Pārstāvis: Latvju pirts un SPA asociācijas PadomePublicēta: 21. Sep (2018)

PAR ZEMGALI BEZ VĒJA ĢENERATORIEM
Iniciatīva tiks iesniegta Dobeles novada domē, Tukuma novada domē

3'000
2'186
Jau parakstījuši 2'186
814

Vēlamies nepieļaut industriālu, gigantisku, vibrējošu energobūvju būniecību tiešā tuvumā apdzīvotām vietām un putnu ceļiem, ar ainavas pārskatāmību vairāku desmitu kilometru platībā, kas nenoliedzami ietekmēs vidi un dabisku ainavu, kā arī neatgriezeniski samazinās plašas un auglīgas lauksaimniecības zemes. Šobrīd notiek sabiedriskā apspriešana par Projekta "Vēja elektrostaciju parku „Dobele” un „Pienava” būvniecība" par ietekmi uz vidi novērtējuma ziņojumu, un ir skaidrs, ka Projekta ietvaros iepriekš nav veikta pienācīga sabiedrības informēšana un viedokļa noskaidrošana. Lielākā daļa Dobeles un Tukuma novada iedzīvotāju par šo Projektu uzzināja tikai septembra sākumā. Tikai pēc sabiedrības plašākas iesaistīšanās ir kļuvis skaidrs, ka Par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums ietver virkni nepilnību un neatbilstību.

Vēlamies pieprasīt Dobeles novada domei un Tukuma novada domei neatbalstīt SIA „Dobele Wind” projekta “Vēja elektrostaciju parka “Dobele” realizāciju Dobeles novada Dobeles pagastā un SIA „Pienava Wind” projekta "vēja elektrostaciju parka “Pienava” realizāciju Tukuma novada Džūkstes pagastā (turpmāk – Projekts), un Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu.

Sabiedrības ieguvumi – iedzīvotāji pasargāti no veselībai negatīviem riskiem, kas atklāti norādīti Projekta dokumentācijā (troksnis, arī zemo frekveču, un mirgošana), tiks pasargāta daba, putni un dzīvnieki, kā arī saglabātas lauksaimiecībā izmantojamās zemju platības un nenotiks degradējoša ietekme uz vidi un skaisto Zemgales ainavu. Mēs esam par atjaunojamo enerģiju un vēja ģeneratotiem, bet esam PRET VIETU, kur tos plānots izbūvēt, jo tie atstās negatīvu ietekmi ilgtermiņā uz: - CILVĒKU VESELĪBU UN MŪSU BĒRNU NĀKOTNI (troksnis - arī zemo frekvenču - un tā radītās sekas, mirgošana) - PUTNIEM UN DZĪVNIEKIEM (ik gadu tiks nogalināti vairākus tūkstoši putnu un dzīvnieku, kā arī tiks izmainīta to dabiskā vide un ekosistēma) - LAUKSAIMNIECĪBĀ IZMANTOJAMO PLATĪBU SAMAZINĀŠANOS - NEKUSTAMO ĪPAŠUMU VĒRTĪBU SAMAZINĀŠANOS - VIDI UN AINAVU KVALITĀTI - LAUKSAIMNEICĪBAS UN LAUKU TŪRISMA UZŅĒMUMU LIKVIDĀCIJU - IEDZĪVOTĀJU MASVEIDA AIZBRAUKŠANU Projekta Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma noslēgumā skaidri brīdināts un norādīts: “Lokālā mērogā ir identificējami arī NEGATĪVI ASPEKTI, kas saistīti ar paredzētās darbības realizāciju. Šie aspekti galvenokārt ir saistīti ar paredzētās darbības radītajām ietekmēm – mirgošanas efekts, troksnis, izmaiņas ainavu kvalitātē, lauksaimniecībā izmantojamo zemju platības samazināšanās, vides risks. Paredzams, ka VES parku izbūves rezultātā lokāla negatīva ietekme būs sagaidāma arī uz ornitofaunu un sikspārņu populācijām, kur galvenais apdraudējuma iemesls ir sadursmju riska pieaugums ar VES.” Projekts tieši un nepārprotami aizskar vietējo iedzīvotāju cilvēktiesības un pamattiesības.

