Iniciatīva iesniegta Izglītības un zinātnes ministrijā!

Pārstāvis: Ņikita KovaļovsPublicēta: 19. Jan (2018)

PAR VALSTS UN SKOLAS PĀRBAUDES DARBU ORGANIZĒŠANU AR VIENAS DIENAS PĀRTRAUKUMU STARP DIVIEM DARBIEM
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

503
818
Jau parakstījuši 818

Ne vispārējās izglītības likumā, ne likumā par valsts pārbaudījumu norises kārtību nav noteikts tas, ka starp diviem skolas vai valsts pārbaudes darbiem ir jābūt minimālam vienas dienas pārtraukumam. Šajā gadījumā skolas pārbaudes darbi ir gan kontroldarbi par tēmām, gan darbi, kurus veido skolas administrācija, bet valsts pārbaudes darbi ir eksāmeni. Šī trūkuma dēļ vairākās skolās tiek organizēti pat vairāki pārbaudes darbi vienā dienā un vairākas dienas pēc kārtas, tas ir pilnīgi nepareizi. Pirmkārt, paralēli gatavoties vairākiem pārbaudes darbiem ir ļoti grūti, tāpēc pazeminās skolēnu rezultāti un vēlme gatavoties darbiem. Otrkārt, skolēniem sāk pietrūkt brīvā laika, kas neļauj daudzpusīgi izglītoties, nav iespējams piedalīties ārpusskolas pasākumos. Treškārt, šāda pārslodze apdraud skolēnu veselību, samazina miega daudzumu un atpūtas laiku. Šogad jau Valsts izglītības satura centrs izveidoja tādu valsts pārbaudījumu grafiku, kurā obligātais eksāmens latviešu valodā un izvēles eksāmens informātikā notiks bez nevienas dienas pārtraukuma. Eksāmeni nosaka skolēnu nākotnes likteni. Kāpēc skolēniem nav iespējas parādīt visas savas spējas divos eksāmenos? Kāpēc viņiem vajag pielāgoties šiem apstākļiem un samierināties ar to, ka rezultāti šāda nepareizi sastādīta grafika dēļ var būt zemāki?

Nedrīkst būt apmierinātiem ar šādu absurdu! Tāpēc visiem skolēniem un viņu vecākiem, kuriem arī ir jābūt ieinteresētiem skolēnu rezultātos un veselības stāvoklī, ir jāatbalsta šī iniciatīva, kura paredz izmaiņas vispārējās izglītības likumā, valsts pārbaudījumu norises kārtībā un noteikumos par valsts pārbaudes darbu norises laiku gan 2017./2018. mācību gadā, gan nākamajos mācību gados, lai valsts un skolas pārbaudes darbi tiktu organizēti ar minimālu vienas dienas pārtraukumu starp diviem darbiem.

Amatpersonām ir grūti iedomāties, kāds ieguvums būs no šīs vienas dienas starp kontroldarbiem vai eksāmeniem, bet skolēni to saprot un atbalsta. Pirmkārt, būs vairāk laika, lai sagatavoties kontroldarbiem, skolēni varēs kvalitatīvāk gatavoties katram darbam, pazudīs ļoti bieži sastopama frāze - ,,ko zinu, to rakstu”. Palielināsies viņu vēlme mācīties un attiecīgi viņu rezultāti būs arī augstāki, Latvijā būs vairāk izglītotu cilvēku. Otrkārt, skolēniem būs vairāk brīvā laika. Skolēni varēs apmeklēt ārpusskolas pasākumus un attīstīt sevi ne tikai pēc skolas programmas. Treškārt, samazināsies skolēnu pārslodze, palielināsies miega daudzums un atpūtas laiks. Ja š.g eksāmena grafikā tiks veiktas izmaiņas, kā arī, ja vienas dienas pārtraukums tiks saglabāts arī turpmāk, visiem skolēniem būs iespēja uzrakstīt katru no eksāmeniem uz visiem 100%, jo viņiem būs labākas koncentrēšanas spējas un vairāk laika, lai atkārtotu visu svarīgāko un noskaņoties pavisam citam eksāmenam. Viņi nebūs atkarīgi no apstākļiem, kurus veido nepareizi izveidoti eksāmenu grafiki. Pielikumā ir Rīgas Stradiņa universitātes skaidrojums par eksāmenu izraisīto slodzi skolēniem.

