Pārstāvis: Jānis MorozsPublicēta: 07. Apr

PENSIJAS 2. LĪMEŅA UZKRĀJUMA BRĪVPRĀTĪGA IZŅEMŠANA
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
4'971
Jau parakstījuši 4'971
5'029

Aicinām sekot Igaunijas piemēram (skat. https://ej.uz/b3ym) un ļaut Latvijas iedzīvotājiem, kuri šobrīd ir finansiāli cietuši no Covid-19 krīzes, izņemt savu uzkrāto 2. līmeņa pensijas kapitālu.

Attiecīgi ir nepieciešams likums, kas paredz atļauju noteiktā kārtībā izņemt uzkrāto pensiju 2. līmeņa kapitālu.

Tas būtu atbalsts iedzīvotājiem saviem spēkiem uzturēt pašlaik sev nepieciešamo finanšu stāvokli tādā līmenī, lai sekmīgi pārciestu Covid-19 krīzi un tās sekas.