Iniciatīvas jaunumi

Aicinājums iestāties par iedzīvotāju līdzdalību pašvaldībās un parakstīt iniciatīvu "Atveram pašvaldības!"30. Oct (2020)

Tā kā esi parakstījis šo pašvaldībai adresēto iniciatīvu, uzrunājam Tevi ar aicinājumu atbalstīt patiesi spēcīgas un efektīvas kolektīvo iesniegumu sistēmas izveidi Latvijas pašvaldībās!

Organizācija ManaBalss kopā ar četrām citām NVO ir publicējusi iniciatīvu "Atveram pašvaldības!" un aicina arī Tevi to parakstīt un dalīties ar to savos sociālo mediju kontos.

Lūdzam iepazīties arī ar iniciatīvas pielikumā izklāstītajiem apsvērumiem, kāpēc šis ir ļoti svarīgs jautājums un nepieciešams risinājums.

Ja atbalsti iniciatīvu "Atveram pašvaldības!", tad dalies ar to Facebook u.c. sociālajos tīklos!

Tavai balsij ir nozīme!

AUTORS: MANA BALSS

Tukumā izlemts – vēja parka nebūs27. Mar (2020)

Iedzīvotāju protesti pret vēja parka attīstību Tukumā ir panākuši savu.

Tukuma novada dome 25. martā pieņēma lēmumu par SIA "Pienava Wind" paredzētās darbības – vēja parka attīstības – neakceptēšanu. Nedaudz vairāk kā puse pašvaldības deputātu balsoja pret vēja parka izveidi, bet daļa balsojumā atturējās.

Neviena būvniecības iecere Tukuma novadā līdz šim vēl nebija izsaukusi tik izteiktus sabiedrības protestus. Balsošana ir noslēgusies. Pret vēja elektrostaciju parka būvniecību bija saņemti 10326 iedzīvotāju parakstīti iebildumi – 8210 klātienē parakstīti, bet 2116 bija elektroniski parakstīti portālā ManaBalss.

Iniciatīvas autori pateicas atbalstītājiem un aktīvajiem Dobeles un Tukuma novadu cilvēkiem, kas nenogurstoši sekoja līdz un iedziļinājās plānotās darbības aspektos, veltot tam savu un ģimenes brīvo laiku, un pauž gandarījumu par sasniegto mērķi. "Šī ir ilgi gaidīta ziņa. Arī turpmāk modri stāvēsim sardzē, lai aizstāvētu savus līdzcilvēkus un sargātu skaisto Latvijas dabu."

Tukuma dome norāda, ka lēmumprojekts par vēja parku būvniecības neakceptēšanu bija balstīts apjomīgā atzinumā, kur norādīti tādi riski, kā vēja parka iespējamais kaitējums videi, izjaucot sugu bioloģisko daudzveidību, īpaši ciešot putniem un aizsargājamām sikspārņu sugām, kā arī ainavas neatgriezeniska sabojāšana, jo vēja ģeneratoru torņi paredzēti divreiz augstāki, nekā jebkur Latvijā šobrīd ir uzstādīti.

Tāpat atzinumā paustas bažas, ka no vēja parku uzbūvēšanas var ciest daļa pašreizējās novada uzņēmējdarbības un norādīts nekustamā īpašuma vērtības samazināšanās risks, kā arī vēl citi aspekti.

Avots: Tukuma novada pašvaldība; iedzīvotāju iniciatīvas grupa "Par Zemgali bez vēja ģeneratoriem"

AUTORS: MANA BALSS

Tukuma novada mērs atkāpjas no amata20. Dec (2019)

Tukuma novada priekšsēdētājs Ēriks Lukmans ("Tukuma pilsētai un novadam") ceturtdien, 19. decembrī, atkāpās no amata un nolika deputāta mandātu.