Pievienots dokuments

RSU_Par_skolēnu_intelektuālo_slodzi.PDF (atvērt)

Iniciatīvas jaunumi

Ar vairāk nekā 500 parakstiem 15. jūnijā iniciatīva iesnieguma formātā tika iesniegta IZM!18. Jun (2018)

Dalies ar jaunumiem sociālajos tīklos un seko līdzi iniciatīvas attīstībai!

AUTORS: ZIŅAS MB

Tiesībsargs par nepietiekamu laiku starp eksāmeniem atzīst, ka "tas pilnīgi noteikti ir cilvēktiesību, bērnu tiesību pārkāpums"!24. Apr (2018)

Ņikita Kovaļova aktīvajai darbībai ir rezultāti un viņš ir sadzirdēts! Tiesībsargs Juris Jansons ir vērsies Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM), norādot, ka skolēniem trūkst laika atpūtai starp eksāmeniem, ja tie ieplānoti divas dienas pēc kārtas.

Šorīt intervijā LNT raidījumam «900 sekundes» Jansons pastāstīja, ka saņēmis iesniegumu no kāda skolēna, kurš argumentēti sūdzējies par dažādiem eksāmeniem, kas viņam jākārto divas dienas pēc kārtas. «Faktiski tiešām veidojas diezgan absurda situācija, jo divās dienās divi eksāmeni bez pienācīga starplaika, lai atpūstos un sagatavotos, nav pieļaujami. Tas pilnīgi noteikti ir cilvēktiesību, bērnu tiesību pārkāpums,» uzsvēra tiesībsargs.

Viņš informēja, ka ir saņemts arī Rīgas Stradiņa universitātes Psihosomatikas klīnikas atzinums, kurā norādīts, ka eksāmenu kārtošana divas dienas pēc kārtas nav pieļaujama, jo tādā gadījumā skolēna stresa un noguruma dēļ eksāmena rezultāti var neuzrādīt patiesās zināšanas.

Saistībā ar minēto problēmsituāciju Tiesībsarga birojs aprīlī vērsies IZM, no kuras atbilde vēl tiekot gaidīta. «Protams, visticamāk, uz šo mācību gadu nekādas būtiskas izmaiņas vairs neveiks, jo ir par maz laika, lai grozītu valdības noteikumus. Mēs rekomendējam uz nākamo gadu plānot saprātīgi laiku, lai skolēni var paspēt atpūsties un pienācīgi sagatavoties eksāmeniem,» pastāstīja tiesībsargs.

Dalies ar ziņu un palīdzi savākt nepieciešamos parakstus!

Ziņas avots: tvnet.lv

AUTORS: ZIŅAS MB

RSU atzīst, ka stress, kādu izraisa divi eksāmeni vienas diennakts laikā, var būt rosinošs elements emocionālo traucējumu un slimību izveidē!23. Jan (2018)

Ieskaties iniciatīvas pielikumā, kurā atradīsi RSU viedokli ar pamatojumiem par augsto stresa līmeni, kāds rodas skolēniem, ja tiek iekļauti divi vai vairāk eksāmeni vienas diennakts laikā.

Ja vēlies izteikt savu viedokli, tad pievienojies Facebook grupai, kurā iniciatīvas autors un citi labprāt uzklausīs Tavu viedokli. Spied "Piedalies diskusijā"!

Vai šī ziņa ir svarīga? Dalies ar to tālāk!

AUTORS: ZIŅAS MB