Iniciatīva ir panākusi izmaiņu – neapliekamo minimumu pensiju saņēmējiem. 2023. gadā tas ir 500 EUR/mēn.

Pārstāvis: Arnis VērzemnieksPublicēta: 29. Mar (2016)

PENSIJA BEZ NODOKĻA
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
13'872
Jau parakstījuši 13'872

Rosinu veikt grozījumus likumdošanā nosakot, ka par valsts maksātajām 1. līmeņa pensijām nav jāpiemēro iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Šobrīd visas valsts pensijas, kurās ietilpst vecuma, invaliditātes, apgādnieka zaudējuma un izdienas pensijas, tiek uzskatītas par to saņēmēju ienākumiem un tiek apliktas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli, kaut arī strādājošie ir maksājuši sociālās apdrošināšanas iemaksas no savām algām. Šīs iemaksas nonāk sociālajā budžetā, un no tām maksā pensijas šī brīža pensionāriem. Šis process darbojas pēc solidaritātes principa. Mēs maksājam šī brīža pensionāriem, lai mūsu bērni maksātu pensijas mums. Kamēr Latvijas valsts nav tik attīstīta kā, piemēram, ziemeļvalstis, nevaram atļauties iekasēt no valsts pensiju saņēmējiem. Labāk attīstītajās valstīs pensijas arī apliek ar iedzīvotāju ienākuma nodokli, bet tur pensiju apmēri ir ievērojami lielāki, kā arī pensijas neapliekamais minimums ir salīdzinoši augstāks. Eiropas Savienības valstīs - Lietuvā, Bulgārijā, Ungārijā un Slovākijā, kuras ir Latvijai līdzvērtīgā attīstības līmenī - pirmais pensiju līmenis netiek aplikts ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Iniciatīva tiek ierosināta, lai panāktu to, ka iedzīvotājiem ir vairāk brīvo līdzekļu, kurus izmantot ikdienas tēriņiem un maksājumiem. Papildu līdzekļus, kurus pensionāri saņems, tie varēs iztērēt pārtikas iegādei, apģērbam vai komunālo maksājumu veikšanai. Caur pievienotās vērtības nodokli daļa summas nonāks atpakaļ valsts budžetā. Lai aizstātu zudumu valsts budžetā, rosinām pārdalīt uzņēmumu ienākuma nodokļa sadalījumu, kā arī pārskatīt īpašuma ienākuma nodokli un tā aprēķināšanas kārtību. Panākt, lai nodokļa likme pielāgojas īpašuma tirgus vērtībai.

Šīs izmaiņas būtu spēkā no 2020. gada līdz 2045. gadam. Tas nodrošinātu, ka paaudze, kas 1990. gadā izcīnīja Latvijas neatkarību un piedalījās atjaunotās valsts veidošanā, aizejot pensijā, būtiski nepazeminātu savu dzīves kvalitāti. Rezultāts būtu pensijas palielinājums visiem valsts pensiju saņēmējiem, kuriem pensija ir lielāka par neapliekamo minimumu.

Pievienots dokuments

pensija_bez_nodokla.pdf (atvērt)

Iniciatīvas jaunumi

Ierakstām raidījumu par pensijām bez nodokļa!29. May (2019)

Aplūkojot ManaBalss platformā virzīto iniciatīvu “Pensija bez nodokļa”, ceturtdien, 30. maijā, RīgaTV 24 ieraksta diskusiju raidījuma “Mana Balss” kārtējo pārraidi.

"Rosinu veikt grozījumus likumdošanā nosakot, ka par valsts maksātajām 1. līmeņa pensijām nav jāpiemēro iedzīvotāju ienākuma nodoklis," argumentē iniciatīvas autors Arnis Vērzemnieks. "Iniciatīva tiek ierosināta, lai panāktu to, ka iedzīvotājiem ir vairāk brīvo līdzekļu, kurus izmantot ikdienas tēriņiem un maksājumiem. Papildu līdzekļus, kurus pensionāri saņems, tie varēs iztērēt pārtikas iegādei, apģērbam vai komunālo maksājumu veikšanai. Caur pievienotās vērtības nodokli daļa summas nonāks atpakaļ valsts budžetā. Lai aizstātu zudumu valsts budžetā, rosinām pārdalīt uzņēmumu ienākuma nodokļa sadalījumu, kā arī pārskatīt īpašuma ienākuma nodokli un tā aprēķināšanas kārtību."