Pēc tam Facebook grupā "Par Zemgali bez vēja ģeneratoriem", kuru veido šāda paša nosaukuma iniciatīvas virzītāji ManaBalss platformā, par notikušo Tukuma novada domē tika publicēts sekojošs ieraksts:

Domes sēdes dienas kārtībā bija iekļauts jautājums saistībā ar vēja elektrostaciju (VES) parka projekta "Pienava" jaunu sabiedrības aptauju viedokļa noskaidrošanai Tukuma novadā. Tas izraisīja sašutumu vietējos iedzīvotājos, kuri jau reiz parakstījušies pret VES parku un neizprata no jauna plānotās parakstīšanās jēgu.

Pirms Tukuma novada domes sēdes deputātiem tika iesniegtas divas iedzīvotāju vēstules, aicinot skaidrot radušos situāciju un vēršot uzmanību uz iedzīvotājiem būtiskiem jautājumiem.

Pēc karstām debatēm, izvērtējot iesniegumus, deputāti vienojās atlikt balsošanu par lēmumprojektu.

Opozīcijas deputāte Guna Roze (NA) notikušo komentēja īsi: "Rosinājām šodien neizlemt, jo ir pārāk daudz jaunas un nopietnas informācijas, kurā jāiedziļinās."

Uzreiz pēc tam Ē. Lukmans paziņoja par atkāpšanos no amata un deputāta mandāta nolikšanu, veltot skarbus vārdus lielai daļai klātesošo deputātu.

Sēdes sākumā tika apstiprināta arī Arvīda Driķa (LZS) deputāta mandāta nolikšana.

Paldies visiem tiem aktīvajiem iedzīvotājiem un Tukuma novada domes opozīcijas deputātiem, kas nelokāmi turpina aizstāvēt to vairāk nekā 10’300 iedzīvotāju viedokli, kas jau reiz ir pauduši sabiedrības viedokli un parakstījušies, nevēloties Tukuma un Dobeles novados redzēt šo VES parku!

AUTORS: MANA BALSS

Autori turpina diskusiju ar pašvaldību par vēja parkiem Dobelē un Tukumā16. Sep (2019)

"Lēmums nav pieņemts!" – Tāds īsumā ir ManaBalss platformā publicētās iniciatīvas autoru secinājums par vēja elektrostaciju parku "Dobele" un "Pienava" būvniecības plāna izvērtēšanu novadu pašvaldībās.

ManaBalss ir lūgusi iniciatīvas autorus komentēt šā procesa virzību un attīstību, lai noskaidrotu iniciatīvas statusu. Piemēram, ir jāņem vērā, ka starplaikā šovasar ir izdots Vides pārraudzības valsts biroja (VPVB) atzinums par šo vēja elektrostaciju (VES) parku būvniecības ieceres ietekmes uz vidi novērtējumu. Tajā no sākotnēji plānotās 51 turbīnas ir atļauts izbūvēt 35 vēja turbīnas.

Iedzīvotāju iniciatīvas grupas "Par Zemgali BEZ vēja ģeneratoriem" vārdā esam saņēmuši sekojošu situācijas izklāstu, kas apraksta iniciatīvas autoru puses viedokli un ir lasāms šeit zemāk.

Vēršam jūsu uzmanību uz to, ka, pretēji iepriekš publiski izskanējušajai informācijai, vēl nav pieņemts tāds lēmums, kas ļautu izbūvēt VES parku "Dobele" un "Pienava". Projekts NAV AKCEPTĒTS, un par to nav lēmušas Dobeles novada un Tukuma novada pašvaldības.

Jūlija vidū VPVB izsniedza atzinumu par būvniecības ieceres ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu, tomēr, tas nav izšķirīgs priekšnosacījums būvniecības procesa uzsākšanai.

