Pārstāvis: Aivars PlatonovsPublicēta: 29. May (2015)

PAR VALSTS LĪDZFINANSĒTU BĒRNU PELDĒTAPMĀCĪBU
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
627
Jau parakstījuši 627
9'373

Aicinām ieviest valsts līdzfinansētu (neobligātu) bērnu peldētapmācību un drošības uz ūdens apmācību visu izglītības iestāžu 1.-4. klašu bērniem, ar mērķi preventīvi samazināt noslīkušo bērnu un jauniešu skaitu Latvijā, kas ir viens no lielākajiem visā Eiropas Savienībā (ES) – 2014. gadā bojā gājušo skaits bija 191! Latvija ir vienīgā ES valsts, kurā nav valsts programmas nedz profilaktisko pasākumu nodrošināšanai, nedz bērnu peldētapmācības programmu realizācijai izglītības iestādēs.

Mēs rosinām sākot ar 2016. gada 1. septembri ieviest valsts līdzfinansētu bērnu peldētapmācības un drošības uz ūdens apmācības programmu, kas tiktu dotēta no valsts budžeta ienākumiem, kas iegūti no paaugstināta akcīzes nodokļa noteiktām preču grupām (tabakas izstrādājumi, alkohols un azartspēles). Nepieciešamais finansējums piešķirams pakāpeniski, sākotnēji līdzfinansējot otro klašu bērnu apmācību. Četru gadu laikā valsts līdzfinansēta bērnu peldētapmācība un drošības uz ūdens apmācība jānodrošina visiem 1.-4. klašu bērniem pašvaldībās, kurām ir pieeja peldbaseiniem. Programmas uzsākšanai un viena bērna apmācībai nepieciešamā līdzfinansējuma summa ir nieka 1.42 EUR par vienu nodarbību. Respektīvi, gadā griezumā no valsts budžeta tiek prasīti tikai 45.44 EUR par katru bērnu, kurš apgūs peldētprasmi un drošību uz ūdens. Pārējos izdevumus sedz pašvaldības.

1. Latvijā beidzot tiks ieviesta valsts līdzfinansēta un uzraudzīta bērnu peldētapmācības un drošības uz ūdens apmācības programma. 2. Mēs ticam, ka bērnu peldētapmācība nodrošinās ne vien bērnu peldētprasmes līmeni ES valstu cienīgā apmērā (Zviedrijā tas ir 95%) un cels bērnu izpratni par drošu atpūtu pie ūdens, bet arī stiprinās mūsu bērnu fizisko veselību un aktivitāti. 3. Esam pārliecināti, ka bērnu peldētapmācības un drošības uz ūdens apmācības programmas īstenošana valsts līmenī, kā arī atbilstoši preventīvie un profilaktiskie pasākumi ievērojami cels sabiedrības izpratni par drošu atpūtu pie ūdens, adekvātiem pasākumiem ekstremālās situācijās un ilgtermiņā samazinās noslīkušo skaitu Latvijā.

Pievienots dokuments

PPT_LPF_2015_rev2.pdf 420 KB (atvērt)

Iniciatīvas parakstītāji 627