Ieraksts notiks ceturtdien, 30. maijā, no 19:00 līdz 20:00 TV24 studijā Rīgā, Blaumaņa ielā 32, un ierakstu studijā var apmeklēt ikviens interesents.

Raidījuma ieraksta dalībniekiem un skatītājiem studijā lūgums ierasties ne agrāk par 18:45.

Šīs diskusijas dalībnieki:
- Aija Barča, Latvijas pensionāru federācijas vadītāja
- Ramona Petraviča, labklājības ministre
- Andrejs Klementjevs, Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas loceklis
- Arnis Vērzemnieks, iniciatīvas autors
Raidījuma vadītājs: Ansis Klintsons.

Raidījums TV24 ēterā būs skatāms svētdien, 2. jūnijā, plkst. 20:00.

Raidījums “Mana balss” ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma “Mana balss” saturu atbild RīgaTV 24.

AUTORS: MANA BALSS

Paēst vai samaksāt rēķinu?10. Dec (2018)

Saeimā iestrēgusī iniciatīva «Pensija bez nodokļa», kuru likumdošanā bija jāiestrādā jau 2016. gadā, būtu daļa no risinājuma sociālajai nevienlīdzībai.

Sevišķi skarba situācija Latvijā ir līdz 1996. gadam pensionējušos cilvēku mājsaimniecībās, kuru ienākumi nepārsniedz 300 eiro pirms nodokļu nomaksas, saskaņā ar CSP datiem konstatē Rīgas Ekonomikas augstskolas (SSE Riga) darba grupas veiktais pētījums.
Kopš 2017. gada sākuma SSE Riga izveidotā darba grupa veikusi pētījumu "Nevienlīdzības seja", lai apzinātu, kādi faktori ekonomikas, finanšu, sociālajā, izglītības un veselības politikā veicina nevienlīdzību Latvijas sabiedrībā.
Secinājums ir, ka diemžēl niecīgās pensijas nereti atstāj skaudru izvēli – paēst vai apmaksāt rēķinu par apkuri, atsaucoties uz pētījumu, raksta portāls Delfi.lv. Cilvēkiem, kuriem nav savas ģimenes un ir ļoti mazas pensijas, ir apgrūtinātas iespējas uzturēt savu īpašumu vai samaksāt par īri.
SSE Riga darba grupa un cilvēki, kuri ar pensionāriem strādā diendienā, izstrādājuši virkni iespējamu risinājumu, kas atvieglotu senioru, sevišķi vientuļo pensionāru ikdienu. Četri no desmit ieteikumiem saistās ar nodokļiem, ieskaitot pensiju minimuma celšanu un tā neaplikšanu ar nodokli (IIN).
Iniciatīvas «Pensija bez nodokļa» autors Arnis Vērzemnieks ManaBalss.lv situāciju raksturo šādi: «Saeima 2016. lēma, ka līdz gada beigām šī iniciatīva ir jāiestrādā likumdošanā, bet tas nav noticis. Saeimā balsojuma par šīs iniciatīvas ieviešanu dzīvē nav bijis. Tas, kur es, strādājot ar deputātiem, esmu panācis kompromisus, ir iestrādāts nodokļu reformā līdz ar pensiju neapliekamā minimuma pacelšanu. Tas it kā ir kompromisa variants šai iniciatīvai, lai gan es turpinu uzstāt, ka šim neapliekamajam minimumam ir jābūt lielākam, lai līdz ar to mēs tuvotos pensijai tiešām bez nodokļa (IIN).»
Jānorāda, ka šoruden Saeima ir pieņēmusi grozījumus likumā par IIN, kas paredz ar nodokļiem neapliekamā minimuma palielināšanu pensijām 2021. gadā līdz 330 eiro mēnesī. Attiecīgi pašlaik likumā par IIN noteikts, ka šogad pensiju neapliekamais minimums ir 250 eiro mēnesī, bet 2019.gadā - 270 eiro mēnesī. 2020.gadā pensiju neapliekamais minimums būs 300 eiro, bet no 2021.gada – 330 eiro.
«Pēc formālā procesa darbs pie šī iniciatīvas iestrādāšanas likumdošanā nav pabeigts, jo Saeima šo iniciatīvu nav ne apstiprinājusi, ne noraidījusi,» komentē A. Vērzemnieks. «Tā ir palikusi karājamies gaisā, pat ja ir pieņemts kompromisa variants. Es kā iniciatīvas iesniedzējs šādam kompromisam piekritu, lai būtu vismaz kāda pozitīva virzība pareizajā virzienā. Tāpēc kaut kas ir pildīts, bet daļēji. Pat ja ir paredzami kompromisa varianti un par 100% šo iniciatīvu piepildīt neizdosies, parlamentā tā tomēr ir jāturpina virzīt, lai 1. līmeņa pensiju bez nodokļa tēma būtu aktīva un mēs tuvotos saprātīgam IIN līmenim pensijām.»
ManaBalss.lv ir izsūtījusi 13. Saeimas deputātēm un deputātiem aicinājumu pārņemt no 12. Saeimas mantojumā ir palikušas 10 iniciatīvas, kurām nepieciešams deputātu atbalsts, lai tās tiktu virzītas tālāk un veiksmīgi noslēgtas, proti, atbalstītas, atbalstītas daļēji vai noraidītas.
Vienam no SSE Riga pētījuma secinājumiem līdzīgs priekšlikums kopš 2017. gada maija tiek virzīts arī ManaBalss platformā – «Ieviest neapliekamo minimumu strādājošiem pensionāriem». (Skatīt šeit.) Tā autors Juris Alksnis argumentē, ka strādājošam pensionāram, salīdzinot ar pārējiem strādājošiem, Latvijā ir papildus nevienlīdzība, jo strādājošam pensionāram, kuram bruto alga un pensija kopsummā nepārsniedz 12 tūkstošus eiro gadā, tomēr netiek piemērota 2016. gada 1. janvārī ieviestā norma par diferencēto neapliekamo minimumu.
Autora ieteiktais risinājums ir neprasīt strādājošajiem pensionāriem nodokļus jau no pirmā pensijai papildus nopelnītā eiro. Tas nozīmētu «ieviest neapliekamo minimumu darba algai, kā tas ir Lietuvā un Igaunijā, kur strādājošam pensionāram IIN ietur tāpat kā visiem strādājošiem, vienlīdzīgi un bez diskriminācijas piemērojot neapliekamo minimumu.»
Tas sakrīt ar SSE Riga pētnieku rekomendāciju neattiecināt uz strādājošiem pensijas vecuma cilvēkiem IIN.
Avots: Delfi.lv