Saskaņā ar likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu", lēmums ir jāpieņem Dobeles un Tukuma novada pašvaldībām 60 dienu laikā pēc attiecīga attīstītāja iesnieguma par paredzēto darbību, IVN ziņojuma un VPVB atzinuma saņemšanas.

Cik zināms, pagaidām šādu attīstītāja "EOLUS" uzņēmuma iesniegumu nav saņēmusi ne Dobeles, ne Tukuma novada pašvaldība un attiecīgi nevar arī lemt par VES projektu akceptu vai neakceptēšanu.

Saskaņā ar likumu, tikai tad, kad šāds iesniegums tiks iesniegts, pašvaldībām būs jāpieņem lēmums par paredzētās darbības akceptēšanu vai neakceptēšanu, ievērojot VPVB atzinumu par ziņojumu un vispusīgi izvērtējot IVN ziņojumu, pašvaldības un sabiedrības viedokli.

Pašlaik ir savākti jau 10’274 paraksti PRET vēja parku "Dobele" un "Tukums" projekta realizāciju, tajā skaitā fiziski parakstoties 8181 iedzīvotājiem un elektroniski ManaBalss platformā parakstoties 2093 iedzīvotājiem. Sabiedrība ir nešaubīgi paudusi savu viedokli pret VES parku šajā teritorijā uz auglīgām lauksaimniecības zemēm un tuvumā cilvēku mājvietām.

Arī VPVB atzinumā cita starpā ir secinājis, ka viens no būtiskākajiem aspektiem ir paredzēto darbību mērogs (tostarp plānoto VES parametru lielums) un attiecīgi – ietekmes skartās TERITORIJAS LIELUMS un IEDZĪVOTĀJU DAUDZUMS tajā.

Izpētes teritorijas platība ir 42 kvadrātkilometri Latvijas vidienē – pamatā auglīgas, drenētas un vērtīgas lauksaimniecības zemes, tostarp:
~ 30 ha - plānotā VES teritorija Tukuma novadā, paliekoši plānots pārveidot - 17 ha;
~ 30 ha - plānotā VES teritorija Dobeles novadā, paliekoši plānots pārveidot - 18 ha.

Tuvākajā VES parka apkārtnē ir 60 viensētas, vairākas apdzīvotas vietas – Aizstrautnieki, Lejasstrazdi, Pienava, Lestene, Džūkste un Dobeles pilsēta, kur dzīvo tūkstošiem cilvēku.

Ir skaidrs, ka VES parka vietas izvēle ir izrādījusies izteikti neveiksmīga. Zemgales vidiene nav attāls, pamests un mazattīstīts Latvijas nostūris. Tās ir vērtīgas lauksaimniecības zemes tuvu apdzīvotām vietām, kuras par savām mājvietām izvēlējušies daudzi cilvēki skaistās lauku ainavas un izdevīgās atrašanās vietas dēļ – tuvu Jelgavai, Tukumam, Jūrmalai un Rīgai.

Turklāt, ikvienam iedzīvotājam ir pamata tiesības dzīvot un audzināt bērnus veselīgā un mierīgā vidē, kur iespējams atpūsties un uzkrāt spēkus, nevis nākamos gadus kilometriem tālu vērot nemitīgi kustīgus, atspīdošus, mirguļojošus un mirgojošus 245 metrus augstus industriālus objektus (arī naktī).

Tuvākajā laikā fizisko parakstu apkopojums tiks iesniegts Dobeles un Tukuma novadu pašvaldībām sabiedrības viedokļa atspoguļojumam, bet mēs turpināsim informēt cilvēkus par VES projektu tālāko virzību un elektroniski vākt parakstus arī ManaBalss platformā.

Parakstus plānots vākt tikmēr, kamēr pašvaldībām būs jāpieņem lēmums par VES projektu tālāko virzību.

Aicinām ikvienu būt atbildīgam par savu zemi, dabu un tuvāko!

