SATVERSMEI
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
9'806
Jau parakstījuši 9'806
194

Atsevišķi 14. Saeimā ievēlētie deputāti ir jau vairākkārtīgi publiski pauduši Latvijas valsts pamatus un pamatvērtības noniecinošus uzskatus. Vienlaikus praksē pierādījies, ka Latvijas tiesībaizsardzības iestāžu rīcībā nav pietiekami precīzu juridisku instrumentu, lai šādas politiskās partijas un to biedrus ātri un efektīvi sauktu pie atbildības.

2020. gada 1. janvārī stājušies spēkā grozījumi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā, saskaņā ar kuriem politiskās partijas ir tiesīgas saņemt palielinātu valsts finansējumu. Politisko partiju finansēšanas sistēmas mērķis ir panākt politisko partiju atkarības samazināšanu no privātajiem ziedojumiem, kā arī veicināt tādu politisko partiju darbību, kas notiek tiesiskā veidā un saskaņā ar valsts pamatvērtībām. Tiesībaizsardzības iestādēm jānodrošina skaidra normatīvā bāze, lai ātri un efektīvi novērstu prettiesisku un pret valsts pamatvērtībām vērstu politisko darbību. Jānodrošina, ka valsts finansējuma izmaksas tiek apturētas tādām politiskajām partijām, kuru biedri ir publiski pauduši viedokli, kas ir pretējs valsts pamatvērtībām, piemēram, apzināti izplatīta maldinoša informācija, Latvijas okupācijas fakta noliegšana vai okupācijas varas veikto genocīdu noliegšana.

Lai minēto problēmu risinātu, aicinu likumdevēju pieņemt attiecīgus grozījumus normatīvajos aktos.