AUTORS: MANA BALSS

Arnis Vērzemnieks: Kur pazudusi 'Pensija bez nodokļa'?17. Jan (2018)

Jaunajam gadam iesākoties, daudzi no mums izveido savu apņemšanos sarakstu, izvirza jaunus mērķus, arī izvērtē bijušo. Labi, ja iepriekšējo gadu izdodas veiksmīgi noslēgt un visām astēm pārkāpt. Un atļaušos apgalvot, ka pašreizējai valdībai kopumā tas ir teju izdevies. Taču ir arī problēma, kurai risinājums, par spīti tam, ka tā meklēšanu nu nosaka arī normatīvie akti, īsti nav atrasts. Runa ir par iedzīvotāju iniciatīvu "Pensija bez nodokļa".

Proti, jau 2016. gada nogalē Saeimā nonāca manis rosinātais un vairāk nekā 10 000 balsu saņēmušais kolektīvais iesniegums, kurā tika aicināts veikt tādas izmaiņas likumos, lai valsts maksātajām 1. līmeņa vecuma pensijām netiktu piemērots iedzīvotāju ienākuma nodoklis.

Protams, ir apsveicami, ka, strādājot pie nodokļu reformas, gan valdība, gan Saeima ir ņēmusi vērā arī to, ka liela Latvijas sabiedrības daļa atbalstīja šādu iniciatīvu, un, tā kā tiek palielināts neapliekamais minimums, iedzīvotāji, tostarp pensionāri, šogad savos maciņos un bankas kontos ik mēnesi saņems lielāku naudas daudzumu.

Par iniciatīvu vairākkārt ir diskutēts arī Saeimas Sociālo un darba lietu komisijā. Deputāti un eksperti ir norādījuši, ka pilnībā atteikties no ienākuma nodokļa nevajadzētu. Uzklausot argumentus un piedaloties šajās diskusijās, tam varētu piekrist. Politiķi ir runājuši par to, ka arī turpmāk būtu ceļams neapliekamais minimums pensionāriem, lai pārskatāmā nākotnē ienākuma nodokli maksātu vien lielo pensiju saņēmēji.

Mans priekšlikums bija noteikt, ka ar ienākuma nodokli nav apliekama pensija līdz 500 eiro. Domāju, nekļūdīšos, apgalvojot, ka to atbalstīt varētu arī vairums iedzīvotāju, kas portālā "Mana balss" parakstījuši iesniegumu. Taču nekur tālāk par runām tikuši neesam.