Ar cieņu,
iedzīvotāju iniciatīvas grupa "Par Zemgali BEZ vēja ģeneratoriem"

AUTORS: MANA BALSS

Dobelē un Tukumā tomēr ļauj izvietot 35 vēja turbīnas19. Jul (2019)

Vides pārraudzības valsts birojs (birojs) SIA "Eolus" ir izdevis atzinumu par vēja elektrostaciju parku "Dobele" un "Pienava" būvniecības ieceres ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu, kurā atļauj izbūvēt 35 no sākotnēji plānotās 51 vēja turbīnas. Tā aģentūru LETA ir informējis uzņēmuma valdes loceklis Gatis Galviņš.

Biroja atzinums ir izšķirīgs priekšnosacījums kompānijas nākamajam solim – būvniecības sākuma saskaņošanai pašvaldībās, kur priekšā ir sabiedrības iniciatīva "Par Zemgali bez vēja ģeneratoriem". Šis ierosinājums ManaBalss platformā guva vairāk nekā 2000 atbalstītāju parakstus, un tie papildināja iniciatīvas pārstāvju savāktos vairākus tūkstošus fizisko parakstu. Kopumā zem prasības neatļaut vēja parku būvniecību pie Dobeles un Tukuma tika savākti vairāk nekā desmit tūkstoši parakstu, kas tika iesniegti Dobeles novada domē un Tukuma novada domē.

Pēc biroja sniegtā atzinuma ir paredzams, ka Tukuma novadā varētu tikt izbūvētas 22 vēja turbīnas, bet Dobeles novadā – 13. Divas no atļautajām vēja turbīnām iespējams izbūvēt tad, ja "Eolus" izdosies vienoties ar pieguļošo zemju īpašniekiem un pārvietot tās ārpus nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijām. Proti, VPVB atzinumā norādīts, ka turbīnu un tām nepieciešamo būvju izveide nacionālās nozīmes lauksaimniecības teritorijās nav pieļaujama.

Birojs neatļauj būvēt virkni no iecerētajām vēja turbīnām dažādu iemeslu dēļ – gan dēļ pārāk tuvu esošām dzīvojamām mājām, gan, lai samazinātu ietekmi uz putniem un sikspārņiem, gan arī atsevišķu citu normatīvu prasību dēļ.

"VPVB ir izvirzījis stingras prasības gan parka būvniecības, gan arī ekspluatācijas laikā. Piemēram, 12 vēja turbīnas būs jāaprīko ar speciāliem risinājumiem apledošanas mazināšanai, bet daļā vēja parka būs jāievēro speciāls darbības režīms, kas mazinās sikspārņu bojāejas risku. Tāpat tiks veikts sikspārņu un putnu monitorings," paskaidroja Galviņš.

Daļai vēja turbīnu jāizstrādā speciāls darbības grafiks, lai apkārt dzīvojošos cilvēkus neapgrūtinātu kustīgās ēnas jeb mirgošanas efekts. Līdztekus būs jāveic arī trokšņu līmeņu mērījumi, lai tie nepārsniegtu noteiktos robežlielumus.

Birojs noteicis arī, ka elektrostaciju būvniecības laikā nedrīkst būt liegta piekļuve tuvumā esošie īpašumiem, vēja parks nedrīkst arī būtiski ietekmēs infrastruktūras un inženierkomunikācijas būvju funkcionēšanu. Tāpat uzņēmumam ir jārealizē meliorācijas sistēmu pārveides projekti.

Būvdarbi plānojami un veicami tā, lai respektētu piegulošu teritoriju izmantošanu un neradītu nesamērīgu apgrūtinājumu vai traucējumus, noteicis VPVB, skaidrojot, ka vibrācijas mazināšanai jāveic pasākumi, lai neradītu riskus ēku un būvju drošībai.

Ja pašvaldību apstiprinājums tiks saņemts, tad jau pēc būvniecības pabeigšanas parkus uzraudzīs Valsts vides dienests, VPVB, Dabas aizsardzības pārvalde, Veselības inspekcija, kā arī pašvaldības.

Tāpat vēstīts, ka uzņēmums "Eolus" tuvāko četru gadu laikā Dobeles un Tukuma novados par aptuveni 250 miljoniem eiro plānoja būvēt Latvijā lielāko vēja elektrostaciju parku, uzstādot 51 vēja turbīnu, un iecere izsaukusi pretestību vietējo iedzīvotāju vidū.

Uzņēmums ir paziņojis par iespēju izskatīt šādu ieceri arī Jelgavas novada Elejas pagastā. Arī Jelgavas novada domei šā gada aprīļa vidū ir nosūtīts kolektīvais iesniegums "Par lauksaimniecības zemju un dzīves kvalitātes nosargāšanu Jelgavas novadā" ar prasību nepieļaut vēja parka izbūvi. Tas mana Balss platformā guva nedaudz lielāku atbalstu par autoru noteikto 200 parakstu slieksni.

Avots: LETA, ManaBalss.lv

AUTORS: MANA BALSS

Iniciatīvas autori aicina uz konferenci par vēja parkiem02. May (2019)

Iedzīvotāju iniciatīvas grupa „Par Zemgali bez vēja ģeneratoriem” aicina apmeklēt forumu „Kāds Latvijai ieguvums no vēja parkiem?”, kurā tiks dziļāk apskatīta šī tēma ‒ par vēja enerģiju un tās devumu nacionālā mērogā.

Mērķis: apzināt vēja parku devumu Latvijai lokālā un nacionālā mērogā
Laiks: trešdien, 2019. gada 8. maijā
Vieta: Dobeles pilsētas kultūras namā, Baznīcas ielā 6, Dobelē

FORUMA PROGRAMMA
Pasākuma moderators - žurnālists Ansis Bogustovs

9:30 - Reģistrācija

10:00 - 1. daļa - ekspertu paneļdiskusija „Kāds Latvijai ieguvums no vēja parkiem?”
Andrejs Apaņuks, EM Ilgtspējīgas enerģētikas politikas departamenta direktors
Kaspars Osis, LTRK Enerģētikas komitejas priekšsēdētājs, SIA „RCG Lighthouse” valdes priekšsēdētājs
Ilmārs Stuklis, Latvijas Elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācijas valdes priekšsēdētāja vietnieks
Edgars Groza, AS „Latvenergo” Izpētes un attīstības funkcijas projektu vadītājs
Ilvars Pūpols, „Enefit”, „Eesti Energia” uzņēmums, AE projektu vadītājs
Kristaps Stepanovs, Vēja enerģijas asociācijas valdes loceklis
Dr. phys. Visvaldis Grāveris, fizikas doktors
Dace Škorņika, PZBVĢ iedzīvotāju un uzņēmēju pārstāve, Dobeles novada pašvaldības Dobeles pagasta pārvaldes vadītāja

~ 12:00 Pauze

13:00 - 2. daļa - politiskā paneļdiskusija „Nacionālais enerģētikas un klimata plāns - kā Latvijai iegūt vairāk?”

~ 15:00 Noslēgums.

Reģistrācija klausītājiem.
Informējam, ka pasākums tiks fotografēts un/vai filmēts. Iegūtie materiāli var tikt publicēti.

Foruma aktualitāte
Šobrīd Ekonomikas ministrijā tiek izstrādāts Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.-2030. gadam (turpmāk – Plāns). Kā ilgtermiņa politikas plānošanas dokuments tas cita starpā nozīmīgu lomu paredz arī vēja parku (on-shore) plašākai attīstībai Latvijā. Izstrādes stadijā šobrīd atrodas arī „Jūras plānojums 2030”, kas paredz teritorijas vēja parkiem jūrā (off-shore).

Kopš 2018. gada rudens plašu rezonansi sabiedrībā ir izsaucis zviedru kompānijas „Eolus” nodoms izbūvēt VES parku ar 51 vēja ģeneratoriem līdz 245 metru augstumā Dobeles un Tukuma novados auglīgās, augstvērtīgās lauksaimniecības zemēs tuvu blīvi apdzīvotām vietām. Pret šo projektu iebilst vairāk kā desmit tūkstoši iedzīvotāju.