Ja kolektīvo iesniegumu platformā "Mana balss" par kādu no iniciatīvām tiek saņemts vismaz 10 000 iedzīvotāju balsu, tas nozīmē, ka šis iesniegums ir jāvērtē Saeimas deputātiem un viņiem ir jāpieņem lēmums. Attiecībā uz iniciatīvu "Pensija bez nodokļa" ir bijis tikai lēmums par iesnieguma nodošanu Sociālo un darba lietu komisijai.

Taču līdz nu jau pērnā gada beigām Saeimas deputāti bija jāiepazīstina ar kaut kādu rezultātu un būtu bijis jābūt balsojumam. Arī iesnieguma noraidīšana būtu rezultāts, jo tad sapulcēs un kabinetos izteiktās idejas par neapliekamā minimuma palielināšanu izskanētu jau no Saeimas tribīnes un iegūtu lielāku ticamību. Es saprotu, ka varbūt nav smuki – gadu pirms Saeimas vēlēšanām noraidīt tik lielai vēlētāju daļai svarīgu ideju. Taču vēlētāji nav bezgalvains pūlis. Izskaidrojot un piedāvājot skaidru laika grafiku, kādā plānots mazināt netaisnību, esmu pārliecināts, ka pensionāri to sapratīs.

Kāpēc netaisnību, un kāpēc vispār man tas bija svarīgi? Iniciatīva paredzēja, ka šāds regulējums – pensiju neaplikšana ar nodokļi – pastāvētu laika posmā no 2020. līdz 2045. gadam. Runa ir par nosacītu pārejas periodu. Mums ir jāņem vērā, ka liela daļa pašreizējo pensionāru lielāku vai mazāku mūža daļu ir strādājuši citā valstī.

Pāreja uz sociālās apdrošināšanas principu – saskaņā ar kuru pensijas apmērs būtu tieši saistīts ar nomaksāto nodokļu apmēru – notika 1996. gada 1. janvārī. Šodienas strādājošajiem ir iespēja savas pensijas apmēru palielināt, arī izmantojot pensiju otro un trešo līmeni. Taču mūsu vecākiem tādu iespēju nebija. Viņi nav vainīgi pie tā, ka strādāja un dzīvoja citā valstī. Tāpēc priekšlikums uz laiku atteikties no pensiju aplikšanas ar IIN daļēji kompensētu šo netaisnību.

Interesants apskats? Dalies ar ziņu sociālajos tīklos!

Viedokļa avots: delfi.lv

AUTORS: ZIŅAS MB

Iniciatīvas attīstību Saeimā komentē autors28. Sep (2017)

Šī gada vasarā tika lemts pakāpeniski ar katru gadu līdz 2020. gadam paaugstināt ar nodokli neapliekamo pensiju minimumu līdz 300 euro. Jāatzīmē, ka šobrīd atvieglojums attiecas līdz 235 euro. Šis lēmums neapmierina ne autoru, ne Pensionāru federāciju un tiek norādīts, ka kompromiss šajā jautājumā starp iniciatīvas prasībām un Saeimas piedāvājumu ir pieļaujams.
Autors, komentējot norādīja, ka varētu būt akceptējams lēmums, ja ar IIN pensiju neapliekamais minimums varētu būt līdz 500 euro, jo tas, viņaprāt, valstij ir pieļaujams apjoms.

Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai kopā ar Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju līdz šī gada 31. decembrim ir uzdots izvērtēt un izstrādāt grozījumus attiecīgajos likumos, lai īstenotu principu, ka par valsts maksātajām 1.līmeņa pensijām nav jāpiemēro iedzīvotāju ienākuma nodoklis.

Seko līdzi iniciatīvas attīstībai un dalies ar draugiem!

AUTORS: ZIŅAS MB

Saeimas sēdē deputāti pauž atbalstu iniciatīvai!11. Jan (2017)

Trešdien, 11. janvārī, notika Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas sēde, kurā tika lemts par iniciatīvas ”Pensija bez nodokļa” tālāku virzību. Komisijas sastāvā esošie deputāti pauda atbalstu iniciatīvas mērķim, mazināt nodokļu slogu pensionāriem vai nu atceļot iedzīvotāju ienākuma nodokli vai paceļot neapliekamo minimumu pensijām.

Uz komisijas sēdi tika aicināti Finanšu ministrijas un Labklājības ministrijas pārstāvji, kā arī iniciatīvas autors Arnis Vērzemnieks. Finanšu ministrijas pārstāvji aicināja deputātus apsvērt fiskālo ietekmi, realizējot iniciatīvu, kas būtu 100 miljonu iztrūkums valsts budžetā.

”Ir saprotams, ka ministriju ierēdņi apgalvo, ka valsts budžetā naudas nav, bet valstī nauda ir. Tā ir jāņem nevis no pensionāriem, bet gan jāskatās ēnu ekonomikas virzienā, kur ik gadu tiek zaudēti daudzi miljoni eiro,” uzsver iniciatīvas iesniedzējs Arnis Vērzemnieks.

Diskusijas gaitā tika pausti dažādi viedokļi, bet būtisks pārsvars bija atbalstam, ka pensiju jautājums ir jārisina, tikai jāizvērtē, kādā apmērā iniciatīvas mērķis būtu īstenojams.

Komisijas deputāti uzdeva atbildīgajām ministrijām izanalizēt un sagatavot iespējami plašus modeļus par šīs iniciatīvas ieviešanu. Lai izvērtētu katru aspektu, piemēram, cik daudz no iegūtās summas nonāktu atpakaļ ekonomikā caur pensionāru pirktajām precēm un pakalpojumiem. Šie modelējumi un analīzes palīdzētu saprast, kādā apmērā ierosinājumu – pacelt neapliekamo minimumu pensijām – varētu īstenot.

Ziņas avots: LETA

AUTORS: ANNIJA EMERSONE

Par pensijām bez nodokļiem būs jālemj Saeimai!21. Oct (2016)

Iniciatīva par iedzīvotāju ienākuma nodokļa atcelšanu valsts pirmā līmeņa pensijām tika uzsākta šī gada 30. martā, un šobrīd ir savākusi vairāk nekā 12 000 parakstu un 21. oktobrī tika iesniegta Saeimā.

“Šis ir mirklis, kad Saeimas deputāti varēs parādīt vai viņi patiešām domā par sociālās nevienlīdzības mazināšanu, spēj norobežoties no ierēdņu izteikumiem par iztrūkumu apmēru, kādu varētu radīt šī iniciatīva, un atrast veidu, kā mainīt sistēmu, kurā valsts nauda no viena maka tiek pārlikta otrā. Jautājums ir par valsts attieksmi pret iedzīvotājiem, kuri ir visu mūžu strādājuši un vēlas saņemt cilvēka cienīgas vecumdienas,” uzsver Arnis Vērzemnieks, iniciatīvas iesniedzējs un parakstu vākšanas organizators.

Paldies visiem, kuri atbalstīja, parakstīja un pastāstīja tālāk!

AUTORS: ARNIS VĒRZEMNIEKS

INICIATĪVA SAVĀKUSI NEPIECIEŠAMO PARAKSTU SKAITU UN TIKS IESNIEGTA SAEIMĀ!29. Aug (2016)

Jāpateicas visiem, kuri atbalstīja manu vīziju par pensiju - brīvu no nodokļiem! Paldies visiem tiem, kuri parakstot izrādīja cieņu mūsu vecākajai paaudzei, kura to ir pelnījusi.

Mēs, iedzīvotāji, savu gribu esam parādījuši, un tālāk sekos mirklis, kad mūsu Saeima varēs parādīt vai tā ir spējīga nolikt malā ierēdņu aprobežotos izteikumus par iztrūkumu apmēru un atrast veidu, kā mainīt šo sistēmu, kurā nauda no viena maka tiek pārlikta otrā.

Jautājums ir par attieksmi pret valsts iedzīvotājiem, kuri ir visu mūžu strādājuši valstij un šobrīd vēlas saņemt pienācīgu attieksmi.

Ar cieņu,
Arnis Vērzemnieks, iniciatīvas iesniedzējs un parakstu vākšanas organizators.

AUTORS: ARNIS VĒRZEMNIEKS

Par iniciatīvu “Pensija bez nodokļa”, kas rosina atcelt iedzīvotāju ienākuma nodokli valsts pirmā līmeņa pensijām, varēs parakstīties arī klātienē – 12. augustā, Esplanādē no pulksten 13.00.11. Aug (2016)

Ne visiem ir internetbankas pieeja, kura nepieciešama autorizācijai sabiedrības līdzdalības platformā manabalss.lv. Lūgumu izveidot kolektīvo iesniegumu saņēmām tieši no vecāka gada gājuma iedzīvotājiem, kuri ļoti vēlējās parakstīties par iniciatīvas mērķi, bet nespēja interneta trūkuma citu iemeslu dēļ. Tādēļ ir izveidoti vairāki parakstu punkti Rīgā un papildu tam paraksti tiek vākti arī dažādu masu pasākumu un pilsētas svētku laikā.