„Eolus” ietekmes uz vidi novērtēšanas (IVN) ziņojuma sagatavotāji SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” uzskata, ka šis VES projekts sniegs labumu lokālā un nacionālā mērogā Latvijas tautsaimniecībai, t.sk., AER mērķu sasniegšanai, kas esot nozīmīgāks ieguvums Latvijai. Līdztekus jāuzskaita arī negatīvie aspekti ‒ mirgošanas efekts, troksnis, būtiskas izmaiņas ainavu kvalitātē, lauksaimniecībā izmantojamo zemju platības samazināšanās, vides risks, negatīva ietekme uz ornitofaunu un sikspārņu populācijām, kā arī iedzīvotāju dzīves kvalitātes izmaiņas.

Foruma ietvaros plānots noskaidrot:
- vēja parku devumu Latvijai lokālā un nacionālā mērogā;
- vai Nacionālajā enerģētikas un klimata plānā 2021.-2030.gadam paredzētās AER saistības 45% apmērā ir pietiekami piesardzīgs mērķis un nākotnē nedraud Latvijai ar milzīgiem līgumsodiem un kādi ir paredzamie riski;
- kādi pasākumi un finansējuma avoti paredzēti Plānā AER mērķa sasniegšanai un kādu vietu tajā ieņem vēja enerģija salīdzinājumā ar citiem pasākumiem un to izmaksām;
- kādēļ Latvijai ir nepieciešams augstākais on-shore VES parks Eiropā;
- vai Latvijai būtu jāņem vērā Dānijas un Polijas pieredze un lēmums par lielo vēja parku pārnešanu no sauszemes uz jūras teritorijām;
- vai Plāns tiks virzīts kopā ar plānu par OIK2 vai jauno kompensāciju mehānismu „zaļās enerģijas” ražotājiem kā Plāna būtisku un neatņemamu sastāvdaļu;
- vai Plāns skaidro, cik nākotnē patērētājiem izmaksās „zaļā enerģija” Latvijā;
- vai Plāns paredz OIK par tirgus cenām (ar/bez kompensācijām) no vietējiem iedzīvotājiem un uzņēmumiem, lai sekmētu masveida lokālo saules, ūdens un vēja enerģijas apjomu palielināšanu un saražotās elektroenerģijas nodošanu tīklā;
- kādi ir elektroenerģijas balansēšanas mehānismi Latvijai un ikgadējā noslodze;
nacionālās kompānijas „Latvenergo” konkurence brīvajā tirgū ekonomikas apstākļos, t. sk. attīstības plāni dzīvotspējīgu vēja enerģijas parku plānošanai;
- ko Latvija varētu iegūt no valsts jūras teritoriju nodošanas publiskā izsolē off-shore vēja parkiem;
- vai degradētās, pamestās pierobežas un/vai militārās zonas varētu tikt noteiktas kā iespējamās vēja un saules parku perspektīvās izmantošanas zonas Plānā un pašvaldību teritorijas plānojumos uz Latvijai izdevīgākajiem nosacījumiem;
- kāds Eiropas fondu atbalsts tiek plānots Plāna mērķu sasniegšanai - kādiem pasākumiem tas ir paredzēts;
- vai Latvijai būs vienlīdzīgs Eiropas fondu finanšu atbalsts Plāna mērķu sasniegšanai salīdzinājumā ar citām Eiropas valstīm, piemēram, elektroautomobiļiem, saules paneļiem, pieslēgumu izbūves izmaksu segšanai un tml.;
- u.c.

Uz tikšanos!