AUTORS: ARNIS VĒRZEMNIEKS

Pensionāru organizācijas un arodbiedrības atbalsta iniciatīvu “Pensija bez nodokļa”08. Jul (2016)

Lai veicinātu atbalstu iniciatīvas mērķim, atcelt iedzīvotāju ienākuma nodokli valsts pirmā līmeņa pensijām, iniciatīvas iesniedzējs, Arnis Vērzemnieks, ir ticies ar dažādām organizācijām, kuras ir sniegušas atbalstu un, skatoties pēc iespējām, nodrošinājušas arī kolektīvā iesnieguma parakstīšanas iespēju savās telpās.

Dažādo organizāciju atbalsts nozīmē, ka mirklī, kad iniciatīva būs savākusi vajadzīgo balss skaitu un tiks iesniegta Saeimā, par to būs gatavi diskutēt un atbalstīt vairāku organizāciju pārstāvji.

Atbalstu ir sniegušas sekojošās organizācijas:
Latvijas Brīvo Arodbiedrību Savienība;
Latvijas Pensionāru federācija;
Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrība;
Senioru klubs “Rudens”;
Rīgas Latviešu biedrības Pensionēto skolotāju klubs;
Biedrība „Rīgas aktīvo senioru alianse” (RASA);
Biedrība „Kultūras un mākslas darbinieku apvienība „Harmonija”;
Biedrība "Rīgas Pensionāru savienība"
Salaspils novada pensionāru kopa;
Biedrība „Latvijas savienība „Černobiļa””

Lai informētu par iniciatīvu arī Latvijas reģionu iedzīvotājus, Arnis Vērzemnieks, apmeklēs reģionu pilsētas svētkus, dodot iespēju parakstīties par iniciatīvu gan portālā manabalss.lv, gan kolektīvajā iesniegumā tiem, kam nav internetbankas pieeja.

AUTORS: ARNIS VĒRZEMNIEKS

Iniciatīva "Pensija bez nodokļa" ir guvusi Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības atbalstu06. Apr (2016)

4.aprīlī iniciatīvas "Pensija bez nodokļa" iesniedzējs Arnis Vērzemnieks tikās ar Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) priekšsēdētāju Pēteri Krīgeru, lai diskutētu par iedzīvotāju ienākuma nodokļa atcelšanu valsts pensijām. Diskusijas rezultātā Pēteris Krīgers LBAS vārdā sniedza atbalstu iniciatīvas mērķim.

Krīgers norādīja, ka ir gatavs iesaistīties diskusijā par konkrētiem iniciatīvas realizēšanas modeļiem tad, kad sabiedrības iniciatīva portālā "Manabalss.lv" būs savākusi 10 000 parakstu un tiks iesniegta Saeimā. Tas nozīmē, ka mirklī, kad iniciatīvas parakstītāji būs veikuši savu darbu un iniciatīva būs iesniegta Saeimā, par tās mērķa realizēšanu tiks uzsāktas diskusijas un Latvijas Brīvo arodbiedrību pārstāvji iestāsies par iedzīvotāju ienākuma nodokļa atcelšanu.

Iniciatīvas iesniedzējs Arnis Vērzemnieks un LBAS priekšsēdētājs Pēteris Krīgers pārrunāja iespējamos risinājumus, kā varētu aizpildīt iztrūkstošo summu valsts budžetā. "Šajā jautājumā ir daudz ko diskutēt, lai rezultātā šo sistēmu padarītu taisnīgāku. Ir bijušas jau iestrādes uzņēmuma ienākuma nodokļa pārdalīšanai, lai daļa nonāktu pašvaldību budžetos, bet līdz reālai rīcībai neviens nav nonācis. LBAS ir gatava iestāties par šo jautājumu un rosina iedzīvotājus parakstīt iniciatīvu, lai tālāk diskutētu par to Saeimā," paziņoja Pēteris Krīgers." Uzņēmumu ienākuma nodokļa pārdalīšana būtu loģisks solis, jo tā rezultātā pašvaldības tiktu rosinātas attīstīt uzņēmējdarbību savā reģionā, tieši iegūstot naudas līdzekļus no uzņēmumu ienākuma nodokļa iekasēšanas," piebilst A.Vērzemnieks.

AUTORS: ARNIS VĒRZEMNIEKS