Iedzīvotāju iniciatīvas grupa „Par Zemgali BEZ vēja ģeneratoriem”

Kontaktinformācija:
Aija Stepanova
Mob. 29429071
[email protected]

AUTORS: MANA BALSS

Savāc parakstus vēja parku iniciatīvai05. Dec (2018)

Kopumā ir savākti vairāk nekā desmit tūkstoši parakstu pret vēja parka izbūvi Dobeles un Tukuma novados, ziņo LETA. Papildus fiziski savāktajiem parakstiem šīs ziņas tapšanas laikā attiecīgā iniciatīva ManaBalss platformā "Par Zemgali bez vēja ģeneratoriem" ir saņēmusi 1886 balsotāju atbalstu. Autori iniciatīvu plāno iesniegt Dobeles novada domē un Tukuma novada domē.

Paraksti pret ieceri vākti dažādās vietās Dobeles un Tukuma novados, un parakstu vākšana turpināsies vēl līdz 20. decembrim, jo, iespējams, decembra beigās pašvaldībā varētu tikt pieņemti lēmumi attiecībā uz vēja parka izveidi, raksta LETA, atsaucoties uz vienu no parakstu vākšanas iniciatorēm, SIA "Baltic Candles Ltd." direktori Zitu Sāviču.

Kā ziņots plašsaziņā, uzņēmums "Eolus" tuvāko četru gadu laikā Dobeles un Tukuma novados par aptuveni 250 miljoniem eiro plāno būvēt Latvijā lielāko vēja elektrostaciju parku, uzstādot 51 vēja turbīnu.

"Eolus" valdes loceklis Gatis Galviņš iepriekš atzīmēja, ka vēja elektrostaciju parku plānots veidot savienotā teritorijā, kas atrodas divās pašvaldībās – daļa parka atradīsies Dobeles novada Dobeles pagastā, bet daļa – Tukuma novada Džūkstes pagastā. Patlaban noris projekta ietekmes uz vidi ziņojuma sabiedriskā apspriešana. Ir notikušas vairākas sabiedriskās apspriešanas sanāksmes, viņš klāstīja.

Paredzams, ka ietekmes uz vidi atzinuma apstiprināšana varētu notikt līdz gada beigām, kam sekos projekta būvniecības fāze.

Lai arī iepriekš Dobeles novada pašvaldība paudusi bažas par projekta ietekmi uz iedzīvotāju veselības stāvokli, pašlaik pašvaldība neesot gatava izteikt savu nostāju, jo iepazīstas ar ietekmes uz vidi ziņojumu, un tas tiek izskatīts un vērtēts, aģentūrai LETA skaidro pašvaldības pārstāve Liesma Sāviča.

Savukārt Tukuma novada domes priekšsēdētājs Ēriks Lukmans ("Tukuma pilsētai un novadam") apgalvo, ka Džūkstes pagasta iedzīvotāju nostāja par vēja elektrostaciju parka būvniecību ir saprotoša un kopumā atbalstoša. Arī novada pašvaldība un Slampes-Džūkstes pagastu pārvalde atbalsta ieceri, redzot projekta realizācijā daudzus ieguvumus novada attīstībai un izaugsmei.

Iniciatīvas iesniedzēji gan sarakstē ar ManaBalss.lv norāda, ka priekšsēdētāja teiktais neatbilst patiesībai, jo "Tukuma novada iedzīvotāji aktīvi cīnās kopš septembra sākuma, lai šis projekts netiktu realizēts blakus apdzīvotām vietām un cilvēku mājām. Savulaik novada deputāti bija inerti un maz ieinteresēti, bet pamazām maina domas. Arī Slampes-Džūkstes pagasta pārvalde ir pateikusi, ka vairs neatbalsta šo projektu. 6. decembrī notikušajā sanāksmē Tukumā liela daļa deputātu publiski apstiprināja, ka viņus uztrauc šis projekts," ManaBalss.lv iedzīvotāju iniciatīvas grupas "Par Zemgali BEZ vēja ģeneratoriem" vārdā pauž Aija Stepanova.

(Papildināta pēdējā rindkopa ar iniciatīvas iesniedzēju komentāru.)

Avots: LETA; ManaBalss.lv

AUTORS: MANA BALSS